Zoeken

Privacybeleid / Politique de confidentialité

Privacybeleid

Het beschermen van informatie en respecteren van uw privacy bij uw gebruik van onze Website hebben onze hoogste prioriteit, dus we nemen passende beveiligingsmaatregelen en zorgen dat u onze websites gemakkelijk kunt gebruiken. Dit Beleid bepaalt de regels en omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en uw rechten en verantwoordelijkheden dienaangaande.

 

Begrippen en definities:

 • Website – de online winkel op reserved.com/be/nl/.
 • Gebruiker – een natuurlijke persoon die de Website gebruikt.
 • LPP – LPP S.A., gevestigd te Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, ingeschreven in het Register van de Nationale Rechtbank dat wordt bijgehouden door de Arrondissementsrechtbank Gdańsk-Północ te Gdańsk, Polen, 7e Commerciële Afdeling van het Register van de Nationale Rechtbank, met KRS-nr. 778 (hierna: “LPP”), met een aandelenkapitaal van PLN 3.708.482 (volledig volgestort), REGON-nr. (Pools KvK-nummer) 190852164, NIP-nr. (Pools btw-registratienummer) 583-10-14-898.
 • AVG – Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke is:

LPP S.A., gevestigd te Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, ingeschreven in het Register van de Nationale Rechtbank dat wordt bijgehouden door de Arrondissementsrechtbank Gdańsk-Północ te Gdańsk, Polen, 7e Commerciële Afdeling van het Register van de Nationale Rechtbank, met KRS-nr. 778, met een aandelenkapitaal van PLN 3.708.482 (volledig volgestort), REGON-nr. (Pools KvK-nummer) 190852164, NIP-nr. (Pools btw-registratienummer) 583-10-14-898.

LPP heeft een Functionaris voor gegevensbescherming benoemd waarmee contact kan worden opgenomen over alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens en de uitoefening van de rechten in verband met de gegevensverwerking:

- per post aan: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Polen

- per e-mail aan: dataprivacy@lppsa.com

 

Doelen van en rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

1. Online winkelen en diensten

We verwerken uw gegevens voor zover dat vereist is voor het sluiten en uitvoeren van de koopovereenkomst en het aanbieden van onze andere diensten, zoals:

 1. het aanbieden van Websites en mobiele apps om onze producten te presenteren en verkopen;
 2. het aanbieden van lokale diensten, ook de diensten die worden aangeboden in de fysieke winkels van LPP en tijdens evenementen en beurzen waar LPP aanwezig is;
 3. het lanceren van regelmatige en terugkerende marketingacties;
 4. het verwerken van uitgevoerde transacties, zoals bijvoorbeeld het afwikkelen van betalingen en het verzenden van artikelen;
 5. het behandelen en verwerken van verzoeken met betrekking tot consumentenrechten, bijvoorbeeld onder wettelijke garantie of retournering van artikelen zowel voor als na het uitvoeren van koopovereenkomsten, ook via rechtstreeks contact (telefonisch, per e-mail);
 6. het bieden van de eigen informatie, berichten, nieuwsbrief en andere rechtstreekse communicatie van LPP;
 7. het garanderen van de beveiliging, functionaliteit en stabiliteit van onze diensten op elk niveau;
 8. evaluatie en meetbaarheid van gegevens met betrekking tot het aankoopproces, inclusief retouren en annuleringen door de gebruiker;
 9. het bieden, leveren en verwerken van cadeaukaarten en kortingen;
 10. het presenteren door LPP van de eigen producten op basis van uw modevoorkeuren.

In geval van het sluiten van een overeenkomst en uitvoeren en verlenen van de diensten die u beoogt te gebruiken, worden uw persoonsgegevens verwerkt op basis van de gesloten koopovereenkomst (artikel 6(1)b van de AVG). In de overige gevallen is de rechtsgrond LPP's gerechtvaardigde belang uit hoofde van zijn activiteiten (artikel 6(1)f van de AVG).

2. Presentatie van producten en diensten

Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt voor:

 1. het analyseren van de frequentie waarmee producten op de Website worden weergegeven en het presenteren van de artikelen en diensten van LPP die overeenkomen met uw winkelgeschiedenis en uw voorkeuren;
 2. het personaliseren van de presentatie van producten en diensten van LPP-merken op basis van de gegevens die u hebt verstrekt;
 3. het aanpassen van de weergaven op de webpagina en het doen van aanbevelingen die overeenkomen met uw modevoorkeuren.

Voor dit doel gebruiken we apparaatgegevens en toegangsgegevens evenals analoge gegevens die we van onze partners ontvangen. Dankzij de gepersonaliseerde presentatie van producten en diensten is de Website gemakkelijk en eenvoudig te gebruiken en is de beschikbaarheid van alle door ons aangeboden producten gegarandeerd. Met personalisering kunnen we artikelen en diensten laten zien aansluiten op uw behoeften.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking met als doel het afstemmen van onze producten op uw voorkeuren is het gerechtvaardigde belang van LPP ten behoeve van direct marketing (artikel 6(1)(f) van de AVG).

3. Reclame en marktonderzoek, gegevensanalyse

Wat betreft gegevensanalyses, waaronder ook marktonderzoek, gebruiken we uw gegevens ten behoeve van onze marketingdoeleinden voor:

 1. het aanmaken van doelgroepen van gebruikers (o.a. op sociale media, zoals Facebook) met vergelijkbare interesses en verwachtingen, een vergelijkbare benadering bij het gebruik van de Website of bij het winkelen (segmentatie);
 2. het verzamelen en verwerken van informatie met betrekking tot demografische gegevens, modevoorkeuren, gedrag bij het winkelen en gebruik van de Website, en voor het gebruiken van deze informatie ten behoeve van marketingactiviteiten voor de producten en diensten van LPP-merken;
 3. het identificeren van en anticiperen op modetrends;
 4. het doen van online omzetvoorspellingen;
 5. het marketen van onze producten en diensten;
 6. het plannen en analyseren van de doeltreffendheid van reclame-uitingen binnen doelgroepen;
 7. het verbeteren en aanpassen van reclame-uitingen met betrekking tot onze eigen producten en diensten.

Op deze manier kunnen we u op basis van statistische gegevens interessante producten van alle LPP-merken laten zien die zijn afgestemd op uw voorkeuren. Deze gegevens zijn verzamelde, anonieme gegevens en gegevens die via extra stappen aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld.

De rechtsgrond voor de verwerking is het gerechtvaardigde belang van LPP ten behoeve van direct marketing (artikel 6(1)(f) van de AVG).

4. Ontwikkeling van producten en technologieën

We gebruiken uw gegevens om onze producten en diensten te ontwikkelen (voor het maken van mobiele apps, het ontwikkelen van technologieën, het personaliseren van onze diensten) en deze af te stemmen op uw voorkeuren. Daarbij gebruiken we verzamelde, gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens waarmee problemen bij online winkelen gemakkelijker en sneller kunnen worden opgelost en de dienstverlening aan klanten verbetert. Op deze manier streven we naar het volgende:

 1. het realiseren van technische oplossingen waarbij de problemen die zich voordoen bij het zoeken naar passende producten worden opgelost, zodat u zonder problemen kunt winkelen;
 2. het stroomlijnen van de communicatiekanalen met de Verwerkingsverantwoordelijke door het gebruik van geautomatiseerde contactoplossingen (bijv. een chatbot);
 3. het optimaliseren van gepersonaliseerde diensten en technologieën op het gebied van gegevensanalyse, reclame voor de LPP-merken en online winkelen;
 4. het ontwikkelen van technologieën om de beveiliging van IT-systemen en persoonsgegevens te waarborgen en om fraude te voorkomen;
 5. het optimaliseren van bedrijfs- en logistieke processen, zoals het versnellen en vereenvoudigen van de uitvoering van gesloten overeenkomsten en aangeboden diensten;
 6. het continu ontwikkelen van technische oplossingen die de personalisering van aangeboden producten en diensten stroomlijnen en verbeteren;
 7. het implementeren en ontwikkelen van oplossingen voor geautomatiseerde probleemoplossing bij door klanten gemelde problemen;
 8. het voorkomen van fraude;
 9. het ontwikkelen en verifiëren van softwareoplossingen gericht op optimalisatie van noodzakelijke bedrijfs- en logistieke processen.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is het gerechtvaardigde belang van de Verwerkingsverantwoordelijke bij de ontwikkeling van producten en technologieën die nodig zijn voor een goede bedrijfsvoering en om de producten en diensten af te stemmen op uw behoeften (artikel 6(1)(f) van de AVG).

5. Optimalisatie van diensten

Ten behoeve van het verbeteren van onze bedrijfsvoering en het beschermen van de belangen van LPP worden uw gegevens verwerkt voor:

 1. het verbeteren van de service aan klanten door de Klantenservice, met name door het bieden van oplossingen voor het stroomlijnen van de verwerking van gemelde problemen (automatisering van service);
 2. het voorkomen van fraude;
 3. het verzekeren van de naleving van consumentenrechten op grond van het sluiten van de overeenkomst (het recht klachten in te dienen of artikelen te retourneren);
 4. het voldoen aan de verplichtingen van LPP in verband met het sluiten van koopovereenkomsten (documentatie van transacties en opslag van belastingdocumentatie);
 5. het aantonen dat ons bedrijf zich houdt aan de wet, met name op het gebied van consumentenrechten en de bescherming van persoonsgegevens;
 6. het vastleggen van claims van LPP.

Uw gegevens worden verwerkt op basis van de rechtsgrond van ons gerechtvaardigde belang, namelijk optimalisatie van onze activiteiten. Als de vereiste van gegevensverwerking voortkomt uit geldende wetgeving (bijv. belastingwetgeving, wetgeving op het gebied van consumentenbescherming, enz.), worden de gegevens verwerkt om aan te tonen dat ons bedrijf voldoet aan deze wetgeving (artikel 6(1)(f) van de AVG).

Welke gegevens we verwerken

 1. Om uw account op de Website te registreren: uw voor- en achternaam en e-mailadres.
 2. Om u uw account op de Website te laten gebruiken en beheren: uw voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, adres (straat, gebouwnummer, appartementnummer, postcode, stad of plaats, land), en btw-nummer of BSN (als een factuur wordt verstuurd).
 3. Om informatie (nieuwsbrief) te sturen over reclamecampagnes, speciale aanbiedingen en promotiecodes: e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.
 4. Om uw op de Website geregistreerde koopovereenkomsten uit te voeren: uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres (straat, gebouwnummer, appartementnummer, postcode, stad of plaats, land), btw-nummer of BSN (als een factuur wordt verstuurd), en details van uw aankopen op de Website.
 5. Om uw niet op de Website geregistreerde overeenkomsten uit te voeren: uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres (straat, gebouwnummer, appartementnummer, postcode, stad of plaats, land) en btw-nummer (als een factuur wordt verstuurd).
 6. Om u te informeren over de beschikbaarheid van de door u aangegeven producten: uw e-mailadres.
 7. Om door u geretourneerde artikelen te crediteren: uw bankrekeningnummer.
 8. Om u in staat te stellen contact met ons op te nemen: uw voornaam, achternaam, transactiegegevens (verzendadres, bestelde artikelen), contactgegevens (postadres, inclusief straat, gebouwnummer, appartementnummer, postcode, stad of plaats, land, e-mailadres, telefoonnummer), gesproken informatie – om de kwaliteit van de service aan klanten te verbeteren, kunnen we telefoongesprekken opnemen; hierover wordt u aan het begin van het gesprek geïnformeerd.

Rechten van betrokkenen

In verband met de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht:

 1. uw account te verwijderen door het volgen van de procedure voor het verwijderen van uw account in het deel "Mijn gegevens";
 2. uw gegevens te wissen zonder daarvoor de reden aan te geven. Dit kan er eventueel toe leiden dat uw account op de Website wordt verwijderd;
 3. bezwaar te maken tegen de verwerking van al uw gegevens of een deel van uw gegevens voor een specifiek doel;
 4. de verwerking van uw gegevens gedurende een bepaalde tijd of in een bepaalde mate te beperken;
 5. uw persoonsgegevens te corrigeren of te rectificeren. Wanneer u ingelogd bent op de Website kunt u deze wijzigingen ook zelf doorvoeren in het deel “Mijn gegevens”;
 6. u af te melden voor de nieuwsbrief;
 7. uw gegevens aan een andere entiteit door te geven. Hiervoor kunt u via het contactformulier contact met ons opnemen, en daarbij de naam en het adres aan te geven van de entiteit naar wie we uw gegevens moeten doorgeven evenals de omvang ervan, d.w.z. welke informatie we moeten doorgeven. De doorgifte verloopt elektronisch zodra uw verzoek is bevestigd. Dit is nodig om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen en om te verifiëren dat het verzoek inderdaad van u afkomstig is;
 8. op de hoogte te zijn van de omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 9. een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor persoonsgegevens. In Polen is dit de Voorzitter van het Kantoor voor gegevensbescherming, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warschau, Polen.

Het indienen van verzoeken en het uitoefenen van uw rechten is niet van invloed op eerder uitgevoerde handelingen. U ontvangt de informatie over de uitkomst van uw verzoek binnen een maand.

We bewaren de gegevens over uw transacties gedurende de door de belastingwetgeving vereiste periode om onze belangen als Verwerkingsverantwoordelijke te kunnen waarborgen door bewijs te verzamelen dat verband houdt met de evaluatie van klachten of geretourneerde artikelen. Het wissen van uw gegevens is niet van invloed op de verwerking ervan in dit verband.

Communicatie in verband met persoonsgegevens

U kunt ons berichten of verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens sturen via een kanaal van uw keuze:

 1. Per e-mail: support.be@reserved.com.
 2. Telefonisch: +32 2 342 02 02 (Gesprekskosten afhankelijk van de tarieven van de provider)
 3. Contactformulier beschikbaar op de Website.
 4. Per brief: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Polen.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

We bewaren persoonsgegevens gedurende:

 1. het bestaan van uw account op de Website;
 2. de door de belastingwetgeving bepaalde termijn (transactiegegevens) – 5 jaar na afloop van het belastingjaar waarin onze belastingverplichting begon;
 3. de door het gebruik van de klantenservice bepaalde termijn (in welke vorm dan ook) – 2 jaar na elk contact;
 4. onze marketingactiviteiten (nieuwsbrief) – tot u uw toestemming intrekt;
 5. rechtstreekse reclame voor onze producten – tot u doeltreffend en gerechtvaardigd bezwaar maakt;
 6. de periode waarin u wacht op melding van de beschikbaarheid van een product – tot 6 maanden na uw verzoek;
 7. statistische activiteiten, of voor het indienen van of verdedigen van een vordering (bijv. klachten) – tot de tijdslimiet voor de vordering volgens de geldende wetgeving is verstreken.

Doorgifte van gegevens ten behoeve van het verwerken en delen van gegevens

Voor zover dat nodig is voor het realiseren van specifieke doelen geven we uw gegevens ter verwerking door aan onze partners en bedrijven in de LPP-Groep. Hiertoe behoort onder andere het personeel van magazijnen en verkooppunten. Om uw gebruik van de online winkel te vereenvoudigen, kunnen we uw gegevens ook delen met verleners van IT-diensten of analysediensten (bijv. in verband met het opstellen van gepersonaliseerde productpresentatie of gebruikerssegmentatie), leveranciers van clouddiensten (bijv. via het gebruik van software op de servers van de leveranciers) en partijen die correspondentie versturen waarin reclame wordt gemaakt voor onze producten of diensten (nieuwsbrief). Ook verstrekken wij gegevens aan entiteiten die betrokken zijn bij de uitvoering van de op de Website gesloten overeenkomst, bijv. koeriersbedrijven en betaaldiensten. Op het moment dat deze gegevens worden gedeeld, worden zij verwerkingsverantwoordelijke. Een lijst van vertrouwde partners aan wie we persoonsgegevens doorgeven of met wie we deze delen, vindt u HIER.

Behalve voor de doelen zoals aangegeven in het Privacybeleid worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met derden of andere entiteiten. U ontvangt dus geen ander marketingmateriaal dan het onze. We bieden geen marketingdiensten aan derden.

We garanderen een veilige verwerking van uw persoonsgegevens door het gebruik van doeltreffende en zorgvuldig geselecteerde technische en organisatorische maatregelen.

Doorgifte van gegevens buiten de EER

Binnen het gebruik van de instrumenten van de Verwerkingsverantwoordelijke ter ondersteuning van diens lopende activiteiten, bijv. geleverd door Google, worden uw persoonsgegevens mogelijk doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), met name aan de Verenigde Staten van Amerika (VS) of aan een ander land waar de partner van Google instrumenten onderhoudt die worden gebruikt om in samenwerking met de Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens te verwerken. Een passende beveiliging van de verwerkte Persoonsgegevens buiten de EER is gewaarborgd door externe overeenkomsten met betrekking tot gegevensverwerking, op basis van standaardcontractbepalingen die voldoen aan de vereisten van de AVG.

Commerciële informatie – Nieuwsbrief

U kunt u aanmelden voor de Nieuwsbrief door uw e-mailadres of telefoonnummer door te geven. Wanneer u deze gegevens doorgeeft, stemt u ermee in commerciële informatie te ontvangen die uitsluitend afkomstig is van LPP (per e-mail of sms). We maken gebruik van elektronische communicatiemiddelen om u te informeren over beschikbare producten en diensten, trends, speciale aanbiedingen, uitverkoop, promotiecodes (voor dit doel kunnen we uw e-mailadres of telefoonnummer met onze vertrouwde partners delen) en openstaande aankopen in de online winkel. Ook is het mogelijk dat u via enquêtes wordt gevraagd naar uw mening.

U kunt u op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de betreffende link in de Nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar: support.be@reserved.com.

Melding van beschikbaarheid van product

Op uw verzoek kunnen we u elektronisch meldingen sturen over de beschikbaarheid van door u aangegeven producten. Wanneer het product beschikbaar is, ontvangt u daarvan op het door u opgegeven e-mailadres een melding. U hoeft geen persoonsgegevens te verstrekken, maar als u de melding wilt ontvangen, is dat wel nodig.

Door websites en mobiele apparaten verwerkte gegevens

Ten behoeve van het leveren van diensten aan u (waar dit nodig is of het gevolg is van ons gerechtvaardigde belang of dat van derden), hebben we het recht om automatisch gegevens die door webbrowsers of uw apparaten aan de server zijn doorgegeven te verzamelen en vast te leggen (bijv. om de beveiliging van IT-middelen of de veiligheid van andere Gebruikers te waarborgen). Deze gegevens zijn bijv. cookies, een IP-adres, software- en hardwareparameters, bekeken websites, een ID van een mobiel apparaat, informatie over appgebruik en andere gegevens over de apparaten en systemen die u gebruikt. Het verzamelen van dergelijke informatie ondersteunt een goede werking van webpagina's zodat u onze Website gemakkelijk en volledig kunt gebruiken.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes met IT-gegevens die een goede werking van de Website mogelijk maken. Ze worden opgeslagen op uw eindapparaten. Met de bestandjes kan het apparaat worden herkend en kan de weergave van de Website op uw voorkeuren worden aangepast. Cookies zijn nodig om u goed te kunnen laten inloggen op de Website en alle functies zonder problemen te laten gebruiken. Cookies informeren ons over uw activiteit op de Website maar kunnen niet worden gebruikt om u volledig te identificeren. Cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om:

 1. de inhoud van de Website aan te passen aan uw voorkeuren en het gebruik van webpagina's te optimaliseren;
 2. statistieken aan te maken waardoor wij meer inzicht krijgen in hoe u onze Website gebruikt, zodat we content kunnen laten zien die op uw modevoorkeuren aansluit;
 3. een sessie bij te houden;
 4. marketingcontent te laten zien voor onze producten, afgestemd op uw behoeften.

Voor meer informatie over cookies, zie HIER.

Inloggen met socialemedia-accounts

U kunt zich aanmelden op onze websites en dan de optie kiezen om in te loggen via uw socialemedia-account (bijv. Facebook, Google, enz.). Het is aan u hoe u zich aanmeldt of inlogt. Het inloggen wordt geverifieerd door de socialemediasite. U ontvangt ook informatie over de omvang van de gegevens die de socialemediasite aan ons heeft verstrekt. In dit geval zijn dat gegevens die nodig en voldoende zijn om u te identificeren en om veilig een account aan te maken op onze Websites. De gegevens zijn afkomstig van uw openbare profiel en bevatten hoofdzakelijk uw voornaam, achternaam en e-mailadres.

We hebben geen rechten tot uw socialemedia-account en zeker niet om er content op te plaatsen. Voor meer informatie over de gegevens die door socialemediasites worden gebruikt, gaat u naar het privacybeleid van de betreffende site (bijv. Facebook https://www.facebook.com/policy.php of Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

De socialemediasite die u hebt gebruikt om u aan te melden op onze Website geeft ons geen informatie over het verwijderen van uw account op die socialemediasite en over uw beslissing om niet in te loggen via dat account; dit is dan ook de reden waarom uw inloggegevens in onze database aanwezig blijven. Terwijl u bent ingelogd op onze Website kunt u uw account zelf verwijderen door middel van de procedure account verwijderen in het deel “Mijn gegevens”.

Zelfs als u uw gegevens wist, stoppen wij niet noodzakelijkerwijs met de verwerking ervan. We bewaren de gegevens over uw transacties gedurende de door de belastingwetgeving vereiste periode om onze belangen als Verwerkingsverantwoordelijke te kunnen waarborgen door bewijs te verzamelen dat verband houdt met de analyse van klachten of geretourneerde artikelen.

Facebook Custom Audience

Door gebruik te maken van de tool Facebook Custom Audience kunnen we een veilige database van e-mailadressen of telefoonnummers van onze klanten aan Facebook doorgeven. Bent u een geregistreerd gebruiker van Facebook of andere websites van de Meta Group en uw e-mailadres of telefoonnummer is gelijk aan het telefoonnummer dat u hebt doorgegeven bij het bezoek aan deze websites, dan krijgt u mogelijk gesponsorde berichten over onze aanbiedingen, trends, speciale aanbiedingen, sales of kortingscoupons te zien. Met deze tool sturen we u via uw e-mailadres of telefoonnummer niet rechtstreeks reclame. U kunt de remarketingfunctie “Aangepaste doelgroepen” zelf uitschakelen in de advertentie-instellingen. Hiervoor moet u op uw Facebook-account zijn ingelogd. Ga voor meer informatie over niet-standaard doelgroepen naar: https://en-gb.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494.

Facebook plug-in

Onze site bevat een Facebook plug-in (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, VS). De Facebook plug-in op onze site is gemarkeerd met het Facebooklogo. Deze plug-in verbindt u rechtstreeks met uw profiel op de Facebookserver. Facebook weet dan dat u onze site vanaf uw IP-adres hebt bezocht.

Als u onze site bezoekt terwijl u bent ingelogd met uw Facebookprofiel, slaat Facebook informatie over het bezoek op. Zelfs als u niet bent ingelogd, kan Facebook informatie over het IP-adres verkrijgen. We willen benadrukken dat Facebook ons niet informeert over de gegevens die het heeft verzameld en hoe het die gebruikt. Het doel waarvoor en de omvang van gegevens die door Facebook worden verzameld, zijn ons niet bekend.

Als u aanvullende informatie over het privacybeleid wenst, kunt u contact opnemen met Facebook of de gebruiksvoorwaarden doorlezen: https://www.facebook.com/about/privacy/. Als u de informatie over uw bezoeken aan onze webpagina's niet met Facebook wilt delen, adviseren we om eerst uit uw Facebook-account uit te loggen.

Pixel en vergelijkbare technologieën

Partners van wie wij diensten gebruiken, mogen de zogenoemde 'pixel' op onze Websites plaatsen. Met behulp van de 'pixel' of een vergelijkbare technologie wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van onze partners wanneer je onze Websites bezoekt. Voor het plaatsen van de 'pixel' is jouw toestemming nodig, die je geeft wanneer je promotionele cookies accepteert. Onze partners kunnen de speciale aanbiedingen die voor onze producten worden weergegeven, afstemmen op je modevoorkeuren die zijn vastgesteld op basis van de informatie die je tijdens het gebruik van de websites aan onze partners hebt verstrekt.

Hierdoor kun je gepersonaliseerde content over onze producten ontvangen, zodat deze interessanter voor je zijn en beter aansluiten op je voorkeuren. Door het verkrijgen van deze gegevens kunnen we ook het effect van gepersonaliseerde advertenties meten en rapporten maken over dergelijke content. Gedetailleerde informatie over de verwerking van je gegevens door onze partners vind je HIER.

Facebook Pixel

Onze webpagina's bevatten Facebook Pixel, zodat we producten van onze merken kunnen adverteren op basis van uw interesses wanneer u Facebook of andere sites bezoekt die deze tool gebruiken. Hierdoor is het mogelijk dat u een gepersonaliseerde advertentie ontvangt, zodat onze website en de producten die we aanbieden voor u zo interessant mogelijk zijn en zoveel mogelijk zijn afgestemd op uw behoeften. Door het verkrijgen van deze gegevens kunnen we ook het effect van gepersonaliseerde advertenties meten en rapporten maken over dergelijke content. De verzamelde gegevens zijn anoniem; we krijgen geen informatie over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden door Facebook bewaard en verwerkt. Dat is ook de reden dat er verbinding kan worden gemaakt met het juiste gebruikersprofiel. Facebook gebruikt deze gegevens voor reclamedoeleinden. Voor meer informatie over privacybescherming gaat u naar Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt de remarketingfunctie “Aangepaste doelgroepen” zelf uitschakelen in de advertentie-instellingen. Hiervoor moet u op uw account zijn ingelogd.

TikTok Pixel

Onze websites bevatten de TikTok Pixel, waardoor je steeds wanneer u de TikTok-website bezoekt, op basis van uw interesses advertenties van producten van onze merken ziet. Hierdoor kunt u gepersonaliseerde advertenties ontvangen van onze producten die voor u zo interessant mogelijk zijn en zoveel mogelijk zijn afgestemd op uw voorkeuren. Door het verkrijgen van deze gegevens kunnen we ook het effect van gepersonaliseerde advertenties meten en rapporten maken over dergelijke content. De verzamelde gegevens zijn anoniem; we krijgen geen informatie over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden door TikTok bewaard en verwerkt. Dat is ook de reden dat er verbinding kan worden gemaakt met het juiste gebruikersprofiel. TikTok gebruikt deze gegevens voor reclamedoeleinden.
Voor meer informatie over privacybescherming gaat u naar de website van TikTok: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings.

Informatie over profielen van LPP-merken op sociale media

We hebben profielen op sociale media zoals Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest en TikTok (hierna “sociale media”). Hierop plaatsen we informatie over de producten van onze merken. Beheerders van sociale media registreren uw gedrag met cookies en soortgelijke technologieën, ook tijdens elke interactie met onze profielen. De volledige omvang en de doelen van de verwerking van persoonsgegevens op sociale media worden bepaald door de beheerders ervan.

Als u onze profielen bezoekt, krijgen we toegang tot algemene statistieken met betrekking tot uw interesses en demografische gegevens (zoals leeftijd, geslacht, regio) die door beheerders van sociale media worden gegenereerd. Wij zijn volledig verantwoordelijk voor het beheren en posten op deze profielen, voor informatie gepost door gebruikers (ook in privéberichten) en voor de communicatie op aangegeven socialemediasites.

Facebook en Instagram worden beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook”).

YouTube wordt beheerd door Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië, VS.

Pinterest wordt beheerd door Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, Californië, VS.

Als u een account hebt op een specifieke socialemediasite, hebben we toegang tot informatie die is gesteld als openbaar. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor andere gebruikers van de site.

Bij uw bezoek aan het profiel gebruikt de beheerder van de sociale media cookies en soortgelijke technologieën om het gedrag van gebruikers en hun handelingen te monitoren. Deze informatie wordt bijvoorbeeld verzameld voor statistieken over de site. De statistieken bevatten uitsluitend geanonimiseerde gegevens over de gebruikers die het profiel bezoeken en kunnen niet aan een specifieke persoon worden gekoppeld. Wij hebben geen toegang tot persoonsgegevens die door sociale media worden gebruikt om bijvoorbeeld statistieken over de site te maken.

Dankzij de statistieken die de sociale media over de site genereren, hebben we informatie over hoe u onze profielen gebruikt en welke content daarop het populairst is. Met deze informatie verbeteren we onze profielen door de content die we plaatsen nauwkeuriger af te stemmen op uw interesses en voorkeuren. De beheerders van de socialemediasite zijn belast met de verwerking van uw gegevens ten behoeve van het genereren van sitestatistieken. Daarom is elke beheerder verplicht u te informeren over zaken die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens die gericht is op het maken van sitestatistieken en over de mogelijkheid onder de geldende wetgeving het recht tot privacybescherming uit te oefenen.

We gebruiken de door socialemediasites aangeboden diensten voor marketing van artikelen en diensten, met name door middel van gebruikerssegmentatie en activiteiten waarmee we de producten die we aanbieden goed kunnen afstemmen op uw behoeften (overeenkomstig de regels die zijn vastgelegd in de gebruiksvoorwaarden van de betreffende sites).

Voor meer informatie over uw rechten inzake gegevensbescherming met betrekking tot de aanmaak van sitestatistieken en de mogelijkheid deze rechten direct uit te oefenen in interacties met sociale media, gaat u naar:

1. Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/5195221251078753

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea

Verklaring inzake gegevensbescherming door Google Analytics

Onze sites maken gebruik van de volgende internetservice-analysemechanismen van Google Inc. (“Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS”): Google Analytics, Google Double Click en Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click en Google Tag Manager gebruiken cookies om het gebruik van websites te analyseren. De door de cookies verzamelde informatie wordt doorgegeven aan Google-servers in de VS en wordt gearchiveerd.

Als de IP-anonimiseringsfunctie tijdens uw bezoek aan onze website is geactiveerd, wordt uw gebruikers-IP door Google ingekort. Dit geldt voor lidstaten van de Europese Unie en voor andere staten die in de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte worden genoemd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt een volledig IP-adres naar de Google-server in de VS gestuurd, waar het vervolgens wordt ingekort. Op deze manier is de anonimiseringsfunctie voor IP-adressen op onze website actief.

Op verzoek van de websitebeheerder gebruikt Google de verzamelde informatie voor het analyseren van internetverkeer en voor het maken van rapporten over het gebruik van de website en andere diensten in verband met het gebruik van de Website. Het IP-adres dat door uw browser binnen Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samen met andere Google-gegevens bewaard.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren, zodat we dit kunnen verbeteren en u aantrekkelijke producten van onze merken kunnen laten zien.

Google Ads

Instrumenten van Google Ads maken het mogelijk uw gegevens naar andere partners en leveranciers van LPP te sturen. Het doel van het gebruik van Google Ads is marketing van producten van onze merken op externe websites via Google Ads. Op basis van de ontvangen gegevens van reclamecampagnes kunnen we het succes van onze marketingactiviteiten bepalen. We doen dit door alleen advertenties te tonen die aansluiten op uw modevoorkeuren. Ons doel is om onze website te verbeteren zodat deze u meer aanspreekt. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, d.w.z. via Google Ads, wordt er een cookie op uw computer opgeslagen, maar deze staat niet uw volledige identificatie toe. Informatie die wordt verzameld, kan betrekking hebben op het tonen van specifieke advertenties op websites, in de Google-zoekmachine en van Google's partners. Als u een geregistreerd Google-gebruiker bent, kan Google uw bezoek aan onze site aan uw account koppelen. Als u geen geregistreerd Google-gebruiker bent of als u niet bent ingelogd, kan Google ook uw IP-adres bewaren.

Google Ads Customer Match

Door gebruik te maken van de tool Google Ads Customer Match kunnen we Google tools een veilige database met e-mailadressen of telefoonnummers van onze klanten verzenden. Bent u een geregistreerd gebruiker van bijv. YouTube, Gmail of andere websites van de Google Group en uw e-mailadres of telefoonnummer is gelijk aan het telefoonnummer dat u hebt doorgegeven bij het bezoek aan de websites van de Google Group, dan krijgt u mogelijk gesponsorde berichten over onze aanbiedingen, trends, speciale aanbiedingen, sales of kortingscoupons te zien. Met deze tool sturen we u via uw e-mailadres of telefoonnummer niet rechtstreeks reclame. Voor meer informatie over de weergave van advertenties overeenkomstig de lijst met vaste klanten gaat u naar: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263.

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

Wij gebruiken webservice-analysemechanismen van Google Marketing Platform, zoals Display & Video 360, Campaign Manager 360 en Search Ads 360. Voor het beoordelen van de effectiviteit van de promotie- en reclamecampagnes van onze merken maken onze websites gebruik van de Floodlight DV360-tag. Het doel hiervan is het optimaliseren van de weergave van bepaalde advertenties, zodat u de advertenties ziet die goed passen bij uw voorkeuren of smaak. Met de tool is het mogelijk informatie te verzamelen en op te slaan over de advertenties waarop u klikt evenals informatie op basis van uw gedrag op de websites van derden. Google gebruikt een cookie-ID om te registreren welke advertenties in welke browser worden getoond en kan zo eventueel voorkomen dat ze meerdere keren worden getoond. Daarnaast kan Google cookie-ID's gebruiken om conversies in verband met een advertentieaanvraag te registreren. Cookies bevatten geen persoonsgegevens zoals e-mailadres, achternaam of woonadres. Met deze tool kan uw browser automatisch verbinding maken met de server van Google.

Ons doel is die producten van onze merken aan u te laten zien die passen bij uw interesses.

Ga voor meer informatie over Google Marketing Platform naar https://marketingplatform.google.com/about/.

Opt-out van marketingtools

U kunt de cookie-instellingen in uw webbrowser beheren. De kans bestaat dat door uw keuze volledig gebruik van enkele functies op de website niet mogelijk is. U kunt het opslaan van gegevens over het gebruik van de website (inclusief het IP-adres) zoals verzameld door cookies en de doorgifte ervan aan Google, evenals het delen ervan door Google, uitschakelen. Download en installeer hiertoe de plug-in die beschikbaar is op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Als u geen gepersonaliseerde presentaties van onze producten of advertenties van onze partners wenst te ontvangen, kunt u gebruikmaken van de volgende oplossingen:

 1. door in uw browser de instellingen te kiezen waardoor cookies van derden worden uitgeschakeld; ga voor meer informatie naar het cookiebeleid;
 2. door cookies voor Conversion Tracking, d.w.z. cookies van het domein “www.googleadservices.com”, https://www.google.de/settings/ads uit te schakelen. Na het verwijderen van de cookies worden deze instellingen gewist;
 3. door gepersonaliseerde advertenties uit te schakelen die onderdeel zijn van de “About Ads”-campagne op http://www.aboutads.info/choices. Na het verwijderen van de cookies worden de instellingen gewist;
 4. door cookies permanent uit te schakelen in Firefox, Internet Explorer of Google Chrome op http://www.google.com/settings/ads/plugin; denk er wel aan dat de functionaliteit van onze website hierdoor mogelijk niet meer optimaal is.
 5. criteo-marketingdiensten uitschakelen op https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/"

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https://policies.google.com/privacy.

Wijzigingen in het Privacybeleid

De diensten en functies van de Website kunnen worden gewijzigd, wat betekent dat we het Privacybeleid in de toekomst mogelijk aanpassen. Op de Website wordt melding gemaakt van nieuwe versies van het document. Het document wordt ter informatie verstrekt. Bovenstaande informatie is door ons herzien op 11/07/2023.

Update privacybeleid!

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe oplossingen om beter te kunnen beantwoorden aan uw verwachtingen bij het gebruik van onze dienst. Wij respecteren uw privacy en dragen zorg voor de bescherming van uw gegevens. Daarom vragen wij u, in verband met het bijwerken van de werking van de Dienst, de nieuwe versie van het Privacybeleid te lezen, waarin wij de beginselen voor de behandeling van persoonsgegevens, de omvang van hun verwerking en uw rechten en plichten in verband daarmee uiteenzetten.