Speciale aanbieding: Extra -20% op aankopen boven 50€ met de code: RES20Dames »Heren »Meisjes »Jongens »Home »

Zoeken

Privacybeleid / Datenschutzerklärung

Privacybeleid

Het beschermen van informatie en respecteren van uw privacy bij uw gebruik van onze Website hebben onze hoogste prioriteit, dus we nemen passende beveiligingsmaatregelen en zorgen dat u onze websites gemakkelijk kunt gebruiken. Dit Beleid bepaalt de regels en omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en uw rechten en verantwoordelijkheden dienaangaande.

 

Begrippen en definities:

 • Website – de online winkel op reserved.com/nl/nl/.
 • Gebruiker – een natuurlijke persoon die de Website gebruikt.
 • LPP – LPP S.A., gevestigd te Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, ingeschreven in het Register van de Nationale Rechtbank dat wordt bijgehouden door de Arrondissementsrechtbank Gdańsk-Północ te Gdańsk, Polen, 7e Commerciële Afdeling van het Register van de Nationale Rechtbank, met KRS-nr. 778 (hierna: “LPP”), met een aandelenkapitaal van PLN 3.708.482 (volledig volgestort), REGON-nr. (Pools KvK-nummer) 190852164, NIP-nr. (Pools btw-registratienummer) 583-10-14-898.
 • AVG – Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke is:

LPP S.A., gevestigd te Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, ingeschreven in het Register van de Nationale Rechtbank dat wordt bijgehouden door de Arrondissementsrechtbank Gdańsk-Północ te Gdańsk, Polen, 7e Commerciële Afdeling van het Register van de Nationale Rechtbank, met KRS-nr. 778, met een aandelenkapitaal van PLN 3.708.482 (volledig volgestort), REGON-nr. (Pools KvK-nummer) 190852164, NIP-nr. (Pools btw-registratienummer) 583-10-14-898.

LPP heeft een Functionaris voor gegevensbescherming benoemd waarmee contact kan worden opgenomen over alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens en de uitoefening van de rechten in verband met de gegevensverwerking:

- per post aan: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Polen

- per e-mail aan: dataprivacy@lppsa.com

 

Doelen van en rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

1. Online winkelen en diensten

We verwerken uw gegevens voor zover dat vereist is voor het sluiten en uitvoeren van de koopovereenkomst en het aanbieden van onze andere diensten, zoals:

 1. het aanbieden van Websites en mobiele apps om onze producten te presenteren en verkopen;
 2. het aanbieden van lokale diensten, ook de diensten die worden aangeboden in de fysieke winkels van LPP en tijdens evenementen en beurzen waar LPP aanwezig is;
 3. het lanceren van regelmatige en terugkerende marketingacties;
 4. het verwerken van uitgevoerde transacties, zoals bijvoorbeeld het afwikkelen van betalingen en het verzenden van artikelen;
 5. het behandelen en verwerken van verzoeken met betrekking tot consumentenrechten, bijvoorbeeld onder wettelijke garantie of retournering van artikelen zowel voor als na het uitvoeren van koopovereenkomsten, ook via rechtstreeks contact (telefonisch, per e-mail);
 6. het bieden van de eigen informatie, berichten, nieuwsbrief en andere rechtstreekse communicatie van LPP;
 7. het garanderen van de beveiliging, functionaliteit en stabiliteit van onze diensten op elk niveau;
 8. evaluatie en meetbaarheid van gegevens met betrekking tot het aankoopproces, inclusief retouren en annuleringen door de gebruiker;
 9. het bieden, leveren en verwerken van cadeaukaarten en kortingen;
 10. het presenteren door LPP van de eigen producten op basis van uw modevoorkeuren.

In geval van het sluiten van een overeenkomst en uitvoeren en verlenen van de diensten die u beoogt te gebruiken, worden uw persoonsgegevens verwerkt op basis van de gesloten koopovereenkomst (artikel 6(1)b van de AVG). In de overige gevallen is de rechtsgrond LPP's gerechtvaardigde belang uit hoofde van zijn activiteiten (artikel 6(1)f van de AVG).

2. Presentatie van producten en diensten

Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt voor:

 1. het analyseren van de frequentie waarmee producten op de Website worden weergegeven en het presenteren van de artikelen en diensten van LPP die overeenkomen met uw winkelgeschiedenis en uw voorkeuren;
 2. het personaliseren van de presentatie van producten en diensten van LPP-merken op basis van de gegevens die u hebt verstrekt;
 3. het aanpassen van de weergaven op de webpagina en het doen van aanbevelingen die overeenkomen met uw modevoorkeuren.

Voor dit doel gebruiken we apparaatgegevens en toegangsgegevens evenals analoge gegevens die we van onze partners ontvangen. Dankzij de gepersonaliseerde presentatie van producten en diensten is de Website gemakkelijk en eenvoudig te gebruiken en is de beschikbaarheid van alle door ons aangeboden producten gegarandeerd. Met personalisering kunnen we artikelen en diensten laten zien aansluiten op uw behoeften.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking met als doel het afstemmen van onze producten op uw voorkeuren is het gerechtvaardigde belang van LPP ten behoeve van direct marketing (artikel 6(1)(f) van de AVG).

3. Reclame en marktonderzoek, gegevensanalyse

Wat betreft gegevensanalyses, waaronder ook marktonderzoek, gebruiken we uw gegevens ten behoeve van onze marketingdoeleinden voor:

 1. het aanmaken van doelgroepen van gebruikers (o.a. op sociale media, zoals Facebook) met vergelijkbare interesses en verwachtingen, een vergelijkbare benadering bij het gebruik van de Website of bij het winkelen (segmentatie);
 2. het verzamelen en verwerken van informatie met betrekking tot demografische gegevens, modevoorkeuren, gedrag bij het winkelen en gebruik van de Website, en voor het gebruiken van deze informatie ten behoeve van marketingactiviteiten voor de producten en diensten van LPP-merken;
 3. het identificeren van en anticiperen op modetrends;
 4. het doen van online omzetvoorspellingen;
 5. het marketen van onze producten en diensten;
 6. het plannen en analyseren van de doeltreffendheid van reclame-uitingen binnen doelgroepen;
 7. het verbeteren en aanpassen van reclame-uitingen met betrekking tot onze eigen producten en diensten.

Op deze manier kunnen we u op basis van statistische gegevens interessante producten van alle LPP-merken laten zien die zijn afgestemd op uw voorkeuren. Deze gegevens zijn verzamelde, anonieme gegevens en gegevens die via extra stappen aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld.

De rechtsgrond voor de verwerking is het gerechtvaardigde belang van LPP ten behoeve van direct marketing (artikel 6(1)(f) van de AVG).

4. Ontwikkeling van producten en technologieën

We gebruiken uw gegevens om onze producten en diensten te ontwikkelen (voor het maken van mobiele apps, het ontwikkelen van technologieën, het personaliseren van onze diensten) en deze af te stemmen op uw voorkeuren. Daarbij gebruiken we verzamelde, gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens waarmee problemen bij online winkelen gemakkelijker en sneller kunnen worden opgelost en de dienstverlening aan klanten verbetert. Op deze manier streven we naar het volgende:

 1. het realiseren van technische oplossingen waarbij de problemen die zich voordoen bij het zoeken naar passende producten worden opgelost, zodat u zonder problemen kunt winkelen;
 2. het stroomlijnen van de communicatiekanalen met de Verwerkingsverantwoordelijke door het gebruik van geautomatiseerde contactoplossingen (bijv. een chatbot);
 3. het optimaliseren van gepersonaliseerde diensten en technologieën op het gebied van gegevensanalyse, reclame voor de LPP-merken en online winkelen;
 4. het ontwikkelen van technologieën om de beveiliging van IT-systemen en persoonsgegevens te waarborgen en om fraude te voorkomen;
 5. het optimaliseren van bedrijfs- en logistieke processen, zoals het versnellen en vereenvoudigen van de uitvoering van gesloten overeenkomsten en aangeboden diensten;
 6. het continu ontwikkelen van technische oplossingen die de personalisering van aangeboden producten en diensten stroomlijnen en verbeteren;
 7. het implementeren en ontwikkelen van oplossingen voor geautomatiseerde probleemoplossing bij door klanten gemelde problemen;
 8. het voorkomen van fraude;
 9. het ontwikkelen en verifiëren van softwareoplossingen gericht op optimalisatie van noodzakelijke bedrijfs- en logistieke processen.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is het gerechtvaardigde belang van de Verwerkingsverantwoordelijke bij de ontwikkeling van producten en technologieën die nodig zijn voor een goede bedrijfsvoering en om de producten en diensten af te stemmen op uw behoeften (artikel 6(1)(f) van de AVG).

5. Optimalisatie van diensten

Ten behoeve van het verbeteren van onze bedrijfsvoering en het beschermen van de belangen van LPP worden uw gegevens verwerkt voor:

 1. het verbeteren van de service aan klanten door de Klantenservice, met name door het bieden van oplossingen voor het stroomlijnen van de verwerking van gemelde problemen (automatisering van service);
 2. het voorkomen van fraude;
 3. het verzekeren van de naleving van consumentenrechten op grond van het sluiten van de overeenkomst (het recht klachten in te dienen of artikelen te retourneren);
 4. het voldoen aan de verplichtingen van LPP in verband met het sluiten van koopovereenkomsten (documentatie van transacties en opslag van belastingdocumentatie);
 5. het aantonen dat ons bedrijf zich houdt aan de wet, met name op het gebied van consumentenrechten en de bescherming van persoonsgegevens;
 6. het vastleggen van claims van LPP.

Uw gegevens worden verwerkt op basis van de rechtsgrond van ons gerechtvaardigde belang, namelijk optimalisatie van onze activiteiten. Als de vereiste van gegevensverwerking voortkomt uit geldende wetgeving (bijv. belastingwetgeving, wetgeving op het gebied van consumentenbescherming, enz.), worden de gegevens verwerkt om aan te tonen dat ons bedrijf voldoet aan deze wetgeving (artikel 6(1)(f) van de AVG).

Welke gegevens we verwerken

 1. Om uw account op de Website te registreren: uw voor- en achternaam en e-mailadres.
 2. Om u uw account op de Website te laten gebruiken en beheren: uw voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, adres (straat, gebouwnummer, appartementnummer, postcode, stad of plaats, land), en btw-nummer of BSN (als een factuur wordt verstuurd).
 3. Om informatie (nieuwsbrief) te sturen over reclamecampagnes, speciale aanbiedingen en promotiecodes: e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.
 4. Om uw op de Website geregistreerde koopovereenkomsten uit te voeren: uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres (straat, gebouwnummer, appartementnummer, postcode, stad of plaats, land), btw-nummer of BSN (als een factuur wordt verstuurd), en details van uw aankopen op de Website.
 5. Om uw niet op de Website geregistreerde overeenkomsten uit te voeren: uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres (straat, gebouwnummer, appartementnummer, postcode, stad of plaats, land) en btw-nummer (als een factuur wordt verstuurd).
 6. Om u te informeren over de beschikbaarheid van de door u aangegeven producten: uw e-mailadres.
 7. Om door u geretourneerde artikelen te crediteren: uw bankrekeningnummer.
 8. Om u in staat te stellen contact met ons op te nemen: uw voornaam, achternaam, transactiegegevens (verzendadres, bestelde artikelen), contactgegevens (postadres, inclusief straat, gebouwnummer, appartementnummer, postcode, stad of plaats, land, e-mailadres, telefoonnummer), gesproken informatie – om de kwaliteit van de service aan klanten te verbeteren, kunnen we telefoongesprekken opnemen; hierover wordt u aan het begin van het gesprek geïnformeerd.

Rechten van betrokkenen

In verband met de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht:

 1. uw account te verwijderen door het volgen van de procedure voor het verwijderen van uw account in het deel "Mijn gegevens";
 2. uw gegevens te wissen zonder daarvoor de reden aan te geven. Dit kan er eventueel toe leiden dat uw account op de Website wordt verwijderd;
 3. bezwaar te maken tegen de verwerking van al uw gegevens of een deel van uw gegevens voor een specifiek doel;
 4. de verwerking van uw gegevens gedurende een bepaalde tijd of in een bepaalde mate te beperken;
 5. uw persoonsgegevens te corrigeren of te rectificeren. Wanneer u ingelogd bent op de Website kunt u deze wijzigingen ook zelf doorvoeren in het deel “Mijn gegevens”;
 6. u af te melden voor de nieuwsbrief;
 7. uw gegevens aan een andere entiteit door te geven. Hiervoor kunt u via het contactformulier contact met ons opnemen, en daarbij de naam en het adres aan te geven van de entiteit naar wie we uw gegevens moeten doorgeven evenals de omvang ervan, d.w.z. welke informatie we moeten doorgeven. De doorgifte verloopt elektronisch zodra uw verzoek is bevestigd. Dit is nodig om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen en om te verifiëren dat het verzoek inderdaad van u afkomstig is;
 8. op de hoogte te zijn van de omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 9. een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor persoonsgegevens. In Polen is dit de Voorzitter van het Kantoor voor gegevensbescherming, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warschau, Polen.

Het indienen van verzoeken en het uitoefenen van uw rechten is niet van invloed op eerder uitgevoerde handelingen. U ontvangt de informatie over de uitkomst van uw verzoek binnen een maand.

We bewaren de gegevens over uw transacties gedurende de door de belastingwetgeving vereiste periode om onze belangen als Verwerkingsverantwoordelijke te kunnen waarborgen door bewijs te verzamelen dat verband houdt met de evaluatie van klachten of geretourneerde artikelen. Het wissen van uw gegevens is niet van invloed op de verwerking ervan in dit verband.

Communicatie in verband met persoonsgegevens

U kunt ons berichten of verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens sturen via een kanaal van uw keuze:

 1. Per e-mail: support.nl@reserved.com.
 2. Telefonisch: +31 20 369 0596 (Belkosten zijn afhankelijk van de netwerkoperator)
 3. Contactformulier beschikbaar op de Website.
 4. Per brief: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Polen.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

We bewaren persoonsgegevens gedurende:

 1. het bestaan van uw account op de Website;
 2. de door de belastingwetgeving bepaalde termijn (transactiegegevens) – 5 jaar na afloop van het belastingjaar waarin onze belastingverplichting begon;
 3. de door het gebruik van de klantenservice bepaalde termijn (in welke vorm dan ook) – 2 jaar na elk contact;
 4. onze marketingactiviteiten (nieuwsbrief) – tot u uw toestemming intrekt;
 5. rechtstreekse reclame voor onze producten – tot u doeltreffend en gerechtvaardigd bezwaar maakt;
 6. de periode waarin u wacht op melding van de beschikbaarheid van een product – tot 6 maanden na uw verzoek;
 7. statistische activiteiten, of voor het indienen van of verdedigen van een vordering (bijv. klachten) – tot de tijdslimiet voor de vordering volgens de geldende wetgeving is verstreken.

Doorgifte van gegevens ten behoeve van het verwerken en delen van gegevens

Voor zover dat nodig is voor het realiseren van specifieke doelen geven we uw gegevens ter verwerking door aan onze partners en bedrijven in de LPP-Groep. Hiertoe behoort onder andere het personeel van magazijnen en verkooppunten. Om uw gebruik van de online winkel te vereenvoudigen, kunnen we uw gegevens ook delen met verleners van IT-diensten of analysediensten (bijv. in verband met het opstellen van gepersonaliseerde productpresentatie of gebruikerssegmentatie), leveranciers van clouddiensten (bijv. via het gebruik van software op de servers van de leveranciers) en partijen die correspondentie versturen waarin reclame wordt gemaakt voor onze producten of diensten (nieuwsbrief). Ook verstrekken wij gegevens aan entiteiten die betrokken zijn bij de uitvoering van de op de Website gesloten overeenkomst, bijv. koeriersbedrijven en betaaldiensten. Op het moment dat deze gegevens worden gedeeld, worden zij verwerkingsverantwoordelijke. Een lijst van vertrouwde partners aan wie we persoonsgegevens doorgeven of met wie we deze delen, vindt u HIER.

Behalve voor de doelen zoals aangegeven in het Privacybeleid worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met derden of andere entiteiten. U ontvangt dus geen ander marketingmateriaal dan het onze. We bieden geen marketingdiensten aan derden.

We garanderen een veilige verwerking van uw persoonsgegevens door het gebruik van doeltreffende en zorgvuldig geselecteerde technische en organisatorische maatregelen.

Doorgifte van gegevens buiten de EER

Binnen het gebruik van de instrumenten van de Verwerkingsverantwoordelijke ter ondersteuning van diens lopende activiteiten, bijv. geleverd door Google, worden uw persoonsgegevens mogelijk doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), met name aan de Verenigde Staten van Amerika (VS) of aan een ander land waar de partner van Google instrumenten onderhoudt die worden gebruikt om in samenwerking met de Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens te verwerken. Een passende beveiliging van de verwerkte Persoonsgegevens buiten de EER is gewaarborgd door externe overeenkomsten met betrekking tot gegevensverwerking, op basis van standaardcontractbepalingen die voldoen aan de vereisten van de AVG.

Commerciële informatie – Nieuwsbrief

U kunt u aanmelden voor de Nieuwsbrief door uw e-mailadres of telefoonnummer door te geven. Wanneer u deze gegevens doorgeeft, stemt u ermee in commerciële informatie te ontvangen die uitsluitend afkomstig is van LPP (per e-mail of sms). We maken gebruik van elektronische communicatiemiddelen om u te informeren over beschikbare producten en diensten, trends, speciale aanbiedingen, uitverkoop, promotiecodes (voor dit doel kunnen we uw e-mailadres of telefoonnummer met onze vertrouwde partners delen) en openstaande aankopen in de online winkel. Ook is het mogelijk dat u via enquêtes wordt gevraagd naar uw mening.

U kunt u op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de betreffende link in de Nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar: support.nl@reserved.com.

Melding van beschikbaarheid van product

Op uw verzoek kunnen we u elektronisch meldingen sturen over de beschikbaarheid van door u aangegeven producten. Wanneer het product beschikbaar is, ontvangt u daarvan op het door u opgegeven e-mailadres een melding. U hoeft geen persoonsgegevens te verstrekken, maar als u de melding wilt ontvangen, is dat wel nodig.

Door websites en mobiele apparaten verwerkte gegevens

Ten behoeve van het leveren van diensten aan u (waar dit nodig is of het gevolg is van ons gerechtvaardigde belang of dat van derden), hebben we het recht om automatisch gegevens die door webbrowsers of uw apparaten aan de server zijn doorgegeven te verzamelen en vast te leggen (bijv. om de beveiliging van IT-middelen of de veiligheid van andere Gebruikers te waarborgen). Deze gegevens zijn bijv. cookies, een IP-adres, software- en hardwareparameters, bekeken websites, een ID van een mobiel apparaat, informatie over appgebruik en andere gegevens over de apparaten en systemen die u gebruikt. Het verzamelen van dergelijke informatie ondersteunt een goede werking van webpagina's zodat u onze Website gemakkelijk en volledig kunt gebruiken.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes met IT-gegevens die een goede werking van de Website mogelijk maken. Ze worden opgeslagen op uw eindapparaten. Met de bestandjes kan het apparaat worden herkend en kan de weergave van de Website op uw voorkeuren worden aangepast. Cookies zijn nodig om u goed te kunnen laten inloggen op de Website en alle functies zonder problemen te laten gebruiken. Cookies informeren ons over uw activiteit op de Website maar kunnen niet worden gebruikt om u volledig te identificeren. Cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om:

 1. de inhoud van de Website aan te passen aan uw voorkeuren en het gebruik van webpagina's te optimaliseren;
 2. statistieken aan te maken waardoor wij meer inzicht krijgen in hoe u onze Website gebruikt, zodat we content kunnen laten zien die op uw modevoorkeuren aansluit;
 3. een sessie bij te houden;
 4. marketingcontent te laten zien voor onze producten, afgestemd op uw behoeften.

Voor meer informatie over cookies, zie HIER.

Inloggen met socialemedia-accounts

U kunt zich aanmelden op onze websites en dan de optie kiezen om in te loggen via uw socialemedia-account (bijv. Facebook, Google, enz.). Het is aan u hoe u zich aanmeldt of inlogt. Het inloggen wordt geverifieerd door de socialemediasite. U ontvangt ook informatie over de omvang van de gegevens die de socialemediasite aan ons heeft verstrekt. In dit geval zijn dat gegevens die nodig en voldoende zijn om u te identificeren en om veilig een account aan te maken op onze Websites. De gegevens zijn afkomstig van uw openbare profiel en bevatten hoofdzakelijk uw voornaam, achternaam en e-mailadres.

We hebben geen rechten tot uw socialemedia-account en zeker niet om er content op te plaatsen. Voor meer informatie over de gegevens die door socialemediasites worden gebruikt, gaat u naar het privacybeleid van de betreffende site (bijv. Facebook https://www.facebook.com/policy.php of Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

De socialemediasite die u hebt gebruikt om u aan te melden op onze Website geeft ons geen informatie over het verwijderen van uw account op die socialemediasite en over uw beslissing om niet in te loggen via dat account; dit is dan ook de reden waarom uw inloggegevens in onze database aanwezig blijven. Terwijl u bent ingelogd op onze Website kunt u uw account zelf verwijderen door middel van de procedure account verwijderen in het deel “Mijn gegevens”.

Zelfs als u uw gegevens wist, stoppen wij niet noodzakelijkerwijs met de verwerking ervan. We bewaren de gegevens over uw transacties gedurende de door de belastingwetgeving vereiste periode om onze belangen als Verwerkingsverantwoordelijke te kunnen waarborgen door bewijs te verzamelen dat verband houdt met de analyse van klachten of geretourneerde artikelen.

Facebook Custom Audience

Door gebruik te maken van de tool Facebook Custom Audience kunnen we een veilige database van e-mailadressen of telefoonnummers van onze klanten aan Facebook doorgeven. Bent u een geregistreerd gebruiker van Facebook of andere websites van de Meta Group en uw e-mailadres of telefoonnummer is gelijk aan het telefoonnummer dat u hebt doorgegeven bij het bezoek aan deze websites, dan krijgt u mogelijk gesponsorde berichten over onze aanbiedingen, trends, speciale aanbiedingen, sales of kortingscoupons te zien. Met deze tool sturen we u via uw e-mailadres of telefoonnummer niet rechtstreeks reclame. U kunt de remarketingfunctie “Aangepaste doelgroepen” zelf uitschakelen in de advertentie-instellingen. Hiervoor moet u op uw Facebook-account zijn ingelogd. Ga voor meer informatie over niet-standaard doelgroepen naar: https://en-gb.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494.

Facebook plug-in

Onze site bevat een Facebook plug-in (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, VS). De Facebook plug-in op onze site is gemarkeerd met het Facebooklogo. Deze plug-in verbindt u rechtstreeks met uw profiel op de Facebookserver. Facebook weet dan dat u onze site vanaf uw IP-adres hebt bezocht.

Als u onze site bezoekt terwijl u bent ingelogd met uw Facebookprofiel, slaat Facebook informatie over het bezoek op. Zelfs als u niet bent ingelogd, kan Facebook informatie over het IP-adres verkrijgen. We willen benadrukken dat Facebook ons niet informeert over de gegevens die het heeft verzameld en hoe het die gebruikt. Het doel waarvoor en de omvang van gegevens die door Facebook worden verzameld, zijn ons niet bekend.

Als u aanvullende informatie over het privacybeleid wenst, kunt u contact opnemen met Facebook of de gebruiksvoorwaarden doorlezen: https://www.facebook.com/about/privacy/. Als u de informatie over uw bezoeken aan onze webpagina's niet met Facebook wilt delen, adviseren we om eerst uit uw Facebook-account uit te loggen.

Pixel en vergelijkbare technologieën

Partners van wie wij diensten gebruiken, mogen de zogenoemde 'pixel' op onze Websites plaatsen. Met behulp van de 'pixel' of een vergelijkbare technologie wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van onze partners wanneer je onze Websites bezoekt. Voor het plaatsen van de 'pixel' is jouw toestemming nodig, die je geeft wanneer je promotionele cookies accepteert. Onze partners kunnen de speciale aanbiedingen die voor onze producten worden weergegeven, afstemmen op je modevoorkeuren die zijn vastgesteld op basis van de informatie die je tijdens het gebruik van de websites aan onze partners hebt verstrekt.

Hierdoor kun je gepersonaliseerde content over onze producten ontvangen, zodat deze interessanter voor je zijn en beter aansluiten op je voorkeuren. Door het verkrijgen van deze gegevens kunnen we ook het effect van gepersonaliseerde advertenties meten en rapporten maken over dergelijke content. Gedetailleerde informatie over de verwerking van je gegevens door onze partners vind je HIER.

Facebook Pixel

Onze webpagina's bevatten Facebook Pixel, zodat we producten van onze merken kunnen adverteren op basis van uw interesses wanneer u Facebook of andere sites bezoekt die deze tool gebruiken. Hierdoor is het mogelijk dat u een gepersonaliseerde advertentie ontvangt, zodat onze website en de producten die we aanbieden voor u zo interessant mogelijk zijn en zoveel mogelijk zijn afgestemd op uw behoeften. Door het verkrijgen van deze gegevens kunnen we ook het effect van gepersonaliseerde advertenties meten en rapporten maken over dergelijke content. De verzamelde gegevens zijn anoniem; we krijgen geen informatie over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden door Facebook bewaard en verwerkt. Dat is ook de reden dat er verbinding kan worden gemaakt met het juiste gebruikersprofiel. Facebook gebruikt deze gegevens voor reclamedoeleinden. Voor meer informatie over privacybescherming gaat u naar Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt de remarketingfunctie “Aangepaste doelgroepen” zelf uitschakelen in de advertentie-instellingen. Hiervoor moet u op uw account zijn ingelogd.

TikTok Pixel

Onze websites bevatten de TikTok Pixel, waardoor je steeds wanneer u de TikTok-website bezoekt, op basis van uw interesses advertenties van producten van onze merken ziet. Hierdoor kunt u gepersonaliseerde advertenties ontvangen van onze producten die voor u zo interessant mogelijk zijn en zoveel mogelijk zijn afgestemd op uw voorkeuren. Door het verkrijgen van deze gegevens kunnen we ook het effect van gepersonaliseerde advertenties meten en rapporten maken over dergelijke content. De verzamelde gegevens zijn anoniem; we krijgen geen informatie over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden door TikTok bewaard en verwerkt. Dat is ook de reden dat er verbinding kan worden gemaakt met het juiste gebruikersprofiel. TikTok gebruikt deze gegevens voor reclamedoeleinden.
Voor meer informatie over privacybescherming gaat u naar de website van TikTok: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings.

Informatie over profielen van LPP-merken op sociale media

We hebben profielen op sociale media zoals Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest en TikTok (hierna “sociale media”). Hierop plaatsen we informatie over de producten van onze merken. Beheerders van sociale media registreren uw gedrag met cookies en soortgelijke technologieën, ook tijdens elke interactie met onze profielen. De volledige omvang en de doelen van de verwerking van persoonsgegevens op sociale media worden bepaald door de beheerders ervan.

Als u onze profielen bezoekt, krijgen we toegang tot algemene statistieken met betrekking tot uw interesses en demografische gegevens (zoals leeftijd, geslacht, regio) die door beheerders van sociale media worden gegenereerd. Wij zijn volledig verantwoordelijk voor het beheren en posten op deze profielen, voor informatie gepost door gebruikers (ook in privéberichten) en voor de communicatie op aangegeven socialemediasites.

Facebook en Instagram worden beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook”).

YouTube wordt beheerd door Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië, VS.

Pinterest wordt beheerd door Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, Californië, VS.

Als u een account hebt op een specifieke socialemediasite, hebben we toegang tot informatie die is gesteld als openbaar. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor andere gebruikers van de site.

Bij uw bezoek aan het profiel gebruikt de beheerder van de sociale media cookies en soortgelijke technologieën om het gedrag van gebruikers en hun handelingen te monitoren. Deze informatie wordt bijvoorbeeld verzameld voor statistieken over de site. De statistieken bevatten uitsluitend geanonimiseerde gegevens over de gebruikers die het profiel bezoeken en kunnen niet aan een specifieke persoon worden gekoppeld. Wij hebben geen toegang tot persoonsgegevens die door sociale media worden gebruikt om bijvoorbeeld statistieken over de site te maken.

Dankzij de statistieken die de sociale media over de site genereren, hebben we informatie over hoe u onze profielen gebruikt en welke content daarop het populairst is. Met deze informatie verbeteren we onze profielen door de content die we plaatsen nauwkeuriger af te stemmen op uw interesses en voorkeuren. De beheerders van de socialemediasite zijn belast met de verwerking van uw gegevens ten behoeve van het genereren van sitestatistieken. Daarom is elke beheerder verplicht u te informeren over zaken die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens die gericht is op het maken van sitestatistieken en over de mogelijkheid onder de geldende wetgeving het recht tot privacybescherming uit te oefenen.

We gebruiken de door socialemediasites aangeboden diensten voor marketing van artikelen en diensten, met name door middel van gebruikerssegmentatie en activiteiten waarmee we de producten die we aanbieden goed kunnen afstemmen op uw behoeften (overeenkomstig de regels die zijn vastgelegd in de gebruiksvoorwaarden van de betreffende sites).

Voor meer informatie over uw rechten inzake gegevensbescherming met betrekking tot de aanmaak van sitestatistieken en de mogelijkheid deze rechten direct uit te oefenen in interacties met sociale media, gaat u naar:

1. Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/5195221251078753

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea

Verklaring inzake gegevensbescherming door Google Analytics

Onze sites maken gebruik van de volgende internetservice-analysemechanismen van Google Inc. (“Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS”): Google Analytics, Google Double Click en Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click en Google Tag Manager gebruiken cookies om het gebruik van websites te analyseren. De door de cookies verzamelde informatie wordt doorgegeven aan Google-servers in de VS en wordt gearchiveerd.

Als de IP-anonimiseringsfunctie tijdens uw bezoek aan onze website is geactiveerd, wordt uw gebruikers-IP door Google ingekort. Dit geldt voor lidstaten van de Europese Unie en voor andere staten die in de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte worden genoemd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt een volledig IP-adres naar de Google-server in de VS gestuurd, waar het vervolgens wordt ingekort. Op deze manier is de anonimiseringsfunctie voor IP-adressen op onze website actief.

Op verzoek van de websitebeheerder gebruikt Google de verzamelde informatie voor het analyseren van internetverkeer en voor het maken van rapporten over het gebruik van de website en andere diensten in verband met het gebruik van de Website. Het IP-adres dat door uw browser binnen Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samen met andere Google-gegevens bewaard.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren, zodat we dit kunnen verbeteren en u aantrekkelijke producten van onze merken kunnen laten zien.

Google Ads

Instrumenten van Google Ads maken het mogelijk uw gegevens naar andere partners en leveranciers van LPP te sturen. Het doel van het gebruik van Google Ads is marketing van producten van onze merken op externe websites via Google Ads. Op basis van de ontvangen gegevens van reclamecampagnes kunnen we het succes van onze marketingactiviteiten bepalen. We doen dit door alleen advertenties te tonen die aansluiten op uw modevoorkeuren. Ons doel is om onze website te verbeteren zodat deze u meer aanspreekt. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, d.w.z. via Google Ads, wordt er een cookie op uw computer opgeslagen, maar deze staat niet uw volledige identificatie toe. Informatie die wordt verzameld, kan betrekking hebben op het tonen van specifieke advertenties op websites, in de Google-zoekmachine en van Google's partners. Als u een geregistreerd Google-gebruiker bent, kan Google uw bezoek aan onze site aan uw account koppelen. Als u geen geregistreerd Google-gebruiker bent of als u niet bent ingelogd, kan Google ook uw IP-adres bewaren.

Google Ads Customer Match

Door gebruik te maken van de tool Google Ads Customer Match kunnen we Google tools een veilige database met e-mailadressen of telefoonnummers van onze klanten verzenden. Bent u een geregistreerd gebruiker van bijv. YouTube, Gmail of andere websites van de Google Group en uw e-mailadres of telefoonnummer is gelijk aan het telefoonnummer dat u hebt doorgegeven bij het bezoek aan de websites van de Google Group, dan krijgt u mogelijk gesponsorde berichten over onze aanbiedingen, trends, speciale aanbiedingen, sales of kortingscoupons te zien. Met deze tool sturen we u via uw e-mailadres of telefoonnummer niet rechtstreeks reclame. Voor meer informatie over de weergave van advertenties overeenkomstig de lijst met vaste klanten gaat u naar: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263.

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

Wij gebruiken webservice-analysemechanismen van Google Marketing Platform, zoals Display & Video 360, Campaign Manager 360 en Search Ads 360. Voor het beoordelen van de effectiviteit van de promotie- en reclamecampagnes van onze merken maken onze websites gebruik van de Floodlight DV360-tag. Het doel hiervan is het optimaliseren van de weergave van bepaalde advertenties, zodat u de advertenties ziet die goed passen bij uw voorkeuren of smaak. Met de tool is het mogelijk informatie te verzamelen en op te slaan over de advertenties waarop u klikt evenals informatie op basis van uw gedrag op de websites van derden. Google gebruikt een cookie-ID om te registreren welke advertenties in welke browser worden getoond en kan zo eventueel voorkomen dat ze meerdere keren worden getoond. Daarnaast kan Google cookie-ID's gebruiken om conversies in verband met een advertentieaanvraag te registreren. Cookies bevatten geen persoonsgegevens zoals e-mailadres, achternaam of woonadres. Met deze tool kan uw browser automatisch verbinding maken met de server van Google.

Ons doel is die producten van onze merken aan u te laten zien die passen bij uw interesses.

Ga voor meer informatie over Google Marketing Platform naar https://marketingplatform.google.com/about/.

Opt-out van marketingtools

U kunt de cookie-instellingen in uw webbrowser beheren. De kans bestaat dat door uw keuze volledig gebruik van enkele functies op de website niet mogelijk is. U kunt het opslaan van gegevens over het gebruik van de website (inclusief het IP-adres) zoals verzameld door cookies en de doorgifte ervan aan Google, evenals het delen ervan door Google, uitschakelen. Download en installeer hiertoe de plug-in die beschikbaar is op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Als u geen gepersonaliseerde presentaties van onze producten of advertenties van onze partners wenst te ontvangen, kunt u gebruikmaken van de volgende oplossingen:

 1. door in uw browser de instellingen te kiezen waardoor cookies van derden worden uitgeschakeld; ga voor meer informatie naar het cookiebeleid;
 2. door cookies voor Conversion Tracking, d.w.z. cookies van het domein “www.googleadservices.com”, https://www.google.de/settings/ads uit te schakelen. Na het verwijderen van de cookies worden deze instellingen gewist;
 3. door gepersonaliseerde advertenties uit te schakelen die onderdeel zijn van de “About Ads”-campagne op http://www.aboutads.info/choices. Na het verwijderen van de cookies worden de instellingen gewist;
 4. door cookies permanent uit te schakelen in Firefox, Internet Explorer of Google Chrome op http://www.google.com/settings/ads/plugin; denk er wel aan dat de functionaliteit van onze website hierdoor mogelijk niet meer optimaal is.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https://policies.google.com/privacy.

Wijzigingen in het Privacybeleid

De diensten en functies van de Website kunnen worden gewijzigd, wat betekent dat we het Privacybeleid in de toekomst mogelijk aanpassen. Op de Website wordt melding gemaakt van nieuwe versies van het document. Het document wordt ter informatie verstrekt. Bovenstaande informatie is door ons herzien op 07/06/2022.

 

Datenschutzerklärung

Unsere oberste Priorität ist der Schutz Ihrer Daten und Ihrer Privatsphäre bei der Benutzung unserer Website. Aus diesem Grund setzen wir angemessene Sicherheitsmaßnahmen um und stellen Ihren Komfort beim Besuch unserer Websites sicher. In dieser Datenschutzerklärung wird geregelt, auf welche Weise und in welchem Umfang Ihre Daten von uns verarbeitet werden und welche Rechte und Pflichten Sie in diesem Zusammenhang haben.

 

Begriffe und Definitionen:

 • Website – der Online-Shop unter reserved.com/nl/nl/.
 • Nutzer – eine natürliche Person, die die Website benutzt.
 • LPP – LPP S.A. mit Geschäftssitz Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, eingetragen im Landesgerichtsregister des Amtsgerichts Gdańsk-Północ in Gdańsk, 7. Handelsabteilung des Landesgerichtsregisters, unter KRS-Nr. 778 (nachstehend: „LPP“), mit einem Grundkapital von 3.704.846 PLN (voll eingezahlt), REGON-Nr. 190852164, USt-IdNr. (NIP-Nr.) 583-10-14-898.
 • DSGVO – Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG.

 

Datenverantwortlicher ist:

LPP S.A. mit Geschäftssitz Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, eingetragen im Landesgerichtsregister des Amtsgerichts Gdańsk-Północ in Gdańsk, 7. Handelsabteilung des Landesgerichtsregisters, unter KRS-Nr. 778, mit einem Grundkapital von 3.704.846 PLN (voll eingezahlt), REGON-Nr. 190852164, USt-IdNr. (NIP-Nr.) 583-10-14-898.

LPP hat einen Datenschutzbeauftragten ernannt, der bei allen Anliegen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten und die Ausübung von Rechten im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung kontaktiert werden kann:

- auf dem Postweg: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Polen

- per E-Mail an: dataprivacy@lppsa.com

 

Zwecke und Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten

1. Online-Einkauf und Online-Dienste

Wir verarbeiten Ihre Daten in dem Umfang, wie er für den Abschluss und die Erfüllung des Verkaufsvertrags und die Bereitstellung anderer von uns angebotener Dienste erforderlich ist, darunter:

 1. die Bereitstellung von Websites und mobilen Applikationen mit dem Ziel, unsere Produkte zu präsentieren und zu verkaufen;
 2. die Bereitstellung lokaler Dienste, einschließlich solcher Dienste, die in den Ladengeschäften von LPP sowie im Rahmen von Veranstaltungen und Messen, an denen LPP teilnimmt, angeboten werden;
 3. die Durchführung regelmäßiger und zyklischer Werbeprogramme;
 4. die Verarbeitung abgeschlossener Transaktionen, einschließlich unter anderem der Zahlungsabwicklung und des Warenversands;
 5. die Abwicklung und Bearbeitung von Anfragen in Bezug auf Verbraucherrechte, etwa im Hinblick auf gesetzliche Gewährleistungsansprüche oder Warenrücksendungen sowohl vor als auch nach Abschluss des Verkaufsvertrags oder auch per direktem Kontakt (Telefon, E-Mail);
 6. die Bereitstellung von LPP ausgehender Informationen, Mitteilungen, Newsletter und anderer Direktkommunikation;
 7. die Gewährleistung der Sicherheit, Funktionstüchtigkeit und Stabilität unserer Dienste in jeder Hinsicht;
 8. die Auswertung und Messbarkeit der Daten im Zusammenhang mit dem Shoppingprozess, einschließlich Retouren und Stornierungen durch den Nutzer;
 9. das Angebot, die Lieferung und Verarbeitung von Geschenkgutscheinen und Rabatten;
 10. die Präsentation der Produkte von LPP basierend auf Ihren Modepräferenzen.

Im Fall des Vertragsabschlusses und der Ausführung und Bereitstellung der Dienste, deren Nutzung Sie beabsichtigen, werden Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage des abgeschlossenen Verkaufsvertrags (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO) verarbeitet. In allen übrigen Fällen gilt als Rechtsgrundlage das berechtigte Interesse von LPP, das sich aus dem Geschäft ergibt (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO).

2. Präsentation von Produkten und Dienstleistungen

Ihre Daten können darüber hinaus zu folgenden Zwecken verarbeitet werden:

 1. zur Analyse der Häufigkeit, mit der die Produkte auf der Website angezeigt werden, und zur Präsentation der Waren und Dienstleistungen von LPP entsprechend Ihren früheren Einkäufen und Ihren Präferenzen,
 2. zur Personalisierung der Präsentation von Produkten und Dienstleistungen der LPP-Marken basierend auf den von Ihnen bereitgestellten Daten,
 3. zur Anpassung der Website-Ansichten und zur Generierung von Empfehlungen, die auf Ihre Modepräferenzen abgestimmt sind.

Zu diesem Zweck nutzen wir Gerätedaten und Zugriffsdaten sowie analoge Daten, die wir von unseren Partnern erhalten. Die personalisierte Präsentation unserer Produkte und Dienstleistungen ermöglicht Ihnen eine komfortable und einfache Benutzung der Website und gewährleistet, dass alle von uns angebotenen Produkte für Sie verfügbar sind. Durch die Personalisierung können wir Waren und Dienstleistungen entsprechend Ihren individuellen Bedürfnissen präsentieren.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung zum Zweck der Anpassung unserer Produkte an Ihre Präferenzen ist das berechtigte Interesse seitens LPP in Form von Direktmarketing (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO).

3. Werbung und Marktforschung, Datenanalyse

Im Rahmen der Datenanalyse, einschließlich der Marktforschung, verwenden wir Ihre Daten zu unseren eigenen Werbezwecken wie folgt:

 1. zur Erstellung von Nutzerzielgruppen (auch in den Social Media wie z. B. Facebook) mit ähnlichen Interessen und Erwartungen oder ähnlichen Gewohnheiten hinsichtlich der Websitenutzung bzw. ähnlichen Einkaufsgewohnheiten (Segmentierung);
 2. zur Sammlung und Verarbeitung von Informationen in Bezug auf demografische Daten, Modepräferenzen, Einkaufsgewohnheiten und Gewohnheiten bei der Websitenutzung; diese Informationen werden verwendet, um die Produkte und Dienstleistungen der LPP-Marken zu bewerben;
 3. zur Identifizierung und Prognose von Modetrends;
 4. zur Erstellung von Prognosen zum Online-Einkauf;
 5. zur Förderung unserer Produkte und Dienstleistungen;
 6. zur Planung und Analyse der Wirksamkeit von Werbeaktivitäten innerhalb der Zielgruppen;
 7. zur Verbesserung und Anpassung von Werbeaktivitäten in Bezug auf unsere eigenen Produkte und Dienstleistungen.

Indem wir einerseits aggregierte und anonyme statistische Daten und andererseits Daten verwenden, die durch zusätzliche Schritte einer bestimmten Person zugeordnet werden können, sind wir in der Lage, Ihnen interessante Produkte aller LPP-Marken entsprechend Ihren Präferenzen zu präsentieren.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist das berechtigte Interesse seitens LPP in Form von Direktmarketing (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO).

4. Entwicklung von Produkten und Technologien

Wir verwenden Ihre Daten, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln (Entwicklung von mobilen Applikationen, Entwicklung von Technologien, Personalisierung unserer Dienstleistungen) und sie an Ihre Präferenzen anzupassen. Zu diesem Zweck verwenden wir aggregierte, pseudonymisierte oder anonymisierte Daten, die die Problemlösung beim Online-Einkauf erleichtern und beschleunigen und das Kundenserviceniveau verbessern. Hiermit verfolgen wir die nachstehenden Ziele:

 1. Entwicklung technischer Lösungen, einschließlich zur Behebung von Problemen im Zusammenhang mit der Suche nach passenden Produkten, um Ihren Einkauf zu optimieren;
 2. Optimierung der Kommunikationsmöglichkeiten mit dem Verantwortlichen durch Nutzung automatisierter Kontaktlösungen (z. B. Chatbot);
 3. Optimierung der personalisierten Dienstleistungen und Technologien in Bezug auf Datenanalyse, Werbung für LPP-Marken und Online-Einkauf;
 4. Entwicklung von Technologien zur Gewährleistung der Sicherheit von IT-Systemen, personenbezogenen Daten und zur Verhinderung von Betrug;
 5. Optimierung von Geschäfts- und Logistikprozessen durch die Beschleunigung und Vereinfachung der Erfüllung abgeschlossener Verträge und der Bereitstellung der angebotenen Dienstleistungen;
 6. Kontinuierliche Entwicklung technischer Lösungen zur Vereinfachung und Optimierung der Personalisierung der angebotenen Produkte und Dienstleistungen;
 7. Anwendung und Entwicklung von Vorgängen für die automatisierte Lösung von Problemen, die von Kunden gemeldet wurden;
 8. Verhinderung von Betrug;
 9. Entwicklung und Verifizierung von Softwarelösungen zur Optimierung der notwendigen Geschäfts- und Logistikprozesse.

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das berechtigte Interesse des Verantwortlichen im Hinblick auf die Entwicklung von Produkten und Technologien, die erforderlich ist, um das Geschäft angemessen zu betreiben und die Produkte und Dienstleistungen an Ihre Bedürfnisse anzupassen (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO).

5. Service-Optimierung.

Um unsere Geschäftsabläufe zu verbessern und den Schutz der Interessen von LPP zu gewährleisten, werden Ihre Daten zu folgenden Zwecken verarbeitet:

 1. zur Verbesserung des von der Kundenserviceabteilung bereitgestellten Kundenservice, insbesondere durch die Anwendung von Lösungen zur optimierten Bearbeitung gemeldeter Probleme (Service-Automatisierung);
 2. zur Verhinderung von Betrug;
 3. zur Gewährleistung der Einhaltung der Verbraucherrechte, die sich aus dem Vertragsabschluss ergeben (Recht auf Reklamation oder Warenrücksendung);
 4. zur angemessenen Erfüllung der Verpflichtungen seitens LPP im Zusammenhang mit dem Abschluss von Verkaufsverträgen (Transaktionsdokumentation und Aufbewahrung von Steuerunterlagen);
 5. zum Nachweis der Konformität unserer Geschäftstätigkeiten mit geltenden Gesetzen, insbesondere im Hinblick auf Verbraucherrechte und den Schutz personenbezogener Daten;
 6. zur Durchsetzung der Ansprüche von LPP.

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage unseres berechtigten Interesses in Form der Optimierung unseres Geschäfts. Wenn sich die Notwendigkeit zur Datenverarbeitung aus geltendem Recht ergibt (z. B. Steuergesetze, Verbraucherschutzgesetze), werden die Daten verarbeitet, um die Konformität unserer Geschäftstätigkeiten mit solchen Gesetzen nachzuweisen (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO).

Welche Daten verarbeiten wir?

 1. Für die Erstellung Ihres Kontos auf der Website: Vorname und Nachname, E-Mail-Adresse.
 2. Um Ihnen die Benutzung und Verwaltung Ihres Kontos auf der Website zu ermöglichen: Vorname und Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geschlecht, Adresse (Straße, Hausnummer, Apartment-Nummer, Postleitzahl, Ort, Land), Steuernummer oder Steuer-Identifikationsnummer (wenn eine Rechnung ausgestellt wird).
 3. Um Ihnen Informationen (Newsletter) zu Werbekampagnen, Sonderangeboten, Aktionscodes zuzusenden: E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum.
 4. Um Ihre auf der Website registrierten Verkaufsverträge zu erfüllen: Vorname und Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Adresse (Straße, Hausnummer, Apartment-Nummer, Postleitzahl, Ort, Land), Steuernummer oder Steuer-Identifikationsnummer (wenn eine Rechnung ausgestellt wird), Informationen zu Ihrem Einkauf auf der Website.
 5. Um Verträge zu erfüllen, die ohne Registrierung auf unserer Website abgeschlossen wurden: Vorname und Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Adresse (Straße, Hausnummer, Apartment-Nummer, Postleitzahl, Ort, Land), Steuernummer (wenn eine Rechnung ausgestellt wird).
 6. Um Sie über die Verfügbarkeit der von Ihnen spezifizierten Produkte zu informieren: E-Mail-Adresse.
 7. Um Zahlungen im Zusammenhang mit von Ihnen zurückgesendeten Waren abzuwickeln: Nummer Ihres Bankkontos.
 8. Um Ihnen die Kontaktaufnahme mit uns zu ermöglichen: Vorname, Nachname, Transaktionsdaten (Versandadresse, bestellte Waren), Kontaktdaten (Postanschrift einschließlich Straße, Hausnummer, Apartment-Nummer, Postleitzahl, Ort, Land, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), Aufzeichnung von Telefongesprächen – um die Qualität unseres Kundenservice zu verbessern, können wir Telefongespräche aufzeichnen; in diesem Fall werden Sie zu Beginn des Gesprächs entsprechend informiert.

Rechte der betroffenen Personen

Im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten haben Sie die folgenden Rechte:

 1. Das Recht, Ihr Konto selbst zu löschen, indem Sie den Vorgang zur Löschung des Kontos im Bereich „Meine Daten“ veranlassen.
 2. Das Recht auf Löschung Ihrer Daten ohne Angabe von Gründen; dies kann abhängig von den jeweiligen Umständen zur Löschung Ihres Kontos auf der Website führen.
 3. Das Recht auf Widerspruch gegen die gesamte oder teilweise Verarbeitung Ihrer Daten und zu einem bestimmten Zweck.
 4. Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten für einen bestimmten Zeitraum oder in einem bestimmten Umfang.
 5. Recht auf Korrektur oder Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese Änderungen können Sie auch selbst im Bereich „Meine Daten“ vornehmen, nachdem Sie sich auf der Website eingeloggt haben.
 6. Das Recht auf Abmeldung vom Newsletter.
 7. Das Recht auf Übermittlung Ihrer Daten an eine andere Einrichtung. Nutzen Sie hierzu das Kontaktformular und geben Sie dort Name und Adresse der Stelle, an die wir die Daten übermitteln sollen, sowie den Umfang der Daten an (d. h., geben Sie an, welche Informationen wir übermitteln sollen). Die Übermittlung erfolgt elektronisch, sobald Sie Ihre Anfrage bestätigt haben. Dies ist notwendig, um die Sicherheit solcher Daten zu gewährleisten und um zu verifizieren, dass der Antrag von Ihnen persönlich gestellt wurde.
 8. Das Recht, über den Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten informiert zu werden.
 9. Das Recht, eine Beschwerde bei einer für den Schutz personenbezogener Daten zuständigen Aufsichtsbehörde einzulegen; in Polen ist dies der Präsident der Datenschutzbehörde, Adresse: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polen.

Die Einreichung von Anträgen und die Ausübung Ihrer Rechte haben keinen Einfluss auf die von uns bereits vorgenommenen Handlungen. Sie erhalten innerhalb eines Monats Informationen zum Ausgang Ihres Antrags.

Wir bewahren die Daten im Zusammenhang mit Ihren Transaktionen für die im Steuerrecht festgelegte Frist auf, um unsere Interessen als Verantwortlicher zu wahren, indem wir Nachweise zur Auswertung von Beschwerden oder Warenrücksendungen sammeln. Die Löschung Ihrer Daten führt nicht zur Einstellung deren Verarbeitung in dem genannten Kontext.

Mitteilungen zu personenbezogenen Daten

Sie können uns Mitteilungen oder Anfragen zu personenbezogenen Daten folgendermaßen zukommen lassen:

 1. E-Mail an: support.nl@reserved.com.
 2. Telefonisch unter: +31 20 369 0596 (Belkosten zijn afhankelijk van de netwerkoperator)
 3. Kontaktformular auf der Website.
 4. Brief an: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Polen.

Aufbewahrungsfrist für personenbezogene Daten

Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zeiträume auf:

 1. für die Dauer des Bestehens Ihres Kontos auf der Website;
 2. gemäß den im Steuerrecht festgelegten Fristen (Transaktionsdaten) – für 5 Jahre ab dem Ende des Steuerjahres, in dem unsere Steuerverpflichtung entstand;
 3. für die Dauer der Verwendung durch unseren Kundenservice (in jeglicher Form) – für 2 Jahre ab jedem Kontakt;
 4. für die Dauer unserer Werbeaktivitäten (Newsletter) – bis Sie Ihre Zustimmung widerrufen;
 5. für die Dauer der Direktwerbung für unsere Produkte – bis Sie wirksamen und rechtsgültigen Einspruch einlegen;
 6. für den Zeitraum, in dem Sie auf eine Benachrichtigung über die Produktverfügbarkeit warten – bis zu 6 Monate ab Eingang Ihrer Anfrage;
 7. für die Dauer statistischer Aktivitäten, der Geltendmachung oder Abwehr von Ansprüchen (z. B. Beschwerden) – bis Ablauf der gemäß geltendem Gesetz für den Anspruch festgelegten Frist.

Datenübermittlung zur Verarbeitung und gemeinsamen Nutzung von Daten

Wir übermitteln Ihre Daten zu Verarbeitungszwecken in dem Umfang, wie er für die Durchsetzung bestimmter Ziele erforderlich ist, an unsere Partner und Gesellschaften der LPP-Gruppe. Dies beinhaltet, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein, die Mitarbeiter von Warenlagern und Verkaufsstellen. Um Ihnen optimalen Komfort bei der Nutzung des Online-Shops zu gewährleisten, können wir Ihre Daten darüber hinaus mit Anbietern von IT-Dienstleistungen oder Analyse-Dienstleistungen (z. B. im Zusammenhang mit der Erstellung einer personalisierten Produktpräsentation oder Nutzersegmentierung), Anbietern von Cloud-Dienstleistungen (z. B. durch die Verwendung von Software auf den Servern der Anbieter) und Parteien, die Werbekommunikation zu unseren Produkten und Dienstleistungen (Newsletter) versenden, austauschen. Des Weiteren stellen wir die Daten Einrichtungen zur Verfügung, die an der Erfüllung des auf der Website abgeschlossenen Vertrags mitwirken, z. B. Kurierdienste und Zahlungsabwickler. Sie werden zum Zeitpunkt des Austauschs solcher Daten zu Datenverantwortlichen. Eine Liste vertrauenswürdiger Partner, die personenbezogene Daten von uns übermittelt bekommen oder mit uns austauschen, ist HIER verfügbar.

Mit Ausnahme der in der Datenschutzerklärung genannten Zwecke werden Ihre personenbezogenen Daten mit keinen Dritten oder anderen Einrichtungen ausgetauscht. Sie werden daher ausschließlich von uns Werbematerialien erhalten. Wir bieten keine Werbedienstleistungen für Dritte an.

Wir gewährleisten die sichere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch wirksame und angemessen ausgewählte technische und organisatorische Verfahren.

Datenübermittlung außerhalb des EWR

Indem der Verantwortliche zur Unterstützung der laufenden Vorgänge Tools verwendet, die beispielsweise von Google bereitgestellt werden, können Ihre personenbezogenen Daten auch in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), insbesondere in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) oder andere Länder übermittelt werden, in denen der Google-Partner die Tools zur Verarbeitung personenbezogener Daten in Zusammenarbeit mit dem Verantwortlichen betreibt. Um die angemessene Sicherheit der verarbeiteten personenbezogenen Daten außerhalb des EWR zu gewährleisten, werden externe Verträge über die Datenverarbeitung abgeschlossen, in denen die üblichen, den Anforderungen der DSGVO entsprechenden Vertragsbestimmungen festgelegt sind.

Kommerzielle Informationen – Newsletter

Sie können uns Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer mitteilen, um den Newsletter zu abonnieren. Indem Sie diese Informationen bereitstellen, erklären Sie sich einverstanden, ausschließlich von LPP kommerzielle Informationen (E-Mails oder SMS) zu erhalten. Wir verwenden elektronische Kommunikationsmittel, um Sie über verfügbare Produkte und Dienstleistungen, Trends, Sonderangebote, Räumungsverkäufe, Aktionscodes (für diesen Zweck könnten wir Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer unseren vertrauenswürdigen Partnern mitteilen) und nicht abgeschlossene Einkäufe im Online-Shop zu informieren. Außerdem bitten wir Sie gegebenenfalls darum, uns im Rahmen von Umfragen Ihre Meinung mitzuteilen.

Sie können den Newsletter jederzeit abbestellen, indem Sie auf den in jedem Newsletter enthaltenen Link klicken oder eine E-Mail an die folgende Adresse senden: support.nl@reserved.com.

Benachrichtigungen über die Produktverfügbarkeit

Auf Ihren Wunsch können wir Ihnen elektronische Benachrichtigungen über die Verfügbarkeit bestimmter, von Ihnen spezifizierter Produkte zusenden. Wenn das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie eine Nachricht an die von Ihnen bereitgestellte E-Mail-Adresse. Personenbezogene Daten können freiwillig mitgeteilt werden, sind jedoch für den Erhalt der Benachrichtigung erforderlich.

Von Websites und mobilen Geräten verarbeitete Daten

Zu dem Zweck, Ihnen unsere Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen (sofern dies erforderlich ist oder sich aus unserem berechtigten Interesse oder dem berechtigten Interesse Dritter ergibt), sind wir berechtigt, Daten, die dem Server von Webbrowsern oder Ihren Geräten übermittelt werden, automatisch zu beziehen und zu erfassen (z. B. um die Sicherheit der IT-Umgebung oder die Sicherheit anderer Nutzer zu gewährleisten). Diese Daten beinhalten z. B. Cookies, IP-Adresse, Software- und Hardwareparameter, Informationen zu besuchten Websites, Mobilgeräte-IDs, Informationen zur Nutzung von Applikationen und andere Daten zu den von Ihnen genutzten Geräten und Systemen. Die Sammlung solcher Informationen unterstützt die einwandfreie Funktion von Websites und erlaubt Ihnen die komfortable Nutzung und den vollen Zugriff auf unsere Website.

Cookies

Cookies sind kleine Textdateien, die IT-Daten beinhalten und die einwandfreie Funktion der Website ermöglichen. Sie werden auf Ihren Endgeräten gespeichert. Mithilfe dieser Dateien kann das Gerät erkannt und die Website-Ansicht an Ihre Präferenzen angepasst werden. Cookies sind notwendig, damit Sie sich problemlos auf der Website einloggen und alle Funktionen unterbrechungsfrei nutzen können. Cookies informieren uns über Ihre Aktivitäten auf der Website, ohne jedoch Ihre eindeutige Identifizierung zu ermöglichen. Cookies können beispielsweise zu den folgenden Zwecken verwendet werden:

 1. zur Anpassung der Websiteinhalte an Ihre Präferenzen und zur Optimierung der Websitenutzung,
 2. zur Erstellung von Statistiken, die uns ein besseres Verständnis dafür geben, wie Sie unsere Website nutzen und es uns ermöglichen, Ihnen auf Ihre Modepräferenzen abgestimmte Inhalte anzuzeigen,
 3. zur Aufrechterhaltung einer Sitzung,
 4. zur Bereitstellung von Werbeinhalten zu unseren Produkten mit dem Ziel, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

Weitere Informationen zu Cookies finden Sie HIER.

Login mit Social-Media-Konten

Sie können sich auf unseren Websites registrieren und dann die Option nutzen, sich mit Ihrem Social-Media-Konto (z. B. Facebook, Google etc.) einzuloggen. Die Entscheidung, wie Sie sich registrieren oder einloggen möchten, liegt bei Ihnen. Ihr Log-in wird von der Social-Media-Seite authentifiziert. Darüber hinaus erhalten Sie Informationen über den Umfang der Daten, die uns von der Social-Media-Seite bereitgestellt werden. Bei diesen Informationen handelt es sich um Daten, die erforderlich und ausreichend sind, um Sie zu identifizieren und eine sichere Erstellung eines Kontos auf unseren Websites zu ermöglichen. Die Daten stammen aus Ihrem öffentlichen Profil und beinhalten in erster Linie Ihren Vornamen, Nachnamen und Ihre E-Mail-Adresse.

Wir haben keine Rechte an Ihrem Social-Media-Konto, insbesondere kein Recht, Inhalte auf diesem zu veröffentlichen. Für weitere Informationen zu den von Social-Media-Seiten verwendeten Daten verweisen wir auf die Datenschutzrichtlinie der jeweiligen Seite (z. B. Facebook https://www.facebook.com/policy.php oder Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

Die Social-Media-Seite, die Sie für die Registrierung auf unserer Website verwendet haben, informiert uns weder über die Löschung Ihres Kontos auf dieser Social-Media-Seite noch über Ihre Entscheidung, sich nicht mit diesem Konto einzuloggen. Deshalb verbleiben die von Ihnen für den Log-in verwendeten Daten in unserer Datenbank. Die Löschung Ihres Kontos auf unserer Website können Sie selbst vornehmen, während Sie auf unserer Seite eingeloggt sind. Veranlassen Sie zu diesem Zweck den Vorgang zur Löschung des Kontos im Bereich „Meine Daten“.

Auch wenn Sie Ihre Daten löschen, stellen wir hierdurch nicht automatisch deren Verarbeitung ein; wir speichern die Daten zu Ihren Transaktionen für den steuerrechtlich festgelegten Zeitraum oder mit dem Ziel, unsere Interessen als Verantwortlicher zu sichern, indem wir Nachweise im Zusammenhang mit der Analyse von Beschwerden oder Warenrücksendungen aufbewahren.

Facebook Custom Audience

Durch das Tool Facebook Custom Audience senden wir eventuell eine geschützte Datenbank aus E-Mail-Adressen oder Telefonnummern unserer Kunden an Facebook Tools. Falls Sie ein registrierter Benutzer von Facebook oder anderen Webseiten des Meta Konzerns sind und Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer die gleiche ist, die Sie bei diesen Webseiten verwenden, könnten Sie gesponserte Nachrichten über unsere Angebote, Trends, Sonderangebote, Sales oder Rabattgutscheine erhalten. Mit diesem Tool geben wir keine Werbeinformationen direkt an Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer weiter. Sie können die Remarketing-Funktion „Custom Audiences“ in den Werbeeinstellungen selbst deaktivieren. Loggen Sie sich hierfür in Ihr Facebook-Konto ein. Weitere Informationen zu nicht standardmäßigen Zielgruppen erhalten Sie unter folgendem Link: https://en-gb.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494.

Facebook-Plug-in

Unsere Website enthält ein Facebook-Plug-in (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Das Facebook-Plug-in auf unserer Website ist mit dem Facebook-Logo gekennzeichnet. Dieses Plug-in stellt eine direkte Verbindung zu unserem Profil auf dem Facebook-Server her. Facebook erfährt dadurch, dass Sie unsere Website von Ihrer IP-Adresse aus besucht haben.

Wenn Sie unsere Website besuchen, während Sie in Ihrem Facebook-Profil eingeloggt sind, zeichnet Facebook die Informationen über Ihren Besuch auf. Auch wenn Sie nicht eingeloggt sind, kann Facebook Informationen zu Ihrer IP-Adresse abrufen. Wir möchten betonen, dass Facebook uns nicht darüber informiert, welche Daten von Facebook erfasst und wie sie verwendet werden. Der Zweck und Umfang der von Facebook gesammelten Daten ist uns nicht bekannt.

Für weitere Informationen zur Datenschutzrichtlinie wenden Sie sich bitte an Facebook oder lesen Sie deren Nutzungsbedingungen: https://www.facebook.com/about/privacy/. Wenn Sie die Informationen zu Ihren Besuchen auf unseren Websites nicht mit Facebook teilen möchten, empfehlen wir Ihnen, sich zuerst aus Ihrem Facebook-Konto auszuloggen.

Pixel- und ähnliche Technologien

Partner, deren Dienste wir nutzen, können ein sogenanntes „Pixel“ auf unseren Websites platzieren. Mithilfe dieses „Pixels“ oder einer vergleichbaren Technologie wird bei deinem Besuch auf unseren Websites eine Verbindung zu den Servern unserer Partner hergestellt. Für die Platzierung des „Pixels“ ist dein Einverständnis erforderlich, welches du uns durch deine Annahme von Werbecookies erteilst. Unsere Partner können die Sonderangebote, die für unsere Produkte angezeigt werden, ganz auf deine modischen Vorlieben abstimmen, die anhand der Informationen ermittelt werden, die unsere Partner während deiner Nutzung der Websites erhalten.

So können dir personalisierte Inhalte zu unseren Produkten angezeigt werden, die diese interessanter für dich machen und zu deinen Präferenzen passen. Durch den Erhalt solcher Daten können wir auch die Erfolgsquote personalisierter Werbeanzeigen messen und Berichte zu diesen Inhalten erstellen. Ausführliche Informationen zur Verarbeitung deiner Daten durch unsere Partner findest du HIER.

Facebook Pixel

Unsere Websites enthalten Facebook Pixel. Dies erlaubt es uns, Ihnen auf Ihre Interessen abgestimmte Werbung zu Produkten unserer Marken anzuzeigen, wann immer Sie Facebook oder andere Seiten besuchen, die dieses Tool ebenfalls verwenden. Infolgedessen erhalten Sie personalisierte Werbung, damit unsere Website und die von uns angebotenen Produkte für Sie so interessant wie möglich und optimal an Ihre Bedürfnisse angepasst sind. Mithilfe dieser Daten können wir außerdem den Erfolg personalisierter Werbeanzeigen bestimmen und Berichte zu solchen Inhalten erstellen. Die erhobenen Daten sind anonym, da wir keine Informationen über die Identität des Nutzers abrufen. Weil die Daten von Facebook aufbewahrt und verarbeitet werden, ist es möglich, eine Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil herzustellen. Facebook verwendet solche Daten zu Werbezwecken. Für weitere Informationen zum Datenschutz besuchen Sie Facebook unter: https://www.facebook.com/about/privacy/. Sie können die Remarketing-Funktion „Custom Audiences“ in den Werbeeinstellungen selbst deaktivieren. Loggen Sie sich hierfür in Ihr Konto ein.

TikTok Pixel

Unsere Websites nutzen das TikTok Pixel. Dadurch wird dir bei jedem Besuch der TikTok-Website speziell auf deine Interessen zugeschnittene Werbung für Produkte unserer Marken angezeigt. So ist es möglich, dir personalisierte Werbung für diejenigen unserer Produkte zu präsentieren, die am interessantesten für dich sind und deinen Präferenzen bestmöglich entsprechen. Mithilfe dieser Daten können wir außerdem den Erfolg personalisierter Werbeanzeigen messen und Berichte zu solchen Inhalten erstellen. Die erhobenen Daten sind anonym, da wir keine Informationen über die Identität des Nutzers abrufen. Die Daten werden von TikTok gespeichert und verarbeitet, wodurch wir eine Verbindung zum richtigen Nutzerprofil herstellen können. TikTok nutzt diese Daten für Werbezwecke.
Weitere Informationen zum Datenschutz findest du auf der Website von TikTok: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings.

Informationen über die Social-Media-Profile der LPP-Marken

Wir haben Social-Media-Profile auf: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (im Folgenden bezeichnet als „Social Media“), wo wir Informationen zu den Produkten unserer Marken veröffentlichen. Social-Media-Administratoren zeichnen Ihr Verhalten mithilfe von Cookies und anderen ähnlichen Technologien auch während jeder Interaktion mit unseren Profilen auf. Der volle Umfang und die Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten in den Social Media werden von den jeweiligen Administratoren definiert.

Wenn Sie unsere Profile besuchen, erhalten wir Zugriff auf von den Social-Media-Administratoren generierte allgemeine Statistiken zu Ihren Interessen und demografischen Daten (wie Alter, Geschlecht, Region). Wir tragen die volle Verantwortung für die Verwaltung und Veröffentlichung von Inhalten auf solchen Profilen, für die von Nutzern einschließlich in privaten Nachrichten veröffentlichten Informationen sowie für die Kommunikation auf den angegebenen Social-Media-Seiten.

Facebook und Instagram werden von Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland („Facebook“) verwaltet.

YouTube wird von Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA verwaltet.

Pinterest wird von Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, USA verwaltet.

Wenn Sie ein Konto auf einer bestimmten Social-Media-Seite haben, haben wir unter denselben Bedingungen wie andere Nutzer der Seite Zugriff auf die Informationen, die als öffentlich eingestellt wurden.

Wenn Sie das Profil besuchen, nutzt der Social-Media-Administrator Cookies und andere ähnliche Technologien, um Ihr Nutzerverhalten und Ihre Tätigkeiten zu überwachen. Die Informationen werden erhoben, um beispielsweise Seitenstatistiken zu erstellen. Die Statistiken enthalten nur anonymisierte statistische Daten über die Nutzer, die das Profil besuchen, und können keiner bestimmten Person zugeordnet werden. Wir haben keinen Zugriff auf personenbezogene Daten, die von den Social Media verwendet werden, um beispielsweise Seitenstatistiken zu erstellen.

Aufgrund der von den Social Media generierten Seitenstatistiken erhalten wir Informationen darüber, wie Sie unsere Profile verwenden und welche der veröffentlichten Inhalte am beliebtesten sind. Mithilfe solcher Informationen verbessern wir unsere Profile, indem wir die von uns veröffentlichten Inhalte präziser auf Ihre Interessen und Präferenzen abstimmen. Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten zu Zwecken der Erstellung von Seitenstatistiken sind die Administratoren der jeweiligen Social-Media-Seiten. Folglich ist jeder Administrator dazu verpflichtet, Sie über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der Erstellung von Seitenstatistiken sowie über die Möglichkeit zur Ausübung Ihrer Datenschutzrechte unter den geltenden Gesetzen zu informieren.

Wir nutzen die von den Social-Media-Seiten angebotenen Dienste, um Waren und Dienstleistungen zu bewerben. Insbesondere führen wir eine Nutzersegmentierung und Aktivitäten durch, die es uns erlauben, unsere Produkte effektiv an Ihre Bedürfnisse anzupassen (in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Nutzungsbedingungen der jeweiligen Seiten).

Weitere Informationen zu Ihren Datenschutzrechten im Zusammenhang mit der Erstellung von Seitenstatistiken sowie über die Möglichkeit zur direkten Ausübung dieser Rechte bei Interaktionen mit den Social Media finden Sie unter:

1. Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/5195221251078753

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea

Erklärung zum Datenschutz von Google Analytics

Unsere Seiten nutzen die folgenden Webanalysetools von Google Inc. („Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA“): Google Analytics, Google Double Click und Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click und Google Tag Manager verwenden Cookies, um die Nutzung von Websites zu analysieren. Die durch Cookies gesammelten Informationen werden an Google-Server in den USA übertragen und dort gespeichert.

Wenn die IP-Anonymisierung während Ihres Besuchs auf unserer Website aktiv ist, wird Ihre IP-Adresse von Google gekürzt. Dies gilt für die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und andere im Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum aufgeführte Staaten. Vollständige IP-Adressen werden nur in Ausnahmefällen an Google-Server in den USA übermittelt, wo sie gekürzt werden. Auf diese Weise wird Ihre IP-Adresse auf unserer Website anonymisiert.

Auf Wunsch des Websitebetreibers verwendet Google die erfassten Daten, um den Besucherverkehr auf der Website zu analysieren und Berichte über die Nutzung der Website und anderer mit der Websitenutzung verbundener Dienste zu erstellen. Die von Ihrem Browser übermittelten und innerhalb von Google Analytics verarbeiteten IP-Adressen werden nicht mit anderen Google-Daten zusammengeführt.

Wir verwenden Google Analytics, um die Nutzung unserer Website zu analysieren. Unser Ziel ist es, die Website zu optimieren und Ihnen interessante Produkte unserer Marken zu präsentieren.

Google Ads

Im Rahmen unserer Nutzung der Google Ads Tools können Ihre Daten an andere Partner und Anbieter von LPP übermittelt werden. Google Ads wird genutzt, um Werbung für Produkte unserer Marken durch Google Ads auf externen Websites anzuzeigen. Basierend auf den im Rahmen von Werbekampagnen erhobenen Daten können wir den Erfolg unserer Werbeaktivitäten messen. Wir schalten nur Werbeanzeigen, die Ihren Modepräferenzen entsprechen. Unser Ziel hierbei ist es, unsere Website zu optimieren und für Sie interessanter zu machen. Wenn Sie unsere Website über eine Google Ads Werbeanzeige besuchen, wird ein Cookie auf Ihrem Rechner gespeichert, das jedoch nicht Ihre eindeutige Identifizierung erlaubt. Die gesammelten Informationen können sich auf die Anzeige bestimmter Werbeanzeigen auf Websites, in der Google-Suchmaschine und durch Google-Partner beziehen. Wenn Sie als Google-Nutzer registriert sind, kann Google eine Verbindung von Ihrem Besuch auf unserer Seite zu Ihrem Konto herstellen. Wenn Sie kein registrierter Google-Nutzer oder nicht eingeloggt sind, kann Google außerdem Ihre IP-Adresse speichern.

Google Ads Customer Match

Durch das Tool Google Ads Customer Match senden wir eventuell eine geschützte Datenbank aus E-Mail-Adressen oder Telefonnummern unserer Kunden an Google Tools. Falls Sie ein registrierter Benutzer von z. B. YouTube, Gmail oder anderen Webseiten des Google Konzerns sind und Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer die gleiche ist, die Sie bei den Webseiten des Google Konzerns verwenden, könnten Sie gesponserte Nachrichten über unsere Angebote, Trends, Sonderangebote, Sales oder Rabattgutscheine erhalten. Mit diesem Tool geben wir keine Werbeinformationen direkt an Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer weiter. Weitere Informationen zu unseren Werbeanzeigen gemäß der Kundenliste erhalten Sie unter folgendem Link: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263.

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

Wir verwenden Webservice-Analysemechanismen der Google Marketing Platform, wie Display & Video 360, Campaign Manager 360 und Search Ads 360. Unsere Websites setzen das Floodlight DV360-Tag ein, um die Effektivität der Werbe- und Anzeigenkampagnen unserer Marken zu bestimmen. Ziel ist es, die Anzeige bestimmter Werbungen zugunsten derer zu optimieren, die perfekt zu deinen Vorlieben oder deinem Modegeschmack passen. Das Tool ermöglicht die Erfassung und Speicherung von Informationen über die von dir angeklickten Werbeanzeigen sowie von Informationen über dein Verhalten beim Besuch von Websites Dritter. Google verwendet eine Cookie-ID, die aufzeichnet, welche Werbeanzeigen in welchem Browser angezeigt werden. So kann eine wiederholte Anzeige derselben Werbung vermieden werden. Außerdem kann Google Cookie-IDs verwenden, um Konversionen im Zusammenhang mit Anzeigenanfragen aufzuzeichnen. Cookies enthalten keinerlei persönliche Daten wie E-Mail-Adressen, Nachnamen oder Wohnanschriften. Mit diesem Tool kann dein Browser automatisch eine Verbindung mit dem Google-Server herstellen.

Unser Ziel ist es, dir genau die Produkte unserer Marken zu präsentieren, die deinen Interessen entsprechen.

Weitere Informationen zur Google Marketing Platform findest du unter https://marketingplatform.google.com/about/.

Aus den Marketing-Tools abmelden

Du kannst die Cookie-Einstellungen in deinem Webbrowser verwalten. Deine Auswahl kann dazu führen, dass du einige Funktionen der Website möglicherweise nicht vollständig nutzen kannst. Du kannst die Speicherung der durch Cookies gesammelten Daten über die Nutzung der Website (einschließlich der IP-Adresse) und deren Übermittlung an Google sowie deren gemeinsame Nutzung durch Google deaktivieren, indem du das auf der folgenden Website verfügbare Plugin herunterlädst und installierst: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Falls du keine personalisierten Anzeigen zu unseren Produkten oder Werbung von unseren Partnern erhalten möchtest, stehen dir folgende Optionen zur Verfügung:

 1. Lege die entsprechenden Einstellungen in deinem Browser fest, indem du Cookies von Drittanbietern deaktivierest. Näheres dazu findest du Cookie-Richtlinie.
 2. Deaktiviere die Cookies für das Conversion-Tracking, d. h. deaktiviere die Cookies der Domäne „www.googleadservices.com“, https://www.google.de/settings/ads. Diese Einstellungen werden nach dem Löschen der Cookies gelöscht.
 3. Deaktiviere personalisierte Anzeigen, die Teil der Kampagne „Über Anzeigen“ unter http://www.aboutads.info/choices sind. Diese Einstellungen werden nach dem Löschen der Cookies gelöscht.
 4. Wähle die permanente Deaktivierung in Firefox, Internet Explorer oder Google Chrome unter http://www.google.com/settings/ads/plugin; aus. Beachte jedoch bitte, dass dies die Funktionalität unserer Website einschränken kann.
 5. Criteo-marketingdiensten uitschakelen op https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/"

Weitere Informationen zu den Datenschutzbestimmungen von Google findest du unter: https://policies.google.com/privacy.

Änderungen der Datenschutzerklärung

Die Dienste und Funktionen der Website können sich verändern, was bedeutet, dass wir auch die Datenschutzerklärung in Zukunft entsprechend anpassen können. Wir informieren Sie auf unserer Website, wenn neue Fassungen des Dokumentes vorliegen. Dieses Dokument wird zu Informationszwecken bereitgestellt. Die vorstehenden Informationen wurden zuletzt von uns geprüft am 11/07/2023.

 

Update privacybeleid!

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe oplossingen om beter te kunnen beantwoorden aan uw verwachtingen bij het gebruik van onze dienst. Wij respecteren uw privacy en dragen zorg voor de bescherming van uw gegevens. Daarom vragen wij u, in verband met het bijwerken van de werking van de Dienst, de nieuwe versie van het Privacybeleid te lezen, waarin wij de beginselen voor de behandeling van persoonsgegevens, de omvang van hun verwerking en uw rechten en plichten in verband daarmee uiteenzetten.