Výpredaj až do -50% je tu - teraz ešte viac zľavnených produktov. Nakupujte online a v predajniach. Žena »Muž »Dievčatá »Chlapci »Home »

Hľadať

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

Vážení zákazníci, vrátenie tovaru nakúpeného cez internet nie je možné na prevádzke Trenčín Laugarício.

Ďakujeme za pochopenie

 

Po obdržaní zásielky máte 30 dní, aby ste si doma pohodlne vyskúšali objednaný tovar a rozhodli sa, či spĺňa Vaše očakávania. Pokiaľ nie, môžete uplatniť právo kupujúceho, ktorý je spotrebiteľnom na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku a využiť bezplatné vrátenie tovaru kuriérom. Ak sa však rozhodnete zadať objednávku cez mobilnú aplikáciu alebo v našich predajniach s naskenovaním čiarového kódu Re-ID, máte až 365 dní na vrátenie tovaru. Tovar môžete taktiež vrátiť osobne v ktorejkoľvek kamennej predajni na území Slovenskej republiky. 

Dôležité! Vrátený tovar nesmie mať známky používania a musí obsahovať originálne štítky a visačky.

Informujeme Vás, že v e-shope nie je možná výmena tovaru. Ak máte záujem o inú veľkosť alebo iný tovar, je nutné vytvoriť novú objednávku.

Spôsoby vrátenia tovaru:

Vrátenie v Reserved predajni

Vrátenie tovaru zakúpeného online je možné v ktorejkoľvek Reserved predajni.

Vezmite si produkty, ktoré chcete vrátiť- nemusíte brať originálnu krabicu, v ktorej sme vám objednávku doručili. Poskytnite predajcovi tovar objednaný cez e-shop RESERVED a faktúru, ktorú nájdete vo vašom účte alebo v histórii objednávok vo vašej mobilnej aplikácii.

Najbližšiu predajňu si vyhľadajte TU.

Upozornenie: Produkty z Reserved Home kolekcie nie je možné vrátiť v kamenných predajniach.

Kuriérom

Chcete, aby kuriér vyzdvihol vrátený tovar zadarmo? Vyplňte e-formulár pre vrátenie tovaru, ktorý nájdete na podrobnostiach objednávky pod tlačidlom "Vrátenie tovaru".

Zabaľte produkty a priložte do balíka faktúru (nájdete ju na Vašom zákazníckom účte - MÔJ ÚČET - Moje objednávky - na podrobnostiach danej objednávky) alebo namiesto faktúry môžete tiež priložiť papier, kde uvediete číslo objednávky, meno a priezvisko.

Na balík nie je potrebné uvádzať žiadnu adresu, kuriér už bude mať pripravený prepravný štítok so spätnou adresou doručenia, ktorý nalepí na Vami pripravený balík. Ak vraciate produkty v našom originálnom balení, odstráňte starý štítok s adresou.

Dôležité! Od kuriéra obdržíte potvrdenie o prevzatí zásielky. Uschovajte ho, kým nebude vybavené Vaše odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru. Tento dokument je súčasne potvrdením, že ste zásielku zaslali kuriérskou službou.

 

 

Na vlastné náklady

Tovar môžete odoslať na vlastné náklady na adresu:

LPP SK
PNK park - hala DC32,
Sereď – Nový Majer,
926 01 Sereď

Zabaľte produkty a priložte do balíka faktúru (nájdete ju na Vašom zákazníckom účte - MÔJ ÚČET - Moje objednávky - na podrobnostiach danej objednávky) alebo namiesto faktúry môžete tiež priložiť papier, kde uvediete číslo objednávky, meno a priezvisko.

 

 

Ak potrebujete návod ako stiahnuť faktúru zo zákazníckeho učtu, postupujte podľa týchto pokynov:

 1. Prihláste sa do svojho zákazníckeho účtu, kliknite na symbol osoby (MÔJ ÚČET)
 2. Vyberte sekciu MOJE OBJEDNÁVKY
 3. Nájdite požadovanú objednávku a rozkliknite PODROBNOSTI
 4. Kliknite na tlačítko PREVZIAŤ FAKTÚRU
 5. V zobrazenom okne DOWNLOAD si stiahnite faktúru.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU A ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV OBCHODNÍKA

Vyplňte a zašlite tento formulár, len ak si želáte odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka.

Komu LPP Slovakia, s.r.o., Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, e-mailová adresa: ..............

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy o dodaní alebo poskytnutí tohto produktu: ..............

Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

Číslo objednávky** ________________________

Číslo faktúry/číslo transakcie na potvrdení**

Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

** Poskytnutie vyššie uvedených údajov nie je povinné, no zjednoduší a urýchli proces odstúpenia od zmluvy.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU A ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV OBCHODNÍKA

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 30 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu, prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou na adresu LPP Slovakia, s.r.o., Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica alebo e-mailom na adrese: .........................................................................................................

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je umiestnený na web stránke E-shopu www.reserved.com/sk/sk v sekcii „Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy“ resp. stačí sa prihlásiť a v zákazníckom profile prejsť na kartu Moje objednávky, kliknúť na konkrétnu objednávku, vybrať možnosť VRÁTENIE a vyplniť si formulár online na vrátenie tovaru. Použitie formulára však nie je povinné, alebo nám zašlite akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom nášho webového sídla: www.reserved.com/sk/sk [support.sk@reserved.com].
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom úhrady, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

S vrátením platby môžeme čakať do vrátenia tovaru späť na našu adresu alebo do preukázania, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

3. Spotrebiteľ môže, po odstúpení od zmluvy vrátiť tovar, jedným z nasledujúcich spôsobov:

A. prostredníctvom bezplatného kuriéra, kedy v prípade využitia on-line formuláru vrátenia tovaru, ktorý nájdete vo svojom zákazníckom účte si zároveň objednávate aj kuriéra, ktorý tovar vyzdvihne. Všetko, čo musíte urobiť pre vyzdvihnutie, je zabezpečiť, aby bol tovar pripravený na prepravu. Ak použíjete službu vyzdvihnutia bez vyplnenia/použitia on-line formulára vrátenia tovaru, budete musieť znášať náklady na vrátenie sami; alebo

B. odovzdaním zakúpeného Tovar v ktorejkoľvek prevádzkarni značky RESERVED na území Slovenskej republiky; alebo

C. odoslaním tovaru na vlastné náklady spotrebiteľa prostredníctvom bežného poštového balíka na adresu LPP SK, PNK park - hala DC32, Sereď – Nový Majer, 926 01 Sereď.

Informácia o úhrade nákladov na vrátenie tovaru:

Pri využítí spôsobu vrátenia tovaru podľa A. a B. vyššie - náklady na vrátenie tovaru znášame my, okrem prípadu, že objednáte kuriéra bez využitia on-line formuláru.

Pri využítí spôsobu vrátenia podľa C vyššie priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy, detto v prípade objednania kuiréra bez využitia on-line formuláru.

Priame náklady na vrátenie tovaru kuriérom, ak nevyužijete on-line formuár sú [doplňte sumu] EUR.

Informácia o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare

Vy, ako spotrebiteľ zodpovedáte len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov!

Neustále hľadáme nové riešenia, aby sme lepšie reagovali na vaše očakávania pri používaní našej Služby. Rešpektujeme Vaše súkromie a záleží nám na ochrane Vašich údajov, preto Vás v súvislosti s aktualizáciou prevádzky Služby žiadame, aby ste si prečítali novú verziu Zásad ochrany osobných údajov, kde uvádzame zásady nakladania s osobnými údajmi, rozsah ich spracúvanie a práva a povinnosti, ktoré v tejto súvislosti máte.

Zásady ochrany osobných údajov

Privacy policy

 1. Správcom vašich osobných údajov (ďalej len: SOÚ) je: LPP S.A. so sídlom v Gdansku, ul. Łąkowa 39/44 KRS č. 0000000778;
 2. Inšpektorát na ochranu osobných údajov (ďalej len: IOÚ) môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: dataprivacy@lpp.com alebo korešpondenčne na vyššie uvedenú adresu SOÚ;
 3. V súvislosti s vašimi osobnými údajmi nás môžete kontaktovať na adrese support.sk@reserved.com
 4. Vaše údaje budú spracované na základe vášho výslovného súhlasu za účelom zasielania obchodných informácií (newsletter) o aktuálnych akciách, nových produktoch a službách značiek patriacich pod LPP (Reserved, House, Sinsay, Mohito, Cropp).
 5. Osobné údaje budú spracované, kým neodvoláte svoj súhlas s odberom noviniek.
 6. Ak ste registrovaný užívateľ v našom internetovom obchode, súhlasy môžete spravovať v sekcii "Môj účet".