Hledat

PRAVIDLA A PODMÍNKY AKCE

PRAVIDLA A PODMÍNKY AKCE S NÁZVEM "Letní akce: -30 % na vybrané produkty"

§ 1

 1. Tyto Pravidla a podmínky definují pravidla, závazná pro každého Účastníka Akce, pro nákup produktů se slevou -30%, kalkulovanou na základě prodejní ceny (dále jen „Sleva“). Organizátorem Akce je LPP Czech Republic, s.r.o., sídlem Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 190 00, identifikační číslo 266 98 714 (dále jen „Pořadatel“).
 2. Akce nabývá účinnosti od 14.05.24 do 17.05.24 s výhradou ustanovení odstavce 7.
 3. Místem Akce je internetový obchod Reserved na adrese https://www.reserved.com/cz/cz/ a mobilní aplikace Reserved.

§ 2

Pojmy použité v těchto Pravidlech a podmínkách mají následující význam:

 1. Akce – nabídka prodeje kolekce/kolekcí Reserved připravená Pořadatelem v souladu s těmito Pravidly a podmínkami. Název Akce zní „Letní akce: -30 % na vybrané produkty.“. Akci nelze kombinovat s jinou akcí, speciální nabídkou atd.
 2. Slevové produkty – Všechny produkty nabízené prostřednictvím internetového obchodu Reserved.com, které jsou označeny kódem „RES30“ a nevztahuje se na ně žádná jiná Akce.
 3. Slevový kód – kód dostupný na https://www.reserved.com/cz/cz/.
 4. nternetový obchod Reserved - místo prodeje produktů, na které se vztahuje Akce, na adrese: https://www.reserved.com/cz/cz/
 5. Mobilní aplikace Reserved - místo prodeje produktů, na které se vztahuje Akce, zpřístupněné značkou Reserved jako software pro mobilní zařízení.
 6. Účastník Akce – zletilá fyzická osoba (nebo fyzická osoba starší třinácti let) se souhlasem svých rodičů nebo opatrovníků, pokud takový souhlas není nutný podle platných právních předpisů, která přijímá tyto Pravidla a podmínky.

§3

Prodeje, na které se vztahuje Akce, budou probíhat v internetovém obchodě, který se nachází na následující adrese: https://www.reserved.com/cz/cz/ a v mobilní aplikaci Reserved. Akce se nevztahuje na kamenné prodejny.

§4

Pravidla Akce jsou následující:

 1. Účastník Akce má právo, ale není povinen, se Akce zúčastnit.
 2. Primární podmínkou účasti Účastníka na Akci je vytvoření objednávky, jejíž hodnota před uplatněním Slevového kódu je v minimální hodnotě nad 900 Kč.
 3. Pro účast v Akci na webu Reserved musí Účastník zadat Slevový kód v nákupním košíku do pole „Zadat kód“ a potvrdit kliknutím na „Přidat“. Pro účast v Akci prostřednictvím mobilní aplikace Reserved musí Účastník zadat Slevový kód v nákupním košíku do pole „Slevový kód“ a schválit klepnutím na tlačítko „Přijmout“.
 4. Akce spočívá v tom, že Účastník zakoupí Slevový produkt z kolekce Reserved a zadá Slevový kód v souladu s bodem ( 2 ) výše, je povinen zaplatit aktuální maloobchodní cenu Slevového produktu sníženou o -30%.
 5. Nezadání Slevovového kódu do nákupního košíku znamená, že se kupující vzdal práva využít Akci pro danou transakci. V takové situaci v okamžiku platby ztrácí v konečném důsledku právo využít Akci ve vztahu k uskutečněné transakci.
 6. Produkty zakoupené v souladu s Pravidly a podmínkami této Akce podléhají standardním zásadám vrácení zboží online obchodu Reserved.

§ 5

 1. Akce se vztahuje pouze na prodej Slevových produktů v Reserved aplikaci.
 2. Akce se nevztahuje na kamenné prodejny.
 3. Aktuální prodejní cena produktu, který je předmětem akce, je nejnižší cena tohoto produktu v období 30 dnů před slevou.

§ 6

Informace o Akci obsažené na plakátech a reklamních materiálech nepředstavují nabídku ani veřejný příslib. Pořadatel nenese odpovědnost za chybné nebo neúplné přečtení informací o Akci.

§ 7

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit nebo zkrátit dobu trvání Akce bez udání důvodů zveřejněním příslušných informací na internetu na webových stránkách https://www.reserved.com/cz/cz/.

§ 8

Případné stížnosti související s průběhem Akce je Účastník Akce povinen do 3 dnů ode dne zakoupení zboží nebo pokusu o jeho nabytí písemně na adresu: LPP Czech Republic, s.r.o., sídlem Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 190 00 za účelem posouzení podstaty stížnosti nebo žádosti.

§ 9

Po celou dobu trvání Akce si Pořadatel vyhrazuje právo provádět změny těchto Pravidel a podmínek. Jakákoli taková změna nabude účinnosti dnem zveřejnění příslušného písemného oznámení online na https://www.reserved.com/cz/cz/.

§ 10

 1. Pořadatel nenese odpovědnost za případné spory vzniklé z důvodů zaviněných třetí stranou.
 2. Pořadatel zpřístupní Pravidla a podmínky Akce k nahlédnutí na webové stránce: https://www.reserved.com/cz/cz/.
 3. Jakékoli žádosti týkající se zpracování, porušení nebo podezření na porušení Zásady ochrany osobních údajů je třeba směřovat na oddělení zákaznické linky Správce údajů jedním z následujících způsobů:

a) e-mailem na adresu: support.cz@reserved.com

b) poštou na adresu: LPP Czech Republic, s.r.o., Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, 190 00

b) na telefonním čísle +420 296 330 717

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů!

Neustále hledáme nová řešení, abychom mohli lépe reagovat na Vaše očekávání při používání naší Služby. Respektujeme Vaše soukromí a dbáme na ochranu Vašich údajů, proto Vás v souvislosti s aktualizací provozu Služby žádáme o přečtení nové verze Zásad ochrany osobních údajů, kde uvádíme zásady nakládání s osobními údaji, rozsah jejich zpracování a práva a povinnosti, které v této souvislosti máte.