Reklamácia tovaru zakúpeného v kamennej predajni

Reklamácie sa vybavujú v súlade s platnými právnymi predpismi.

Tovar zakúpený na kamennej predajni možno reklamovať do dvoch rokov od dátumu nákupu v ktorejkoľvek predajni na Slovensku. Pre tento účel nie je povinné mať pôvodnú účtenku alebo daňový doklad.
Ak nemáte účtenku, uveďte nasledujúce informácie ohľadom nákupu:

  • Názov predajne, kde bol nákup uskutočnený
  • Dátum a približný čas nákupu
  • Index produktu (napr. LS914-80X-S) - je na vonkajšom (papierovom) alebo vnútornom štítku produktu.
  • Cenu produktu, hodnotu nákupu
  • Informáciu, či boli na účtenke aj iné produkty

Na predajni bude vyplnený reklamačný protokol. Reklamácia bude vybavená do 14-tich kalendárnych dní.

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí

Vážený zákazník,


aby sme ochránili Vaše osobné údaje, ktoré ste nám zverili a vzhľadom na skutočnosť, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 nadobúda účinnosť 25. mája 2018, by sme Vás s ohľadom na vašu bezpečnosť radi informovali, že sme zapracovali v našom internetovom obchode určité zmeny, ktoré sú spojené s ochranou vašich osobných údajov. Vypracovali sme nové obchodné podmienky a nové pravidlá ochrany osobných údajov, oba dokumenty platné od 25. mája 2018. Môžete si ich prečítať na našej webovej stránke www.reserved.com, v časti: https://www.reserved.com/sk/sk/privacy-policy  a https://www.reserved.com/sk/sk/terms. Odkazy na tieto dokumenty budú k dispozícii aj vtedy, keď budete zadávať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov alebo obchodnými podmienkami pri návšteve našej webovej stránky.

Podľa daného nariadenia budeme mať okrem práv na prístup, opravu a vymazanie Vašich údajov aj ďalšie práva vyplývajúce z tohto nariadenia, ako napríklad: právo požiadať o vymazanie vašich údajov, právo odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a právo zamietnuť spracovanie Vašich osobných údajov. Náš online obchod sme prispôsobili novým požiadavkám. Vaše údaje zostanú v bezpečí.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti, neváhajte nás kontaktovať.