Lepingust taganemise avaldus

 

 

Kuupäev: ______________

Kellele: LPP Estonia OÜ, registrikood 10813224, Endla 15, 10122 Tallinn

e-post: [email protected]

 

Tarbija ees- ja perekonnanimi:_____________________

Tarbija kontaktandmed (aadress, e-post, telefon): ______________________________________

 

Käesolevaga taganen LPP Estonia OÜ-ga e-poes esitatud tellimuse teel sõlmitud lepingust, mille esemeks on toode/tooted (toote nimetus, arve või tellimuse number, tootekood):

1. __________________________________________;

 

2. __________________________________________;

 

3. …

 

Kauba kättesaamise/tellimuse esitamise kuupäev: __________________________________

 

Lepingust taganemise põhjus (täitmine vabatahtlik):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Tarbija allkiri: