Zoeken

Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de online winkel

1. Bedrijf en contactgegevens

1.1    De online winkel op het internet, op www.reserved.com, wordt beheerd door LPP S.A., Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Polen

1.2       De Klant kan als volgt contact opnemen met de entiteit die de online shop beheert:

- via LPP S.A., Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Polen

- per e-mail naar: support.be@reserved.com

- via het contactformulier op de website van de online winkel.

2. Algemene regels voor het gebruik van de online winkel van Reserved

2.1. De online winkel mag alleen worden gebruikt door personen die ten minste 18 jaar oud zijn.

2.2. Personen jonger dan 18 jaar mogen de online winkel alleen gebruiken met toestemming van hun ouders of wettelijke voogden.

2.3. Iedereen die zich registreert en bestellingen plaatst in de online winkel geeft zijn persoonlijke gegevens op en stemt in met de verwerking ervan door LPP onder de voorwaarden zoals bepaald in het Privacybeleid.

2.4. Ter bevestiging van de juistheid van de bij de registratie in de online winkel verstrekte gegevens ontvangt de Klant een e-mail met het verzoek zijn of haar gegevens te bevestigen.

3. Het plaatsen van een bestelling

3.1.  Bestellingen worden aangenomen via www.reserved.com.

3.2.  De producten in de online winkel zijn specifiek gemarkeerd. De website bevat informatie over de kenmerken van de producten, hun prijzen en de materialen waarvan zij zijn gemaakt.

3.3.  Bij de bestelling van een product selecteert de Klant het product op een voor dat product specifieke wijze, waarbij hij of zij met name de maat, de kleur en, indien nodig, andere specifieke informatie en de hoeveelheid van de bestelde producten opgeeft.  

4. Aankopen doen in de online winkel: een gedetailleerde gids

4.1   Zodra de Klant een product heeft gekozen, moet op het pictogram 'Toevoegen aan mandje' worden geklikt.

4.2   Het product wordt naar het mandje verplaatst dat zichtbaar wordt na het klikken op het pictogram van het mandje in de rechterbovenhoek van de site. De klant kan naar het mandje gaan door op de knop 'Afrekenen' te klikken, die een pagina activeert met alle producten in het mandje.

4.3       Door de optie 'Bestellen' te selecteren, wordt een pagina geopend waar de Klant de gegevens moet invoeren die nodig zijn voor de transactie en de verzending van de bestelde producten.

4.4       Na het inloggen op de online winkel krijgt de Klant toegang tot extra opties in het Klantenpaneel, zoals de bestelgeschiedenis, de mogelijkheid om de status van de meest recente bestelling te bekijken, het opslaan van verzendadressen en de mogelijkheid om de meest recente productinformatie van de winkel te ontvangen.

4.5       Nadat de verzendmethode is gekozen (met verzending naar het opgegeven adres of naar een geselecteerd Reserved-verkooppunt) en alle vereiste gegevens zijn ingevoerd (inclusief de facturatiegegevens, indien nodig), moet de betaalmethode worden gekozen.

4.6       De Klant kan kiezen voor online betaling met betaalkaart of overschrijving via PayPal.

4.7       De Klant plaatst de bestelling door op de knop 'Bestellen en betalen' te klikken.

4.8       Nadat de Klant op de knop 'Bestellen en betalen' heeft geklikt, en indien hij of zij voor online betaling heeft gekozen (nadat de Klant de betaling via PayPal heeft verricht), wordt hij of zij doorgeleid naar een pagina waarop de bestelling wordt bevestigd. Vanaf die pagina kan de Klant ofwel verder winkelen ofwel naar het overzicht van de bestelling gaan.

4.9       Indien als betaalmethode online betaling is gekozen (betaling per kaart of overmaking via PayPal), dient de betaling onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling te worden verricht. Indien LPP of de aan de transactie deelnemende entiteiten (PayPal of Stripe) de betaling niet ontvangen, wordt de bestelling geacht ten onrechte te zijn geplaatst, hetgeen betekent dat er geen overeenkomst is en dat de bestelling niet zal worden verwerkt. In dat geval zal de Klant nogmaals een bestelling moeten plaatsen.

4.10     In elk stadium van het plaatsen van de bestelling, totdat de betaling is verricht, kan de Klant de bestelling annuleren door het bestelproces te onderbreken en de website waarop besteld wordt te verlaten. Een bestelling waarvan de plaatsing niet is voltooid, zal niet in behandeling worden genomen.

4.11     Onmiddellijk nadat een bestelling is geplaatst, ontvangt de Klant een bestelbevestiging per e-mail op het adres dat hij of zij bij de inloggegevens heeft opgegeven. De e-mail bevat een individueel bestelnummer dat kan worden gebruikt om bijvoorbeeld de status van de bestelling te controleren.

4.12     LPP kan contact opnemen met de klant op het e-mailadres of het aangegeven telefoonnummer om eventuele twijfels op te helderen, de plaatsing van de bestelling te bevestigen of om andere zaken die verband houden met de verwerking van de bestelling te bespreken. 

5. Prijzen

5.1       De prijzen vermeld in de online winkel in euro's zijn bruto prijzen, inclusief btw.

5.2       De prijs van het product wordt verhoogd met de verzendkosten, die afhankelijk zijn van de gekozen verzend- en betaalmethode.

5.3       De prijs die op de Website wordt vermeld op het moment van de bestelling is de definitieve prijs, die zowel voor de klant als voor LPP bindend is. Zodra de bestelling is geplaatst, zal de prijs niet veranderen, niettegenstaande eventuele prijsaanpassingen door LPP en ongeacht eventuele speciale aanbiedingen of uitverkoopacties.

5.4       LPP behoudt zich het recht voor de prijzen van de in de online winkel beschikbare producten te wijzigen, nieuwe producten te lanceren, speciale aanbiedingen op de websites van de winkel te lanceren, annuleren of deze te wijzigen in overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek van Polen en andere toepasselijke wetten. 

6. Beschikbaarheid van de bestelde producten

6.1       Alle in de online winkel aangeboden producten zijn op voorraad.

6.2       In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld indien veel Klanten hetzelfde product tegelijkertijd bestellen, kan het zijn dat het product niet beschikbaar is. In dat geval wordt de Klant geïnformeerd dat de bestelling niet kan worden verwerkt.

6.3       Het productinformatieblad bevat volledige informatie over de beschikbare maten. Momenteel niet-beschikbare maten worden ook vermeld, maar die zijn duidelijk gemarkeerd met een andere kleur en doorgestreept. Een product in een niet-beschikbare maat kan niet aan het winkelmandje worden toegevoegd.

7. Onvermogen om een bestelling te verwerken

Indien een product niet op voorraad is of de bestelling om een andere reden niet kan worden verwerkt, wordt de Klant via e-mail of telefoon op de hoogte gebracht van eventuele problemen bij de verwerking van de bestelling en mogelijke oplossingen.

8. Verzendmethode en doorlooptijd van bestellingen

8.1       Artikelen worden alleen verzonden binnen het subcontinentale deel van het land van de Klant.

8.2       Indien de Klant gebruikmaakt van een online betaalmethode (PayPal of kaart), begint de verwerking van de bestelling nadat is bevestigd dat het bedrag is bijgeschreven op de rekening van LPP (via PayPal of kaart - Stripe).

8.3       Als de geselecteerde producten beschikbaar zijn, en de Klant heeft gekozen voor verzending naar een bepaald adres of verkooppunt, worden deze verzonden binnen 3-7 werkdagen na succesvolle plaatsing van de bestelling. De verzendtijd kan langer zijn tijdens de uitverkoop of speciale campagnes.

8.4    LET OP: Indien de Klant kiest voor online betaling (PayPal of kaart) als betaalmethode, begint de verwerking van de bestelling nadat de rekening nadat 100% van het verschuldigde bedrag voor de bestelling is bijgeschreven op de rekening van LPP of de bemiddelende entiteiten. Vanaf dit moment begint de termijn voor het verzenden van de producten aan de Klant te lopen.

8.5       Bestellingen worden geleverd door een koeriersdienst gekozen door LPP.

9. Betaalmethoden voor bestellingen

9.1       Bankoverschrijving: LPP aanvaardt snelle overschrijvingen via Stripe (kaartbetaling) of online overschrijvingen via PayPal. De betaling vindt plaats tussen de Klant en de geselecteerde betalingsprovider.

9.2       LPP aanvaardt geen traditionele overschrijvingen, dus de klant krijgt geen rekeningnummer waarnaar hij of zij het geld kan overmaken, bijv. op een postkantoor.

9.3       Betaalkaart: De Klant moet een kaart hebben waarmee hij of zij online betalingen kan verrichten. De betaling per kaart gebeurt via PayPal of Stripe. De betaling vindt plaats tussen de Klant en de exploitant van de kaart van de Klant.

9.5       Let op! De online winkel zal de Klant nooit een bericht sturen waarin staat dat de rekening voor de betaling is gewijzigd en dat een traditionele overschrijving moet worden uitgevoerd. Indien de Klant een dergelijke e-mail ontvangt, dient hij of zij de betaling niet uit te voeren of op de e-mail te reageren, maar de e-mail in ongewijzigde vorm door te sturen naar support.be@reserved.com.

10. Verkoopovereenkomst

10.1    De informatie die beschikbaar is op www.reserved.com vormt geen aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

10.2     De Overeenkomst wordt in het Engels aangegaan.

11. Uitvoering van de overeenkomst: termijn 

Afhankelijk van de door de Klant gekozen verzendmethode (standaardverzending of afhalen bij een verkooppunt), verbindt LPP zich ertoe de artikelen aan de Klant te laten leveren binnen 3-7 werkdagen (voor standaardverzending) na de correcte plaatsing van de bestelling. Indien het product niet op voorraad is of de bestelling om een andere reden niet kan worden verwerkt, zal LPP onmiddellijk contact opnemen met de Klant en mogelijke oplossingen voorstellen. Werkdagen zijn de dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële feestdagen.

12. Verzendkosten

12.1     Goederen worden alleen verzonden binnen het subcontinentale deel van het land van de Klant.

12.2      De bruto verzendkosten zijn afhankelijk van de verzend- en betaalmethode en bedragen:

-         voor standaardverzending door een koeriersdienst en online betaling van meer dan € 50: € 0,00*

-         voor standaardverzending door een koeriersdienst en online betaling van minder dan € 50: € 4,99

*Gratis levering vanaf 50 EUR voor alle producten met volledige waarde.

13. Herroepen van de overeenkomst

13.1     De Klant heeft het recht om de koopovereenkomst binnen 30 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

13.2     Het recht op herroeping vervalt 30 dagen na de dag waarop de Klant in het bezit is gekomen van de producten of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, in het bezit is gekomen van het product.

13.3     Om het recht van herroeping uit te oefenen, dient de Klant een duidelijke kennisgeving van herroeping bij LPP in te dienen via een van de volgende kanalen:

- per e-mail naar: support.be@reserved.com

- door het online formulier, dat beschikbaar is in het Klantenpaneel voor elke bestelling, in te vullen en in te dienen. Indien het formulier wordt gebruikt, ontvangt de Klant een snelle bevestiging dat LPP de kennisgeving van herroeping heeft ontvangen.

Let op! Elk van de methoden voor het indienen van kennisgevingen is toegestaan en zij zijn alle even doeltreffend. LPP beveelt het online formulier dat beschikbaar is in het Klantenpaneel slechts aan omdat het een gemakkelijke en snelle methode is.

13.4     Om er zeker van te zijn dat de termijn voor herroeping in acht wordt genomen, volstaat het dat de Klant de kennisgeving over de uitoefening van het recht op herroeping van de overeenkomst vóór het verstrijken van de termijn voor herroeping verzendt.

13.5     In geval van herroeping van de koopovereenkomst betaalt LPP zonder onnodige vertraging alle ontvangen betalingen aan de klant terug, met inbegrip van de kosten van levering van een product, en in geen geval later dan 14 dagen na de datum waarop LPP de kennisgeving van de klant over de uitoefening van het recht op herroeping van de koopovereenkomst heeft ontvangen.

13.6     De terugbetaling zal geschieden via hetzelfde betalingskanaal dat door de Klant bij de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere oplossing. In elk geval zal de Klant geen kosten dragen in verband met die terugbetaling.

13.7     LPP kan de terugbetaling inhouden totdat zij het product terug heeft ontvangen of totdat de Klant een bewijs van terugzending van het product overlegt, al naar gelang welke gebeurtenis het eerst plaatsvindt.

13.8   De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van gebruik op een andere wijze dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

14. Klachten

14.1      De verkoop betreft nieuwe producten die vrij zijn van gebreken. Indien de producten gebreken vertonen, is LPP aansprakelijk voor de gebreken.

14.2     Over elk in de online winkel van Reserved gekocht product kan op grond van de toepasselijke wettelijke garantiebepalingen van de EU-richtlijn inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken worden gereclameerd, mits het gebrek in het product binnen twee jaar na aankoop door de klant is vastgesteld en het gebrek het product onverenigbaar maakt met de overeenkomst.

14.3     Klachten kunnen per post worden ingediend.

14.4     Klachten die per post worden ingediend, moeten de oorzaken van de klacht vermelden en de informatie die nodig is om de bestelling te identificeren. Een klacht kan worden ingediend met behulp van het 'Klachtenformulier' (beschikbaar op de website, in het Klantenpaneel, naast elke bestelling), dat online kan worden ingevuld of kan worden afgedrukt. De producten kunnen worden teruggestuurd naar: LPP E-commerce Panattoni Park Tricity South II 83-000 Będzieszyn Będzieszyn 103, Polen

14.5     LPP zal de klacht binnen 14 dagen onderzoeken en de Klant informeren over de uitkomst.

14.6     Indien de uitkomst van de klacht positief is, zal de Klant de redelijke kosten voor het verzenden van de defecte producten naar de online winkel vergoed krijgen.

14.7     Indien de uitkomst van de klacht negatief is, worden de goederen teruggestuurd naar de Klant met een bericht waarin wordt uitgelegd dat de klacht ongegrond werd bevonden.

15. Bestelling annuleren

15.1     De klant kan de bestelling afzeggen.

15.2     De Klant kan een bestelling binnen 15 minuten na het plaatsen van de bestelling zelf annuleren in het Klantenpaneel onder het tabblad 'Mijn bestellingen', door naast de bestelling te klikken op 'Bestelling annuleren'.

15.3     De Klant kan de bestelling ook annuleren door contact op te nemen met de Klantenservice en via het contactformulier dat beschikbaar is op de website.

16. Diversen

Bij elk gekocht artikel wordt een aankoopbewijs gevoegd. De Klant kan de factuur downloaden in het Klantenpaneel. LPP is niet aansprakelijk indien de Klant onjuiste gegevens verstrekt.

16.1. Verwerking van persoonsgegevens

De toestemming van de Klant voor de verwerking van persoonsgegevens door LPP is vrijwillig, maar het niet verlenen van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens maakt het onmogelijk om te registreren voor en te bestellen in de online winkel. Alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens is beschikbaar in het Privacybeleid.

16.2. Verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden

De Klant kan instemmen met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens en het toevertrouwen van de gegevens aan een derde partij om commerciële informatie van LPP te ontvangen, bijv. over speciale aanbiedingen. Alle informatie hierover is beschikbaar in het Privacybeleid.

Update privacybeleid!

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe oplossingen om beter te kunnen beantwoorden aan uw verwachtingen bij het gebruik van onze dienst. Wij respecteren uw privacy en dragen zorg voor de bescherming van uw gegevens. Daarom vragen wij u, in verband met het bijwerken van de werking van de Dienst, de nieuwe versie van het Privacybeleid te lezen, waarin wij de beginselen voor de behandeling van persoonsgegevens, de omvang van hun verwerking en uw rechten en plichten in verband daarmee uiteenzetten.