MEDDELANDE GÄLLANDE UPPSÄGNING FRÅN DISTANSAVTAL

Jag/vi[*] meddelar här med att jag/vi[*] säger upp mitt/vårt[*] försäljningsavtal för följande varor[*]/för tillhandahållandet av följande tjänst[*]:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

beställt den[*]  _________________________ mottaget den[*] _________________________

med ordernummer[**] ________________________ ,

fakturerings-/kvittonummer[**] ________________________ .

Konsumentens namn       _________________________

Konsumentens adress  _________________________

Konsumentens underskrift  _________________________

                                                 (endast om formuläret överlämnas i pappersform)

Datum _________________________

 

[*] Ta bort efter behov.

[***] Dessa data är inte nödvändiga, men de gör uppsägningsprocessen snabbare och enklare.