Prillid - EL Vastavusdeklaratsioon

Lae leht alla PDF kujul

UE VASTAVUSKINNITUS

TOOTJA:
LPP S.A

UL. ŁĄKOWA 39/44;
80-769 GDAŃSK
POLSKA

 

Kinnitab, et tooted:

NAISTE/MEESTE/LASTE PÄIKESEPRILLID:

17.05.2023
2966V, 2971V, 8910S, 8911S

05.05.2023
9219W – 99X

26.04.2023
8908S, 8909S, 8904S, 8901S, 8897S, 8893S

21.04.2023
9219W

12.01.2023
8031S-88X, 8032S-99X, 8033S-85X, 8034S-44X, 8035S-88X, 8036S-99X, 8037S-GLD, 8038S-55X, 8039S-88X, 8040S-99X, 8041S-99X, 8042S-99X, 8043S-88X, 8044S-30X, 8045S-88X, 8046S-99X, 8046S-88X, 8047S-09X, 8048S-99X, 8049S-99X, 8050S-99X, 8059S-99X, 8061S-MLC, 8062S-88X, 8063S-99X, 8063S-01X, 8065S-77X, 8065S-55X, 8066S-01X, 8067S-99X, 8068S-99X, 8069S-88X, 8070S-88X, 8071S-99X, 8072S-81X, 8073S-45X, 8074S-03X, 8074S-72X, 8076S-88X, 8077S-99X, 8078S-MLC, 8079S-88X, 8089S-30X, 8090S-45X, 8091S-77X, 8092S-88X, 8093S-55X, 8094S-88X, 8095S-99X, 8097S-88X, 8098S-77X, 8099S-85X, 8099S-88X, 8100S-88X, 8101S-88X, 8102S-44X, 8103S-88X, 8104S-88X, 8105S-88X, 8106S-99X, 8108S-77X, 8111S-88X, 8111S-84X, 8051S-81X, 8052S-99X, 8053S-88X, 8054S-88X, 8055S-88X, 8056S-88X, 8057S-88X, 8080S-85X, 8081S-88X, 8082S-99X, 8083S-88X, 8084S-00X, 8084S-42X, 8058S-02X, 8088S-99X, 8059S-02X, 8113S-88X, 8113S-99X, 8085S-44X, 8086S-99X

27.12.2022
8875S, 8876S, 8877S, 8878S, 8879S, 8880S, 8881S, 8882S, 8883S, 8885S, 8886S, 8888S, 8889S, 8891S, 8892S, 8894S, 8895S, 8896S, 8898S, 8899S, 8900S, 8902S, 8903S, 8905S, 8906S

 

Järgivad Euroopa Määrust:

(EU) 2016/425                        EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, 9. märts 2016, mis käsitleb isikukaitsevahendeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/686/EMÜ

 

ja vastavad harmoneeritud standardile:

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015 Silmade ja näo kaitse. Päikeseprillid ja nendega seotud prillid. Osa 1: Üldkasutatavad päikeseprillid


See vastavusdeklaratsioon antakse välja tootja ainuvastutusel.

   

                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Privaatsuspoliitika uuendus!

Otsime pidevalt uusi lahendusi, et vastata paremini teie ootustele meie teenuse kasutamisel. Austame teie privaatsust ja hoolime teie andmete kaitsest, mistõttu palume Teenuse toimimise uuendamisega seoses tutvuda privaatsuspoliitika uue versiooniga, kus tutvustame isikuandmete käitlemise põhimõtteid, teenuse ulatust, nende töötlemist ning teil sellega seoses olevaid õiguseid ja kohustusi