Izjava o odustaju od ugovora na daljinu

 

______________, u _______

___________________

 

___________________

___________________

(podaci klijenta)

 

Reserved CROATIA d.o.o.
Stupničke šipkovine 22,
10255 Donji Stupni
Croatia

 

U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA I EU REGULATIVA I DIREKTIVA O ZAŠTITI ODREĐENIH PRAVA KUPACA I O ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PRODAVATELJA, OVIME OBJAVLJUJEM DA SE POVLAČIM IZ UGOVORA NA DALJINU KOJI SAM ZAKLJUČIO PUTEM INTERNET TRGOVINE RESERVED (WWW.RESERVED.COM) KOJU VODI LPP CROATIA D.O.O.) U VEZI SA SLJEDEĆOM ROBOM KOJA JE PREDMET NARUDŽBE BR. (BROJ NALOGA) __________________________ ILI RAČUN BR. _______________________ I KOJI SU MI DOSTAVLJENI DANA * _______________________:

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Broj narudžbe _________________________*

Broj računa ________________________ *

 

* Pružanje tih podataka učinit će proces povrata jednostavnijim i bržim.

 

Robu prilažem u nepromijenjenom stanju.

 

Nadoknadite mi njihovu kupovnu cijenu prijenosom:

- na račun kreditne kartice koja je korištena za izvršenje plaćanja, ili

- na broj računa:

___________________________________________________________________________

 

____________________

Datum i potpis

Ažuriranje pravila o privatnosti!

Stalno tražimo nova rješenja kako bismo bolje odgovorili na vaša očekivanja pri korištenju naše usluge. Poštujemo Vašu privatnost i brinemo o zaštiti Vaših podataka, stoga Vas u vezi s ažuriranjem rada Servisa molimo da pročitate novu verziju Pravila privatnosti, gdje predstavljamo načela postupanja s osobnim podacima, opseg njihove obrade te prava i obveze koje imate u vezi s tim.