Szukaj

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNYCH

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ODBYWAJĄCEJ SIĘ POD HASŁEM "-30% na wszystkie nieprzecenione produkty z Reserved Home przy zakupie min. 2 sztuk."

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej, zasady nabywania produktów z rabatem w wysokości 20%, liczonym od ceny sprzedaży (dalej „Rabat”). Organizatorem Akcji Promocyjnej jest LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Łąkowa 39-44 (dalej „Organizator”).

2. Promocja trwać będzie w okresie 28.02.2024 - 03.03.2024, z zastrzeżeniem §7.

3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy Reserved znajdujący się pod adresem www.reserved.com/pl/pl/ oraz aplikacja mobilna Reserved. ul. Tczewska 2, budynek C, 83-000 Pruszcz Gdański,

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1. Akcja Promocyjna - przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży kolekcji Reserved, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Akcja Promocyjna przeprowadzana jest pod hasłem "-30% na wszystkie nieprzecenione produkty z Reserved Home przy zakupie min. 2 sztuk" . Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, rabatami itp.

2. Produkty promocyjne – wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego Reserved.com które oznaczone są kodem REHOME i nie są objęte inną Akcją Promocyjną.

- przez opcję „chatu” widoczną po otwarciu strony sklepu internetowego.

3. Kod Promocyjny - kod opublikowany na stronie www.reserved.com/pl/pl/

4. Sklep Internetowy Reserved - miejsce sprzedaży produktów objętych akcją promocyjną, znajdujące się pod adresem: www.reserved.com/pl/pl/

5. Aplikacja mobilna Reserved - miejsce sprzedaży produktów objętych akcją promocyjną udostępnione przez markę Reserved jako oprogramowanie na urządzenia przenośne.

6. Uczestnik Promocji - pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), która akceptuje niniejszy Regulamin;

 

§ 3

Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się będzie w Sklepie Internetowym, znajdującym się pod adresem www.reserved.com/pl/pl/ w aplikacji mobilnej Reserved. Akcja Promocyjna nie dotyczy salonów stacjonarnych.

§ 4

Akcja Promocyjna opiera się o następujące zasady:

1. Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji.

2. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika Akcji Promocyjnej z Akcji Promocyjnej jest złożenie zamówienia, które zawiera minimum 2 nieprzecenione produkty z Reserved HOME.

3. Aby skorzystać z promocji na stronie internetowej Reserved należy wpisać Kod Promocyjny w koszyku w polu „Wpisz kod” i zatwierdzić przez kliknięcie „Dodaj”. Aby skorzystać z promocji poprzez Aplikację Mobilną Reserved należy wpisać Kod Promocyjny w koszyku w polu „Kod rabatowy” i zatwierdzić przez kliknięcie „Akceptuj”

4. Promocja polega na tym, iż Uczestnik Akcji Promocyjnej nabywając minimum dwa produkty promocyjne z kolekcji Reserved i wpisując Kod Promocyjny zgodnie z ust. 3, obowiązany jest do zapłaty ich ceny detalicznej pomniejszonej o 30% rabatu.

5. Brak wpisania kodu promocyjnego w koszyku oznacza, iż nabywca zaniechał prawa do skorzystania z Promocji w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji.

6. Produkty zakupione na zasadach niniejszej Promocji podlegają standardowym zasadom zwrotów obowiązujących w Sklepie Internetowym Reserved.

§ 5

1. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami itp.

2. Promocja nie dotyczy salonów stacjonarnych.

3. Aktualna cena sprzedaży produktu objętego promocją, to najniższa cena tego produktu z 30 dni przed obniżką.

§ 6

Informacja o Akcji Promocyjnej zawarta na plakatach i materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Promocji Organizator nie odpowiada.

§ 7

Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania Akcji Promocyjnej bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie informacji w Internecie na stronie www.reserved.com/pl/pl/.

§ 8

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia Odzieży lub usiłowania jej nabycia, skierować na piśmie do LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Łąkowa 39/44 celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

§ 9

Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w internecie na stronie www.reserved.com/pl/pl/.

§ 10

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

2. Organizator udostępni do wglądu Regulamin Akcji Promocyjnej na stronie internetowej www.reserved.com/pl/pl/.

3. Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzania, naruszenia lub podejrzenia naruszenia Danych Osobowych należy kierować do Działu Obsługi Klienta Administratora Danych w jeden z następujących sposobów:

a) Wysyłając e-mail na adres: support.pl@reserved.com

b) listownie na adres: LPP S.A., ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

c) Dzwoniąc pod numer 58 353 63 63Aktualizacja polityki prywatności!

Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, aby móc lepiej odpowiadać na Twoje oczekiwania podczas korzystania z naszego Serwisu. Szanujemy Twoją prywatność oraz dbamy o ochronę informacji, dlatego w związku z aktualizacją funkcjonowania Serwisu, prosimy Cię o zapoznanie się z nową wersją Polityki Prywatności, gdzie prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi, zakres ich przetwarzania oraz prawa i obowiązki jakie w związku z tym Ci przysługują.