HOME: -20% na vybrané produkty do kuchyně a dětského pokoje. Při objednávce nad 900 CZK s kódem: HOME20Kuchyně a jídelna »Dětský prostor »

Hledat

Pravidla a podmínky akce pro aplikaci

PRAVIDLA A PODMÍNKY AKCE S NÁZVEM „POUZE V APLIKACI: Navíc -20% na Sezónní výprodej"

§1

 1. Tato Pravidla a podmínky definují pravidla, závazná pro každého Účastníka Akce, pro nákup produktů se slevou -20% kalkulovanou na základě prodejní ceny (dále jen „Sleva“). Organizátorem Akce je LPP Czech Republic, s.r.o., sídlem Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 190 00, identifikační číslo 266 98 714 (dále jen „Pořadatel“).
 2. Akce platí 11.04 s výhradou oddílu 7.
 3. Místem Akce je Reserved aplikace.

§2

Pojmy použité v těchto Pravidlech a podmínkách mají následující význam:

 1. Akce - nabídka prodeje kolekce/kolekcí Reserved připravená Pořadatelem v souladu s těmito Pravidly a podmínkami. Název Akce zní "POUZE V APLIKACI: Navíc -20% na Sezónní výprodej". Akci nelze kombinovat s jinou akcí, slevou, speciální nabídkou apod. Nebo s vouchery vyžadujícími zadání kódu v Aplikaci.
 2. Slevové produkty – všechny modely nabízené prostřednictvím Reserved aplikace, které jsou označeny kódem „APP20“ a nevztahuje se na ně žádná jiná Akce ve stejném období.
 3. Slevový kód - kód dostupný v Reserved aplikaci během Akce.
 4. Reserved Aplikace nebo Aplikace. - mobilní aplikace značky Reserved, která je místem prodeje produktů značky Reserved, na které se vztahuje Akce.
 5. Účastník Akce - zletilá fyzická osoba (nebo fyzická osoba starší třinácti let) se souhlasem svých rodičů nebo opatrovníků, pokud takový souhlas není nutný podle platných právních předpisů, která přijímá tyto Pravidla a podmínky.

§3

Akce se vztahuje pouze na prodej Slevových produktů v Reserved aplikaci. Akce se nevztahuje na internetový obchod ani na kamenné prodejny.

§4

Pravidla Akce jsou následující:

 1. Účastník Akce má právo, ale není povinen se Akce zúčastnit.
 2. Primární podmínkou účasti Účastníka na Akci je vytvoření objednávky s produkty v celkové minimální hodnotě 800 Kč.
 3. Pro účast v Akci musí Účastník zadat Slevový kód v nákupním košíku do pole „Slevový kód“ a schválit kliknutím na „Přijmout“.
 4. Akce spočívá v tom, že účastník zakoupí Slevový produkt nebo produkty z kolekce Reserved v minimální hodnotě uvedené v bodě (2) výše a zadá Slevový kód v souladu s bodem (3) výše, je povinen zaplatit aktuální maloobchodní cenu Slevového produktu(ů) sníženou o slevu -20%. Slevový kód se vztahuje pouze na Slevové produkty a nevztahuje se na jiné produkty v nákupním košíku v době transakce.
 5. Nezadání Slevového kódu v nákupním košíku znamená, že se kupující vzdal práva využít Akci pro danou transakci. V takové situaci v okamžiku platby v konečném důsledku ztrácí nárok na uplatnění Akce ve vztahu k uskutečněné transakci.
 6. Produkty zakoupené v souladu s Pravidly a podmínkami této Akce podléhají standardním zásadám vrácení zboží v Reserved aplikace.

§5

 1. Akce se vztahuje pouze na prodej Slevových produktů v Reserved aplikaci
 2. Akce se nevztahuje na internetový obchod ani na kamenné prodejny.

§6

Informace o Akci obsažené na plakátech a reklamních materiálech nepředstavují nabídku ani veřejný příslib. Pořadatel nenese odpovědnost za chybné nebo neúplné přečtení informací o Akci.

§7

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit nebo zkrátit dobu trvání Akce bez udání důvodů zveřejněním příslušných informací v aplikaci Reserved a na internetu na webových stránkách https://www.reserved.com/cz/cz/.

§8

Případné stížnosti související s průběhem Akce je Účastník Akce povinen do 3 dnů ode dne zakoupení zboží nebo pokusu o jeho nabytí písemně na adresu: LPP Czech Republic, s.r.o., sídlem Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 190 00 nebo e-mailem na adresu: support.cz@reserved.com za účelem posouzení podstaty stížnosti nebo žádosti.

§9

Po celou dobu trvání Akce si Pořadatel vyhrazuje právo provádět změny těchto Pravidel a podmínek. Jakákoli taková změna nabude účinnosti dnem zveřejnění příslušného písemného oznámení online na https://www.reserved.com/cz/cz/. Změna se netýká transakcí uskutečněných před jejím oznámením.

§10

 1. Pořadatel zpřístupní Pravidla a podmínky Akce k nahlédnutí na webové stránce: https://www.reserved.com/cz/cz/.
 2. Pravidla pro zpracování osobních údajů jsou upravena v Zásadách ochrany osobních údajů: https://www.reserved.com/cz/cz/.
Aktualizace zásad ochrany osobních údajů!

Neustále hledáme nová řešení, abychom mohli lépe reagovat na Vaše očekávání při používání naší Služby. Respektujeme Vaše soukromí a dbáme na ochranu Vašich údajů, proto Vás v souvislosti s aktualizací provozu Služby žádáme o přečtení nové verze Zásad ochrany osobních údajů, kde uvádíme zásady nakládání s osobními údaji, rozsah jejich zpracování a práva a povinnosti, které v této souvislosti máte.