Integritetspolicy / Privacy policy

Integritetspolicy

Vårt främsta mål är att skydda dina uppgifter och respektera din integritet i samband med att du använder våra Webbplatser. Därför vidtar vi lämpliga säkerhetsåtgärder och värnar om att du ska kunna använda vår Webbplats på ett störningsfritt sätt. Denna policy innehåller bestämmelserna och omfattningen för hur vi behandlar dina uppgifter samt dina rättigheter och ditt ansvar.

 

Begrepp och definitioner:

 • Webbplats – onlinebutiken på reserved.com/se/en/.
 • Användare – en naturlig person som använder Webbplatsen.
 • LPP – LPP S.A. med dess registrerade kontor i Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, registrerat i det nationella domstolsregistret som förs av Gdańsk-Północ tingsrätt i Gdańsk, sjunde kommersiella avdelningen i det nationella domstolsregistret på KRS-nummer 778 (hädanefter: ”LPP”) med ett aktiekapital på 3 704 846 złoty (fullständigt insatskapital), REGON-nummer 190852164, NIP-nummer 583-10-14-898.
 • Allmänna dataskyddsförordningen – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

 

Personuppgiftsansvarig är:

LPP S.A. med dess registrerade kontor i Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, registrerat i det nationella domstolsregistret som förs av Gdańsk-Północ tingsrätt i Gdańsk, sjunde kommersiella avdelningen i det nationella domstolsregistret på KRS-nummer 778 med ett aktiekapital på 3 704 846 złoty (fullständigt insatskapital), REGON-nummer 190852164, NIP-nummer 583-10-14-898.

LPP har utsett ett personuppgiftsombud som kan kontaktas gällande alla ärenden beträffande personuppgiftsbehandling och nyttjande av rättigheter som berör personuppgiftsbehandling:

- via post till: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk

- via e-post till: dataprivacy@lppsa.com

 

Syftena med och den juridiska grunden för personuppgiftsbehandling

1. Online-shopping och -tjänster

Vi behandlar dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att kunna fullgöra och verkställa försäljningsavtal och för att kunna erbjuda andra tjänster, till exempel:

 1. tillhandahålla Webbplatser och mobilappar för att kunna presentera och sälja våra produkter
 2. tillhandahålla lokala tjänster, även de som erbjuds i LPP:s fysiska butiker och i samband med evenemang och mässor där LPP deltar
 3. lansera regelbundna och cykliska kampanjprogram
 4. behandling av genomförda transaktioner som innefattar kvittering för betalningar och levererade varor
 5. hantering och behandling av förfrågningar gällande kundrättigheter, till exempel de som rör lagstadgad garanti eller returnering av varor både före och efter försäljningsavtalet fullgörs, samt genom direktkontakt (telefon, e-post)
 6. tillhandahålla LPP:s egen/egna: information, meddelanden, nyhetsbrev eller annan direktkommunikation
 7. garantera våra tjänsters säkerhet, funktion och stabilitet på alla nivåer
 8. bedömning och mätbarhet av data relaterade till inköpsprocessen, inklusive returer och avbokningar som gjorts av användaren
 9. erbjuda, levererar och behandla presentkort och erbjudanden
 10. att LPP presenterar sina egna produkter utifrån dina modepreferenser.

I fall som innefattar avtalsfullgörande, genomförande och tillhandahållande av tjänst som du avser att använda kommer dina personuppgifter att behandlas utifrån fullgörandet av försäljningsavtalet (artikel 6(1)(b) i allmänna dataskyddsförordningen). I de återstående fallen uppstår LPP:s berättigade intressen från den juridiska grunden (artikel 6(1)(f) i allmänna dataskyddsförordningen).

2. Presentation av produkter och tjänster

Dina uppgifter kan också komma att behandlas i syfte att:

 1. analysera hur ofta produkterna visas på Webbplatsen och presentera LPP:s varor och tjänster som matchar din shoppinghistorik och dina preferenser
 2. personanpassa vilka produkter och tjänster under LPP:s varumärken som visas utifrån de uppgifter som du tillhandahållit
 3. anpassa visningarna på webbsidan och bygga upp rekommendationer som matchar dina modepreferenser.

För detta ändamål använder vi enhetsuppgifter och motsvarande uppgifter som vi fått från våra samarbetspartners. Personanpassad presentation av produkter och tjänster låter dig använda Webbplatsen på ett bekvämt och smidigt sätt och garanterar att alla produkter som vi erbjuder är tillgängliga. Genom personanpassning kan vi presentera varor och tjänster som överensstämmer med dina behov.

Den juridiska grunden för uppgiftsbehandlingen i syfte att matcha våra produkter efter dina preferenser är LPP:s berättigade intresse i form av direkt marknadsföring (artikel 6(1)(f) i allmänna dataskyddsförordningen).

3. Marknadsföring och marknadsundersökning, uppgiftsanalys

Inom uppgiftsanalys, inklusive marknadsundersökning, använder vi dina uppgifter för våra egna marknadsföringsbehov för att:

 1. skapa målgrupper bland våra användare (även på sociala medier såsom Facebook) med liknande intressen och förväntningar, ett tillvägagångssätt som liknar de som används för Webbplatsanvändning och shopping (segmentering)
 2. samla och behandla uppgifter beträffande demografiska data, modepreferenser, shopping och användarvanor för Webbplatsen, samt använda dessa uppgifter i syfte att marknadsföra produkter och tjänster som tillhör LPP:s varumärken
 3. identifiera och förutspå modetrender
 4. skapa prognoser för online-shopping
 5. marknadsföra våra produkter och tjänster
 6. planera och analysera hur effektiva marknadsföringsåtgärder varit inom målgrupper
 7. förbättra och anpassa marknadsföringsåtgärder beträffande våra egna produkter och tjänster.

På så sätt kan vi presentera intressanta produkter från LPP:s alla varumärken enligt dina preferenser med hjälp av statistikuppgifter som är sammanställda och anonyma, samt uppgifter som kan kopplas till specifika personer genom ett antal ytterligare steg.

Den juridiska grunden för uppgiftsbehandlingen är LPP:s berättigade intresse i form av direkt marknadsföring (artikel 6(1)(f) i allmänna dataskyddsförordningen).

4. Produkt- och teknikutveckling

Vi använder dina uppgifter i syfte att utveckla våra produkter och tjänster (skapa mobilappar, utveckla tekniker, personanpassa våra tjänster) och matcha dem enligt dina preferenser. För detta ändamål sammanställer, pseudonymiserar och anonymiserar vi uppgifter som kan underlätta eller påskynda problemlösningar beträffande onlineshopping och som är gynnsamma på kundtjänstnivå. Detta gör vi för följande ändamål:

 1. att skapa tekniska lösningar som bland annat innefattar att lösa problem rörande att söka efter rätt produkter för att effektivisera ditt shoppande
 2. att effektivisera kommunikationskanalerna med personuppgiftsansvarig genom att använda automatiserade kontaktlösningar (t.ex. chattbottar)
 3. att optimera personanpassade tjänster och tekniker vad gäller dataanalys, marknadsföring av LPP:s varumärken och online-shopping
 4. att utveckla tekniker för att garantera säkerheten i IT-system, för personuppgifter och för att förebygga bedrägerier
 5. att optimera affärs-och logistikprocesser som innefattar att skynda på och förenkla prestandan för fullgjorda avtal och de tjänster som erbjuds
 6. fortlöpande effektiviseringsutveckling och optimering av personanpassningsförfarandet för de produkter och tjänster som erbjuds
 7. att genomföra och utveckla lösningar för automatisk kvittering för problem som anmäls av kunderna
 8. att förebygga bedrägerier
 9. att utveckla och verifiera programvarulösningar som tagits fram för att optimera nödvändiga affärs- och logistiskprocesser.

Den juridiska grunden för behandlingen av dina personuppgiften är den personuppgiftsansvariges berättigade intresse innefattande utvecklingen av produkter och tekniker som är nödvändiga för att på ett korrekt sätt bedriva verksamheten och för att matcha produkter och tjänster efter dina behov (artikel 6(1)(f) i allmänna dataskyddsförordningen).

5. Tjänsteoptimering

För att kunna förbättra vår verksamhet och skydda LPP:s intressen behandlas dina uppgifter för att:

 1. förbättra de tjänster som erbjuds av kundtjänstavdelningen, i synnerhet implementering av lösningar som effektiviserar behandlingen av rapporterade problem (tjänsteautomatisering)
 2. förebygga bedrägerier
 3. säkerställa att kundrättigheter som etableras i samband med fullgörande av avtal efterlevs (rätten att framföra klagomål eller returnera varor)
 4. säkerställa efterlevnad gällande LPP:s skyldigheter i samband med att försäljningsavtal fullgörs (transaktionsdokumentation och lagring av skattedokumentation)
 5. intyga att vår verksamhet följer de bestämmelser som finns med hänseende till lagstiftning, i synnerhet vad gäller konsumenträttigheter och personuppgiftsskydd
 6. säkra LPP:s anspråk.

Dina uppgifter behandlas på juridiska grunder utifrån vårt berättigade intresse, det vill säga att optimera vår verksamhet. Om krav gällande behandling av personuppgifter uppstår utifrån lagstiftning (t.ex. skattelagstiftning eller konsumentskyddslagstiftning) kommer uppgifterna att behandlas för att intyga att vår verksamhet följer dessa bestämmelser (artikel 6(1)(f) i allmänna dataskyddsförordningen).

Uppgifterna som vi behandlar

 1. För att du ska kunna registrera ditt konto på Webbplatsen: för- och efternamn och e-postadress.
 2. För att du ska kunna använda och styra ditt konto på Webbplatsen: för- och efternamn, e-postadress, kön, adress (gata, gatunummer, lägenhetsnummer, postnummer, ort och land), skatteregistreringsnummer eller personnummer (om en faktura skickas).
 3. För att vi ska kunna skicka information (nyhetsbrev) om kampanjer, specialerbjudanden och kampanjkoder: e-postadress, telefonnummer och födelsedatum.
 4. För att vi ska kunna verkställa registrerade försäljningsavtal på Webbplatsen: för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, adress (gata, gatunummer, lägenhetsnummer, postnummer, ord, land), skatteregistreringsnummer eller personnummer (om en faktura skickas), uppgifter från ditt handlande på Webbplatsen.
 5. För att vi ska kunna verkställa avtal som fullgjorts på Webbplatsen utan registrering: för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, adress (gata, gatunummer, lägenhetsnummer, postnummer, ord, land), skatteregistreringsnummer (om en faktura skickas), uppgifter från ditt handlande på Webbplatsen.
 6. För att vi ska kunna informera dig om tillgängligheten gällande produkter du angivit: e-postadress.
 7. För att vi ska kunna göra betalningar till dig när du returnerar varor: bankkontonummer.
 8. För att du ska kunna kontakta oss: förnamn, efternamn, transaktionsuppgifter (leveransadress och beställda varor), kontaktuppgifter (postadress inklusive gata, gatunummer, lägenhetsnummer, postnummer, ort, land, e-postadress och telefonnummer), röst (för att förbättra vår kundtjänst kan vi komma att spela in telefonsamtal, något du får information om i början av samtalet).

Den registrerades rättigheter

I samband med att dina rättigheter behandlas har du följande rättigheter:

 1. Du har rätten att själv radera ditt konto genom att påbörja kontoraderingsförfarandet i avsnittet ”My data” (Mina uppgifter).
 2. Du har rätten att radera dina uppgifter utan att ange anledning, vilket kan leda till att ditt konto raderas från Webbplatsen.
 3. Du har rätten att invända mot att dina personuppgifter behandlas, antingen delar av dessa eller i sin helhet och för ett specifikt ändamål.
 4. Du har rätten att begränsa hur dina uppgifter behandlas, antingen under en viss period eller i en viss utsträckning.
 5. Du har rätten att få dina personuppgifter rättade eller justerade. Du kan också själv göra ändringar genom att logga in på Webbplatsen och besöka avsnittet ”My data” (Mina uppgifter).
 6. Du har rätten att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet.
 7. Du har rätten att föra över dina uppgifter till en annan part. Om du vill göra detta kan du kontakta oss genom kontaktformuläret och ange namn och adress för den part som du vill att vi ska föra över dina uppgifter till och i vilken utsträckning uppgifterna ska överföras. Du kan till exempel ange vilka uppgifter du vill att vi ska föra över. Överföringen kommer ske elektroniskt när förfrågan har bekräftats. Detta är ett nödvändigt steg för att säkerställa att uppgifterna är skyddade och för att bekräfta att denna förfrågan kommer från dig.
 8. Du har rätten att få information om omfattningen för personuppgiftsbehandlingen.
 9. Du har rätten att framföra klagomål till en uppgiftsskyddsmyndighet. I Polen är detta den polska dataskyddsmyndigheten, adress: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Eventuella förfrågningar och att du nyttjar dina rättigheter kommer inte påverka våra genomförda åtgärder. Du kommer få information om utfallet i ditt ärende inom en månad.

Vi lagrar uppgifter om dina transaktioner under perioden som krävs enligt skattelagstiftning eller för att intyga våra intressen som personuppgiftsansvarig genom att samla bevis i samband med att vi utreder klagomål eller behandlar returnerade produkter. Om du väljer att radera uppgifter kommer detta inte påverka vår personuppgiftsbehandling i detta specifika sammanhang.

Kommunikation beträffande personuppgifter

Du kan skicka meddelanden eller förfrågningar gällande personuppgifter genom den kanal som du föredrar:

 1. E-post till: support.se@reserved.com.
 2. Ring till: +46 8 124 108 18.
 3. Kontaktformuläret på Webbplatsen.
 4. Brev till: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

Så länge sparas personuppgifter

Vi sparar personuppgifterna:

 1. så länge du har ett konto på Webbplatsen
 2. så länge som krävs till följd av skattelagstiftning (transaktionsuppgifter) – fem år efter slutet på beskattningsåret under vilket våra skatteskyldigheter uppstod
 3. så länge som krävs vid användning av kundtjänst (oavsett hur detta tar sig uttryck) – två år efter varje kontakt
 4. under tiden vi bedriver marknadsföring (nyhetsbrev) – tills du drar tillbaka ditt samtycke
 5. under tiden vi bedriver direktmarknadsföring för våra produkter – förutsatt att du inte uttryckligen och på skäliga grunder invänder mot detta
 6. i samband med att du väntar på information gällande produkttillgänglighet – upp till sex månader efter din förfrågan
 7. för statistiska ändamål, hävdanden eller försvar i samband med anspråk (t.ex. klagomål) – fram till det att tiden som avsatts för anspråket enligt tillämplig lagstiftning löper ut.

Överföring av uppgifter för behandling och uppgiftsdelning

Vi överför dina uppgifter för behandling i den utsträckning som krävs för att vi ska kunna uppnå specifika mål för våra samarbetspartners och andra företag i LPP-koncernen. De som tar del av uppgifterna innefattar men är inte begränsade till personalen på våra lager och försäljningsplatser. För att du obehindrat ska kunna använda vår onlinebutik delar vi också uppgifterna med IT-tjänst- och analystjänstleverantörer (t.ex. i samband med att vi förbereder personliga produktpresentationer eller användarsegment), molntjänsteleverantörer (t.ex. genom att vi använder programvara på dessa leverantörers servrar) och parter som skickar korrespondens där våra produkter eller tjänster marknadsförs (nyhetsbrev). Vi tillhandahåller också uppgifter till parter som är delaktiga i att verkställa kontrakt som fullgörs på Webbplatsen, t.ex. kurirbolag eller betalningsleverantörer. De blir personuppgiftsansvariga för sådana uppgifter så fort de får tillgång till uppgifterna. En lista över alla betrodda samarbetspartners som vi överför uppgifter till eller delar uppgifter med finns att läsa igenom HÄR.

Med undantag för målen som anges i integritetspolicyn kommer vi inte dela dina uppgifter med några tredje parter eller andra enheter. Således kommer du inte få något marknadsföringsmaterial utöver det som vi skickar. Vi tillhandahåller inga marknadsföringstjänster för några tredje parter.

Vi garanterar säker behandling av dina personuppgifter eftersom vi använder effektiva och noggrant utvalda tekniska och organisatoriska åtgärder.

Överföring av uppgifter utanför EES

Inom den uppgiftsansvariges användning av verktyg avsedda att stötta deras verksamhet, t.ex. verktyg som tillhandahålls av Google, kan dina personuppgifter komma att skickas till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i synnerhet USA eller andra länder där Googles samarbetspartners använder verktyg för att behandla personuppgifter i samarbete med den uppgiftsansvarige. Att på ett korrekt sätt säkerställa att personuppgifterna är skyddade är något som garanteras i samband med att externa avtal tillämpas med hänsyn till uppgiftsbehandling utifrån standardklausuler som lever upp till krav inom allmänna dataskyddsförordningen.

Kommersiell information – nyhetsbrev

Du kan prenumerera på nyhetsbrevet genom att ange din e-postadress eller telefonnummer. Genom att lämna ut dessa uppgifter samtycker du till att ta emot kommersiell information exklusivt från LPP (e-post eller SMS). Vi använder elektronisk kommunikation för att informera dig om tillgängliga produkter och tjänster, trender, specialerbjudanden, utförsäljningar, kampanjkoder och oavslutade löp i onlinebutiken. Vi kan också fråga dig vad du tycker genom undersökningar.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på länken som finns i samtliga nyhetsbrev eller genom att skicka ett e-postmeddelande till: support.se@reserved.com.

Meddelanden om produkttillgänglighet

På din förfrågan kan vi komma att skicka elektroniska meddelanden gällande huruvida produkter du angivit finns tillgängliga. När produkten finns tillgänglig skickas ett meddelande till den e-postadress som du angivit. Personuppgifter ges på frivillig basis men krävs för att du ska kunna få dessa meddelanden.

Webbplatsers och mobilenheters uppgiftsbehandling

För att kunna tillhandahålla tjänster (utifrån vad som är nödvändigt eller utifrån våra eller tredje parters berättigade intressen) har vi rätten att automatiskt samla in och registrera uppgifter som skickas till servern av webbläsare eller dina enheter (för att t.ex. garantera IT-tillgångars eller andra användares säkerhet). Uppgifterna kan innefatta t.ex. cookies, en IP-adress, programvaru- och hårdvaruparametrar, besökta webbplatser, ett ID-nummer för en mobil enhet, app-användningsinformation eller andra uppgifter om de enheter och system som du använder. Insamling av sådana uppgifter stöder korrekt funktion på webbsidor och låter dig använda vår Webbplats bekvämt och obehindrat.

Cookies

Cookies är små textfiler som innehåller IT-data som gör att Webbplatsen kan fungera korrekt. De lagras på din slutenhet. Filerna gör det möjligt att känna igen enheten och att anpassa Webbplatsens utseende efter dina preferenser. Cookies är nödvändiga för att du ska kunna logga in på Webbplatsen och ostört använda alla dess funktioner. Cookies ger oss information om vad du gör på Webbplatsen men leder inte till att du kan identifieras. Cookies kan exempelvis användas för att:

 1. anpassa Webbplatsens innehåll efter dina preferenser och optimera webbsideanvändningen,
 2. skapa statistik för att hjälpa oss att förstå hur du använder Webbplatsen så att vi kan visa innehåll som överensstämmer med dina modepreferenser,
 3. upprätthålla en session,
 4. tillhandahålla marknadsföringsmaterial gällande våra produkter som överensstämmer med dina behov.

Mer information om cookies hittar du HÄR.

Att logga in med konton på sociala medier

Du kan registrera dig på våra Webbplatser och sedan använda funktionen att logga in med ett konto som du skapat på sociala medier (t.ex. Facebook, Google, osv.). Du avgör själv hur du vill registrera dig eller logga in. Din inloggning autentiseras av den sociala mediewebbplatsen. Du kommer också få information om i vilken utsträckning dina uppgifter från den sociala mediesidan kommer delas med oss. I det här fallet gäller det uppgifter som krävs och räcker för att identifiera dig och för att säkerställa att ett konto kan skapas på våra Webbplatser. Uppgifterna kommer från din offentliga profil och inkluderar i första hand ditt förnamn, efternamn och din e-postadress.

Vi har ingen rätt till ditt konto på dessa sociala medier och i synnerhet inte rätt att göra inlägg på det. För mer information om hur de sociala mediesidorna använder personuppgifter, läs igenom den aktuella sidans integritetspolicy (t.ex. Facebook https://www.facebook.com/policy.php eller Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

Den sociala mediesidan som du använder för att logga in med på vår Webbplats tillhandahåller inte information till oss om ditt konto på sidan i fråga tas bort eller om du väljer att inte logga in med det kontot. Därför sparas de uppgifterna du använde för att logga in i vår databas. När du är inloggad på vår Webbplats kan du själv radera ditt konto genom att påbörja kontoraderingsprocessen i avsnittet ”My data” (Mina uppgifter).

Även om du raderar dina uppgifter innebär detta inte nödvändigtvis att behandlingen av dessa upphör. Vi lagrar uppgifter om dina transaktioner under perioden som krävs enligt skattelagstiftning eller för att intyga våra intressen som personuppgiftsansvarig genom att samla bevis i samband med att vi analyserar klagomål eller behandlar returnerade produkter.

Facebook-plugin

Vår Webbplats innehåller en Facebook-plugin (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien, 94025, USA). Facebook-pluginen på vår webbplats är markerad med Facebooks logotyp. Denna plugin kopplar dig direkt till din profil på Facebooks servrar. Facebook får då reda på att du besökt vår Webbplats från din IP-adress.

Om du besöker vår webbplats medan du är inloggad på din Facebook-profil kommer Facebook registrera uppgifter om besöket. Facebook kan samla in information om IP-adressen även om du inte är inloggad. Vi vill understryka att Facebook inte informerar oss om vilka uppgifter de samlat in eller hur dessa används. Vi har ingen kunskap om i vilket syfte eller i vilken utsträckning som Facebook samlar in uppgifter.

Om du vill ha mer information om integritetspolicyn, kontakta Facebook eller läs igenom deras användarvillkor: https://www.facebook.com/about/privacy/. Om du inte vill dela information till Facebook om dina besök på vår Webbplats rekommenderar vi att du först loggar ut från ditt Facebook-konto.

Spårningspixlar och liknande teknologier

Partner vars tjänster vi använder kan tillämpa en så kallad ”spårningspixel” på våra webbplatser. Vid användningen av spårningspixlar eller liknande teknologier upprättas en anslutning till våra partners servrar när du besöker våra webbplatser. Att tillämpa spårningspixlar kräver ditt godkännande, vilket du ger när du accepterar marknadsföringscookies. Våra partner kan matcha specialerbjudandena av våra produkter till dina modepreferenser baserat på informationen som du tillhandahåller våra partner när du använder webbplatserna.

Därmed kan du motta personanpassat innehåll om våra produkter som är mer intressant och relevant för dig. Genom att ta emot sådana uppgifter kan vi också mäta hur effektiv den personanpassade marknadsföringen varit och ta fram rapporter för sådant innehåll. Detaljerad information om våra partners behandling av dina data finns tillgänglig HÄR.

Facebook Pixel

Våra webbsidor använder Facebook Pixel så att vi kan marknadsföra produkter från våra varumärken till dig utifrån dina intressen när du besöker Facebook eller andra webbplatser som använder detta verktyg. Som en följd av detta kan du få personanpassade annonser så att vår Webbplats och de produkter vi erbjuder blir så intressanta som möjligt för dig och överensstämmer med dina behov på bästa möjliga sätt. Genom att ta emot sådana uppgifter kan vi också mäta hur effektiv den personanpassade marknadsföringen varit och ta fram rapporter för sådant innehåll. De insamlade uppgifterna är anonyma eftersom vi inte får någon information om användarens identitet. Uppgifterna lagras och behandlas av Facebook, vilket gör det möjligt att ansluta till rätt användarprofil. Facebook använder dessa uppgifter för marknadsföringsändamål. För mer information om integritetsskydd, besök Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan själv avaktivera återmarknadsföringsfunktionen ”Custom Audiences” (Anpassade målgrupper) i annonsinställningarna. Du måste vara inloggad på ditt konto för att göra detta.

TikTok Pixel

Våra webbplatser har TikTok Pixel, vilket betyder att du kommer visas annonser om produkter från våra märken baserade på dina intressen när du besöker TikToks webbplats. Som en följd av detta kan du få personanpassade annonser om produkter som intresserar dig och matchar dina preferenser på bästa möjliga sätt. Genom att ta emot sådana uppgifter kan vi också mäta hur effektiv den personanpassade marknadsföringen varit och ta fram rapporter för sådant innehåll. De insamlade uppgifterna är anonyma eftersom vi inte erhåller någon information om användarens identitet. Uppgifterna lagras och behandlas av TikTok, vilket gör det möjligt att ansluta till rätt användarprofil. TikTok använder dessa uppgifter för marknadsföringsändamål.
Besök TikToks webbplats för mer information om integritetsskydd: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings.

Information om LPP:s varumärkesprofiler på sociala medier

Vi har profiler på sociala medier: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (hädanefter kollektivt kallade “sociala medier”) där vi lägger upp information om produkterna från våra varumärken. Administratörerna för de sociala medierna registrerar dina beteenden med cookies och liknande tekniker, inklusive varje interaktion med våra profiler. Den fullständiga omfattningen för och syftena med personuppgiftsbehandlingen på sociala medier definieras av deras respektive administratörer.

Om du besöker våra profiler får vi tillgång till generell statistik gällande dina intressen och demografiska uppgifter (såsom ålder, kön och region) som tas fram av administratörerna för de sociala medierna. Vi har det fulla ansvaret för hur dessa profiler hanteras och det som läggs upp på dem, för information som läggs upp av användarna, inklusive i privata meddelanden, och för kommunikationen på de specifika sociala mediesidorna.

Facebook och Instagram administreras av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (“Facebook”).

YouTube administreras av Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornien, USA.

Pinterest administreras av Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, USA.

Om du har ett konto på en specifik social mediesida har vi tillgång till de uppgifter som offentliggörs enligt samma villkor som andra användare på sidan.

När du besöker profilen använder administratören för den sociala mediesidan cookies och liknande teknik för att följa användarens beteende och hur du interagerar med profilen. Uppgifterna samlas in i syfte att till exempel skapa statistik för sidan. Statistiken innehåller endast anonymiserade statistiska uppgifter om användarna som besöker profilen och kan inte kopplas till en specifik person. Vi har inte tillgång till personuppgifter som används av sociala medier för att ta fram exempelvis statistik för sidan.

Eftersom statistik för sidan tas fram av de sociala medieföretagen har vi uppgifter om hur du använder våra profiler och vilket upplagt innehåll som är mest populärt. Vi använder denna information för att förbättra våra profiler genom att på ett mer exakt sätt anpassa innehållet vi lägger upp så att det överensstämmer med dina intressen och preferenser. Administratören för de olika sociala mediesidorna är ansvariga för hur dina uppgifter behandlas för att ta fram statistik för sidan. Av denna anledning måste varje administratör informera dig om allt som berör personuppgiftsbehandling i syfte att ta fram statistik för sidan och hur du kan nyttja dina rättigheter för att skydda din integritet enligt tillämplig lagstiftning.

Vi använder de tjänster som erbjuds av de sociala mediesidorna för att marknadsföra varor och tjänster, framför allt genom användarsegmentering och -aktiviteter som gör det möjligt för oss att matcha de produkter vi erbjuder efter dina behov (enligt de bestämmelser som etablerats på respektive sida).

För mer information om dina uppgiftsskyddsrättigheter i samband med att sidstatistik tas fram och din möjlighet att nyttja dessa rättigheter, besök:

1. Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/5195221251078753

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea

Deklaration gällande uppgiftsskydd från Google Analytics

Våra webbplatser använder webbtjänstanalysmekanismer från Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA”): Google Analytics, Google Double Click och Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click och Google Tag Manager använder cookies för att analysera hur webbplatser används. Informationen som samlas in genom cookies skickas till Googles servrar i USA där de arkiveras.

Om IP-anonymiseringsfunktionen är aktiverad när du besöker vår Webbplats kommer Google förkorta ditt användar-IP. Detta gäller för alla medlemsländer i EU och andra stater som ingår i avtalet kring det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. IP-adressen skickas endast i sin helhet i speciella fall till Googles server i USA där den sedan förkortas. På så vis är IP-anonymiseringsfunktionen aktiv på vår Webbplats.

På webbplatsoperatörens förfrågan använder Google de insamlade uppgifterna för att analysera trafiken på webbplatsen och för att ta fram rapporter kring hur webbplatsen och andra tjänster kopplade till webbplatsen används. IP-adressen som skickas till Google Analytics från din webbläsare lagras inte med övriga Google-uppgifter.

Vi använder Google Analytics för att analysera hur vår Webbplats används för att förbättra den och för att kunna visa dig attraktiva produkter från våra varumärken.

Google Ads

Inom användningsområdet för Google Ads kan dina uppgifter komma att skickas till andra samarbetspartners och leverantörer till LPP. Syftet med att använda Google Ads är att marknadsföra produkter från våra varumärken genom Google Ads på externa webbplatser. Utifrån de uppgifter vi får från annonseringskampanjer kan vi avgöra hur effektiva våra marknadsföringsåtgärder varit. Detta gör vi genom att endast visa annonser som överensstämmer med dina modepreferenser, och vårt mål är att förbättra vår hemsida så att den blir mer tilltalande för dig. Om du besöker vår Webbplats genom en Google-annons (Google Ads) kommer en cookie att sparas på din dator. Denna kan dock inte användas för att identifiera dig som person. Den insamlade informationen kan röra att specifika annonser visas på webbplatser, i Googles sökmotor och från Googles samarbetspartners. Om du är en registrerad Google-användare kan Google komma att koppla ditt besök på vår Webbplats till ditt konto. Om du inte är en registrerad Google-användare eller om du inte loggat in kan Google också komma att spara din IP-adress.

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

Vi använder analysmekanismer för webbtjänster från Googles marknadsföringsplattform, inklusive Display & Video 360, Campaign Manager 360 och Search Ads 360. Våra webbplatser använder Floodlight DV360-taggen för att utvärdera effektiviteten av marknadsförings- och reklamkampanjer för våra märken. Syftet är att optimera visningen av viss reklam som exakt matchar dina preferenser och din modesmak. Verktyget gör det möjligt att samla in och lagra information om reklam du klickar på samt information baserad på ditt beteende på tredje parters webbplatser. Google använder ett cookie-id för att registrera vilka annonser som visas i vilken webbläsare och kan därför hindra dem från att visas mer än en gång. Google kan även använda cookie-id:n för att registrera förändringar relaterade till annonsförfrågningar. Cookies innehåller inga personliga data såsom e-postadresser, efternamn eller hemadresser. Detta verktyg hjälper dig att automatiskt ansluta till Google-servern.

Vårt mål är att visa produkter från våra märken som passar dina intressen.

Gå till https://marketingplatform.google.com/about/ för mer information om Googles marknadsföringsplattform.

Avaktivera marknadsföringsverktyg

Du kan justera inställningarna för cookies i din webbläsare. Dina val kan begränsa vissa webbplatsfunktioner. Du kan avaktivera funktionen att spara de webbplatsanvändningsuppgifter (inklusive IP-adress) som samlas in av cookies och att dessa överförs till Google, samt att dessa delas av Google genom att installera en plugin som finnas att ladda ner på: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Om du inte vill ta emot våra personanpassade produktpresentationer eller reklam från våra samarbetspartners kan du använda följande lösningar:

 1. Välj de inställningar som krävs i din webbläsare för att avaktivera cookies från tredje parter. Hänvisa till cookiepolicyn för mer information.
 2. Stäng av cookies för konverteringsspårning, d.v.s. stäng av cookies från domänen ”www.googleadservices.com” (https://www.google.de/settings/ads). Dessa inställningar kommer tas bort när aktuella cookies raderas.
 3. Stäng av personanpassade annonser som är en del av kampanjen ”About Ads” på http://www.aboutads.info/choices. Inställningarna kommer tas bort när aktuella cookies raderas.
 4. Välj att permanent inaktivera i Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome via http://www.google.com/settings/ads/plugin. Observera att detta kan begränsa webbplatsens funktion.

Besök https://policies.google.com/privacy för mer information om Googles integritetspolicy.

Ändringar i integritetspolicyn

Tjänsterna och funktionerna på Webbplatsen kan komma att ändras, vilket innebär att vi kan komma att modifiera vår integritetspolicy i framtiden. Vi kommer informera om nya dokumentversioner på Webbplatsen. Dokumentet tillhandahålls i informationssyfte. Ovanstående information reviderades den 18/05/2022.

 

Privacy Policy

Our top priority is to protect information and respect your privacy as you use our Website so we take care of appropriate security measures and your convenience of using our websites. This Policy lays down the rules and scope of our processing of your data and your related rights and responsibilities.

 

Terms and definitions:

 • Website – the online shop on reserved.com/se/en/.
 • User – a natural person using the Website.
 • LPP – LPP S.A. with its registered office in Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, entered in the National Court Register kept by the District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, 7th Commercial Division of the National Court Register, at KRS No. 778 (hereinafter: “LPP”), with a share capital of PLN 3,704,846 (fully contributed), REGON No. 190852164, NIP No. 583-10-14-898.
 • GDPR – Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC.

 

The data Controller is:

LPP S.A. with its registered office in Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, entered in the National Court Register kept by the District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, 7th Commercial Division of the National Court Register, at KRS No. 778, with a share capital of PLN 3,704,846 (fully contributed), REGON No. 190852164, NIP No. 583-10-14-898.

LPP has appointed a Data Protection Officer who can be contacted on all matters related to the processing of personal data and exercising the rights related to data processing:

- by post to: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk

- by email to: dataprivacy@lppsa.com

 

Purposes and legal grounds of personal data processing

1. Online shopping and services

We process your data to the extent as required for concluding and performing the sales contract and offering other services of ours, such as:

 1. providing Websites and mobile apps in order to present and sell our products;
 2. providing local services, also ones offered in LPP’s brick-and-mortar stores and during events and fairs attended by LPP;
 3. launching regular and cyclical promotional programmes;
 4. processing concluded transactions, which includes for instance settling payments and shipping goods;
 5. handling and processing requests related to consumer rights, for instance under statutory warranty or returns of goods both before and after concluding the sales contract, also through direct contact (phone, email);
 6. providing LPP’s own: information, messages, newsletter and other direct communications;
 7. guaranteeing the security, functionality and stability of our services on every level;
 8. evaluation and measurability of data related to the shopping process, including returns and cancellations made by the User;
 9. offering, delivering and processing of gift cards and discounts;
 10. LPP presenting its own products based on your fashion preferences.

In case of contract conclusion and performance and provision of the services which you intend to use, your personal data are processed on the basis of the concluded sales contract (Article 6(1)(b) of the GDPR). In the remaining cases, LPP’s legitimate interest arising from its business is the legal ground (Article 6(1)(f) of the GDPR).

2. Presentation of products and services

Your data can also be processed in order to:

 1. analyse the frequency of products displayed on the Website and present LPP’s goods and services matching your shopping history and your preferences,
 2. personalise the presentation of products and services of LPP brands based on the data you have provided,
 3. adapt the views on the web page and build recommendations to match your fashion preferences.

For this purpose we use device data and access data as well as analogous data received from our partners. Personalised presentation of products and services allows you to use the Website comfortably and easily and guarantees availability of all the products we offer. With personalisation, we can present goods and services matching your needs.

The legal ground for data processing for the purpose of matching our products to your preferences is LPP’s legitimate interest in the form of direct marketing (Article 6(1)(f) of the GDPR).

3. Advertising and market research, data analysis

Within data analyses, including market research, we use your data for our own promotional needs in order to:

 1. create target groups of users (also in social media, such as Facebook) with similar interests and expectations, a similar approach to Website use or to shopping (segmentation);
 2. gather and process information regarding demographic data, fashion preferences, shopping and Website use habits, and to use this information for the purpose of activities promoting the products and services of LPP brands;
 3. identify and anticipate fashion trends;
 4. build online shopping forecasts;
 5. promote our products and services;
 6. plan and analyse the effectiveness of promotional activities within target groups;
 7. improve and adapt promotional activities regarding our own products and services.

This way we can present interesting products of all LPP brands to you in accordance with your preferences using statistical data which are aggregate and anonymous, as well as data which can be linked to a specific person through additional steps.

The legal ground for the processing is LPP’s legitimate interest in the form of direct marketing (Article 6(1)(f) of the GDPR).

4. Development of products and technologies

We use your data for the purpose of developing our products and services (creating mobile apps, developing technologies, personalising our services) and matching them to your preferences. In doing so, we use aggregate, pseudonymised or anonymised data which facilitate and accelerate problem solving in online shopping and are beneficial for the customer service level. This way we pursue the following objectives:

 1. creation of technical solutions which involve eliminating the problems related to searching for appropriate products in order to streamline your shopping;
 2. streamlining of the channels for communication with the Controller by using automated contact solutions (e.g. chatbot);
 3. optimisation of personalised services and technologies in terms of data analysis, promotion of LPP’s brands and online shopping;
 4. development of technologies in order to guarantee the security of IT systems, personal data and to prevent fraud;
 5. optimisation of business and logistic processes consisting in accelerating and simplifying the performance of concluded contracts and services offered;
 6. continuous development of technical solutions streamlining and optimising personalisation of products and services offered;
 7. implementation and development of solutions for automated resolution of problems reported by the customers;
 8. fraud prevention;
 9. development and verification of software solutions designed to optimise necessary business and logistic processes.

The legal ground for processing of your data is the Controller’s legitimate interest involving the development of products and technologies, which is necessary to run the business properly and to match the products and services to your needs (Article 6(1)(f) of the GDPR).

5. Service optimisation.

For the purpose of improving our business operations and protecting the interests of LPP, your data are processed to:

 1. improve the customer service provided by Customer Service, especially through implementation of solutions streamlining processing of reported problems (service automation);
 2. prevent fraud;
 3. ensure compliance in terms of consumer rights arising from contract conclusion (right to file complaints or return goods);
 4. properly comply with LPP’s obligations connected with conclusion of sales contracts (transaction documentation and storage of tax documentation);
 5. prove the compliance of our business in terms of the law, especially in terms of consumer rights and personal data protection;
 6. secure LPP’s claims.

Your data are processed on the legal ground of our legitimate interest which is optimisation of our business, and if the data processing requirement arises from applicable laws (e.g. tax legislation, consumer protection legislation), the data are processed in order to demonstrate the compliance of our business with such legislation (Article 6(1)(f) of the GDPR).

What data we process

 1. In order to register your account on the Website: first and last name, email address.
 2. In order to allow you to use and manage your account on the Website: first and last name, phone number, email address, gender, address (street, building number, flat number, postal code, city or town, country), tax identification number or personal identification number (if an invoice is issued).
 3. In order to send information (newsletter) about promotional campaigns, special offers, promo codes: email address, phone number, date of birth.
 4. In order to perform your sales contracts registered on the Website: first and last name, email address, phone number, address (street, building number, flat number, postal code, city or town, country), tax identification number or personal identification number (if an invoice is issued), details of your shopping on the Website.
 5. In order to perform contracts concluded without your registration on the Website: first and last name, email address, phone number, address (street, building number, flat number, postal code, city or town, country), tax identification number (if an invoice is issued).
 6. In order to inform you about the availability of the products you have specified: email address.
 7. In order to make settlements with you for goods you return: bank account number.
 8. In order to allow you to contact us: first name, last name, transaction data (shipping address, ordered items), contact details (mailing address, including the street, building number, flat number, postal code, city or town, country, email address, phone number), voice – in order to improve customer service quality, we may record phone calls, of which fact you are informed at the beginning of the call.

Rights of data subjects

In connection with personal data processing, you have the right to:

 1. Delete your account on your own by launching the account deletion procedure in the “My data” section.
 2. Erase your data without giving the reason why; it may, as the case may be, result in the deletion of your account on the Website.
 3. Object to the processing of your data in whole or in part and for a specific purpose.
 4. Restrict the processing of your data for a specific time or to a specific extent.
 5. Correct or rectify your personal data. You can also make the changes on your own after logging in on the Website in the “My data” section.
 6. Opt out of the Newsletter.
 7. Transfer your data to another entity. To this end, you may contact us through the contact form, specifying the name and address of the entity to which we are to transfer your data and the scope of the data – i.e. specify which information we are to transfer. The transfer will take place electronically once your request is confirmed. This is necessary to guarantee the security of such data and to confirm that the request comes specifically from you.
 8. Be informed about the scope of personal data processing.
 9. Lodge a complaint with a personal data supervisory authority; in Poland this is the President of the Data Protection Office, address: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Submission of requests and exercise of your rights will have no impact on our completed actions. You will receive the information about the outcome of your request within a month.

We store the data about your transactions for the period arising from tax legislation or in order to secure our interests as the Controller by gathering evidence connected with evaluating complaints or returning goods. Your erasure of your data does not stop their processing in the specified respect.

Communications related to personal data

You can send us any notices or requests related to personal data using a channel of your choice:

 1. Email to: support.se@reserved.com.
 2. Phone call to: +46 8 124 108 18.
 3. Contact form available on the Website.
 4. Letter to: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

Personal data retention time

We retain personal data for the time:

 1. of the existence of your account on the Website,
 2. arising from tax legislation (transaction data) – 5 years following the end of the tax year when our tax obligation arose,
 3. arising from the use of Customer Service (in whatever form) – 2 years following each contact,
 4. of our promotional activities (newsletter) – until you revoke your consent,
 5. of direct promotion of our products – until you express an effective and legitimate objection,
 6. of your waiting for a product availability notification – up to 6 months following your request,
 7. of statistical activities, assertion or defence of claims (e.g. complaints) – until the time limit provided for the claim under applicable laws expires.

Data transfer for processing and data sharing

We transfer your data for processing to the extent as required for attainment of specific objectives to our partners and companies from the LPP Group. They include but are not limited to the staff of warehouses and points of sale. For better convenience of your use of the online shop, we can also share your data with providers of IT services or analytical services (e.g. connected with preparing a personalised product presentation or user segmentation), providers of cloud services (e.g. through use of software on the providers’ servers), parties sending correspondence promoting our products or services (Newsletter). We also provide data to entities participating in the performance of the contract concluded on the Website, e.g. to courier companies and payment operators. They become controllers of such data the moment the data are shared. A list of trusted partners to whom we transfer or with whom we share personal data is available HERE.

Except for the objectives specified in the Privacy Policy, your personal data will not be shared with third parties or any other entities. You will, therefore, not receive promotional materials other than ours. We do not provide promotional services to third parties.

We guarantee secure processing of your personal data by using effective and properly selected technical and organisational measures.

Data transfer outside the EEA

Within the Controller’s use of the tools to support its current operations, provided e.g. by Google, your personal data may be transferred to countries from outside the European Economic Area (EEA), in particular to the United States of America (USA) or to another country where Google’s partner maintains tools used to process Personal Data in collaboration with the Controller. Proper securing of the processed Personal Data outside of the EEA is guaranteed by application of external contracts regarding data processing based on standard contractual clauses which meet the requirements of the GDPR.

Commercial Information – Newsletter

You may subscribe to the Newsletter by giving your email address or phone number. By giving such data you agree to receive commercial information coming exclusively from LPP (email or text message). We use means of electronic communications to inform you about available products and services, trends, special offers, clearance sales, promo codes and unfinished purchases in the online shop. You can also be asked to express your opinion through surveys.

You can unsubscribe at any time by clicking the link available in every Newsletter message or by sending an email to: support.se@reserved.com.

Product availability notification

Upon your request, we can send you electronic notifications regarding availability of products you have specified. When the product is available, you will receive a notification to the email address you have provided. Personal data are given freely but they are necessary if you want to receive the notification.

Data processed by websites and by mobile devices

For the purpose of providing services to you (where this is necessary or arises from our or third parties’ legitimate interest), we have a right to automatically obtain and register data transmitted to the server by web browsers or your devices (e.g. in order to guarantee the security of IT assets or the security of other Users). The data may include e.g. cookies, an IP address, software and hardware parameters, browsed websites, a mobile device ID number, app use information and other data regarding the devices and systems you use. Collection of such information supports proper functioning of web pages and allows you to comfortably use and fully access our Website.

Cookies

Cookies are small text files containing IT data which allow the Website to function properly. They are stored on your endpoint devices. The files permit recognising the device and properly adapting Website appearance to your preferences. Cookies are necessary to allow you to properly log in to the Website and use all the features without disruptions. Cookies inform us about your activity on the Website but they do not permit your full identification. Cookies may be used for instance in order to:

 1. adapt the Website content to your preferences and optimise the use of web pages,
 2. create statistics to help us understand how you use our Website so that we can display content matching your fashion preferences,
 3. maintain a session,
 4. provide promotional content regarding our products to match your needs.

For more information about cookies, go HERE.

Logging in with social media accounts

You can sign up on our websites and then use the option of logging in through your social media account (e.g. Facebook, Google, etc.). It is up to you how you sign up or log in. Your logging in is authenticated by the social media site. You also receive information about the scope of data provided to us by the social media site. In this case, they are data required and sufficient for your identification and for secure creation of an account on our Websites. The data come from your public profile and include primarily your first name, last name and email address.

We do not have any rights to your social media account, especially to post any content on it. For more information on the data used by social media sites, go to the privacy policy of the specific site (e.g. Facebook https://www.facebook.com/policy.php or Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

The social media site which you have used to sign up on our Website does not inform us about the deletion of your account on that social media site and about your decision not to log in through that account, which is why your data used for logging in will remain in our database. While you are logged in on our Website, you can delete your account on your own by initiating the account deletion procedure in the “My data” section.

Even if you erase your data, we do not necessarily cease their processing; we store the data about your transactions for the period arising from tax legislation or in order to secure our interests as the Controller by gathering evidence connected with analysing complaints or returning goods.

Facebook plugin

Our site contains a Facebook plugin (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). The Facebook plugin on our site is marked with the Facebook logo. This plugin will directly connect you to our profile on the Facebook server. Facebook then learns that you have visited our site from your IP address.

If you visit our site while being logged in to your Facebook profile, Facebook will record information about the visit. Even if you are not logged in, Facebook is able to obtain IP address information. We wish to emphasise that Facebook does not inform us about the data it has collected and about how it uses it. The purpose and the scope of data collected by Facebook is unknown to us.

If you wish to receive additional information on the privacy policy, please contact Facebook or read its terms of use: https://www.facebook.com/about/privacy/. If you do not want to share the information regarding your visits on our web pages with Facebook, we recommend that you first log out of your Facebook account.

Pixel and similar technologies

Partners whose services we use may place the so-called “pixel” on our Websites. Using the “pixel” or a similar technology, a connection is established to our partners’ servers when you are visiting our Websites. Placing the “pixel” requires your consent which you provide when accepting promotional cookies. Our partners may match the special offers displayed for our products to your fashion preferences determined on the basis of the information provided to our partners during your use of the websites.

Consequently, you are able to receive personalised content about our products so that they are more interesting to you and relevant to your preferences. By receiving such data, we are also able to measure the success rate of personalised advertisements and create reports regarding such content. Detailed information on the processing of your data by our partners is available HERE.

Facebook Pixel

Our web pages include Facebook Pixel so that we can advertise products of our brands to you based on your interests whenever you visit Facebook or other sites that also use this tool. Consequently, you may receive a personalised advertisement so that our website and the products we offer are as interesting to you as possible and match your needs in the best possible way. By receiving such data, we are also able to measure the success rate of personalised advertisements and create reports regarding such content. The collected data are anonymous, as we do not obtain information about the user’s identity. The data are kept and processed by Facebook which is why it is possible to connect to the right user profile. Facebook uses such data for advertising purposes. For more information on privacy protection, go to Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. You can deactivate the “Custom Audiences” remarketing feature in advertisement settings on your own. For this purpose, you have to be logged in to your account.

TikTok Pixel

Our websites contain the TikTok Pixel, as a result of which whenever you visit the TikTok website, you are presented with such advertisements of products from our brands that are based on your interests. Consequently, you are able to receive personalised advertisements of our products which are as interesting to you as possible and match your preferences in the best possible way. By receiving such data, we are also able to measure the success rate of personalised advertisements and create reports regarding such content. The collected data are anonymous, as we do not obtain information about the user’s identity. The data are kept and processed by TikTok which is why it is possible to connect to the right user profile. TikTok uses such data for advertising purposes.
For more information on privacy protection, go to TikTok’s website: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings.

Information on LPP brand profiles in social media

We have profiles in social media: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (hereinafter “social media”), where we post information about the products of our brands. Social media administrators record your behaviour with cookies and other similar technologies, also during every interaction with our profiles. The full scope and purposes of personal data processing on social media are defined by their administrators.

If you visit our profiles, we gain access to general statistics regarding your interests and demographic data (such as age, gender, region) generated by social media administrators. We are fully responsible for managing and posting on such profiles, for information posted by users, also in private messages, and for communication on specified social media sites.

Facebook and Instagram are administered by Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland (“Facebook”).

YouTube is administered by Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA.

Pinterest is administered by Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, USA

If you have an account on a specific social media site, we have access to information set as public on the same terms as other users of the site.

As you visit the profile, the social media administrator uses cookies and other similar technologies to monitor user behaviour and the actions you take. The information is gathered for example in order to create site statistics. The statistics contain only anonymised statistical data about the users visiting the profile and they cannot be linked to a specific person. We do not have access to personal data used by social media in order to prepare, for example, site statistics.

Due to the site statistics generated by the social media, we have information on how you use our profiles and which of the posted content is the most popular. With such information, we improve our profiles by more precisely matching the content we post to your interests and preferences. The administrators of each of the social media sites are in charge of processing your data for the purpose of generating site statistics. Consequently, each of the administrators is obligated to inform you about any matters connected with personal data processing for the purpose of creating site statistics and about the possibility of exercising the privacy protection right under applicable laws.

We use the services offered by social media sites to promote goods and services, especially through user segmentation and activities allowing us to properly match the products we offer to your needs (in accordance with rules laid down in terms of use of such sites).

For more information about your data protection rights related to the creation of site statistics and about the possibility of exercising those rights directly in interactions with social media go to:

1. Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/5195221251078753

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea

Declaration on data protection by Google Analytics

Our sites use the web service analysis mechanisms of Google Inc. (“Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA”): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager use cookies to analyse how websites are used. The information collected by cookies is transmitted to Google servers in the USA and archived.

If the IP anonymisation feature is activated while you are visiting our website, your User IP is abbreviated by Google. This applies to European Union member states and other states listed in the agreement on the European Economic Area. Only in special cases is a full IP address sent to the Google server in the USA, where it is abbreviated. This way the IP address anonymisation feature is active on our website.

At the request of the website operator, Google uses collected information to analyse website traffic and to prepare reports on the use of the website and other services connected with Website use. The IP address communicated by your browser within Google Analytics is not kept together with other Google data.

We use Google Analytics in order to analyse the use of our website to improve it and to present you attractive products of our brands.

Google Ads

Within the use of Google Ads tools, your data can be sent to other partners and providers of LPP. The purpose of using Google Ads is to promote products of our brands through Google Ads on external websites. Based on the data received from advertising campaigns, we can determine the success rate of our promotional activities. We do this by displaying only advertisements that are consistent with your fashion preferences, and our purpose is to improve our website to make it more appealing to you. If you visit our website through a Google advertisement, Google Ads, a cookie will be saved on your computer but this will not permit your full identification. Collected information may pertain to displaying specific advertisements on websites, in the Google search engine and from Google’s partners. If you are a registered Google user, Google may link your visit on our site to your account. If you are not a registered Google user or you are not logged in, Google may also save your IP address.

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

We use web service analysis mechanisms of Google Marketing Platform, such as Display & Video 360, Campaign Manager 360 and Search Ads 360. Our websites use the Floodlight DV360 tag to assess the effectiveness of the promotional and advertising campaigns of our brands. The purpose is to optimise the display of certain advertisements in favour of those which properly match your preferences or fashion tastes. The tool makes it possible to gather and store information about the advertisements you click as well as information based on your behaviour on the websites of third parties. Google uses a cookie ID to record which ads are displayed in which browser and may thus prevent them from being displayed more than once. Additionally, Google may use cookie IDs to record conversions related to ad requests. Cookies do not contain any personal data, such as email addresses, last names or home addresses. This tool allows your browser to automatically connect to the Google server.

Our objective is to present those products of our brands to you which are consistent with your interests.

For more on Google Marketing Platform, go to https://marketingplatform.google.com/about/.

Opting out of marketing tools

You can manage cookie settings in your web browser. Your choice may compromise full use of some website features. You can disable saving of the website use data (IP address included) collected by cookies and their transmission to Google as well as their sharing by Google by downloading and installing the plugin available on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

If you do not want to receive personalised presentations of our products or advertisements from our partners, you may use the following solutions:

 1. choose appropriate settings in your browser by disabling third-party cookies; for more go to the cookie policy;
 2. disable cookies for Conversion Tracking, i.e. disable cookies from the “www.googleadservices.com” domain, https://www.google.de/settings/ads, in your browser settings; those settings will be erased after the cookies are deleted;
 3. disable personalised advertisements which are a part of the “About Ads” campaign on http://www.aboutads.info/choices; the settings will be erased after the cookies are deleted;
 4. permanently disable cookies in Firefox, Internet Explorer or Google Chrome on http://www.google.com/settings/ads/plugin. Please note that this may limit the functionality of our website.

For more information on Google’s privacy policy go to: https://policies.google.com/privacy.

Changes to the Privacy Policy

The services and features of the Website may change, which means that we may modify the Privacy Policy in the future. We will announce new versions of the document on the Website. The document is provided for information purposes. We revised the above information on 18/05/2022.

 

Your personal data is safe with us

Dear Customer,

To protect the personal data you have entrusted to us and in view of the fact that Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council (EU) of 27 April 2016 becomes effective as of 25 May 2018, please be informed that, having your security at heart, we have made certain changes in our online shop that are connected to the protection of such data.

We have developed new Online Shop Terms & Conditions and a new Privacy Policy, both documents effective as of 25 May 2018. You will be able to read them on our website www.reserved.com, tabs: Terms and Privacy Policy respectively. Links to those documents will also be available wherever you are dealing with consent to the processing of your personal data or to the Online Shop Terms & Conditions while visiting our website.

According to the Regulation in question, in addition to the rights of access, rectification and erasure of your data, you will have additional rights arising from the Regulation, such as: the right to request to have your data erased, the right to withdraw the consent to the data processing and the right to object to the data processing. We have adapted our shop to the new requirements. Your data remain safe. If you have any questions or doubts, please do not hesitate to contact us.