Sök

Villkor och bestämmelser

Villkor för onlinebutik

1. Företag, kontakt

1.1    Onlinebutiken som nås genom webbadressen www.reserved.com drivs av LPP S.A., Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Polen

1.2       Kunden kan på följande sätt kontakta parten som driver onlinebutiken:

- på LPP S.A., Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Polen

- e-post: support.se@reserved.com

- genom kontaktformuläret på onlinebutikens webbplats.

2. Allmänna regler vid användning av Reserveds onlinebutik

2.1. Onlinebutiken får endast användas av personer som är 18 år eller äldre.

2.2. Besökare som är under 18 år får endast använda onlinebutiken om deras föräldrar eller förmyndare samtycker till det.

2.3. Alla som registrerar sig på onlinebutiken lämnar ut sina personuppgifter för behandling av LPP enligt de villkor som beskrivs i denna integritetspolicy.

2.4. För att säkerställa att uppgifterna som anges vid registreringen är korrekta skickas ett e-postmeddelande där kunden ombes bekräfta sina uppgifter.

3. Att lägga beställningar

3.1.  Beställningar tas emot genom www.reserved.com.

3.2.  Produkterna i onlinebutiken är särskilt markerade. Webbplatsen innehåller information om produkternas funktion, vad de kostar och materialen de är tillverkade i

3.3.  När en produkt beställs väljer kunderna den på ett sätt som är specifikt för den produkten genom att ange en viss storlek, färg och, om så behövs, annan specifik information och hur många artiklar av produkten som kunden vill beställa.  

4. Hur man genomför ett köp i onlinebutiken – detaljerad guide

4.1   När kunden valt en produkt ska hen klicka på ikonen "Lägg till i varukorg”.

4.2   Produkten flyttas då till korgen och kan visas om kunden klickar på korgikonen i det övre högra hörnet på webbplatsen. Kunden kan gå vidare till korgen genom att klicka på knappen "Till kassan”, vilket öppnar sidan där alla produkterna i varukorgen visas.

4.3       Om alternativet ”Beställ” väljs så öppnas en sida där kunden ombes ange den data som krävs för en sådan transaktion och för att de beställda produkterna ska kunna skickas till dem.

4.4       När kunden loggat in på onlinebutiken får de tillgång till flera alternativ på panelen ”Kund”, till exempel: beställningshistorik, möjligheten att se statusen för sitt senaste köp, alternativet att spara leveransadresser och möjligheten att ta emot den senaste produktinformationen från butiken.

4.5       När fraktmetoden valts (leverans till en viss adress eller till en av Reserveds utvalda försäljningsställen) och all nödvändig information angivits (inklusive faktureringsuppgifter, om sådana behövs) ska ett betalningssätt väljas.

4.6       Kunden kan välja att betala online med ett betalkort, eller genom PayPal.

4.7       Kunden lägger sin beställning genom att klicka på knappen ”Beställ och betala”.

4.8       Efter att kunden klickat på ”Beställ och betala” och om de valt att betala online kommer de omdirigeras till beställningens bekräftelsesida efter det att betalningen genomförts via PayPal. Från denna sida kan de antingen fortsätta handla eller gå till beställningssammanfattningen.

4.9       Om onlinebetalning väljs (kortbetalning eller överföring via PayPal) måste betalningen genomföras direkt efter att beställningen har lagts. Om LPP eller någon av de parter som är inblandade i transaktionen (PayPal eller Stripe) inte tar emot någon betalning anses beställningen som ej korrekt genomförd, vilket innebär att inget avtal upprättats och att beställningen inte kommer att behandlas. Om så är fallet måste kunden lägga en nya beställning.

4.10     Innan betalningen genomförs kan kunden när som helst avbryta beställningen genom att inte slutföra beställningsförfarandet och lämna beställningssidan. En beställning som inte slutförts kommer inte att behandlas.

4.11     Kort efter att en beställning lagts kommer kunden att få en bekräftelse via e-post. Denna skickas till adressen som angivits i inloggningsuppgifterna. Detta e-postmeddelande kommer innehålla ett ordernummer som kan användas för att till exempel se orderstatus.

4.12     LPP kan komma att kontakta kunden via e-postadressen eller det angivna telefonnumret för att förtydliga eventuella oklarheter, bekräfta beställningen eller för att diskutera andra frågor som rör beställningsbehandlingen. 

5. Priser

5.1       Priserna i onlinebutiken anges i euro och är bruttopriser med moms inräknat.

5.2       Produkternas priser ökar i och med fraktkostnader, vilket avgörs av vilka frakt- och betalningsalternativ som väljs.

5.3       Priserna som anges på webbplatsen när beställningen läggs är det slutgiltiga priset och är bindande för både kunden och LPP. När beställningen lagts kommer inte priset att ändras, oaktat eventuella prisjusteringar som LPP gör och oberoende av eventuella specialerbjudanden och lagerrensningskampanjer.

5.4       LPP förbehåller sig rätten att ändra priserna på varorna som säljs i onlinebutiken, lansera nya produkter, lansera eller återkalla specialerbjudanden på butikens webbplats eller ändra dem i enlighet med polsk lagstiftning eller annan tillämplig lagstiftning. 

6. De beställda produkternas tillgänglighet

6.1       Alla produkter som säljs i onlinebutiken finns i lager.

6.2       Under speciella omständigheter, t.ex. om många kunder beställer samma produkt samtidigt, kan det hända att produkten inte längre är tillgänglig. Om så är fallet kommer kunden informeras om att beställningen inte gick att behandla.

6.3       Produktinformationsbladet innehåll fullständig information om tillgängliga storlekar – storlekar som för närvarande inte finns tillgängliga visas också, men textfärgen för dessa skiljer sig från den som används för storlekar som finns tillgängliga. Otillgängliga storlekar är också skrivna med överstruken text. En produkt i en icke tillgänglig storlek kan inte läggas i varukorgen.

7. Oförmåga att behandla en beställning

Om en produkt inte finns i lager eller av någon annan anledning inte kan behandlas kommer kunden informeras via e-post eller telefon om eventuella problem med att behandla beställningen och möjliga lösningar.

8. Fraktmetod och leveranstid

8.1       Varorna fraktas endast inom de subkontinentala delarna i kundens land.

8.2       Om kunder väljer ett onlinebetalningssätt (PayPal eller kort) kommer beställningen att börja behandlas efter att LPP:s konto har bekräftat att betalningen gått igenom (genom PayPal eller kort – Stripe).

8.3       Om den valda produkten är tillgänglig och kunden har valt leverans till en specifik adress eller ett specifikt försäljningsställe är leveranstiden 3–8 arbetsdagar efter genomförd beställning. Leveranstiden kan vara längre i samband med lagerrensningsreor eller specialkampanjer.

8.4    OBS! Om kunden väljer onlinebetalning (PayPal eller kort) som betalningssätt påbörjas behandlingen så fort LPP eller mellanhänderna mottagit 100 % av beloppet som beställningen omfattade. Det är i och med att betalningen bekräftats som tidsgränsen för leveransen börjar räknas.

8.5       Beställningarna levereras av kurirer som LPP valt ut.

9. Andra betalningssätt

9.1       Överföring via bank: LPP tar emot snabböverföringar som görs genom Stripe (kortbetalning) eller onlineöverföringar genom PayPal. Betalningsförfarandet sker mellan kunden och den valda betalningsoperatören.

9.2       LPP tar inte emot traditionella överföringar, vilket innebär att kunden inte kommer att få något kontonummer som de kan föra över pengar till på till exempel ett postkontor.

9.3       Betalkort: Kunden måste ha ett betalkort som tillåter onlinebetalningar. Kortbetalningar sker genom PayPal eller Stripe. Betalningsförfarandet sker mellan kunden och parten som hanterar kundens betalkort.

9.5       OBS! Onlinebutiken skickar aldrig ett meddelande till kunden om att kontot som betalningen genomförs från ändrats och att en traditionell insättning krävs. Om kunden får ett sådant meddelande ska de inte göra någon insättning eller svara på meddelandet. Istället ska de vidarebefordra meddelandet i dess ursprungliga format till LPP på  support.se@reserved.com.

10. Försäljningsavtal

10.1    Informationen på www.reserved.com utgör inte ett erbjudande enligt innebörden i lagstiftningen.

10.2     Avtalet ingås på engelska.

11. Verkställande av avtal – deadline 

Beroende på vilken fraktmetod kunden valt (standard eller upphämtning på försäljningsställe) åtar sig LPP att leverera varorna till kunden inom 3–8 arbetsdagar (som standard) efter korrekt lagd beställning. Om produkterna inte finns i lager eller om beställningen av någon anledning inte kan behandlas ska LPP snarast möjligt kontakta kunden och föreslå möjliga lösningar. Med arbetsdagar avses måndag till fredag med undantag för röda dagar.

12. Fraktkostnader

12.1     Varorna fraktas endast inom de subkontinentala delarna i kundens land.

12.2      Bruttokostnaden för frakten beror på vilket frakt- och betalningssätt som valts och är:

-         för standardfrakt med en kurirtjänst och onlinebetalning över 45 EUR – 0,00 EUR*

-         för standardfrakt med en kurirtjänst och onlinebetalning under 45 EUR – 4,99 EUR

*Gratis leverans vid köp av ej rabatterad produkter för över 45 EUR.

13. Uppsägning av avtal

13.1     Kunden har rätten att säga upp försäljningsavtalet inom 30 utan att behöva ange någon anledning.

13.2     Uppsägningsrätten löper ut efter exakt 30 dagar från och med dagen då produkten kom i kundens eller en av kunden angiven tredje parts ägande, eller då en part utöver kuriren fick produkten i sitt innehav.

13.3     För att nyttja uppsägningsrätten måste kunden skicka ett tydligt meddelande om uppsägning till LPP genom en av följande kanaler:

- via e-post till: support.se@reserved.com

- genom att fylla i och skicka in onlineformuläret som finns på panelen ”Kund” för varje beställning. Om detta formulär används kommer kunden inom kort att motta en bekräftelse att LPP tagit emot deras anmälan om uppsägning.

OBS! Alla inlämningsmetoder är giltiga och lika effektiva. Enda anledningen till att LPP rekommenderar formuläret på ”Kund” är för att det är en enkel och snabb kontaktmetod.

13.4     För att säkerställa att meddelandet om uppsägning tas emot innan förfallodatum löper ut räcker det om kunden skickar meddelandet om att de vill nyttja sin uppsägningsrätt innan förfallodatumet infaller.

13.5     Om försäljningsavtalet sägs upp kommer LPP att omedelbart återbetala alla inbetalningar som mottagits från kunden, inklusive fraktkostnader. Återbetalningen ska ske inom 14 dagar från och med datumet då LPP mottog kundens meddelande om att de vill nyttja sin rätt att säga upp försäljningsavtalet.

13.6     Återbetalningen ska göras genom samma betalningskanal som den som användes av kunden vid den ursprungliga transaktionen, förutsatt att kunden inte uttryckligen gått med på en annan lösning. Oavsett förlopp ska kunden inte avkrävas några avgifter i samband med återbetalningen.

13.7     LPP kan hålla tillbaka återbetalningen tills man mottagit returförsändelsen med produkten eller tills kunden visar upp bevis på att man skickat tillbaka produkten, beroende på vilket av dessa som inträffar först.

13.8   Kunden kommer hållas betalningsansvarig för värdeminskningar till följd av att produkten använts utöver vad som är nödvändigt för att avgöra produktens natur, funktioner eller funktionalitet.

14. Klagomål

14.1      Försäljningen innefattar nya felfria produkter. Om det fastställs att produkten inte är felfri bär LPP ansvaret för dessa fel.

14.2     Alla produkter som köps i Reserveds onlinebutik kan bli föremål för klagomål enligt tillämpliga lagstadgade garantier i EU-direktivet gällande ansvar för defekta produkter, om en brist upptäcks inom två år efter datumet då kunden köpte produkten där felet leder till att produkten inte längre faller inom ramarna för avtalet.

14.3     Produkten kan returneras genom kundens val av frakt (på egen bekostnad och eget ansvar), genom att skicka den till ett GLS-punkt eller genom GLS leveransman på LPP:s bekostnad. För att använda sig av fri frakt via GLS måste kunden fylla i formuläret för avtalsreskription som finns tillgängligt för varje beställning i kundpanelen..

14.4     Klagomål som skickas via post måste ange anledningen till att klagomålet framförs och de uppgifter som krävs för att identifiera beställningen. Klagomål kan framföras med hjälp av formuläret ”Klagomål” (finns på webbplatsen på panelen ”Kund” bredvid varje beställning). Den kan skickas online eller skrivas ut. Produkter som returneras kan skickas till: LPP E-commerce Panattoni Park Tricity South II 83-000 Będzieszyn Będzieszyn 103, Polen

14.5     LPP ska inom 14 dagar granska överklagandet och meddela kunden om utfallet.

14.6     Om utfallet för klagomålet är positivt kommer kunden få alla rimliga utgifter för frakten av de defekta produkterna till onlinebutiken återbetalda.

14.7     Om utfallet är negativt kommer produkten skickas tillbaka till kunden. Ett meddelande med information om att man ansåg att klagomålet saknade grund kommer att bifogas.

15. Beställningsupphävande

15.1     Kunden har rätt att upphäva beställningen.

15.2     Kunden kan själv upphäva beställningen inom 15 minuter efter det att beställningen lagts på panelen ”Kund” under fliken ”Mina beställningar” genom att klicka på ”Avbeställ” bredvid beställningen.

15.3     Kunden kan också upphäva beställningen genom att kontakta kundtjänst och genom kontaktformuläret som finns på webbplatsen.

16. Övrigt

Köpintyg bifogas med varje köpt artikel. Kunden kan ladda ner fakturan från panelen ”Kund”. LPP ska inte hållas ansvarig om kunden anger felaktiga uppgifter.

16.1. Behandling av personuppgifter

Kunden medger att LPP:s behandling av personuppgifter är frivillig men att om inte samtycke ges till behandling av personuppgifter är det inte möjligt att registrera sig på eller handla från onlinebutiken. All information om hur personuppgifter behandlas finns i integritetspolicyn.

16.2. Personuppgiftsbehandling för marknadsföringsändamål

Kunden kan ge sitt samtycke till att deras personuppgifter behandlas och att uppgifterna lämnas över till en tredje part för att kunden ska kunna ta emot reklaminformation från LPP om t.ex. specialerbjudanden. All information om detta finns i integritetspolicyn.

Uppdatering av integritetspolicyn!

Vi letar ständigt efter nya lösningar för att bättre kunna uppfylla dina förväntningar när du använder vår tjänst. Vi respekterar din integritet och värnar om skyddet av din information. I samband med uppdateringen av tjänstens funktion ber vi dig därför att läsa den nya versionen av integritetspolicyn, där vi presenterar principerna för hantering av personuppgifter, omfattningen av behandlingen av dem samt dina rättigheter och skyldigheter i samband med den.