POGODBA O ODSTOPU OD NAKUPA

Za:
LPP Reserved - GLS SI, Cesta v prod 84, 1000 Ljubljana
[email protected]
Jaz/Mi[*] sporočam/o[*] da Jaz/mi[*] odstopam/o[*] od moje/naše[*] pogodbe o nakupu naslednjih izdelkov[*] /o izvedbi naslednjih storitev[*]:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
naročenih dne[*] _________________________ prejetih dne[*] _________________________
številka naročila[**] ________________________ ,
številka računa[**] ________________________ .
Ime strank/e _________________________
Naslov strank/e _________________________
Podpis strank/e_________________________
(samo če je obrazec oddan v papirni obliki)
Datum_________________________

[*] Izbrišite neustrezno
[**] Ti podatki niso obvezni, bodo pa pospešili in poenostavili postopek preklica.

Your personal data is safe with us