Szukaj

Okulary - deklaracja zgodności UE

Pobierz stronę jako PDF

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

DECLARATION OF CONFORMITY UE


PRODUCENT
PRODUCER:

LPP S.A
UL. ŁĄKOWA 39/44;
80-769 GDAŃSK

oświadcza, że wyrób:

declare that products:

 

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE DAMSKIE/MESKIE/DZIECIĘCE (LADIES’S/MEN’S/KIDS’S SUNGLASSES):


02.01.2024
186AF-99X, 188AF-99X, 594AB-09X, 595AB-99X, 8349Z-03X, 9052Z-11X, 9053Z-99X

17.05.2023
2966V, 2971V, 8910S, 8911S

26.04.2023
8908S, 8909S, 8904S, 8901S, 8897S, 8893S

21.04.2023
9219W

12.01.2023
8031S-88X, 8032S-99X, 8033S-85X, 8034S-44X, 8035S-88X, 8036S-99X, 8037S-GLD, 8038S-55X, 8039S-88X, 8040S-99X, 8041S-99X, 8042S-99X, 8043S-88X, 8044S-30X, 8045S-88X, 8046S-99X, 8046S-88X, 8047S-09X, 8048S-99X, 8049S-99X, 8050S-99X, 8059S-99X, 8061S-MLC, 8062S-88X, 8063S-99X, 8063S-01X, 8065S-77X, 8065S-55X, 8066S-01X, 8067S-99X, 8068S-99X, 8069S-88X, 8070S-88X, 8071S-99X, 8072S-81X, 8073S-45X, 8074S-03X, 8074S-72X, 8076S-88X, 8077S-99X, 8078S-MLC, 8079S-88X, 8089S-30X, 8090S-45X, 8091S-77X, 8092S-88X, 8093S-55X, 8094S-88X, 8095S-99X, 8097S-88X, 8098S-77X, 8099S-85X, 8099S-88X, 8100S-88X, 8101S-88X, 8102S-44X, 8103S-88X, 8104S-88X, 8105S-88X, 8106S-99X, 8108S-77X, 8111S-88X, 8111S-84X, 8051S-81X, 8052S-99X, 8053S-88X, 8054S-88X, 8055S-88X, 8056S-88X, 8057S-88X, 8080S-85X, 8081S-88X, 8082S-99X, 8083S-88X, 8084S-00X, 8084S-42X, 8058S-02X, 8088S-99X, 8059S-02X, 8113S-88X, 8113S-99X, 8085S-44X, 8086S-99X

27.12.2022
8875S, 8876S, 8877S, 8878S, 8879S, 8880S, 8881S, 8882S, 8883S, 8885S, 8886S, 8888S, 8889S, 8891S, 8892S, 8894S, 8895S, 8896S, 8898S, 8899S, 8900S, 8902S, 8903S, 8905S, 8906S

 

 

Spełniają wymogi zasadnicze następującego Rozporządzenia:

Comply with European Regulation:


2016/425/UE                         ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

(EU) 2016/425                       REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC


oraz spełniają wymogi następującej normy

and comply with harmonized standard:


ISO 12312-1:2022 Ochrona oczu i twarzy -- Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu -- Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych

ISO 12312-1:2022 Eye and face protection — Sunglasses and related eyewear — Part 1: Sunglasses for general use

 

Niniejsza deklaracja jest sporządzona w oparciu o pozytywne wyniki wydana zostaje na wyłaczną odpowiedzialność producenta.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 

                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Aktualizacja polityki prywatności!

Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, aby móc lepiej odpowiadać na Twoje oczekiwania podczas korzystania z naszego Serwisu. Szanujemy Twoją prywatność oraz dbamy o ochronę informacji, dlatego w związku z aktualizacją funkcjonowania Serwisu, prosimy Cię o zapoznanie się z nową wersją Polityki Prywatności, gdzie prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi, zakres ich przetwarzania oraz prawa i obowiązki jakie w związku z tym Ci przysługują.