Posebna ponudba: dodatnih 20 % popusta za naročila nad 35€ s kodo: RES20Ženska »Moški »Deklica »Deček »Home »

Išči

Pravilnik o zasebnosti

Pravilnik o zasebnosti

Varovanje informacij in spoštovanje vaše zasebnosti, ko uporabljate naše Spletno mesto, sta za nas ključnega pomena, zato skrbimo za ustrezne varnostne ukrepe in vaše udobje ob uporabi naših spletnih mest. Ta politika opredeljuje pravila in obseg obdelave vaših podatkov ter vaše pravice in dolžnosti, povezane z njo.

 

Izrazi in opredelitve:

 • Spletno mesto – spletna trgovina on reserved.com/si/sl/.
 • Uporabnik – fizična oseba, ki Spletno mesto uporablja.
 • LPP – družba LPP FASHION, modne blagovne znamke d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, osnovni kapital v višini 8.000.000 (v celoti vplačan), matična številka podjetja 8192286000, davčna številka Si76448487, registrirani pri sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani od 25.4.2018, s Srg številko vpisa subjekta 2018/15930.
 • Splošna uredba o varstvu podatkov – Uredba (ES) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.

 

Upravljavec podatkov is:

LPP – LPP FASHION, modne blagovne znamke d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, osnovni kapital v višini 8.000.000 (v celoti vplačan), matična številka podjetja 8192286000, davčna številka Si76448487, registrirani pri sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani od 25.4.2018, s Srg številko vpisa subjekta 2018/15930.

Družba LPP je imenovala pooblaščenca za varstvo podatkov, na katerega se lahko obrnete z vsemi vprašanji v zvezi z obdelavo podatkov in uveljavljanjem pravic, povezanih z obdelavo podatkov:

- po pošti na: LPP FASHION d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

- po elektronski pošti na: dataprivacy@lppsa.com

 

Dejanski in pravni razlogi za obdelavo osebnih podatkov

1. Spletno nakupovanje in storitve

Vaše podatke obdelujemo v obsegu, ki je nujen za upravljanje in sklenitev prodajne pogodbe in ponujanje naših drugih storitev, kot so:

 1. zagotavljanje spletnih mest in mobilnih aplikacij z namenom predstavitve in prodaje naših izdelkov;
 2. zagotavljanje lokalnih storitev, vključno s tistimi, ki so na voljo v klasičnih prodajalnah LPP ter na dogodkih in sejmih, na katerih LPP sodeluje;
 3. uvedba rednih cikličnih in necikličnih promocijskih programov;
 4. obdelava sklenjenih transakcij, vključno z, na primer, poravnavo plačil in odpremo blaga;
 5. obravnava in obdelava zahtevkov, povezanih s pravicami potrošnikov, na primer v okviru zakonsko predpisane garancije ali v primeru vračila blaga tako pred sklenitvijo prodajne pogodbe kot tudi po njej ter prek neposrednega stika (telefon, elektronska pošta);
 6. zagotavljanje informacij, sporočil, e-novic in druge vrste neposredne komunikacije družbe LPP;
 7. zagotavljanje varnosti, delovanja in stabilnosti naših storitev na vseh ravneh;
 8. vrednotenje in merljivost podatkov, povezanih z nakupovalnim procesom, vključno z vračili in preklici, ki jih opravi uporabnik;
 9. ponujanje, zagotavljanje in obdelava darilnih kartic in popustov;
 10. predstavitev lastnih izdelkov družbe LPP glede na vaše modne izbire.

V primeru sklenitve pogodbe ter izvajanja in zagotavljanja storitev, ki jih nameravate uporabiti, bodo vaši osebni podatki obdelani na podlagi sklenjene prodajne pogodbe (člen 6(1)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov). V preostalih primerih je pravna podlaga zakonit interes družbe LPP, ki izhaja iz njenega poslovanja (člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov).

2. Predstavitev izdelkov in storitev

Vaši podatki so lahko obdelani tudi za namene:

 1. analize pogostosti prikazov izdelkov na spletnem mestu ter predstavitve blaga in storitev družbe LPP v skladu z vašo zgodovino nakupov in vašimi preferencami;
 2. individualno prilagojene predstavitve izdelkov in storitev blagovnih znamk LPP glede na podatke, ki ste jih zagotovili;
 3. prilagoditve prikazov na spletnem mestu in ustvarjanja priporočil, ki se bodo ujemala z vašimi modnimi preferencami.

V te namene uporabljamo podatke o napravah in obiskih ter podobne podatke, ki jih prejmemo od naših partnerjev. Prilagojena predstavitev izdelkov in storitev vam omogoča, da Spletno mesto uporabljate na udoben in preprost način, hkrati pa zagotavlja razpoložljivost vseh izdelkov v ponudbi. S pomočjo individualne prilagoditve vam lahko predstavimo blago in storitve, ki se skladajo z vašimi potrebami.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov v namene usklajevanja naših izdelkov z vašimi preferencami je zakonit interes družbe LPP v obliki neposrednega trženja (člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov).

3. Oglaševanje in tržne raziskave, analiza podatkov

V okviru analize podatkov, vključno s tržnimi raziskavami, vaše podatke uporabljamo za naše lastne promocijske potrebe za namene:

 1. oblikovanja skupin uporabnikov (tudi na družbenih medijih, kakršen je Facebook) s podobnimi interesi in pričakovanji, podobnimi pristopi k uporabi spletnega mesta ali nakupovanju (segmentacija);
 2. zbiranja in obdelave informacij v zvezi z demografskimi podatki, modnimi preferencami, nakupovanjem in uporabo Spletnega mesta, ter uporabe teh informacij za namene dejavnosti za promocijo izdelkov in storitev družbe LPP;
 3. prepoznavanja in predvidevanja modnih smernic;
 4. priprave napovedi na področju spletnega nakupovanja;
 5. promocije naših izdelkov in storitev;
 6. načrtovanja in analize učinkovitosti promocijskih dejavnosti;
 7. izboljšanja in prilagoditve promocijskih aktivnosti v zvezi z našimi izdelki in storitvami.

Tako vam lahko predstavimo zanimive izdelke vseh znamk družbe LPP v skladu z vašimi preferencami s pomočjo zbirnih statističnih podatkov, ki so anonimni, in podatkov, ki jih je z dodatnimi postopki mogoče povezati z določeno osebo.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonit interes družbe LPP v obliki neposrednega trženja (člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov).

4. Razvoj izdelkov in tehnologij

Vaše podatke uporabljamo za namene razvoja naših izdelkov in storitev (oblikovanje mobilnih aplikacij, razvoj tehnologij, individualna prilagoditev naših storitev) in njihovega usklajevanja z vašimi preferencami. Pri tem uporabljamo zbirne, psevdonimizirane ali anonimizirane podatke, ki pripomorejo k lažjemu in hitrejšemu reševanju problemov na področju spletnega nakupovanja in k visoki ravni storitev za stranke. Na ta način se zavzemamo za doseganje naslednjih ciljev:

 1. oblikovanje tehničnih rešitev, med katere spada odpravljanje težav, povezanih z iskanjem primernih izdelkov, v namen racionalizacije vašega nakupovanja;
 2. racionalizacija kanalov za komuniciranje z Upravljavcem s pomočjo rešitev avtomatizirane komunikacije (npr. klepetalni robot);
 3. optimizacija prilagojenih storitev in tehnologij na ravni analize podatkov, promocije blagovnih znamk družbe LPP in spletnega nakupovanja;
 4. razvoj tehnologij za namene zagotavljanja varnosti informacijskih sistemov in osebnih podatkov ter preprečevanja goljufij;
 5. optimizacija poslovnih in logističnih postopkov v obliki pospešitve in poenostavitve izvrševanja sklenjenih pogodb in storitev v ponudbi;
 6. nenehen razvoj tehničnih rešitev racionalizacije in optimizacije za prilagoditev izdelkov in storitev v ponudbi;
 7. izvajanje in razvoj rešitev za avtomatizirano reševanje problemov, o katerih poročajo stranke;
 8. preprečevanje goljufij;
 9. razvoj in preverjanje programskih rešitev, zasnovanih za optimizacijo poslovnih in logističnih postopkov.

Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je zakonit interes Upravljavca, povezan z razvojem izdelkov in storitev, ki je nujen za pravilno poslovanje ter usklajevanje izdelkov in storitev z vašimi potrebami (člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov).

5. Optimizacija storitev

Z namenom izboljšanja poslovnih dejavnosti in varstva interesov družbe LPP so vaši podatki obdelani za:

 1. izboljšanje storitev za stranke, ki jih zagotavlja Služba za pomoč strankam, predvsem z izvajanjem rešitev za racionalizacijo obdelave ugotovljenih težav (avtomatizacija storitev);
 2. preprečevanje goljufij;
 3. zagotavljanje skladnosti s pravicami potrošnikov, ki izhajajo iz sklenitve pogodbe (pravica do vložitve pritožb ali vračila blaga);
 4. ustrezno izpolnjevanje obveznosti družbe LPP, povezanih s sklenitvijo prodajnih pogodb (dokumentacija o transakcijah in shranjevanje davčne dokumentacije);
 5. dokazovanje skladnosti našega poslovanja z zakonodajo, zlasti z vidika pravic potrošnikov in varstva osebnih podatkov;
 6. zavarovanje terjatev družbe LPP.

Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je naš zakonit interes za optimizacijo našega poslovanja, in če zahteva za obdelavo podatkov izhaja iz veljavne zakonodaje (davčna zakonodaja, zakonodaja o varstvu potrošnikov), se obdelava podatkov izvaja v namen dokazovanja skladnosti našega poslovanja s to zakonodajo (člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Podatki, ki so predmet obdelave

 1. Za registracijo vašega uporabniškega računa na Spletnem mestu: ime in priimek, e-poštni naslov.
 2. Da vam lahko omogočimo uporabo in upravljanje vašega uporabniškega računa na Spletnem mestu: ime in priimek, telefonska številka, e-poštni naslov, spol, poštni naslov (ulica, hišna številka, številka stanovanja, poštna številka, mesto ali kraj, država), davčna identifikacijska številka ali osebna identifikacijska številka (v primeru izstavitve računa).
 3. Za pošiljanje informacij (e-novic) o promocijskih dejavnostih, posebnih ponudbah, promocijskih kodah: e-poštni naslov, telefonska številka, datum rojstva.
 4. Za izvrševanje vaših prodajnih pogodb, shranjenih na Spletnem mestu: ime in priimek, e-poštni naslov, telefonska številka, poštni naslov (ulica, hišna številka, številka stanovanja, poštna številka, mesto ali kraj, država), davčna identifikacijska številka ali osebna identifikacijska številka (v primeru izstavitve računa), podatki o vaših nakupih na Spletnem mestu.
 5. Za izvrševanje pogodb, ki so bile sklenjene brez vaše registracije na Spletnem mestu: ime in priimek, e-poštni naslov, telefonska številka, poštni naslov (ulica, hišna številka, številka stanovanja, poštna številka, mesto ali kraj, država), davčna identifikacijska številka (v primeru izdaje računa).
 6. Da vas lahko obveščamo o razpoložljivosti izdelkov, ki ste jih izbrali: e-poštni naslov.
 7. Da lahko z vami sklepamo poravnave v primeru vrnjenega blaga: številka bančnega računa.
 8. Da lahko z nami stopite v stik: ime, priimek, podatki o transakciji (naslov dostave, naročeni izdelki), podatki za stik (poštni naslov, vključno z ulico, hišno številko, številko stanovanja, poštno številko, mestom ali krajem, državo, e-poštnim naslovom, telefonsko številko), glas – za namene izboljšanja storitev za stranke lahko klice posnamemo, o čemer boste obveščeni na začetku klica.

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

V povezavi z obdelavo osebnih podatkov, imate pravico do:

 1. izbrisa svojega uporabniškega računa s sprožitvijo postopka izbrisa uporabniškega računa v razdelku »Moji podatki«;
 2. izbrisa svojih podatkov brez navedbe razloga, kar lahko, odvisno od primera, privede do izbrisa vašega uporabniškega računa na Spletnem mestu;
 3. ugovora zoper obdelavo svojih podatkov, v celoti ali deloma in za določene namene;
 4. omejitve obdelave podatkov za določen čas in v določenem obsegu;
 5. popravka ali spremembe vaših osebnih podatkov. Poleg tega lahko po prijavi na Spletno mesto podatke tudi sami spreminjate v razdelku »Moji podatki«;
 6. odjave od prejemanja e-novic;
 7. prenosa podatkov na drug subjekt. V ta namen lahko v stik z nami stopite tudi prek obrazca stik, kjer navedete ime in naslov subjekta, na katerega želite prenesti svoje podatke in obseg podatkov – tj. navedete, katere podatke naj prenesemo. Prenos bo izveden elektronsko po odobritvi vašega zahtevka. To je potrebno za zagotavljanje varnosti tovrstnih podatkov in v potrditev, da zahtevek dejansko prihaja z vaše strani;
 8. obveščenosti o obsegu obdelave osebnih podatkov;
 9. vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov – na Poljskem je to vodja Urada za varstvo podatkov, naslov: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava.

Predložitve zahtevkov in uveljavljanje vaših pravic ne bodo vplivali na naše sprejete ukrepe. Informacije o odločitvi glede vašega zahtevka boste prejeli v enem mesecu.

Podatke o vaših transakcijah hranimo v obdobju, ki izhaja iz davčne zakonodaje, ali z namenom zaščite lastnih interesov, ki jih imamo kot Upravljavec, z zbiranjem dokazov, povezanih z odločanjem o zahtevkih ali vrnitvijo blaga. Vaš izbris lastnih podatkov v določenem pogledu ne ustavi njihove obdelave.

Komunikacija, povezana z osebnimi podatki

Pošljete nam lahko kakršna koli obvestila ali zahtevke, povezane z osebnimi podatki, na način, ki ga izberete sami:

 1. po elektronski pošti na: support.si@reserved.com,
 2. po telefonu: +386 1 8280 444,
 3. prek obrazca za stik, ki je na voljo na Spletnem mestu,
 4. po pošti na: LPP FASHION d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Čas hrambe osebnih podatkov

Osebne podatke hranimo v obdobju:

 1. obstoja vašega uporabniškega računa na Spletnem mestu;
 2. ki izhaja iz davčne zakonodaje (podatki o transakcijah) – 5 let po koncu davčnega leta, v katerem je naša davčna obveznost nastala;
 3. ki izhaja iz uporabe Službe za pomoč strankam (v kakršni koli obliki) – 2 leti po sklenitvi posamezne pogodbe;
 4. naših promocijskih dejavnosti (e-novice) – dokler ne prekličete soglasja;
 5. neposredne promocije naših izdelkov – dokler ne vložite učinkovitega in zakonitega ugovora;
 6. vašega čakanja na obvestilo o razpoložljivosti izdelka – do 6 mesecev po vložitvi zahtevka;
 7. statističnih dejavnosti, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov (npr. pritožbe) – do izteka roka za vložitev zahtevka po veljavnem zakonu.

Prenos podatkov za obdelavo in izmenjavo podatkov

Vaše podatke, v obsegu, ki je nujen za doseganje specifičnih ciljev, posredujemo našim partnerjem in podjetjem, ki so del mreže LPP Group. Ti med drugim vključujejo osebje skladišč in prodajnih mest. Za zagotovitev večjega udobja ob vaši uporabi spletne trgovine lahko vaše podatke delimo tudi s ponudniki informacijskih storitev ali analitičnih storitev (npr. povezanih s pripravo individualno prilagojene predstavitve izdelkov ali s segmentacijo uporabnikov), ponudniki storitev v oblaku (npr. z uporabo programske opreme na strežnikih ponudnikov), pogodbenicami, ki v poslani korespondenci oglašujejo naše izdelke in storitve (e-novice). Podatke posredujemo tudi subjektom, udeleženim v izvrševanju pogodbe, sklenjene na Spletne mestu, npr. kurirskim službam in upravljavcem plačilnih sistemov. Ti postanejo upravljavci tovrstnih podatkov v trenutku, ko so podatki posredovani. Seznam zaupanja vrednih partnerjev, ki jim posredujemo oziroma z njimi delimo osebne podatke, lahko najdete TUKAJ.

Vaši osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam oziroma drugim subjektom, razen za cilje, določene v Politiki zasebnosti. Zato ne poste prejemali nobenih drugih promocijskih materialov, razen naših. Tretjim osebam ne nudimo promocijskih storitev.

Zagotavljamo varno obdelavo vaših osebnih podatkov z uporabo učinkovitih in pravilno izbranih tehničnih in organizacijskih ukrepov.

Prenos podatkov zunaj EGP

V okviru Upravljavčeve uporabe razpoložljivih orodij za izvajanje tekočih poslov, ki jih zagotavlja npr. Google, so lahko vaši osebni podatki posredovani državam zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), predvsem Združenim državam Amerike (ZDA) ali drugi državi, kjer partnerji podjetja Google upravljajo z orodji, uporabljenimi za obdelavo osebnih podatkov v sodelovanju z Upravljavcem. Ustrezno varstvo obdelanih osebnih podatkov zunaj EGP je zagotovljeno z uporabo zunanjih pogodb o obdelavi podatkov, ki temeljijo na standardnih pogodbenih klavzulah, katere izpolnjujejo zahteve Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Poslovne informacije – e-novice

Na prejemanje e-novic se lahko prijavite tako, da nam zaupate svoj elektronski naslov ali telefonsko številko. Predaja tovrstnih podatkov pomeni strinjanje s prejemanjem poslovnih informacij, ki prihajajo izključno s strani družbe LPP (e-poštno sporočilo ali sporočilo SMS). S pomočjo elektronskih komunikacijskih sredstev vas obveščamo o razpoložljivih izdelkih in storitvah, trendih, posebnih ponudbah, razprodajah, promocijskih kodah (zaradi tega razloga bomo morda delili vaš naslov elektronske pošte ali telefonsko številko z našimi zaupanja vrednimi partnerji) in nezaključenih nakupih v spletni trgovini. Lahko vas prosimo tudi, da v anketi z nami delite svoje mnenje.

Od prejemanja e-novic se lahko kadar koli odjavite tako, da kliknete povezavo, ki je na voljo v vsakem sporočilu z e-novicami, ali pa pošljete elektronsko sporočilo na: support.si@reserved.com.

Obvestilo o razpoložljivosti izdelkov

Na vašo zahtevo vam lahko pošiljamo elektronska obvestila o razpoložljivosti izdelkov, ki ste si jih izbrali. Ko je izdelek na voljo, boste na e-poštni naslov, ki ste ga navedli, prejeli obvestilo. Osebni podatki so podani prostovoljno, a so nujno potrebni, če želite prejemati obvestila.

Podatki, ki jih obdelajo spletna mesta in mobilne naprave

Za namene zagotavljanja storitev za vas (če je to potrebno ali če za to obstaja zakonit interes tretje osebe), si pridržujemo pravico, da samodejno pridobimo in shranimo podatke, ki jih strežniku posredujejo spletni brskalniki ali vaša naprava (npr. za namene zagotavljanja varnosti storitev IT ali varnosti drugih Uporabnikov). Podatki lahko vključujejo npr. piškotke, naslov IP, parametre programske in strojne opreme, obiskanih spletnih mest, identifikacijsko številko mobilne naprave, informacije o uporabi aplikacij in druge podatke o napravah in sistemih, ki jih uporabljate. Zbiranje tovrstnih podatkov podpira pravilno delovanje spletnih strani in vam omogoča udobno uporabo Spletnega mesta in popoln dostop do njega.

Piškotki

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki vsebujejo podatke informacijskega sistema, ti pa Spletnemu mestu omogočajo, da pravilno deluje. Shranjeni so na vaše končne naprave. Datoteke dovoljujejo prepoznavanje naprav in ustrezno prilagoditev videza Spletnega mesta vašim preferencam. Piškotki so potrebni, da se lahko pravilno prijavite na Spletno mesto in vse funkcije uporabljate brez motenj v delovanju. Piškotki nas obveščajo o vaši dejavnosti na Spletnem mestu, a nam ne dovoljujejo vaše popolne identifikacije. Piškotke lahko na primer uporabimo za namene:

 1. prilagoditve Spletnega mesta vašim preferencam in optimizacije uporabe spletnih strani;
 2. priprave statistik, ki nam pomagajo razumeti, kako uporabljate Spletno mesto, in omogočajo, da vam prikazujemo vsebine, ki se skladajo z vašimi modnimi preferencami;
 3. vzdrževanja seje;
 4. zagotavljanja promocijskih vsebin v zvezi z našimi izdelki v skladu z vašimi potrebami.

Več informacij o piškotkih, lahko najdete TUKAJ.

Prijava z uporabniškimi računi na družbenih medijih

Na naših spletnih mestih se lahko registrirate in nato uporabite možnost prijave z uporabniškim računom na družbenih medijih (npr. Facebook, Google, itd.). Sami si lahko izberete svoj način registracije ali prijave. Vašo prijavo potrdi spletno mesto družbenega medija. Poleg tega prejmete tudi informacije o obsegu podatkov, ki nam jih posreduje spletno mesto družbenega medija. V tem primeru gre za podatke, ki so potrebni in zadostni za vašo identifikacijo ter za varno ustvarjanje uporabniškega računa na naših Spletnih mestih. Podatki so prevzeti z vašega javnega profila in vključujejo predvsem vaše ime, priimek in e-poštni naslov.

Nimamo nikakršnih pravic do vašega uporabniškega računa na družbenih medijih, sploh pa ne do objavljanja vsebin na njem. Za več informacij glede podatkov, ki jih spletna mesta družbenih medijev uporabljajo, si oglejte politiko zasebnosti posameznega spletnega mesta (npr. Facebook https://www.facebook.com/policy.php ali Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

Spletno mesto družbenega medija, ki ste ga uporabili za prijavo na naše Spletno mesto, nas ne obvesti o izbrisu vašega profila na spletni strani tega družbenega medija in o vaši odločitvi za prijavo preko tega računa. Zato bodo podatki, ki ste jih uporabili za prijavo, ostali shranjeni v naši bazi podatkov. Ko ste na našem Spletnem mestu prijavljeni, lahko svoj uporabniški račun izbrišete sami tako, da sprožite postopek izbrisa računa v razdelku »Moji podatki«.

Čeprav svoje podatke izbrišete, ni nujno, da bomo prenehali z njihovo obdelavo. Podatke o vaših transakcijah hranimo v obdobju, ki izhaja iz davčne zakonodaje, ali z namenom zaščite lastnih interesov, ki jih imamo kot Upravljavec, z zbiranjem dokazov, povezanih z odločanjem o zahtevkih ali vrnitvijo blaga.

Facebook orodje Prilagojana občinstva (Custom Audiences)

S Facebook orodjem Prilagojena občinstva (Custom Audiences) bomo morda posredovali zaščiteno podatkovno zbirko naslovov elektronske pošte ali telefonskih številk naših strank orodjem Facebooka. Če ste registrirani uporabnik Facebooka ali drugih spletnih mest skupine Meta in je vaš naslov elektronske pošte ali vaša telefonska številka enaka tisti, ki ste jo predložili ob obisku teh spletnih mest, se vam lahko prikažejo sponzorirana sporočila glede naših ponudb, trendov, posebnih ponudb, razprodaj ali kuponov s popusti. S tem orodjem ne bomo neposredno posredovali promocijskih informacij prek vašega naslova elektronske pošte ali telefonske številke. Funkcijo ponovnega trženja »Prilagojena občinstva« (»Custom Audiences«) lahko sami deaktivirate v nastavitvah oglaševanja. Da to lahko storite, morate biti prijavljeni s svojim uporabniškim Facebook računom. Za več informacij glede nestandardnih ciljnih skupin obiščite spletno mesto: https://en-gb.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494.

Facebookov vtičnik

Naša spletna stran vsebuje Facebookov vtičnik (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Facebookov vtičnik na našem spletnem mestu je označen z logotipom podjetja Facebook. Vtičnik vas bo neposredno povezal z našim profilom na strežniku podjetja Facebook. Facebook nato ugotovi, da ste obiskali naše spletno mesto z vašega naslova IP.

Če našo stran obiščete, ko ste prijavljeni v svoj profil na Facebooku, bo Facebook beležil informacije o vašem obisku. Tudi, če niste prijavljeni, lahko Facebook kljub temu pridobi informacije o naslovu IP. Želeli bi poudariti, da nas Facebook ne obvesti o podatkih, ki jih zbira in o namenih njihove uporabe. Namen in obseg zbiranja podatkov s strani Facebooka nam ni znan.

Če želite prejeti dodatne informacije o politiki zasebnosti, stopite v stik s podjetjem Facebook, ali pa si preberite njihove pogoje uporabe na https://www.facebook.com/about/privacy/. Če s podjetjem Facebook ne želite deliti informacij o obiskih naših spletnih strani, priporočamo, da se najprej odjavite z vašega računa na Facebooku.

Piksel in podobne tehnologije

Partnerji, katerih storitve uporabljamo, lahko na naših spletnih mestih uporabljajo tako imenovane »piksele«. Ko obiščete naša spletna mesta, se s »pikseli« ali podobno tehnologijo vzpostavi povezava s strežniki naših partnerjev. Za namestitev »pikselov« potrebujemo vaše soglasje, ki ga podate, ko sprejmete promocijske piškotke. Naši partnerji lahko posebne ponudbe, prikazane za naše izdelke, prilagodijo vašim modnim željam, določenim na podlagi podatkov, ki jih našim partnerjem posredujete med vašo uporabo spletnih mest.

Tako lahko prejmete prilagojeno vsebino o naših izdelkih, ki je za vas bolj zanimiva in ustreza vašim željam. Ko prejmemo tovrstne podatke, lahko izmerimo tudi stopnjo uspešnosti prilagojenih oglasov in pripravimo poročila o tovrstnih vsebinah. Podrobne informacije o obdelovanju vaših podatkov s strani naših partnerjev so na voljo TUKAJ.

Facebook Pixel

Naša spletna mesta vključujejo Facebook Pixel, saj nam ta omogoča, oglaševanje izdelkov naših blagovnih znamk, ki so v skladu v vašimi interesi, vsakič, ko obiščete Facebook ali druga spletna mesta, ki to orodje uporabljajo. Zato se lahko zgodi, da prejmete individualno prilagojene oglase, ki bodo v vas vzbudili kar največje zanimanje za naše spletno mesto in izdelke v naši ponudbi ter se prilagodili vašim potrebam na najboljši možen način. S prejemanjem tovrstnih podatkov lahko izmerimo tudi stopnjo uspešnosti prilagojenih oglasov in pripravimo poročila o tovrstnih vsebinah. Zbrani podatki so anonimni, saj ne želimo pridobivati informacij o identiteti uporabnikov. Podatke hrani in obdeluje Facebook in zato jih je mogoče povezati z ustreznim uporabniškim profilom. Facebook tovrstne podatke uporablja v oglaševalske namene. Za več informacij o varstvu osebnih podatkov, obiščite Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Funkcijo ponovnega trženja »Prednostna občinstva« lahko sami deaktivirate v nastavitvah oglaševanja. Da to lahko storite, morate biti prijavljeni s svojim uporabniškim računom.

TikTok Pixel

Naše spletne strani vsebujejo TikTok Pixel, kar pomeni, da boste ob vsakem obisku spletnega mesta TikTok glede na vaša zanimanja prejemali oglase o izdelkih naših blagovnih znamk. Tako boste lahko deležni individualno prilagojenih oglasov, ki bodo za vas karseda zanimivi in se ujemali z vašimi preferencami kolikor je le mogoče. S prejemanjem tovrstnih podatkov lahko izmerimo tudi stopnjo uspešnosti prilagojenih oglasov in pripravimo poročila o tovrstnih vsebinah. Zbrani podatki so anonimni, saj ne želimo pridobivati informacij o identiteti uporabnikov. Podatke hrani in obdeluje TikTok, zaradi česar jih je mogoče povezati z ustreznim uporabniškim profilom. TikTok tovrstne podatke uporablja v oglaševalske namene.
Za več informacij o varstvu osebnih podatkov obiščite TikTok spletno stran: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings.

Informacije o profilih blagovnih znamk LPP na družbenih medijih

Profile imamo na naslednjih družbenih medijih: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (v nadaljevanju »družbeni mediji«), kjer objavljamo informacije o izdelkih in blagovnih znamkah. Skrbniki na družbenih medijih beležijo vašo aktivnost s pomočjo piškotkov in podobnih tehnologij, beležijo jo tudi ob vsaki interakciji z našimi profili. Celotno področje uporabe in namen obdelave podatkov na družbenih medijih opredelijo njihovi skrbniki.

Če obiščete naše profile, pridobimo dostop do splošnih statističnih podatkov v zvezi v vašimi interesi in demografskih podatkov (kot so starost, spol, regija), pridobljenih s strani skrbnikov družbenih medijev. Prevzemamo polno odgovornost za upravljanje teh profilov in objavljanje vsebin na njih, za informacije, ki jih objavijo uporabniki, tudi v zasebnih sporočilih, in za komunikacijo na določenih spletnih mest družbenih medijev.

Facebook in Instagram upravlja Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska (»Facebook«).

YouTube upravlja Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornija, ZDA.

Pinterest upravlja Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, ZDA.

Če imate uporabniški račun na spletnem mestu določenega družbenega medija, lahko dostopamo do informacij, ki so nastavljene kot javne pod enakimi pogoji, kot veljajo za druge uporabnike tega spletnega mesta.

Ko profil obiščete, skrbnik družbenega medija s pomočjo piškotkov in drugih podobnih tehnologij spremlja obnašanje uporabnikov in vašo dejavnost. Te informacije se na primer zbirajo za namene priprave statistik spletnega mesta. Te statistike vsebujejo le anonimizirane statistične podatke o uporabnikih, ki obiskujejo profile, in jih ni mogoče povezati določenimi osebami. Nimamo dostopa do osebnih podatkov, ki jih družbeni mediji uporabljajo na primer za pripravo statistik spletnih mest.

Statistike spletnih mest, pripravljenih s strani družbenih medijev, nam zagotavljajo informacije o tem, kako uporabljate naše profile in katere od objavljenih vsebin so najbolj priljubljene. S tovrstnimi informacijami lahko izboljšamo naše profile tako, da objavljene vsebine natančneje uskladimo z vašimi interesi in preferencami. Skrbniki posameznih družbenih medijev so odgovorni za obdelavo vaših podatkov v namen pridobivanja statistik spletnih mest. Posledično vas je vsak skrbnik dolžan obvestiti o vseh zadevah, povezanih z obdelavo osebnih podatkov v namen priprave statistik spletnih mest, in o možnostih uveljavljanja pravice do varstva zasebnosti po veljavnih zakonih.

Uporabljamo storitve, ki jih spletna mesta družbenih medijev ponujajo za namen oglaševanja blaga in storitev, zlasti dejavnosti, povezane s segmentacijo uporabnikov in tiste, ki nam omogočajo, da izdelke v ponudbi ustrezno prilagodimo vašim potrebam (v skladu s pravili, opredeljenimi v pogojih uporabe tovrstnih strani).

Za več informacij o pravicah glede varstva podatkov, povezanih s pripravo statistik spletnih mest, in o možnostih uveljavljanja teh pravic neposredno v komunikaciji z družbenimi mediji, obiščite:

1. Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/5195221251078753

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea

Izjava o varstvu podatkov s strani Google Analytics

Naša spletna mesta uporabljajo mehanizme za analizo spletnih storitev, ki so v lasti podjetja Google Inc. (»Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA«): Google Analytics, Google Double Click in Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click in Google Tag Manager uporabljajo piškotke za namene analize načina uporabe spletnih mest. Informacije, ki jih piškotki zberejo, so posredovane strežnikom podjetja Google v ZDA in tam shranjene.

Če je med vašim obiskom naše spletne strani aktivirana funkcija anonimizacije naslova IP, Google skrajša vaš naslov IP. To velja za države članice Evropske unije in druge države podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Samo v posebnih primerih je strežniku podjetja Google v ZDA posredovan polni naslov IP, ki je nato tam skrajšan. Tako je funkcija anonimizacije naslova IP na naši spletni strani aktivirana.

Na zahtevo upravljavca spletnega mesta podjetje Google zbrane informacije uporabi za analizo obiskov spletnega mesta ter pripravo poročil o uporabi spletnega mesta in drugih storitev, povezanih s Spletnim mestom. Naslov IP, ki ga vaš brskalnik sporoči kot del storitve Google Analytics, ni hranjen skupaj z drugimi podatki podjetja Google.

Storitev Google Analytics uporabljamo za analizo uporabe naše spletnega mesta, da lahko to izboljšamo in vam predstavimo privlačne izdelke naših blagovnih znamk.

Google Ads

V okvirju področja uporabe orodij Google Ads so lahko vaši podatki posredovani drugim partnerjem in ponudnikom družbe LPP. Namen uporabe orodja Google Ads je promocija izdelkov naših blagovnih znamk s pomočjo orodja Google Ads na zunanjih spletnih mestih. Na podlagi podatkov, pridobljenih z oglaševalskimi kampanjami, lahko ugotovimo stopnjo uspešnosti naših promocijskih aktivnosti. To storimo tako, da prikažemo le oglase, ki so v skladu z vašimi modnimi preferencami, naš namen pa je izboljšati naše spletno mesto in poskrbeti, da bo čimbolj privlačna za vas. Če naše spletno mesto obiščete prek oglasa podjetja Google, Google Ads, bo na vaš računalnik shranjen piškotek, ki pa ne bo dovoljeval vaše popolne identifikacije. Zbrane informacije se lahko nanašajo na prikaze določenih oglasov na spletnih mestih, v spletnem brskalniku Google in na spletnih mestih partnerjev podjetja Google. Če ste registriran uporabnik storitev podjetja Google, bo podjetje Google vaš obisk našega spletnega mesta morda povezalo z vašim uporabniškim računom. Če niste registriran uporabnik storitev podjetja Google, ali pa v svoj račun niste prijavljeni, bo podjetje Google morda prav tako shranilo vaš naslov IP.

Orodje Povezovanje strank (Customer Match) programa Google Ads

Z orodjem Povezovanje strank (Customer Match) programa Google Ads bomo morda predložili zaščiteno podatkovno zbirko naslovov elektronske pošte ali telefonskih številk naših strank Googlovim orodjem. Če ste registrirani uporabnik npr. YouTuba, Gmaila ali drugih spletnih mest skupine Google in je vaš naslov elektronske pošte ali vaša telefonska številka enaka tisti, ki ste jo predložili ob obisku spletnih mest skupine Google, se vam lahko prikažejo sponzorirana sporočila glede naših ponudb, trendov, posebnih ponudb, razprodaj ali kuponov s popusti. S tem orodjem ne bomo neposredno posredovali promocijskih informacij prek vašega naslova elektronske pošte ali telefonske številke. Za več informacij o prikazovanju oglasov v skladu z vzpostavljenim seznamom strank obiščite spletno mesto: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263.

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

Uporabljamo mehanizme za analizo spletnih storitev platforme Google Marketing Platform, kot so Display & Video 360, Campaign Manager 360 in Search Ads 360. Naše spletne strani uporabljajo oznako Floodlight DV360 za oceno učinkovitosti promocijskih in oglaševalskih kampanj naših znamk. Namen je optimizirati prikazovanje določenih oglasov v prid tistim, ki se ustrezno ujemajo z vašimi preferencami ali modnimi okusi. Orodje omogoča zbiranje in shranjevanje informacij o oglasih, na katere kliknete, pa tudi informacij glede na vaše obnašanje na spletnih straneh tretjih oseb. Podjetje Google uporablja ID piškotkov, da zabeleži, kateri oglasi so prikazani v katerem spletnem brskalniku, in jim tako lahko prepreči, da bi se prikazali več kot enkrat. Poleg tega lahko podjetje Google uporablja ID-je piškotkov, da zabeleži pretvorbe, povezane z zahtevami za oglase. Piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov, kot so e-poštni naslovi, priimki ali domači naslovi. To orodje vašemu spletnemu brskalniku omogoča, da se samodejno poveže s strežnikom podjetja Google.

Naš namen vam je predstaviti tiste izdelke naših znamk, ki so skladni z vašimi zanimanji.

Če vas zanima več o platformi Google Marketing Platform, obiščite naslov https://marketingplatform.google.com/about/.

Odjava od marketinških orodij

Nastavitve piškotkov lahko upravljate v svojem spletnem brskalniku. Vaša izbira bo morda delno onemogočila uporabo nekaterih izmed funkcij spletne strani. Shranjevanje podatkov o uporabi spletne strani (vključno z naslovom IP), ki jih zbirajo piškotki, in njihovo posredovanje podjetju Google ter njihovo izmenjavo s strani podjetja Google lahko onemogočite tako, da prenesete in namestite vtičnik, ki je na voljo na naslovu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Če ne želite prejemati individualno prilagojenih prikazov naših izdelkov ali oglasov naših partnerjev, lahko storite naslednje:

 1. Izberite primerno nastavitev v svojem spletnem brskalniku tako, da onemogočite piškotke tretjih oseb. Za več informacij si oglejte politiko piškotkov.
 2. Onemogočite piškotke za Sledenja konverzijam, tj. onemogočite piškotke domene »www.googleadservices.com«, https://www.google.de/settings/ads. Te nastavitve bodo izbrisane po izbrisu piškotkov.
 3. Onemogočite prilagojene oglase, ki so del kampanje »About Ads« (O oglasih) na naslovu http://www.aboutads.info/choices. Nastavitve bodo izbrisane po izbrisu piškotkov.
 4. Izberite trajno onemogočanje v spletnih brskalnikih Firefox, Internet Explorer ali Google Chrome na naslovu http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upoštevajte, da bo to morda omejilo funkcionalnost naše spletne strani.
 5. Onemogočite marketinške storitve Criteo Marketing Services na https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/”

Za več informacij o Pravilniku podjetja Google o zasebnosti obiščite: https://policies.google.com/privacy.

Spremembe Pravilnika o zasebnosti

Storitve in funkcije Spletnega mesta se lahko spremenijo, kar pomeni, da lahko v prihodnje spremenimo tudi Pravilnik o zasebnosti. O novih različicah dokumenta vas bomo obvestili na Spletnem mestu. Dokument je na voljo za informativne namene. Zgornje informacije smo revidirali dne 11/07/2023.

 

Posodobitev pravilnika o zasebnosti!

Nenehno iščemo nove rešitve, da bi bolje izpolnili vaša pričakovanja pri uporabi naše storitve. Spoštujemo vašo zasebnost in skrbimo za zaščito vaših podatkov. V zvezi s posodobitvijo storitve vas zato prosimo, da si preberete novo različico politike zasebnosti, v kateri pojasnjujemo načela ravnanja z osebnimi podatki, obseg njihove obdelave ter pravice in obveznosti, ki jih imate v zvezi s tem.