-20% na wszystko z Reserved Home. Tylko przy zakupach powyżej 120 PLN z kodem: REHOMESalon »Kuchnia »Łazienka »Przestrzeń dziecka »

Szukaj

Jak dokonać zwrotu produktów zakupionych w sklepie stacjonarnym?

Zwrot towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym Reserved na terenie Polski jest możliwy w terminie do 30 dni od dnia dokonania jego zakupu w dowolnym salonie (poza sklepami outeltowymi).

Aby dokonać zwrotu należy wraz z produktem dostarczyć oryginalny dowód zakupu (np. paragon fiskalny, fakturę VAT).

Zwrot środków za produkt nastąpi w takiej samej formie jak dokonywana była płatność. Jeśli płaciłeś za zamówienie kartą płatniczą, to zabierz ze sobą również potwierdzenie płatności
z terminala. Zwrot może zostać wykonany tylko na tę samą kartę, przedstawioną przez jej właściciela.

Ważne! Produkt nie może posiadać jakichkolwiek znamion użytkowania i musi posiadać oryginalnie przymocowane metki.

 

REGULAMIN ZWROTÓW I WYMIAN TOWARÓW W SALONACH STACJONARNYCH RESERVED I RESERVED-KIDS

§ 1

1. Niniejszy Regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady zwrotów bądź wymian towaru zakupionego w Salonach stacjonarnych sieci Reserved.


2. Regulamin nie dotyczy salonów Outletowych i Sklepu Internetowego, w których sprzedawane są produkty marki Reserved.


§ 2

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
1. Sprzedawca - LPP S.A. z siedziba w Gdańsku 80-769, ul. Łąkowa 39/44.
2. Towar – wszelkie produkty zakupione w Salonach sieci Reserved, znajdujących się na terytorium Polski.
3. Salon sieci Reserved – salon sprzedaży pod marką Reserved lub Reserved KIDS - znajdujący się na terenie Polski.
4. Wymiana Towaru – wymiana zakupionego towaru na identyczny towar w obrębie rozmiaru bądź koloru.

§ 3

1. Każdemu Konsumentowi umożliwia się dokonanie zwrotu bądź wymiany towaru zakupionego w Salonie sieci Reserved w terminie do 30 dni od dnia dokonania zakupu (tzn. od dnia następnego od daty ujawnionej na paragonie fiskalnym / Fakturze VAT jako daty sprzedaży) na zasadach wskazanych w Regulaminie. Po upływie ww. terminu nie ma możliwości zwrotu towaru.


2. Zwrotowi bądź wymianie podlega towar, który:
a. nie nosi śladów użytkowania;
b. nie został w żaden sposób uszkodzony;
c. posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nie uszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar oraz które nie noszą śladów usuwania czy ponownego przymocowania,
d. znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony,
e. stroje kąpielowe, jeżeli posiadają nieuszkodzone wkładki zabezpieczające (dół kąpielowy).


3. Zwrotowi bądź wymianie nie podlega:
a. bielizna (majtki);
b. towar zakupiony w salonach Outletowych;
c. towar zakupiony poza granicami Polski;
d. towar zakupiony na szczególnych warunkach między innymi towar uszkodzony.
e. torby papierowe


4. Zwrotu bądź wymiany towaru Konsument może dokonać w dowolnym Salonie niezależnie od miejsca faktycznego zakupu towaru. Zwrot lub wymiana będzie dokonana tylko za okazaniem oryginalnego paragonu fiskalnego lub oryginału Faktury VAT, a w przypadku płatności kartą płatniczą również za okazaniem wydruku potwierdzenia z terminala.


5. Z chwilą przyjęcia towaru do zwrotu, Konsument: a. zwraca Sprzedawcy również paragon, o którym mowa w punkcie poprzedzającym. Jeżeli na paragonie znajdowały się również inne towary Konsument otrzymuje paragon zastępczy. Oryginał paragonu pozostaje u Sprzedawcy.
b. okazuje Sprzedawcy oryginał Faktury VAT. Jeżeli na Fakturze znajdowały się również inne towary Konsument otrzymuje Fakturę korygującą. Oryginał Faktury VAT jest zwracany do Konsumenta.


6. Z chwilą przyjęcia towaru do wymiany, Konsument: a. okazuje Sprzedawcy również paragon do wglądu, o którym mowa w punkcie 4 § 3. Sprzedawca nanosi adnotację na paragonie o wymianie towaru. Oryginał paragonu pozostaje u Klienta.
b. okazuje Sprzedawcy oryginał Faktury VAT. Konsument otrzymuje Fakturę korygującą. Oryginał Faktury VAT jest zwracany do Konsumenta.


§ 4.

Zwrot towaru dokonywany jest za zwrotem uiszczonej przez Konsumenta ceny:
a. w przypadku gdy Konsument płacił za towar gotówką zwrot następuje w gotówce;
b. w przypadku płatności kartą płatniczą, kredytową lub debetową, zwrot należności następuje na tę samą kartę, którą było płacone za towar. Zwrotu należności na kartę płatniczą, kredytową lub debetową można dokonać jedynie właścicielowi karty.
c. W przypadku płatności całej należności za towar Kartą Podarunkową Reserved zwrot należności jest dokonywany na Kartę Podarunkową.
d. przy płatności bonami Sodexo lub innymi bonami pieniężnymi, które są przyjmowane w Sieci Reserved zwrot należności następuje na Kartę Podarunkową Reserved.


§ 5.

1. Wszelkie skargi bądź zastrzeżenia w zakresie stosowania Regulaminu należy kierować na piśmie
w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego skargę na adres Sprzedawcy, wskazany
w §2 ust. 1 Regulaminu.


2. Z Regulaminem można zapoznać się w Salonach sieci Reserved bądź na stronie internetowej www.reserved.com


3. Regulamin obowiązuje od dnia 12 maja 2015r. do odwołania.

Aktualizacja polityki prywatności!

Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, aby móc lepiej odpowiadać na Twoje oczekiwania podczas korzystania z naszego Serwisu. Szanujemy Twoją prywatność oraz dbamy o ochronę informacji, dlatego w związku z aktualizacją funkcjonowania Serwisu, prosimy Cię o zapoznanie się z nową wersją Polityki Prywatności, gdzie prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi, zakres ich przetwarzania oraz prawa i obowiązki jakie w związku z tym Ci przysługują.