zákaznícky servis

Potrebuješ pomoc?

* Povinné pole

Poskytnutie súlasu je platé do doby, kým písomne na adresu spoločnosti LPP Slovakia, s.r.o., Janka Kráľa 9, 974 01 alebo e-mailom na adresu [email protected] neoznámim odvolanie svojho súhlasu. Ako zákazník internetového obchodu sa zaväzujem informovať Spoločnosť o zmene svojich osobných údajov za účelom ich aktualizácie. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely - poskytnutie súhlasu je dobrovoľné. Terms

Informovať o dostupnosti

Index:

Veľkosť: