Sök

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vårt främsta mål är att skydda dina uppgifter och respektera din integritet i samband med att du använder våra Webbplatser. Därför vidtar vi lämpliga säkerhetsåtgärder och värnar om att du ska kunna använda vår Webbplats på ett störningsfritt sätt. Denna policy innehåller bestämmelserna och omfattningen för hur vi behandlar dina uppgifter samt dina rättigheter och ditt ansvar.

 

Begrepp och definitioner:

 • Webbplats – onlinebutiken på reserved.com/se/sv/.
 • Användare – en naturlig person som använder Webbplatsen.
 • LPP – LPP S.A. med dess registrerade kontor i Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, registrerat i det nationella domstolsregistret som förs av Gdańsk-Północ tingsrätt i Gdańsk, sjunde kommersiella avdelningen i det nationella domstolsregistret på KRS-nummer 778 (hädanefter: ”LPP”) med ett aktiekapital på 3 704 846 złoty (fullständigt insatskapital), REGON-nummer 190852164, NIP-nummer 583-10-14-898.
 • Allmänna dataskyddsförordningen – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

 

Personuppgiftsansvarig är:

LPP S.A. med dess registrerade kontor i Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, registrerat i det nationella domstolsregistret som förs av Gdańsk-Północ tingsrätt i Gdańsk, sjunde kommersiella avdelningen i det nationella domstolsregistret på KRS-nummer 778 med ett aktiekapital på 3 704 846 złoty (fullständigt insatskapital), REGON-nummer 190852164, NIP-nummer 583-10-14-898.

LPP har utsett ett personuppgiftsombud som kan kontaktas gällande alla ärenden beträffande personuppgiftsbehandling och nyttjande av rättigheter som berör personuppgiftsbehandling:

- via post till: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk

- via e-post till: support.se@reserved.com

 

Syftena med och den juridiska grunden för personuppgiftsbehandling

1. Online-shopping och -tjänster

Vi behandlar dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att kunna fullgöra och verkställa försäljningsavtal och för att kunna erbjuda andra tjänster, till exempel:

 1. tillhandahålla Webbplatser och mobilappar för att kunna presentera och sälja våra produkter
 2. tillhandahålla lokala tjänster, även de som erbjuds i LPP:s fysiska butiker och i samband med evenemang och mässor där LPP deltar
 3. lansera regelbundna och cykliska kampanjprogram
 4. behandling av genomförda transaktioner som innefattar kvittering för betalningar och levererade varor
 5. hantering och behandling av förfrågningar gällande kundrättigheter, till exempel de som rör lagstadgad garanti eller returnering av varor både före och efter försäljningsavtalet fullgörs, samt genom direktkontakt (telefon, e-post)
 6. tillhandahålla LPP:s egen/egna: information, meddelanden, nyhetsbrev eller annan direktkommunikation
 7. garantera våra tjänsters säkerhet, funktion och stabilitet på alla nivåer
 8. bedömning och mätbarhet av data relaterade till inköpsprocessen, inklusive returer och avbokningar som gjorts av användaren
 9. erbjuda, levererar och behandla presentkort och erbjudanden
 10. att LPP presenterar sina egna produkter utifrån dina modepreferenser.

I fall som innefattar avtalsfullgörande, genomförande och tillhandahållande av tjänst som du avser att använda kommer dina personuppgifter att behandlas utifrån fullgörandet av försäljningsavtalet (artikel 6(1)(b) i allmänna dataskyddsförordningen). I de återstående fallen uppstår LPP:s berättigade intressen från den juridiska grunden (artikel 6(1)(f) i allmänna dataskyddsförordningen).

2. Presentation av produkter och tjänster

Dina uppgifter kan också komma att behandlas i syfte att:

 1. analysera hur ofta produkterna visas på Webbplatsen och presentera LPP:s varor och tjänster som matchar din shoppinghistorik och dina preferenser
 2. personanpassa vilka produkter och tjänster under LPP:s varumärken som visas utifrån de uppgifter som du tillhandahållit
 3. anpassa visningarna på webbsidan och bygga upp rekommendationer som matchar dina modepreferenser.

För detta ändamål använder vi enhetsuppgifter och motsvarande uppgifter som vi fått från våra samarbetspartners. Personanpassad presentation av produkter och tjänster låter dig använda Webbplatsen på ett bekvämt och smidigt sätt och garanterar att alla produkter som vi erbjuder är tillgängliga. Genom personanpassning kan vi presentera varor och tjänster som överensstämmer med dina behov.

Den juridiska grunden för uppgiftsbehandlingen i syfte att matcha våra produkter efter dina preferenser är LPP:s berättigade intresse i form av direkt marknadsföring (artikel 6(1)(f) i allmänna dataskyddsförordningen).

3. Marknadsföring och marknadsundersökning, uppgiftsanalys

Inom uppgiftsanalys, inklusive marknadsundersökning, använder vi dina uppgifter för våra egna marknadsföringsbehov för att:

 1. skapa målgrupper bland våra användare (även på sociala medier såsom Facebook) med liknande intressen och förväntningar, ett tillvägagångssätt som liknar de som används för Webbplatsanvändning och shopping (segmentering)
 2. samla och behandla uppgifter beträffande demografiska data, modepreferenser, shopping och användarvanor för Webbplatsen, samt använda dessa uppgifter i syfte att marknadsföra produkter och tjänster som tillhör LPP:s varumärken
 3. identifiera och förutspå modetrender
 4. skapa prognoser för online-shopping
 5. marknadsföra våra produkter och tjänster
 6. planera och analysera hur effektiva marknadsföringsåtgärder varit inom målgrupper
 7. förbättra och anpassa marknadsföringsåtgärder beträffande våra egna produkter och tjänster.

På så sätt kan vi presentera intressanta produkter från LPP:s alla varumärken enligt dina preferenser med hjälp av statistikuppgifter som är sammanställda och anonyma, samt uppgifter som kan kopplas till specifika personer genom ett antal ytterligare steg.

Den juridiska grunden för uppgiftsbehandlingen är LPP:s berättigade intresse i form av direkt marknadsföring (artikel 6(1)(f) i allmänna dataskyddsförordningen).

4. Produkt- och teknikutveckling

Vi använder dina uppgifter i syfte att utveckla våra produkter och tjänster (skapa mobilappar, utveckla tekniker, personanpassa våra tjänster) och matcha dem enligt dina preferenser. För detta ändamål sammanställer, pseudonymiserar och anonymiserar vi uppgifter som kan underlätta eller påskynda problemlösningar beträffande onlineshopping och som är gynnsamma på kundtjänstnivå. Detta gör vi för följande ändamål:

 1. att skapa tekniska lösningar som bland annat innefattar att lösa problem rörande att söka efter rätt produkter för att effektivisera ditt shoppande
 2. att effektivisera kommunikationskanalerna med personuppgiftsansvarig genom att använda automatiserade kontaktlösningar (t.ex. chattbottar)
 3. att optimera personanpassade tjänster och tekniker vad gäller dataanalys, marknadsföring av LPP:s varumärken och online-shopping
 4. att utveckla tekniker för att garantera säkerheten i IT-system, för personuppgifter och för att förebygga bedrägerier
 5. att optimera affärs-och logistikprocesser som innefattar att skynda på och förenkla prestandan för fullgjorda avtal och de tjänster som erbjuds
 6. fortlöpande effektiviseringsutveckling och optimering av personanpassningsförfarandet för de produkter och tjänster som erbjuds
 7. att genomföra och utveckla lösningar för automatisk kvittering för problem som anmäls av kunderna
 8. att förebygga bedrägerier
 9. att utveckla och verifiera programvarulösningar som tagits fram för att optimera nödvändiga affärs- och logistiskprocesser.

Den juridiska grunden för behandlingen av dina personuppgiften är den personuppgiftsansvariges berättigade intresse innefattande utvecklingen av produkter och tekniker som är nödvändiga för att på ett korrekt sätt bedriva verksamheten och för att matcha produkter och tjänster efter dina behov (artikel 6(1)(f) i allmänna dataskyddsförordningen).

5. Tjänsteoptimering

För att kunna förbättra vår verksamhet och skydda LPP:s intressen behandlas dina uppgifter för att:

 1. förbättra de tjänster som erbjuds av kundtjänstavdelningen, i synnerhet implementering av lösningar som effektiviserar behandlingen av rapporterade problem (tjänsteautomatisering)
 2. förebygga bedrägerier
 3. säkerställa att kundrättigheter som etableras i samband med fullgörande av avtal efterlevs (rätten att framföra klagomål eller returnera varor)
 4. säkerställa efterlevnad gällande LPP:s skyldigheter i samband med att försäljningsavtal fullgörs (transaktionsdokumentation och lagring av skattedokumentation)
 5. intyga att vår verksamhet följer de bestämmelser som finns med hänseende till lagstiftning, i synnerhet vad gäller konsumenträttigheter och personuppgiftsskydd
 6. säkra LPP:s anspråk.

Dina uppgifter behandlas på juridiska grunder utifrån vårt berättigade intresse, det vill säga att optimera vår verksamhet. Om krav gällande behandling av personuppgifter uppstår utifrån lagstiftning (t.ex. skattelagstiftning eller konsumentskyddslagstiftning) kommer uppgifterna att behandlas för att intyga att vår verksamhet följer dessa bestämmelser (artikel 6(1)(f) i allmänna dataskyddsförordningen).

Uppgifterna som vi behandlar

 1. För att du ska kunna registrera ditt konto på Webbplatsen: för- och efternamn och e-postadress.
 2. För att du ska kunna använda och styra ditt konto på Webbplatsen: för- och efternamn, e-postadress, kön, adress (gata, gatunummer, lägenhetsnummer, postnummer, ort och land), skatteregistreringsnummer eller personnummer (om en faktura skickas).
 3. För att vi ska kunna skicka information (nyhetsbrev) om kampanjer, specialerbjudanden och kampanjkoder: e-postadress, telefonnummer och födelsedatum.
 4. För att vi ska kunna verkställa registrerade försäljningsavtal på Webbplatsen: för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, adress (gata, gatunummer, lägenhetsnummer, postnummer, ord, land), skatteregistreringsnummer eller personnummer (om en faktura skickas), uppgifter från ditt handlande på Webbplatsen.
 5. För att vi ska kunna verkställa avtal som fullgjorts på Webbplatsen utan registrering: för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, adress (gata, gatunummer, lägenhetsnummer, postnummer, ord, land), skatteregistreringsnummer (om en faktura skickas), uppgifter från ditt handlande på Webbplatsen.
 6. För att vi ska kunna informera dig om tillgängligheten gällande produkter du angivit: e-postadress.
 7. För att vi ska kunna göra betalningar till dig när du returnerar varor: bankkontonummer.
 8. För att du ska kunna kontakta oss: förnamn, efternamn, transaktionsuppgifter (leveransadress och beställda varor), kontaktuppgifter (postadress inklusive gata, gatunummer, lägenhetsnummer, postnummer, ort, land, e-postadress och telefonnummer), röst (för att förbättra vår kundtjänst kan vi komma att spela in telefonsamtal, något du får information om i början av samtalet).

Den registrerades rättigheter

I samband med att dina rättigheter behandlas har du följande rättigheter:

 1. Du har rätten att själv radera ditt konto genom att påbörja kontoraderingsförfarandet i avsnittet ”My data” (Mina uppgifter).
 2. Du har rätten att radera dina uppgifter utan att ange anledning, vilket kan leda till att ditt konto raderas från Webbplatsen.
 3. Du har rätten att invända mot att dina personuppgifter behandlas, antingen delar av dessa eller i sin helhet och för ett specifikt ändamål.
 4. Du har rätten att begränsa hur dina uppgifter behandlas, antingen under en viss period eller i en viss utsträckning.
 5. Du har rätten att få dina personuppgifter rättade eller justerade. Du kan också själv göra ändringar genom att logga in på Webbplatsen och besöka avsnittet ”My data” (Mina uppgifter).
 6. Du har rätten att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet.
 7. Du har rätten att föra över dina uppgifter till en annan part. Om du vill göra detta kan du kontakta oss genom kontaktformuläret och ange namn och adress för den part som du vill att vi ska föra över dina uppgifter till och i vilken utsträckning uppgifterna ska överföras. Du kan till exempel ange vilka uppgifter du vill att vi ska föra över. Överföringen kommer ske elektroniskt när förfrågan har bekräftats. Detta är ett nödvändigt steg för att säkerställa att uppgifterna är skyddade och för att bekräfta att denna förfrågan kommer från dig.
 8. Du har rätten att få information om omfattningen för personuppgiftsbehandlingen.
 9. Du har rätten att framföra klagomål till en uppgiftsskyddsmyndighet. I Polen är detta den polska dataskyddsmyndigheten, adress: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Eventuella förfrågningar och att du nyttjar dina rättigheter kommer inte påverka våra genomförda åtgärder. Du kommer få information om utfallet i ditt ärende inom en månad.

Vi lagrar uppgifter om dina transaktioner under perioden som krävs enligt skattelagstiftning eller för att intyga våra intressen som personuppgiftsansvarig genom att samla bevis i samband med att vi utreder klagomål eller behandlar returnerade produkter. Om du väljer att radera uppgifter kommer detta inte påverka vår personuppgiftsbehandling i detta specifika sammanhang.

Kommunikation beträffande personuppgifter

Du kan skicka meddelanden eller förfrågningar gällande personuppgifter genom den kanal som du föredrar:

 1. E-post till: support.se@reserved.com.
 2. Ring till: +46 8 124 108 18 (Kostnad enligt operatörens ett pristak)
 3. Kontaktformuläret på Webbplatsen.
 4. Brev till: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

Så länge sparas personuppgifter

Vi sparar personuppgifterna:

 1. så länge du har ett konto på Webbplatsen
 2. så länge som krävs till följd av skattelagstiftning (transaktionsuppgifter) – fem år efter slutet på beskattningsåret under vilket våra skatteskyldigheter uppstod
 3. så länge som krävs vid användning av kundtjänst (oavsett hur detta tar sig uttryck) – två år efter varje kontakt
 4. under tiden vi bedriver marknadsföring (nyhetsbrev) – tills du drar tillbaka ditt samtycke
 5. under tiden vi bedriver direktmarknadsföring för våra produkter – förutsatt att du inte uttryckligen och på skäliga grunder invänder mot detta
 6. i samband med att du väntar på information gällande produkttillgänglighet – upp till sex månader efter din förfrågan
 7. för statistiska ändamål, hävdanden eller försvar i samband med anspråk (t.ex. klagomål) – fram till det att tiden som avsatts för anspråket enligt tillämplig lagstiftning löper ut.

Överföring av uppgifter för behandling och uppgiftsdelning

Vi överför dina uppgifter för behandling i den utsträckning som krävs för att vi ska kunna uppnå specifika mål för våra samarbetspartners och andra företag i LPP-koncernen. De som tar del av uppgifterna innefattar men är inte begränsade till personalen på våra lager och försäljningsplatser. För att du obehindrat ska kunna använda vår onlinebutik delar vi också uppgifterna med IT-tjänst- och analystjänstleverantörer (t.ex. i samband med att vi förbereder personliga produktpresentationer eller användarsegment), molntjänsteleverantörer (t.ex. genom att vi använder programvara på dessa leverantörers servrar) och parter som skickar korrespondens där våra produkter eller tjänster marknadsförs (nyhetsbrev). Vi tillhandahåller också uppgifter till parter som är delaktiga i att verkställa kontrakt som fullgörs på Webbplatsen, t.ex. kurirbolag eller betalningsleverantörer. De blir personuppgiftsansvariga för sådana uppgifter så fort de får tillgång till uppgifterna. En lista över alla betrodda samarbetspartners som vi överför uppgifter till eller delar uppgifter med finns att läsa igenom HÄR.

Med undantag för målen som anges i integritetspolicyn kommer vi inte dela dina uppgifter med några tredje parter eller andra enheter. Således kommer du inte få något marknadsföringsmaterial utöver det som vi skickar. Vi tillhandahåller inga marknadsföringstjänster för några tredje parter.

Vi garanterar säker behandling av dina personuppgifter eftersom vi använder effektiva och noggrant utvalda tekniska och organisatoriska åtgärder.

Överföring av uppgifter utanför EES

Inom den uppgiftsansvariges användning av verktyg avsedda att stötta deras verksamhet, t.ex. verktyg som tillhandahålls av Google, kan dina personuppgifter komma att skickas till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i synnerhet USA eller andra länder där Googles samarbetspartners använder verktyg för att behandla personuppgifter i samarbete med den uppgiftsansvarige. Att på ett korrekt sätt säkerställa att personuppgifterna är skyddade är något som garanteras i samband med att externa avtal tillämpas med hänsyn till uppgiftsbehandling utifrån standardklausuler som lever upp till krav inom allmänna dataskyddsförordningen.

Kommersiell information – nyhetsbrev

Du kan prenumerera på nyhetsbrevet genom att ange din e-postadress eller telefonnummer. Genom att lämna ut dessa uppgifter samtycker du till att ta emot kommersiell information exklusivt från LPP (e-post eller SMS). Vi använder elektronisk kommunikation för att informera dig om tillgängliga produkter och tjänster, trender, specialerbjudanden, utförsäljningar, kampanjkoder (av detta skäl kan vi dela din e-postadress eller ditt telefonnummer med våra betrodda samarbetspartner) och oavslutade löp i onlinebutiken. Vi kan också fråga dig vad du tycker genom undersökningar.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på länken som finns i samtliga nyhetsbrev eller genom att skicka ett e-postmeddelande till: support.se@reserved.com.

Meddelanden om produkttillgänglighet

På din förfrågan kan vi komma att skicka elektroniska meddelanden gällande huruvida produkter du angivit finns tillgängliga. När produkten finns tillgänglig skickas ett meddelande till den e-postadress som du angivit. Personuppgifter ges på frivillig basis men krävs för att du ska kunna få dessa meddelanden.

Webbplatsers och mobilenheters uppgiftsbehandling

För att kunna tillhandahålla tjänster (utifrån vad som är nödvändigt eller utifrån våra eller tredje parters berättigade intressen) har vi rätten att automatiskt samla in och registrera uppgifter som skickas till servern av webbläsare eller dina enheter (för att t.ex. garantera IT-tillgångars eller andra användares säkerhet). Uppgifterna kan innefatta t.ex. cookies, en IP-adress, programvaru- och hårdvaruparametrar, besökta webbplatser, ett ID-nummer för en mobil enhet, app-användningsinformation eller andra uppgifter om de enheter och system som du använder. Insamling av sådana uppgifter stöder korrekt funktion på webbsidor och låter dig använda vår Webbplats bekvämt och obehindrat.

Cookies

Cookies är små textfiler som innehåller IT-data som gör att Webbplatsen kan fungera korrekt. De lagras på din slutenhet. Filerna gör det möjligt att känna igen enheten och att anpassa Webbplatsens utseende efter dina preferenser. Cookies är nödvändiga för att du ska kunna logga in på Webbplatsen och ostört använda alla dess funktioner. Cookies ger oss information om vad du gör på Webbplatsen men leder inte till att du kan identifieras. Cookies kan exempelvis användas för att:

 1. anpassa Webbplatsens innehåll efter dina preferenser och optimera webbsideanvändningen,
 2. skapa statistik för att hjälpa oss att förstå hur du använder Webbplatsen så att vi kan visa innehåll som överensstämmer med dina modepreferenser,
 3. upprätthålla en session,
 4. tillhandahålla marknadsföringsmaterial gällande våra produkter som överensstämmer med dina behov.

Mer information om cookies hittar du HÄR.

Att logga in med konton på sociala medier

Du kan registrera dig på våra Webbplatser och sedan använda funktionen att logga in med ett konto som du skapat på sociala medier (t.ex. Facebook, Google, osv.). Du avgör själv hur du vill registrera dig eller logga in. Din inloggning autentiseras av den sociala mediewebbplatsen. Du kommer också få information om i vilken utsträckning dina uppgifter från den sociala mediesidan kommer delas med oss. I det här fallet gäller det uppgifter som krävs och räcker för att identifiera dig och för att säkerställa att ett konto kan skapas på våra Webbplatser. Uppgifterna kommer från din offentliga profil och inkluderar i första hand ditt förnamn, efternamn och din e-postadress.

Vi har ingen rätt till ditt konto på dessa sociala medier och i synnerhet inte rätt att göra inlägg på det. För mer information om hur de sociala mediesidorna använder personuppgifter, läs igenom den aktuella sidans integritetspolicy (t.ex. Facebook https://www.facebook.com/policy.php eller Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

Den sociala mediesidan som du använder för att logga in med på vår Webbplats tillhandahåller inte information till oss om ditt konto på sidan i fråga tas bort eller om du väljer att inte logga in med det kontot. Därför sparas de uppgifterna du använde för att logga in i vår databas. När du är inloggad på vår Webbplats kan du själv radera ditt konto genom att påbörja kontoraderingsprocessen i avsnittet ”My data” (Mina uppgifter).

Även om du raderar dina uppgifter innebär detta inte nödvändigtvis att behandlingen av dessa upphör. Vi lagrar uppgifter om dina transaktioner under perioden som krävs enligt skattelagstiftning eller för att intyga våra intressen som personuppgiftsansvarig genom att samla bevis i samband med att vi analyserar klagomål eller behandlar returnerade produkter.

Facebook Custom Audience

Genom användningen av Facebook Custom Audience-verktyget kan vi överföra en säker databas med våra kunders e-postadresser eller telefonnummer till Facebook Tools. Om du är en registrerad användare av Facebook eller några andra Meta Group-webbplatser och din e-postadress eller ditt telefonnummer är detsamma som du angav när du besökte dessa webbplatser, kan du få sponsrade meddelanden om våra erbjudanden, trender, specialerbjudanden, reor eller rabattkuponger. Med detta verktyg kommer vi inte att överföra kampanjinformation direkt via din e-postadress eller ditt telefonnummer. Du kan själv avaktivera återmarknadsföringsfunktionen ”Custom Audiences” (Anpassade målgrupper) i annonsinställningarna. Du måste vara inloggad på ditt Facebook-konto för att göra detta. För mer information om icke-standardiserade målgrupper ska du besöka: https://en-gb.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494.

Facebook-plugin

Vår Webbplats innehåller en Facebook-plugin (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien, 94025, USA). Facebook-pluginen på vår webbplats är markerad med Facebooks logotyp. Denna plugin kopplar dig direkt till din profil på Facebooks servrar. Facebook får då reda på att du besökt vår Webbplats från din IP-adress.

Om du besöker vår webbplats medan du är inloggad på din Facebook-profil kommer Facebook registrera uppgifter om besöket. Facebook kan samla in information om IP-adressen även om du inte är inloggad. Vi vill understryka att Facebook inte informerar oss om vilka uppgifter de samlat in eller hur dessa används. Vi har ingen kunskap om i vilket syfte eller i vilken utsträckning som Facebook samlar in uppgifter.

Om du vill ha mer information om integritetspolicyn, kontakta Facebook eller läs igenom deras användarvillkor: https://www.facebook.com/about/privacy/. Om du inte vill dela information till Facebook om dina besök på vår Webbplats rekommenderar vi att du först loggar ut från ditt Facebook-konto.

Spårningspixlar och liknande teknologier

Partner vars tjänster vi använder kan tillämpa en så kallad ”spårningspixel” på våra webbplatser. Vid användningen av spårningspixlar eller liknande teknologier upprättas en anslutning till våra partners servrar när du besöker våra webbplatser. Att tillämpa spårningspixlar kräver ditt godkännande, vilket du ger när du accepterar marknadsföringscookies. Våra partner kan matcha specialerbjudandena av våra produkter till dina modepreferenser baserat på informationen som du tillhandahåller våra partner när du använder webbplatserna.

Därmed kan du motta personanpassat innehåll om våra produkter som är mer intressant och relevant för dig. Genom att ta emot sådana uppgifter kan vi också mäta hur effektiv den personanpassade marknadsföringen varit och ta fram rapporter för sådant innehåll. Detaljerad information om våra partners behandling av dina data finns tillgänglig HÄR.

Facebook Pixel

Våra webbsidor använder Facebook Pixel så att vi kan marknadsföra produkter från våra varumärken till dig utifrån dina intressen när du besöker Facebook eller andra webbplatser som använder detta verktyg. Som en följd av detta kan du få personanpassade annonser så att vår Webbplats och de produkter vi erbjuder blir så intressanta som möjligt för dig och överensstämmer med dina behov på bästa möjliga sätt. Genom att ta emot sådana uppgifter kan vi också mäta hur effektiv den personanpassade marknadsföringen varit och ta fram rapporter för sådant innehåll. De insamlade uppgifterna är anonyma eftersom vi inte får någon information om användarens identitet. Uppgifterna lagras och behandlas av Facebook, vilket gör det möjligt att ansluta till rätt användarprofil. Facebook använder dessa uppgifter för marknadsföringsändamål. För mer information om integritetsskydd, besök Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan själv avaktivera återmarknadsföringsfunktionen ”Custom Audiences” (Anpassade målgrupper) i annonsinställningarna. Du måste vara inloggad på ditt konto för att göra detta.

TikTok Pixel

Våra webbplatser har TikTok Pixel, vilket betyder att du kommer visas annonser om produkter från våra märken baserade på dina intressen när du besöker TikToks webbplats. Som en följd av detta kan du få personanpassade annonser om produkter som intresserar dig och matchar dina preferenser på bästa möjliga sätt. Genom att ta emot sådana uppgifter kan vi också mäta hur effektiv den personanpassade marknadsföringen varit och ta fram rapporter för sådant innehåll. De insamlade uppgifterna är anonyma eftersom vi inte erhåller någon information om användarens identitet. Uppgifterna lagras och behandlas av TikTok, vilket gör det möjligt att ansluta till rätt användarprofil. TikTok använder dessa uppgifter för marknadsföringsändamål.
Besök TikToks webbplats för mer information om integritetsskydd: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings.

Information om LPP:s varumärkesprofiler på sociala medier

Vi har profiler på sociala medier: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (hädanefter kollektivt kallade “sociala medier”) där vi lägger upp information om produkterna från våra varumärken. Administratörerna för de sociala medierna registrerar dina beteenden med cookies och liknande tekniker, inklusive varje interaktion med våra profiler. Den fullständiga omfattningen för och syftena med personuppgiftsbehandlingen på sociala medier definieras av deras respektive administratörer.

Om du besöker våra profiler får vi tillgång till generell statistik gällande dina intressen och demografiska uppgifter (såsom ålder, kön och region) som tas fram av administratörerna för de sociala medierna. Vi har det fulla ansvaret för hur dessa profiler hanteras och det som läggs upp på dem, för information som läggs upp av användarna, inklusive i privata meddelanden, och för kommunikationen på de specifika sociala mediesidorna.

Facebook och Instagram administreras av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (“Facebook”).

YouTube administreras av Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornien, USA.

Pinterest administreras av Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, USA.

Om du har ett konto på en specifik social mediesida har vi tillgång till de uppgifter som offentliggörs enligt samma villkor som andra användare på sidan.

När du besöker profilen använder administratören för den sociala mediesidan cookies och liknande teknik för att följa användarens beteende och hur du interagerar med profilen. Uppgifterna samlas in i syfte att till exempel skapa statistik för sidan. Statistiken innehåller endast anonymiserade statistiska uppgifter om användarna som besöker profilen och kan inte kopplas till en specifik person. Vi har inte tillgång till personuppgifter som används av sociala medier för att ta fram exempelvis statistik för sidan.

Eftersom statistik för sidan tas fram av de sociala medieföretagen har vi uppgifter om hur du använder våra profiler och vilket upplagt innehåll som är mest populärt. Vi använder denna information för att förbättra våra profiler genom att på ett mer exakt sätt anpassa innehållet vi lägger upp så att det överensstämmer med dina intressen och preferenser. Administratören för de olika sociala mediesidorna är ansvariga för hur dina uppgifter behandlas för att ta fram statistik för sidan. Av denna anledning måste varje administratör informera dig om allt som berör personuppgiftsbehandling i syfte att ta fram statistik för sidan och hur du kan nyttja dina rättigheter för att skydda din integritet enligt tillämplig lagstiftning.

Vi använder de tjänster som erbjuds av de sociala mediesidorna för att marknadsföra varor och tjänster, framför allt genom användarsegmentering och -aktiviteter som gör det möjligt för oss att matcha de produkter vi erbjuder efter dina behov (enligt de bestämmelser som etablerats på respektive sida).

För mer information om dina uppgiftsskyddsrättigheter i samband med att sidstatistik tas fram och din möjlighet att nyttja dessa rättigheter, besök:

1. Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/5195221251078753

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea

Deklaration gällande uppgiftsskydd från Google Analytics

Våra webbplatser använder webbtjänstanalysmekanismer från Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA”): Google Analytics, Google Double Click och Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click och Google Tag Manager använder cookies för att analysera hur webbplatser används. Informationen som samlas in genom cookies skickas till Googles servrar i USA där de arkiveras.

Om IP-anonymiseringsfunktionen är aktiverad när du besöker vår Webbplats kommer Google förkorta ditt användar-IP. Detta gäller för alla medlemsländer i EU och andra stater som ingår i avtalet kring det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. IP-adressen skickas endast i sin helhet i speciella fall till Googles server i USA där den sedan förkortas. På så vis är IP-anonymiseringsfunktionen aktiv på vår Webbplats.

På webbplatsoperatörens förfrågan använder Google de insamlade uppgifterna för att analysera trafiken på webbplatsen och för att ta fram rapporter kring hur webbplatsen och andra tjänster kopplade till webbplatsen används. IP-adressen som skickas till Google Analytics från din webbläsare lagras inte med övriga Google-uppgifter.

Vi använder Google Analytics för att analysera hur vår Webbplats används för att förbättra den och för att kunna visa dig attraktiva produkter från våra varumärken.

Google Ads

Inom användningsområdet för Google Ads kan dina uppgifter komma att skickas till andra samarbetspartners och leverantörer till LPP. Syftet med att använda Google Ads är att marknadsföra produkter från våra varumärken genom Google Ads på externa webbplatser. Utifrån de uppgifter vi får från annonseringskampanjer kan vi avgöra hur effektiva våra marknadsföringsåtgärder varit. Detta gör vi genom att endast visa annonser som överensstämmer med dina modepreferenser, och vårt mål är att förbättra vår hemsida så att den blir mer tilltalande för dig. Om du besöker vår Webbplats genom en Google-annons (Google Ads) kommer en cookie att sparas på din dator. Denna kan dock inte användas för att identifiera dig som person. Den insamlade informationen kan röra att specifika annonser visas på webbplatser, i Googles sökmotor och från Googles samarbetspartners. Om du är en registrerad Google-användare kan Google komma att koppla ditt besök på vår Webbplats till ditt konto. Om du inte är en registrerad Google-användare eller om du inte loggat in kan Google också komma att spara din IP-adress.

Google Ads Customer Match

Genom användningen av Google Ads Customer Match-verktyget kan vi skicka en säker databas med våra kunders e-postadresser eller telefonnummer till Google Tools. Om du är en registrerad användare av t.ex. YouTube, Gmail eller några andra Google-ägda webbplatser och din e-postadress eller ditt telefonnummer är detsamma som du angav när du besökte de Google-ägda webbplatserna, kan du få sponsrade meddelanden om våra erbjudanden, trender, specialerbjudanden, reor eller rabattkuponger. Med detta verktyg kommer vi inte att överföra kampanjinformation direkt via din e-postadress eller ditt telefonnummer. För mer information om visningen av annonser i enlighet med den upprättade kundlistan ska du besöka: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263.

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

Vi använder analysmekanismer för webbtjänster från Googles marknadsföringsplattform, inklusive Display & Video 360, Campaign Manager 360 och Search Ads 360. Våra webbplatser använder Floodlight DV360-taggen för att utvärdera effektiviteten av marknadsförings- och reklamkampanjer för våra märken. Syftet är att optimera visningen av viss reklam som exakt matchar dina preferenser och din modesmak. Verktyget gör det möjligt att samla in och lagra information om reklam du klickar på samt information baserad på ditt beteende på tredje parters webbplatser. Google använder ett cookie-id för att registrera vilka annonser som visas i vilken webbläsare och kan därför hindra dem från att visas mer än en gång. Google kan även använda cookie-id:n för att registrera förändringar relaterade till annonsförfrågningar. Cookies innehåller inga personliga data såsom e-postadresser, efternamn eller hemadresser. Detta verktyg hjälper dig att automatiskt ansluta till Google-servern.

Vårt mål är att visa produkter från våra märken som passar dina intressen.

Gå till https://marketingplatform.google.com/about/ för mer information om Googles marknadsföringsplattform.

Avaktivera marknadsföringsverktyg

Du kan justera inställningarna för cookies i din webbläsare. Dina val kan begränsa vissa webbplatsfunktioner. Du kan avaktivera funktionen att spara de webbplatsanvändningsuppgifter (inklusive IP-adress) som samlas in av cookies och att dessa överförs till Google, samt att dessa delas av Google genom att installera en plugin som finnas att ladda ner på: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Om du inte vill ta emot våra personanpassade produktpresentationer eller reklam från våra samarbetspartners kan du använda följande lösningar:

 1. Välj de inställningar som krävs i din webbläsare för att avaktivera cookies från tredje parter. Hänvisa till cookiepolicyn för mer information.
 2. Stäng av cookies för konverteringsspårning, d.v.s. stäng av cookies från domänen ”www.googleadservices.com” (https://www.google.de/settings/ads). Dessa inställningar kommer tas bort när aktuella cookies raderas.
 3. Stäng av personanpassade annonser som är en del av kampanjen ”About Ads” på http://www.aboutads.info/choices. Inställningarna kommer tas bort när aktuella cookies raderas.
 4. Välj att permanent inaktivera i Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome via http://www.google.com/settings/ads/plugin. Observera att detta kan begränsa webbplatsens funktion.
 5. Inaktivera Criteos marknadsföringstjänster genom att använda det alternativ som finns på webbplatsen https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/

Besök https://policies.google.com/privacy för mer information om Googles integritetspolicy.

Ändringar i integritetspolicyn

Tjänsterna och funktionerna på Webbplatsen kan komma att ändras, vilket innebär att vi kan komma att modifiera vår integritetspolicy i framtiden. Vi kommer informera om nya dokumentversioner på Webbplatsen. Dokumentet tillhandahålls i informationssyfte. Ovanstående information reviderades den 11/07/2023.

 

Uppdatering av integritetspolicyn!

Vi letar ständigt efter nya lösningar för att bättre kunna uppfylla dina förväntningar när du använder vår tjänst. Vi respekterar din integritet och värnar om skyddet av din information. I samband med uppdateringen av tjänstens funktion ber vi dig därför att läsa den nya versionen av integritetspolicyn, där vi presenterar principerna för hantering av personuppgifter, omfattningen av behandlingen av dem samt dina rättigheter och skyldigheter i samband med den.