POSEBNA PONUDA – otkrij proizvode po nižim cijenama! Kupuj online i u trgovinama.Žena »Muškarac »Djevojčica »Dječak »Home »

Traži

Pravila o zaštiti privatnosti

Pravila o zaštiti privatnosti

Naš je prioritet zaštititi podatke i poštovati vašu privatnost dok upotrebljavate naše mrežno mjesto kako bismo se pobrinuli za odgovarajuće sigurnosne mjere i omogućili vam praktično korištenje našim mrežnim mjestima. U ovim pravilima utvrđena su pravila i opseg naše obrade vaših podataka te vaša povezana prava i odgovornosti.

 

Pojmovi i definicije:

 • Mrežno mjesto – internetska trgovina na adresi reserved.com/hr/hr/.
 • Korisnik – fizička osoba koja upotrebljava mrežno mjesto.
 • LPP – društvo LPP Croatia d.o.o., Avenija Dubrovnik 16, 10160 Zagreb, Hrvatska, HR46556562723.
 • OUZP – Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.

 

Voditelj obrade podataka jest:

Društvo LPP Croatia d.o.o., Avenija Dubrovnik 16, 10160 Zagreb, Hrvatska, HR46556562723.

Društvo LPP imenovalo je službenika za zaštitu podataka komu se možete javiti u vezi sa svim pitanjima povezanim s obradom osobnih podataka i ostvarivanjem prava povezanih s obradom podataka:

- poštom na: LPP Croatia d.o.o., Avenija Dubrovnik 16, 10160 Zagreb, Hrvatska

- e-poštom na: dataprivacy@lppsa.com

 

Svrha i pravne osnove obrade osobnih podataka

1. Internetska kupnja i usluge

Vaše podatke obrađujemo u mjeri u kojoj je to potrebno za sklapanje i izvršavanje kupoprodajnog ugovora te ponudu naših drugih usluga kao što su:

 1. pružanje mrežnih mjesta i mobilnih aplikacija u svrhu predstavljanja i prodaje naših proizvoda
 2. pružanje lokalnih usluga, također onih koje se nude u fizičkim trgovinama društva LPP i tijekom događanja i sajmova na kojima LPP sudjeluje
 3. provođenje redovitih i cikličkih promocijskih programa
 4. obrada dovršenih transakcija, što uključuje na primjer podmirivanje plaćanja i otpremu robe
 5. postupanje i obrada zahtjeva povezanih s pravima potrošača, na primjer kod zakonskog jamstva ili povrata robe i prije i nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora, također putem izravnog kontakta (telefon, e-pošta)
 6. pružanje vlastitih informacija, poruka, biltena i druge izravne komunikacije društva LPP
 7. jamčenje sigurnosti, funkcionalnosti i stabilnosti naših usluga na svim razinama
 8. procijenite podatke vezane uz proces kupnje, uključujući povrate i otkazivanja kupnji napravljenih na zahtjev korisnika
 9. ponuda, dostava i obrada darovnih kartica i popusta
 10. predstavljanje vlastitih proizvoda društva LPP na temelju vaših modnih preferencija.

U slučaju sklapanja ugovora te obavljanja i pružanja usluga koje namjeravate upotrebljavati vaši osobni podaci obrađuju se na temelju sklopljenog kupoprodajnog ugovora (članak 6., stavak 1., točka b) OUZP-a). U preostalim je slučajevima pravna osnova legitimni interes društva LPP koji proizlazi iz poslovanja društva (članak 6., stavak 1., točka f) OUZP-a).

2. Predstavljanje proizvoda i usluga

Vaši se podaci također mogu obrađivati radi:

 1. analize učestalosti proizvoda prikazanih na mrežnom mjestu i predstavljanja proizvoda i usluga društva LPP koji su usklađeni s vašom povijesti kupnje i vašim preferencijama
 2. personalizacije predstavljanja proizvoda i usluga LPP-ovih robnih marki na temelju podataka koje ste pružili
 3. prilagodbe prikaza na mrežnoj stranici i izrade preporuka koje su usklađene s vašim modnim preferencijama.

U tu svrhu upotrebljavamo podatke uređaja i pristupne podatke te analogne podatke dobivene od naših partnera. Personalizirano predstavljanje proizvoda i usluga omogućuje vam ugodnu i jednostavnu uporabu mrežnog mjesta i jamči dostupnost svih proizvoda koje nudimo. S pomoću personalizacije možemo predstavljati proizvode i usluge koji odgovaraju vašim potrebama.

Pravna je osnova obrade podataka u svrhu usklađivanja naših proizvoda s vašim preferencijama legitimni interes društva LPP u obliku izravnog marketinga (članak 6., stavak 1., točka f) OUZP-a).

3. Oglašavanje i istraživanje tržišta, analiza podataka

U sklopu analize podataka, uključujući istraživanje tržišta, vaše podatke upotrebljavamo za vlastite promocijske potrebe radi:

 1. stvaranja ciljnih skupina korisnika (također na društvenim mrežama poput Facebooka) sa sličnim interesima i očekivanjima, sličnim pristupom uporabi mrežnog mjesta i kupnji (segmentacija)
 2. prikupljanja i obrade informacija povezanih s demografskim podacima, modne preferencije, navike u pogledu kupnje i uporabe mrežnog mjesta te korištenje tim informacijama u svrhu promocije proizvoda i usluga LPP-ovih robnih marki
 3. prepoznavanja i predviđanja modnih trendova
 4. izrade prognoza za internetsku kupnju
 5. promocije naših proizvoda i usluga
 6. planiranja i analize učinkovitosti promocijskih aktivnosti unutar ciljnih skupina
 7. poboljšanja i prilagodbe promocijskih aktivnosti u vezi s našim vlastitim proizvodima i uslugama.

Na taj vam način možemo predstaviti zanimljive proizvode svih LPP-ovih robnih marki u skladu s vašim preferencijama na temelju statističkih podataka koji su agregirani i anonimni te podataka koji se dodatnim koracima mogu povezati s određenom osobom.

Pravna je osnova obrade legitimni interes društva LPP u obliku izravnog marketinga (članak 6., stavak 1., točka f) OUZP-a).

4. Razvoj proizvoda i tehnologija

Vaše podatke upotrebljavamo u svrhu razvoja naših proizvoda i usluga (izrada mobilnih aplikacija, razvoj tehnologija, personalizacija naših usluga) i njihova usklađivanja s vašim preferencijama. Pri tome upotrebljavamo agregirane, pseudonimizirane ili anonimizirane podatke koji olakšavaju i ubrzavaju rješavanje problema pri internetskoj kupnji i korisni su na razini službe za korisnike. Na taj način ostvarujemo sljedeće ciljeve:

 1. izrada tehničkih rješenja koja uključuju rješavanje problema povezanih s traženjem odgovarajućih proizvoda radi pojednostavnjenja vaše kupnje
 2. pojednostavnjenje kanala za komunikaciju s voditeljem obrade s pomoću automatiziranih rješenja za kontakt (npr. chatbot)
 3. optimizacija personaliziranih usluga i tehnologija u pogledu analize podataka, promocije LPP-ovih robnih marki i internetske kupnje
 4. razvoj tehnologija radi jamčenja sigurnosti sustava informacijske tehnologije i osobnih podataka te radi sprječavanja prevara
 5. optimizacija poslovnih i logističkih procesa koji se sastoje od ubrzanja i pojednostavnjenja izvršenja sklopljenih ugovora i ponuđenih usluga
 6. kontinuirani razvoj tehničkih rješenja za pojednostavnjenje i optimizaciju personalizacije ponuđenih proizvoda i usluga
 7. provođenje i razvoj rješenja za automatizirano rješavanje problema koje kupci prijavljuju
 8. sprječavanje prevara
 9. razvoj i provjera softverskih rješenja namijenjenih za optimizaciju potrebnih poslovnih i logističkih procesa.

Pravna je osnova za obradu vaših podataka legitimni interes voditelja obrade koji uključuje razvoj proizvoda i tehnologija, što je potrebno za pravilno poslovanje i usklađivanje proizvoda i usluga s vašim potrebama (članak 6., stavak 1., točka f) OUZP-a).

5. Optimizacija usluga

U svrhu poboljšanja našeg poslovanja i zaštite interesa društva LPP vaši se podaci obrađuju radi:

 1. poboljšanja službe za korisnike koju provodi Odjel korisničke službe, pogotovo provedbom rješenja za pojednostavnjenje obrade prijavljenih problema (automatizacija usluga)
 2. sprječavanja prevara
 3. osiguravanja sukladnosti u pogledu prava potrošača koja proizlaze iz sklapanja ugovora (pravo na podnošenje pritužbi ili povrat robe)
 4. valjane sukladnosti s obvezama društva LPP koje su povezane sa sklapanjem kupoprodajnog ugovora (dokumentacija transakcija i pohrana porezne dokumentacije)
 5. dokazivanja sukladnosti našeg poslovanja sa zakonom, pogotovo u pogledu prava potrošača i zaštite osobnih podataka
 6. osiguravanja potraživanja društva LPP.

Pravna je osnova obrade vaših podataka naš legitimni interes koji je optimizacija našeg poslovanja, a ako zahtjev za obradu podataka proizlazi iz primjenjivih zakona (npr. porezni zakon, zakon o zaštiti potrošača), podaci se obrađuju radi pokazivanja sukladnosti našeg poslovanja s takvim zakonima (članak 6., stavak 1., točka f) OUZP-a).

Koje podatke obrađujemo

 1. Za registraciju vašeg korisničkog računa na mrežnom mjestu: ime i prezime, e-adresa.
 2. Za omogućavanje uporabe korisničkog računa i upravljanja korisničkim računom na mrežnom mjestu: ime i prezime, telefonski broj, e-adresa, rod, adresa (ulica, broj zgrade, broj stana, poštanski broj, grad ili mjesto, država), osobni identifikacijski broj (OIB) (ako se izdaje račun).
 3. Za slanje informacija (biltena) o promocijskim kampanjama, posebnim ponudama, promocijskim kodovima: e-adresa, telefonski broj, datum rođenja.
 4. Za izvršavanje vašeg kupoprodajnog ugovora registriranog na mrežnom mjestu: ime i prezime, e-adresa, telefonski broj, adresa (ulica, broj zgrade, broj stana, poštanski broj, grad ili mjesto, država), osobni identifikacijski broj (OIB) (ako se izdaje račun), pojedinosti o vašoj kupnji na mrežnom mjestu.
 5. Za izvršavanje ugovora sklopljenih bez vaše registracije na mrežnom mjestu: ime i prezime, e-adresa, telefonski broj, adresa (ulica, broj zgrade, broj stana, poštanski broj, grad ili mjesto, država), osobni identifikacijski broj (OIB) (ako se izdaje račun).
 6. Za slanje informacija o dostupnosti proizvoda koje ste naveli: e-adresa.
 7. Za plaćanje obračuna za robu koju vraćate: broj bankovnog računa.
 8. Za omogućavanje stupanja u kontakt: ime i prezime, podaci o transakciji (adresa za dostavu, naručeni proizvodi), kontaktni podaci (poštanska adresa, uključujući ulicu, broj zgrade, broj stana, poštanski broj, grad ili mjesto, država, e-adresa, telefonski broj), glas – radi poboljšanja kvalitete naše službe za korisnike možemo snimati telefonske pozive, o čemu ćete biti obaviješteni na početku poziva.

Prava ispitanika

U vezi s obradom osobnih podataka imate pravo na:

 1. samostalno brisanje korisničkog računa pokretanjem postupka brisanja korisničkog računa u odjeljku „Moji podaci”
 2. brisanje podataka bez davanja razloga; to može, ovisno o slučaju, uzrokovati brisanje vašeg korisničkog računa na mrežnom mjestu
 3. prigovor na obradu vaših podataka u cijelosti ili djelomično i u određenu svrhu
 4. ograničavanje obrade vaših podataka na određeno vrijeme ili do određene mjere
 5. ispravak vaših osobnih podataka. Možete i sami izvršiti promjene nakon prijave na mrežno mjesto u odjeljku „Moji podaci”
 6. odjavu s biltena
 7. prijenos svojih podataka drugom subjektu. Radi toga nam se možete obratiti putem obrasca za kontakt. Navedite ime i adresu subjekta kojem želite da prenesemo vaše podatke kao i opseg podataka koje želite da prenesemo. Precizno odredite koje podatke želite da prenesemo. Prijenos će se obaviti elektroničkim putem nakon što je vaš zahtjev potvrđen. To je nužno radi jamčenja sigurnosti takvih podataka i potvrde da je zahtjev potekao upravo od vas
 8. informiranost o opsegu obrade osobnih podataka
 9. pritužbu tijelu za nadzor osobnih podataka; u Poljskoj je to predsjednik Ureda za zaštitu podataka, adresa: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava.

Podnošenje zahtjeva i ostvarivanje vaših prava neće imati utjecaja na naše dovršene radnje. U roku od mjesec dana primit ćete informacije o ishodu vašeg zahtjeva.

Pohranjujemo podatke o vašim transakcijama za razdoblje koje proizlazi iz poreznog zakona ili radi osiguravanja naših interesa kao voditelja obrade prikupljanjem dokaza povezanih s procjenom pritužbi ili povratom robe. Vaše brisanje vaših podataka neće zaustaviti njihovu obradu u navedenom pogledu.

Dopisi u vezi s osobnim podacima

Možete nam poslati obavijesti ili zahtjeve u vezi s osobnim podacima kako vama odgovara:

 1. E-poštom na: support.hr@reserved.com.
 2. Telefonskim pozivom na broj: +385 1 8000 034.
 3. Putem obrasca za kontakt koji se nalazi na mrežnom mjestu.
 4. Slanjem dopisa na sljedeću adresu: LPP Croatia d.o.o., Avenija Dubrovnik 16, 10160 Zagreb, Hrvatska.

Razdoblje zadržavanja osobnih podataka

Osobne podatke čuvamo za vrijeme:

 1. postojanja vašeg korisničkog računa na mrežnom mjestu
 2. koje proizlazi iz poreznog zakona (podaci o transakciji) – 5 godina nakon završetka porezne godine u kojoj je nastala naša porezna obveza
 3. koje proizlazi iz uporabe službe za korisnike (u bilo kojem obliku) – 2 godine nakon svakog kontakta
 4. naših promocijskih aktivnosti (bilten) – dok ne povučete svoj pristanak
 5. izravne promocije naših proizvoda – dok ne izrazite učinkovit i legitiman prigovor
 6. čekanja obavijesti o dostupnosti proizvoda – do 6 mjeseci nakon vašeg zahtjeva
 7. statističkih aktivnosti, potvrđivanje ili obrana zahtjeva (npr. pritužbi) – dok ne istekne rok predviđen za zahtjev prema primjenjivim zakonima.

Prijenos podataka za obradu i dijeljenje podataka

Prenosimo vaše podatke za obradu našim partnerima i tvrtkama u grupaciji LPP u mjeri potrebnoj za postizanje određenih ciljeva. To među ostalim uključuje osoblje skladišta i prodajnih mjesta. Za ugodnije iskustvo uporabe internetske trgovine također možemo podijeliti vaše podatke s pružateljima informacijskih ili analitičkih usluga (npr. povezane s pripremom personaliziranog predstavljanja proizvoda ili segmentacijom korisnika), pružateljima usluga u oblaku (npr. uporabom softvera na poslužiteljima pružatelja usluge), stranama koje šalju dopise za promociju naših proizvoda ili usluga (bilten). Također pružamo podatke subjektima koji sudjeluju u izvršavanju ugovora sklopljenog na mrežnom mjestu, npr. kurirskim tvrtkama i upraviteljima platnog sustava. Oni postaju voditelji obrade tih podataka čim ih s njima podijelimo. Popis pouzdanih partnera kojima prenosimo ili s kojima dijelimo osobne podatke dostupan je OVDJE.

Osim za ciljeve navedene u pravilima o zaštiti privatnosti vaše osobne podatke nećemo dijeliti s trećim stranama ili nekim drugim subjektima. Stoga nećete primati nikakve promocijske materijale osim naših. Ne pružamo promocijske usluge trećim stranama.

Jamčimo sigurnu obradu vaših osobnih podatka uporabom učinkovitih i pravilno odabranih tehničkih i organizacijskih mjera.

Prijenos podataka izvan EGP-a

Kao podrška svom trenutačnom poslovanju voditelj obrade može upotrebljavati alate koje pruža npr. Google, pa se vaši osobni podaci mogu prenositi u države izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP), posebice u Sjedinjene Američke Države (SAD) ili neku drugu državu u kojoj Googleovi partneri održavaju alate koji se upotrebljavaju za obradu osobnih podataka u suradnji s voditeljem obrade. Pravilna zaštita obrađenih osobnih podataka izvan EGP-a zajamčena je primjenom vanjskih ugovora o obradi podataka na temelju standardnih ugovornih klauzula koje ispunjavaju zahtjeve OUZP-a.

Komercijalne informacije – bilten

Možete se pretplatiti na bilten davanjem svoje e-adrese ili telefonskog broja. Ako pružite te podatke, pristajete na primanje komercijalnih informacija koje dolaze isključivo od društva LPP (e-poštom ili tekstnim porukama). Služimo se sredstvima elektroničke komunikacije za slanje informacija o dostupnim proizvodima i uslugama, trendovima, posebnim ponudama, rasprodajama, promocijskim kodovima (u tu svrhu možemo podijeliti vašu adresu e-pošte ili broj telefona s našim pouzdanim partnerima) i nedovršenim kupnjama u internetskoj trgovini. Možemo vas i pitati da izrazite svoje mišljenje putem anketa.

Možete otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku tako da kliknete na poveznicu koja je dostupna u svakom biltenu ili slanjem e-pošte na adresu: support.hr@reserved.com.

Obavijest o dostupnosti proizvoda

Na vaš zahtjev možemo vam slati elektroničke obavijesti o dostupnosti proizvoda koje ste naveli. Kada je proizvod dostupan, primit ćete obavijest na e-adresu koju ste naveli. Osobni se podaci daju dobrovoljno, ali su nužni ako želite primiti obavijest.

Podaci koje obrađuju mrežna mjesta i mobilni uređaji

U svrhu pružanja usluga vama (gdje je potrebno ili kad proizlazi iz našeg legitimnog interesa ili legitimnog interesa trećih strana) imamo pravo automatski prikupiti i registrirati podatke koje na poslužitelj prenose mrežni preglednici ili vaši uređaji (npr. kako bi se jamčila sigurnost sredstava informacijske tehnologije ili sigurnost drugih korisnika). Ti podaci mogu uključivati npr. kolačiće, IP adresu, parametre softvera i hardvera, pregledana mrežna mjesta, identifikacijski broj mobilnog uređaja, informacije o uporabi aplikacije te druge podatke o uređajima i sustavima koje upotrebljavate. Prikupljanje tih podataka podržava pravilan rad mrežnih stranica i omogućuje vam ugodnu uporabu i potpuni pristup našem mrežnom mjestu.

Kolačići

Kolačići su male tekstne datoteke koje sadržavaju informacijske podatke koji omogućuju ispravan rad mrežnim mjestima. Pohranjuju se na vašim krajnjim uređajima. Datoteke dopuštaju prepoznavanje uređaja i pravilnu prilagodbu prikaza mrežnog mjesta vašim preferencijama. Kolačići su nužni za pravilnu prijavu na mrežno mjesto i uporabu svih značajki bez prekida. Kolačići nas informiraju o vašoj aktivnosti na mrežnom mjestu, ali ne dopuštaju da vas u potpunosti identificiramo. Kolačići se mogu upotrebljavati primjerice za:

 1. prilagodbu sadržaja mrežnog mjesta vašim preferencijama i optimizaciju uporabe mrežnih stranica
 2. izradu statističkih podataka koji pomažu da razumijemo kako upotrebljavate naše mrežno mjesto tako da možemo prikazati sadržaj koji je usklađen s vašim modnim preferencijama
 3. održavanje sesije
 4. ponudu promocijskog sadržaja u vezi s našim proizvodima kako bismo ispunili vaše potrebe.

Ako želite doznati više o kolačićima, posjetite OVU stranicu.

Prijava putem korisničkih računa društvenih mreža

Možete se registrirati na naša mrežna mjesta, pa se služiti opcijom prijave putem korisničkog računa društvene mreže (npr. Facebook, Google i sl.). Na vama je kako ćete se registrirati ili prijaviti. Vaša se prijava autentificira putem društvene mreže. Možete primiti i informacije o opsegu podataka koje nam dostavlja društvena mreža. U ovom slučaju to su podaci koji su nužni i dovoljni za vašu identifikaciju i sigurnu izradu korisničkog računa na našim mrežnim mjestima. Podaci dolaze s vašeg javnog profila i u prvom redu uključuju ime i prezime te e-adresu.

Ne polažemo nikakva prava na vaš korisnički račun na društvenim mrežama, pogotovo na objavljivanje bilo kakvog sadržaja na njemu. Za više informacija o podacima koje upotrebljavaju društvene mreže pročitajte pravila o zaštiti privatnosti određenog mrežnog mjesta (npr. Facebook https://www.facebook.com/policy.php ili Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

Društvena mreža koju ste upotrijebili za prijavu na naše mrežno mjesto ne obavještava nas o brisanju vašeg korisničkog računa na toj društvenoj mreži i vašoj odluci da se ne prijavljujete putem tog korisničkog računa zbog čega će vaši podaci za prijavu ostati u našoj bazi podataka. Dok ste prijavljeni na naše mrežno mjesto, možete sami izbrisati svoj korisnički račun pokretanjem postupka brisanja korisničkog računa u odjeljku „Moji podaci”.

Čak i ako izbrišete svoje podatke, nećemo nužno zaustaviti njihovu obradu; pohranjujemo podatke o vašim transakcijama za razdoblje koje proizlazi iz poreznog zakona ili osiguravanja naših interesa kao voditelja obrade prikupljanjem dokaza povezanih s analizom pritužbi ili povratom robe.

Prilagođena publika (Custom Audience) na Facebooku

Uporabom alata za prilagođenu publiku (Custom Audience) na Facebooku možemo proslijediti zaštićenu bazu podataka adresa e-pošte ili telefonskih brojeva naših klijenata Facebookovim alatima. Ako ste registrirani korisnik na stranici Facebook ili drugim internetskim stranica koje su dio grupacije Meta, a vaša adresa e-pošte ili telefonski broj jednaki su onima koje ste dali tijekom posjećivanja tih internetskih stranica, možemo vam prikazivati sponzorirane poruke o našim ponudama, trendovima, posebnim ponudama, rasprodajama ili kuponima s popustima. Ovim alatom ne šaljemo promocijske informacije izravno putem vaše adrese e-pošte ili broja telefona. Možete sami deaktivirati značajku ponovnog marketinga „Prilagođena publika” („Custom Audience”) u postavkama oglasa. U tu svrhu morate biti prijavljeni na svoj Facebook korisnički račun. Za više informacija o nestandardnim ciljnim skupinama, posjetite: https://en-gb.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494.

Dodatak za Facebook

Naša stranica sadržava dodatak za Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornija, 94025, SAD). Dodatak za Facebook na našem mrežnom mjestu označen je logotipom Facebook. Taj vas dodatak izravno povezuje s našim profilom na Facebookovu poslužitelju. Tada Facebook na temelju vaše IP adrese doznaje da ste posjetili naše mrežno mjesto.

Ako posjetite naše mrežno mjesto dok ste prijavljeni na svoj profil na Facebooku, Facebook će zabilježiti podatke o tom posjetu. Čak i ako niste prijavljeni, Facebook može dobiti informacije o vašoj IP adresi. Želimo naglasiti da nas Facebook ne obavještava o podacima koje je prikupio i o tome kako ih upotrebljava. Svrha i opseg podataka koje prikuplja Facebook nisu nam poznati.

Ako želite primiti dodatne informacije o pravilima o zaštiti privatnosti, obratite se Facebooku i pročitajte njihove uvjete korištenja: https://www.facebook.com/about/privacy/. Ako ne želite da dijelimo informacije o vašim posjetima na našim mrežnim stranicama s Facebookom, preporučujemo da se prvo odjavite sa svog korisničkog računa na Facebooku.

Piksel i slične tehnologije

Partneri čije usluge upotrebljavamo mogu na naše internetske stranice postaviti tzv. „piksel”. Uporabom „piksela” ili slične tehnologije izrađuje se veza s poslužiteljima naših partnera kada posjećujete naše internetske stranice. Postavljanje „piksela” zahtijeva vašu privolu koju dajete prihvaćanjem marketinških kolačića. Naši partneri mogu prilagoditi posebne ponude koje se prikazuju za naše proizvode vašim modnim preferencijama koje se određuju na temelju informacija koje pružate našim partnerima tijekom uporabe naših internetskih stranica.

Na taj ćete način moći primati personalizirani sadržaj o našim proizvodima tako da vam oni budu zanimljiviji i da bolje odgovaraju vašim preferencijama. Po primanju tih podatka možemo također mjeriti stopu uspješnosti personaliziranih oglasa i izrađivati izvještaje o takvim sadržajima. Detaljne informacije o obradi vaših podataka od strane naših partnera možete pronaći OVDJE.

Facebook Pixel

Naše mrežne stranice sadržavaju Facebook Pixel tako da vam možemo oglašavati proizvode naših robnih marki na temelju vaših interesa kad god posjetite Facebook ili druga mrežna mjesta koja upotrebljavaju ovaj alat. Zbog toga možete primiti personalizirani oglas tako da vam naše mrežno mjesto i proizvodi koje nudimo budu što zanimljiviji i usklađeni s vašim potrebama na najbolji mogući način. Po primanju tih podatka možemo također mjeriti stopu uspješnosti personaliziranih oglasa i izrađivati izvještaje o takvim sadržajima. Prikupljeni su podaci anonimni jer ne prikupljamo informacije o identitetu korisnika. Podatke pohranjuje i obrađuje Facebook zbog čega je moguće povezivanje s odgovarajućim korisničkim profilom. Facebook te podatke upotrebljava u svrhu oglašavanja. Za više informacije o zaštiti privatnosti posjetite Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Možete sami deaktivirati značajku ponovnog marketinga „Prilagođena publika” u postavkama oglasa. U tu svrhu morate biti prijavljeni na svoj korisnički račun.

TikTok Pixel

Naša mrežna mjesta sadrže TikTok Pixel zbog čega vam se kad god posjetite mrežno mjesto TikTok prikazuju oglasi proizvoda naših robnih marki koji se temelje na vašim interesima. Zbog toga možete primiti personalizirane oglase naših proizvoda tako da vam oni budu što zanimljiviji i usklađeni s vašim preferencijama na najbolji mogući način. Po primanju tih podatka možemo također mjeriti stopu uspješnosti personaliziranih oglasa i izrađivati izvještaje o takvim sadržajima. Prikupljeni su podaci anonimni jer ne prikupljamo informacije o identitetu korisnika. Podatke pohranjuje i obrađuje TikTok zbog čega je moguće povezivanje s odgovarajućim korisničkim profilom. TikTok te podatke upotrebljava u svrhu oglašavanja.
Za više informacije o zaštiti privatnosti posjetite mrežno mjesto TikTok: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings.

Informacije o profilima LPP-ovih robnih marki na društvenim mrežama

Imamo profile na društvenim mrežama: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (u daljnjem tekstu: „društvene mreže”), na kojima objavljujemo informacije o proizvodima naših robnih marki. Administratori društvenih mreža bilježe vaše ponašanje putem kolačića i drugih sličnih tehnologija tijekom svake interakcije s našim profilima. Potpuni opseg i svrhe obrade osobnih podataka na društvenim mrežama definiraju njihovi administratori.

Ako posjetite naše profile, dobivamo pristup općim statističkim podacima o vašim interesima i demografskim podacima (kao što su dob, rod, područje) koje izrađuju administratori društvenih mreža. Snosimo punu odgovornost za upravljanje i objavljivanje na tim profilima, za informacije koje objavljuju korisnici, također i u privatnim porukama, te za komunikaciju na određenoj društvenoj mreži.

Facebookom i Instagramom upravlja društvo Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska („Facebook”).

YouTubeom upravlja društvo Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornija, SAD.

Pinterestom upravlja društvo Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, SAD.

Ako imate korisnički račun na određenoj društvenoj mreži, imamo pristup informacijama koje ste postavili kao javne pod istim uvjetima kao i ostali korisnici mrežnog mjesta.

Kada posjetite profil, administrator društvenih mreža služi se kolačićima i drugim sličnim tehnologijama za praćenje vašeg ponašanja i radnji. Podaci se prikupljaju, na primjer, za pripremu statističkih podataka o mrežnom mjestu. Statistički podaci sadržavaju samo anonimne statističke podatke o korisnicima koji posjećuju profil i ne mogu se povezati sa stvarnim osobama. Nemamo pristup osobnim podacima koje društvene mreže upotrebljavaju u svrhu pripreme, na primjer, statističkih podataka o mrežnom mjestu.

Zahvaljujući statističkim podacima o mrežnom mjestu koje izrađuju društvene mreže raspolažemo informacijama o tome kako upotrebljavate naše profile i koji je od objavljenih sadržaja najpopularniji. S pomoću tih informacija poboljšavamo naše profile preciznijim usklađivanjem sadržaja koje objavljujemo s vašim interesima i preferencijama. Administratori svake društvene mreže zaduženi su za obradu vaših podataka u svrhu izrade statističkih podataka o mrežnom mjestu. Zbog toga je svaki administrator dužan obavijestiti vas o svim pitanjima povezanima s obradom osobnih podataka u svrhu izrade statistički podataka o mrežnom mjestu i mogućnosti ostvarivanja prava na zaštitu privatnosti prema primjenjivim zakonima.

Služimo se uslugama koje nude društvene mreže za promociju robe i usluga, pogotovo putem segmentacije korisnika i aktivnosti koje nam dopuštaju da pravilno uskladimo proizvode koje nudimo s vašim potrebama (u skladu s pravilima utvrđenima u uvjetima korištenja tih mrežnih mjesta).

Za više informacija o svojim pravima na zaštitu podataka u vezi s izradom statističkih podataka o mrežnom mjestu i o mogućnosti ostvarivanja tih prava izravno u interakciji s društvenim mrežama, posjetite sljedeće stranice:

1. Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/5195221251078753

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea

Microsoft Bing Ads

Na našoj internetskoj stranici upotrebljavamo uslugu Bing Ads tvrtke Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SAD). Zbog toga se datoteka kolačića sprema na vaše računalo čim pristupite našoj internetskoj stranici putem preglednika Microsoft Bing, koji promovira proizvode naših robnih marki. Upotrebljavamo kolačiće kao dio alata Microsoft Bing Ads u svrhe marketinga i optimizacije u sklopu naših usluga. Spremljeni kolačići pohranjuju podatke o vašim posjetima našim internetskim stranicama i proizvodima naših robnih marki koji su vas zainteresirali. Kolačići omogućuju nedvosmislenu identifikaciju internetskog preglednika, no ne upotrebljavaju se kao sredstvo za praćenje vašeg identiteta kao korisnika naše internetske stranice.

Za više informacija o pravilima o zaštiti privatnosti tvrtke Microsoft Bing posjetite sljedeću stranicu: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

Izjava o zaštiti podataka servisa Google Analytics

Naše mrežno mjesto upotrebljava sljedeće mehanizme za analizu mrežnih usluga društva Google Inc. („Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD”): Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manager služe se kolačićima za analizu načina korištenja našim mrežnim mjestom. Informacije koje se prikupljaju kolačićima šalju se poslužiteljima društva Google u SAD-u i ondje se arhiviraju.

Ako je aktivirana značajka anonimizacije IP adrese kada posjećujete naše mrežno mjesto, Google će skratiti vašu korisničku IP adresu. To se odnosi na države članice Europske unije i ostale države navedene u Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru. Samo se u posebnim slučajevima cijela IP adresa šalje na Googleov poslužitelj u SAD-u, na kojem se skraćuje. Na taj je način značajka anonimizacije IP adrese aktivna na našem mrežnom mjestu.

Na zahtjev upravitelja mrežnog mjesta Google upotrebljava prikupljene podatke za analizu prometa na mrežnom mjestu i za pripremu izvještaja o korištenju mrežnim mjestom i drugim uslugama povezanim s korištenjem mrežnim mjestom. IP adresa koju je vaš preglednik priopćio u okviru usluge Google Analytics ne čuva se zajedno s drugim podacima kojima raspolaže Google.

Upotrebljavamo uslugu Google Analytics za analizu vaše uporabe našeg mrežnog mjesta da bismo ga poboljšali i predstavili vam privlačne proizvode naših robnih marki.

Google Ads

U okviru uporabe usluge Google Ads vaši se podaci mogu slati drugim partnerima i pružateljima usluga društva LPP. Svrha je uporabe usluge Google Ads promocija proizvoda naših robnih marki putem usluge Google Ads na vanjskim mrežnim mjestima. Na temelju podataka koje dobijemo od kampanja oglašavanja možemo odrediti stopu uspjeha naših promocijskih aktivnosti. To činimo tako da prikazujemo samo oglase koji su u skladu s vašim modnim preferencijama, a u svrhu poboljšanja našeg mrežnog mjesta kako bi vam ono bilo privlačnije. Ako posjetite naše mrežno mjesto putem Googleova oglasa, usluge Google Ads, kolačić će biti spremljen na vaše računalo, ali neće dopustiti da vas u potpunosti identificiramo. Prikupljene informacije mogu se odnositi na prikazivanje određenih oglasa na mrežnim mjestima, na tražilici Google i od Googleovih partnera. Ako ste Googleov registrirani korisnik, Google može povezati vaš posjet našem mrežnom mjestu s vašim korisničkim računom. Ako niste Googleov registrirani korisnik ili niste prijavljeni, Google može pohraniti i vašu IP adresu.

Uparivanje klijenata (Customer Match) u Google Ads

Uporabom alata za uparivanje klijenata (Customer Match) u Google Ads možemo poslati zaštićenu bazu podataka adresa e-pošte ili telefonskih brojeva naših klijenata Googleovim alatima. Ako ste registrirani korisnik npr. na stranicama YouTube, Gmail ili drugim internetskim stranica koje su dio grupacije Google, a vaša adresa e-pošte ili telefonski broj jednaki su onima koje ste dali tijekom posjećivanja internetskih stranica grupacije Google, mogu se prikazivati sponzorirane poruke o našim ponudama, trendovima, posebnim ponudama, rasprodajama ili kuponima s popustima. Ovim alatom ne šaljemo promocijske informacije izravno putem vaše adrese e-pošte ili broja telefona. Za više informacija o prikazivanju oglasa sukladno utvrđenom popisu kupaca posjetite: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263.

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

Služimo se mehanizmima za analizu mrežnih usluga koji se nude u okviru platforme Google Marketing Platform, kao što su Display & Video 360, Campaign Manager 360 i Search Ads 360. Na našim se mrežnim mjestima upotrebljava oznaka Floodlight DV360, čija je svrha procjena učinkovitosti promocijskih i reklamnih kampanja naših robnih marki. Želimo optimizirati prikaz određenih oglasa kako bi se prikazivali oglasi koji najbolje odgovaraju vašim preferencijama ili modnom ukusu. Alat nam omogućuje prikupljanje i pohranjivanje informacija o oglasima na koje kliknete i informacija koje se temelje na vašem ponašanju na mrežnim mjestima trećih strana. Google uporabom ID-ja kolačića bilježi koji se oglasi prikazuju u kojem pregledniku, stoga može spriječiti njihovo višekratno prikazivanje. Osim toga, Google može upotrebljavati ID-jeve kolačića za bilježenje konverzija povezanih sa zahtjevima za prikaz oglasa. Kolačići ne sadržavaju nikakve osobne podatke, npr. e-adrese, prezimena ili kućne adrese. Spomenuti alat vašem pregledniku omogućuje automatsko povezivanje s Googleovim poslužiteljem.

Naš je cilj da vam predstavimo proizvode naših robnih marki koji su u skladu s vašim interesima.

Ako želite doznati više o platformi Google Marketing Platform, posjetite https://marketingplatform.google.com/about/.

Onemogućivanje marketinških alata

Možete upravljati postavkama kolačića u svojem mrežnom pregledniku. Vaš odabir može narušiti potpuno korištenje nekim značajkama mrežnog mjesta. Možete onemogućiti spremanje podataka o korištenju mrežnim mjestom (uključujući IP adresu) prikupljenih na temelju kolačića, njihov prijenos Googleu i njegovo dijeljenje tih kolačića tako da preuzmete i instalirate dodatak koji je dostupan na sljedećoj stranici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ako ne želite primati personalizirano predstavljanje naših proizvoda ili oglase naših partnera, možete učiniti sljedeće:

 1. Odaberite odgovarajuće postavke u svojem pregledniku onemogućivanjem kolačića trećih strana. Ako želite doznati više, pogledajte pravila o kolačićima.
 2. Onemogućite kolačiće za uslugu Praćenje konverzija, tj. onemogućite kolačiće s domene „www.googleadservices.com”, https://www.google.de/settings/ads. Te će postavke biti izbrisane nakon što se izbrišu kolačići.
 3. Onemogućite personalizirane oglase koji su dio kampanje „About Ads” (O oglasima) na stranici http://www.aboutads.info/choices. Postavke će biti izbrisane nakon što se izbrišu kolačići.
 4. Odaberite trajno onemogućivanje u pregledniku Firefox, Internet Explorer ili Google Chrome na stranici http://www.google.com/settings/ads/plugin. Međutim, imajte na umu da bi to moglo ograničiti funkcionalnost našeg mrežnog mjesta.
 5. odlučite se o prikupljanju podataka od strane Microsoft-a, uključujući personalizaciju predloženih oglasa na: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?refd=privacy.microsoft.com&ru=https%3A%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings%3Frefd%3Dprivacy.microsoft.com 
 6. Onemogućite marketinške usluge Criteo na https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/"

Ako želite doznati više o Googleovim pravilima o zaštiti privatnosti, posjetite: https://policies.google.com/privacy.

Izmjena pravila o zaštiti privatnosti

Usluge i značajke mrežnog mjesta mogu se promijeniti što znači da ćemo u budućnosti možda izmijeniti pravila o zaštiti privatnosti. Najavit ćemo nove inačice dokumenta na mrežnom mjestu. Dokument je predviđen za informativne svrhe. Navedeni smo dokument izmijenili 11/07/2023.

 

Ažuriranje pravila o privatnosti!

Stalno tražimo nova rješenja kako bismo bolje odgovorili na vaša očekivanja pri korištenju naše usluge. Poštujemo Vašu privatnost i brinemo o zaštiti Vaših podataka, stoga Vas u vezi s ažuriranjem rada Servisa molimo da pročitate novu verziju Pravila privatnosti, gdje predstavljamo načela postupanja s osobnim podacima, opseg njihove obrade te prava i obveze koje imate u vezi s tim.

Politika privatnosti