Speciale aanbieding: Extra -20% op aankopen boven 50€ met de code: RES20Dames »Heren »Meisjes »Jongens »Home »

Zoeken

Cookiebeleid / Cookie-Richtlinie

Cookiebeleid

Wij gebruiken cookies of andere technologieën die informatie ophalen over uw browser om uw gebruik van onze website gemakkelijker en veiliger te maken. We respecteren uw privacy, dus u kunt uw cookie-instellingen op elk moment aanpassen. Bij de meeste webbrowsers is het mogelijk cookie-instellingen weer te geven, te verwijderen en te beheren. Opgeslagen informatie helpt ons onze producten te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren. Ga voor meer informatie naar: PrivacybeleidLijst van cookiesLijst van vertrouwde partners.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een server of de app van een online winkel worden verstuurd en die worden opgeslagen op het eindapparaat van de klant (bijvoorbeeld een computer of smartphone). Ze worden gebruikt om informatie op te slaan en voor het doorgeven van analytische en statistische gegevens die nodig zijn voor een goede werking van de dienstverlening en voor het afstemmen van de winkel op uw voorkeuren. Cookies hebben geen gevolgen voor uw apparaat en ze veranderen niets aan de instellingen van het eindapparaat. Afhankelijk van het type cookie, worden deze ofwel verwijderd nadat de browser is afgesloten (sessiecookies), ofwel enige tijd opgeslagen op het apparaat (permanente cookies). Cookies helpen ons onze dienstverlening te verbeteren.

Welke cookietechnologieën gebruiken we?

Onze online winkel gebruikt technologieën die gegevens op eindapparaten opslaan ten behoeve van analytische en marketingdoeleinden en om een goede werking van de winkel te waarborgen, zodat onze producten en diensten optimaal zijn afgestemd op uw verwachtingen. De website kan functies gebruiken die lijken op cookies (bijvoorbeeld lokale opslag); de informatie in dit document geldt daarmee ook voor die technologieën.

Wanneer wordt de cookietechnologie gebruikt?

Cookies (of soortgelijke technologieën) worden gebruikt wanneer u gebruikmaakt van onze diensten via de App of de Online Shop. Afhankelijk van uw voorkeuren en apparaatinstellingen worden cookies, bijvoorbeeld webbrowserinstellingen, op uw apparaat bewaard.

Slaan cookies persoonsgegevens op?

De opgeslagen informatie bevat geen persoonsgegevens op basis waarvan u rechtstreeks zou kunnen worden geïdentificeerd. Als gevolg van uw registratie op onze website zou een deel van de informatie, in combinatie met de verkregen gegevens, persoonsgegevens kunnen worden. Daarom gelden in dit opzicht Privacybeleid de bepalingen ten aanzien van Persoonsgegevens, vooral met betrekking tot de rechten van betrokkenen. De lijst van vertrouwde partners die toegang hebben tot cookies of die ze namens ons plaatsen, is beschikbaar op Lijst met vertrouwde partners.

Met welk doel gebruiken we cookies?

Cookies zijn nodig om de online winkel goed te kunnen gebruiken. In dit kader wordt informatie opgeslagen ten behoeve van:

• verificatie van een aangemelde gebruiker;
• opslag van de in de winkelwagen geplaatste producten tijdens het winkelen op de website;
• evaluatie en meetbaarheid van gegevens met betrekking tot het aankoopproces;
• het garanderen van de veiligheid.

Voor het gebruik van essentiële cookies is uw toestemming niet vereist.

Om uw bezoek aan de online winkel gemakkelijker en veiliger te maken, maken we gebruik van functionele en gepersonaliseerde cookies om de volgende informatie op te slaan:

• aanpassing van producten op modevoorkeuren van gebruikers die onze online winkels bezoeken;
• gebruikersvoorkeuren met betrekking tot gefilterde producten, taal, locatie, leeftijd en geslacht;
• browsergeschiedenis, op de website doorgebrachte tijd;
• gebruikersidentificatie met betrekking tot weergegeven content die overeenkomt met de voorkeuren van de gebruiker.

Analytische cookies slaan informatie op over uw gebruik van de website. Ze helpen ons onze producten en diensten te verbeteren zodat u onze website optimaal kunt gebruiken. Analytische cookies verzamelen de volgende informatie:

• technische gegevens over het type webbrowser en het IP-adres;
• hoeveel tijd u op de website doorbrengt;
• de handelingen van de gebruiker op de website (bijv. opstellen van een verlanglijst, plaatsen van een bestelling, ondernomen stappen bij het plaatsen van een bestelling);
• de reactie van de gebruiker op producten waarvoor reclame wordt gemaakt.

Marketingcookies worden gebruikt om producten te presenteren overeenkomstig uw voorkeuren zodat producten en diensten worden getoond die optimaal overeenkomen met uw behoeften. We slaan deze op om:

• het gebruikers gemakkelijk te maken onze online winkels te gebruiken;
• contact te maken met abonnees op nieuwsbrieven;
• het succes van onze marketingcampagnes te bepalen.

Voor het plaatsen van functionele, analytische en marketingcookies hebben wij uw toestemming nodig.

Wissen van cookies

Standaard webbrowsers, of andere software die is geïnstalleerd op een computer of op een ander apparaat van de gebruiker dat verbinding heeft met internet, staan het plaatsen van bepaalde types cookies op apparaten toe. In uw privacy-instellingen kunt u cookies van onze online winkel of van onze partners op elk moment uitschakelen of wissen door uw browserinstellingen te wijzigen. De manier om cookies te uit te schakelen/wissen verschilt afhankelijk van de webbrowser die u gebruikt. Als u wilt weten hoe u cookies wist, gaat u naar het Help-gedeelte van uw webbrowser. Cookies in Internet Explorer kunnen bijvoorbeeld als volgt worden gewijzigd: Extra -> Internetopties -> Privacy; in Mozilla Firefox: Opties -> Privacy; en in Google Chrome: Instellingen -> Privacy en beveiliging -> Cookies en andere sitegegevens.

Hieronder vindt u links naar webbrowsers (met informatie over hoe u hun instellingen op uw eindapparaten kunt wijzigen):

• Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl)
• Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer)
• Firefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectlocale=pl&redirectslug=usuwanie-ciasteczek)
• Opera (https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies)
• Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/wy%C5%9Bwietlanie-i-usuwanie-historii-przegl%C4%85darki-w-programie-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4)
• Safari (https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac)

Informatie over cookiebeheer op een mobiele telefoon of ander mobiel apparaat is te vinden in de gebruikersgids/-handleiding van de specifieke telefoon of het mobiele apparaat.

Denk eraan dat het doel van het opslaan van cookies is om u toegang tot onze website te verstrekken, deze probleemloos te laten gebruiken, en om u op uw gemak in onze online winkels te laten winkelen, afgestemd op uw voorkeuren en smaak.

Het wissen van cookies betekent niet dat de Verwerkingsverantwoordelijke de via cookies verkregen Persoonsgegevens heeft verwijderd.

 

Cookie-Richtlinie

Wir nutzen Cookies oder andere Technologien, die Informationen zu Ihrem Browser abrufen, mit dem Ziel, Ihren Komfort und Ihre Sicherheit beim Besuch unserer Website zu verbessern. Wir respektieren Ihre Privatsphäre. Entsprechend können Sie Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit anpassen. Die meisten Webbrowser ermöglichen das Anzeigen, Löschen und Verwalten von Cookie-Einstellungen. Die gespeicherten Informationen helfen uns dabei, unsere Produkte zu verbessern und auf Ihre Präferenzen abzustimmen. Für weitere Informationen siehe: DatenschutzerklärungListe von CookiesListe von vertrauenswürdigen Partnern.

Was sind Cookies?

Cookies sind kleine Textdateien, die von einem Server oder einer Online-Shop-App gesendet und auf dem Endgerät des Kunden (z. B. Rechner oder Smartphone) gespeichert werden. Sie werden verwendet, um Informationen sowie Analyse- und Statistikdaten zu speichern, die für den einwandfreien Betrieb des Dienstes erforderlich sind. Außerdem helfen sie uns dabei, den Online-Shop an Ihre Präferenzen anzupassen. Cookies haben keine Auswirkungen auf Ihr Gerät und sie verändern keine Konfigurationen auf dem Endgerät. Je nach ihrer Art werden Cookies entweder nach dem Schließen des Browsers gelöscht (Sitzungs-Cookies) oder für einige Zeit auf dem Gerät gespeichert (permanente Cookies). Cookies helfen uns dabei, unsere Dienste zu verbessern.

Welche Cookie-Technologien verwenden wir?

Unser Online-Shop nutzt Technologien für die Speicherung von Daten auf Endgeräten zu Analyse- und Marketingzwecken sowie zur Gewährleistung der einwandfreien Funktion des Shops mit dem Ziel, unsere Produkte und Dienstleistungen optimal auf Ihre Erwartungen abzustimmen. Die Website kann Funktionen nutzen, die Cookies ähneln (z. B. lokale Speicher), daher gelten die hierin enthaltenen Informationen auch für solche Technologien.

Wen betrifft die Cookie-Technologie?

Cookies (oder ähnliche Technologien) kommen immer dann zum Einsatz, wenn Sie unsere Dienste über die App oder den Online-Shop nutzen. Cookies werden abhängig von Ihren Präferenzen und Geräteeinstellungen, wie beispielsweise Browsereinstellungen, auf Ihrem Gerät gespeichert.

Speichern Cookies personenbezogene Daten?

Die gespeicherten Informationen enthalten keine personenbezogenen Daten, die Ihre eindeutige Identifizierung ermöglichen würden. Einige Informationen können in Kombination mit Daten, die infolge Ihrer Registrierung auf unserer Website erhalten werden, zu personenbezogenen Daten werden. Entsprechend Datenschutzerklärung gelten diesbezüglich die Vorschriften zu personenbezogenen Daten, insbesondere im Hinblick auf die Rechte der betroffenen Personen. Die Liste der vertrauenswürdigen Partner, die Zugriff auf Cookies haben oder diese für uns platzieren dürfen, finden Sie unter Liste von vertrauenswürdigen Partnern.

Zu welchen Zwecken nutzen wir Cookies?

Cookies sind für die einwandfreie Nutzung des Online-Shops erforderlich und in diesem Kontext werden Informationen zu den folgenden Zwecken gespeichert:

• Authentifizierung eines angemeldeten Nutzers,
• Speicherung der dem Warenkorb hinzugefügten Produkte während Ihres Einkaufs auf der Website,
• Auswertung und Messbarkeit von Daten im Zusammenhang mit dem Shoppingprozess,
• Gewährleistung der Sicherheit.

Für die Nutzung notwendiger Cookies ist keine Zustimmung Ihrerseits erforderlich.

Um Ihren Komfort und Ihre Sicherheit während Ihres Besuchs im Online-Shop zu verbessern, verwenden wir funktionale Cookies und Personalisierungs-Cookies, um die folgenden Informationen zu speichern:

• Anpassung der Produkte an die Modepräferenzen der Nutzer, die unsere Online-Shops besuchen,
• Nutzerpräferenzen im Hinblick auf gefilterte Produkte, Sprache, Standort, Alter und Geschlecht,
• Browserverlauf, Dauer des Besuchs auf der Website,
• Nutzeridentifizierung im Hinblick auf die Anpassung der angezeigten Inhalte an die Nutzerpräferenzen.

Analyse-Cookies speichern Informationen darüber, wie Sie die Website nutzen. Sie helfen uns dabei, unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern, um Ihnen eine optimale Nutzung unserer Website zu ermöglichen. Analysesysteme sammeln die folgenden Informationen:

• Technische Daten zur Art des Webbrowers und zur IP-Adresse,
• Dauer Ihres Besuchs auf der Shop-Website,
• Tätigkeiten des Nutzers auf der Website (z. B. Erstellung einer Einkaufsliste, Aufgabe einer Bestellung, bei der Aufgabe einer Bestellung durchgeführte Schritte),
• Reaktion des Nutzers auf beworbene Produkte.

Werbe-Cookies werden verwendet, um die Produkte entsprechend Ihren Präferenzen zu präsentieren und somit Produkte und Dienstleistungen anzuzeigen, die optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Wir speichern sie zu folgenden Zwecken:

• Gewährleistung des Nutzerkomforts für die Besucher unseres Online-Shops,
• Kommunikation mit Newsletter-Abonnenten,
• Messung des Erfolgs unserer Marketingkampagnen.

Für die Verwendung von funktionalen Cookies, Analyse- und Marketing-Cookies ist Ihre Zustimmung erforderlich.

Löschung von Cookies

Standard-Webbrowser oder andere Software, die auf einem Rechner oder einem anderen, mit dem Internet verbundenen Nutzergerät installiert ist, erlauben den Einsatz bestimmter Cookies auf den Geräten. Sie können von unserem Online-Shop oder von unseren Partnern ausgehende Cookies jederzeit deaktivieren oder löschen, indem Sie Ihre Browsereinstellungen ändern. Die Vorgehensweise zur Deaktivierung/Löschung von Cookies ist abhängig von dem von Ihnen verwendeten Webbrowser. Für eine Hilfestellung zur Löschung von Cookies nutzen Sie die Hilfe-Funktion Ihres Webbrowsers. Im Internet Explorer können Cookies beispielsweise folgendermaßen geändert werden: Extras -> Internetoptionen -> Datenschutz; in Mozilla Firefox: Einstellungen -> Datenschutz & Sicherheit; und in Google Chrome: Einstellungen -> Datenschutz und Sicherheit -> Cookies und andere Websitedaten.

Unten finden Sie die Links zu den Webbrowsern (mit Informationen zur Änderung der jeweiligen Einstellungen auf Ihren Endgeräten):

• Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl)
• Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer)
• Firefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectlocale=pl&redirectslug=usuwanie-ciasteczek)
• Opera (https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies)
• Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/wy%C5%9Bwietlanie-i-usuwanie-historii-przegl%C4%85darki-w-programie-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4)
• Safari (https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac)

Informationen zur Verwaltung von Cookies auf einem Mobiltelefon oder einem anderen mobilen Gerät finden Sie im Nutzerhandbuch / in der Bedienungsanleitung des Mobiltelefons bzw. des mobilen Geräts.

Bedenken Sie, dass die Cookies gespeichert werden, um Ihnen den Zugriff und die einwandfreie und unterbrechungslose Nutzung unserer Website sowie einen komfortablen, auf Ihre Präferenzen und Ihren Modegeschmack abgestimmten Einkauf in unseren Online-Shops zu ermöglichen.

Die Löschung der Cookies bedeutet nicht, dass der Verantwortliche die durch Cookies erhaltenen personenbezogenen Daten gelöscht hat.

Toestemming voor het gebruik van cookies.

Om uw comfort tijdens het gebruik van onze winkelwebsite en de aangeboden diensten op basis van uw voorkeuren te garanderen, kunt u toestemming geven voor het gebruik van alle cookies via de knop "OK". Als u weigert, gebruiken we "Alleen noodzakelijke" cookies, die ervoor zorgen dat u onze shop kunt gebruiken zonder dat het aanbod op uw behoeften is afgestemd.

Via de knop "Instellingen" kunt u de categorieën cookies selecteren die wij aanbieden, de cookies selecteren die u interesseren en uw selectie bevestigen met de knop "Geselecteerde opslaan". Het accepteren van bepaalde categorieën cookies kan het gebruik van bepaalde functionaliteiten van de website beïnvloeden. Als u wilt dat de website beter op u is afgestemd, schakelt u alle beschikbare categorieën cookies in met de knop "Alles toestaan".

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken of uw keuzes aanpassen via de knop "Cookie-instellingen" en zo afzonderlijke categorieën cookies en andere technologieën in- of uitschakelen. De knop "Cookie-instellingen" is altijd beschikbaar in de voettekst van de website.

Update privacybeleid!

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe oplossingen om beter te kunnen beantwoorden aan uw verwachtingen bij het gebruik van onze dienst. Wij respecteren uw privacy en dragen zorg voor de bescherming van uw gegevens. Daarom vragen wij u, in verband met het bijwerken van de werking van de Dienst, de nieuwe versie van het Privacybeleid te lezen, waarin wij de beginselen voor de behandeling van persoonsgegevens, de omvang van hun verwerking en uw rechten en plichten in verband daarmee uiteenzetten.