Privacybeleid / Politique de confidentialité

Privacybeleid

Het beschermen van informatie en respecteren van uw privacy bij uw gebruik van onze Website hebben onze hoogste prioriteit, dus we nemen passende beveiligingsmaatregelen en zorgen dat u onze websites gemakkelijk kunt gebruiken. Dit Beleid bepaalt de regels en omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en uw rechten en verantwoordelijkheden dienaangaande.

 

Begrippen en definities:

 • Website – de online winkel op reserved.com/be/nl/.
 • Gebruiker – een natuurlijke persoon die de Website gebruikt.
 • LPP – LPP S.A., gevestigd te Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, ingeschreven in het Register van de Nationale Rechtbank dat wordt bijgehouden door de Arrondissementsrechtbank Gdańsk-Północ te Gdańsk, Polen, 7e Commerciële Afdeling van het Register van de Nationale Rechtbank, met KRS-nr. 778 (hierna: “LPP”), met een aandelenkapitaal van PLN 3.704.846 (volledig volgestort), REGON-nr. (Pools KvK-nummer) 190852164, NIP-nr. (Pools btw-registratienummer) 583-10-14-898.
 • AVG – Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke is:

LPP S.A., gevestigd te Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, ingeschreven in het Register van de Nationale Rechtbank dat wordt bijgehouden door de Arrondissementsrechtbank Gdańsk-Północ te Gdańsk, Polen, 7e Commerciële Afdeling van het Register van de Nationale Rechtbank, met KRS-nr. 778, met een aandelenkapitaal van PLN 3.704.846 (volledig volgestort), REGON-nr. (Pools KvK-nummer) 190852164, NIP-nr. (Pools btw-registratienummer) 583-10-14-898.

LPP heeft een Functionaris voor gegevensbescherming benoemd waarmee contact kan worden opgenomen over alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens en de uitoefening van de rechten in verband met de gegevensverwerking:

- per post aan: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Polen

- per e-mail aan: dataprivacy@lppsa.com

 

Doelen van en rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

1. Online winkelen en diensten

We verwerken uw gegevens voor zover dat vereist is voor het sluiten en uitvoeren van de koopovereenkomst en het aanbieden van onze andere diensten, zoals:

 1. het aanbieden van Websites en mobiele apps om onze producten te presenteren en verkopen;
 2. het aanbieden van lokale diensten, ook de diensten die worden aangeboden in de fysieke winkels van LPP en tijdens evenementen en beurzen waar LPP aanwezig is;
 3. het lanceren van regelmatige en terugkerende marketingacties;
 4. het verwerken van uitgevoerde transacties, zoals bijvoorbeeld het afwikkelen van betalingen en het verzenden van artikelen;
 5. het behandelen en verwerken van verzoeken met betrekking tot consumentenrechten, bijvoorbeeld onder wettelijke garantie of retournering van artikelen zowel voor als na het uitvoeren van koopovereenkomsten, ook via rechtstreeks contact (telefonisch, per e-mail);
 6. het bieden van de eigen informatie, berichten, nieuwsbrief en andere rechtstreekse communicatie van LPP;
 7. het garanderen van de beveiliging, functionaliteit en stabiliteit van onze diensten op elk niveau;
 8. evaluatie en meetbaarheid van gegevens met betrekking tot het aankoopproces, inclusief retouren en annuleringen door de gebruiker;
 9. het bieden, leveren en verwerken van cadeaukaarten en kortingen;
 10. het presenteren door LPP van de eigen producten op basis van uw modevoorkeuren.

In geval van het sluiten van een overeenkomst en uitvoeren en verlenen van de diensten die u beoogt te gebruiken, worden uw persoonsgegevens verwerkt op basis van de gesloten koopovereenkomst (artikel 6(1)b van de AVG). In de overige gevallen is de rechtsgrond LPP's gerechtvaardigde belang uit hoofde van zijn activiteiten (artikel 6(1)f van de AVG).

2. Presentatie van producten en diensten

Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt voor:

 1. het analyseren van de frequentie waarmee producten op de Website worden weergegeven en het presenteren van de artikelen en diensten van LPP die overeenkomen met uw winkelgeschiedenis en uw voorkeuren;
 2. het personaliseren van de presentatie van producten en diensten van LPP-merken op basis van de gegevens die u hebt verstrekt;
 3. het aanpassen van de weergaven op de webpagina en het doen van aanbevelingen die overeenkomen met uw modevoorkeuren.

Voor dit doel gebruiken we apparaatgegevens en toegangsgegevens evenals analoge gegevens die we van onze partners ontvangen. Dankzij de gepersonaliseerde presentatie van producten en diensten is de Website gemakkelijk en eenvoudig te gebruiken en is de beschikbaarheid van alle door ons aangeboden producten gegarandeerd. Met personalisering kunnen we artikelen en diensten laten zien aansluiten op uw behoeften.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking met als doel het afstemmen van onze producten op uw voorkeuren is het gerechtvaardigde belang van LPP ten behoeve van direct marketing (artikel 6(1)(f) van de AVG).

3. Reclame en marktonderzoek, gegevensanalyse

Wat betreft gegevensanalyses, waaronder ook marktonderzoek, gebruiken we uw gegevens ten behoeve van onze marketingdoeleinden voor:

 1. het aanmaken van doelgroepen van gebruikers (o.a. op sociale media, zoals Facebook) met vergelijkbare interesses en verwachtingen, een vergelijkbare benadering bij het gebruik van de Website of bij het winkelen (segmentatie);
 2. het verzamelen en verwerken van informatie met betrekking tot demografische gegevens, modevoorkeuren, gedrag bij het winkelen en gebruik van de Website, en voor het gebruiken van deze informatie ten behoeve van marketingactiviteiten voor de producten en diensten van LPP-merken;
 3. het identificeren van en anticiperen op modetrends;
 4. het doen van online omzetvoorspellingen;
 5. het marketen van onze producten en diensten;
 6. het plannen en analyseren van de doeltreffendheid van reclame-uitingen binnen doelgroepen;
 7. het verbeteren en aanpassen van reclame-uitingen met betrekking tot onze eigen producten en diensten.

Op deze manier kunnen we u op basis van statistische gegevens interessante producten van alle LPP-merken laten zien die zijn afgestemd op uw voorkeuren. Deze gegevens zijn verzamelde, anonieme gegevens en gegevens die via extra stappen aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld.

De rechtsgrond voor de verwerking is het gerechtvaardigde belang van LPP ten behoeve van direct marketing (artikel 6(1)(f) van de AVG).

4. Ontwikkeling van producten en technologieën

We gebruiken uw gegevens om onze producten en diensten te ontwikkelen (voor het maken van mobiele apps, het ontwikkelen van technologieën, het personaliseren van onze diensten) en deze af te stemmen op uw voorkeuren. Daarbij gebruiken we verzamelde, gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens waarmee problemen bij online winkelen gemakkelijker en sneller kunnen worden opgelost en de dienstverlening aan klanten verbetert. Op deze manier streven we naar het volgende:

 1. het realiseren van technische oplossingen waarbij de problemen die zich voordoen bij het zoeken naar passende producten worden opgelost, zodat u zonder problemen kunt winkelen;
 2. het stroomlijnen van de communicatiekanalen met de Verwerkingsverantwoordelijke door het gebruik van geautomatiseerde contactoplossingen (bijv. een chatbot);
 3. het optimaliseren van gepersonaliseerde diensten en technologieën op het gebied van gegevensanalyse, reclame voor de LPP-merken en online winkelen;
 4. het ontwikkelen van technologieën om de beveiliging van IT-systemen en persoonsgegevens te waarborgen en om fraude te voorkomen;
 5. het optimaliseren van bedrijfs- en logistieke processen, zoals het versnellen en vereenvoudigen van de uitvoering van gesloten overeenkomsten en aangeboden diensten;
 6. het continu ontwikkelen van technische oplossingen die de personalisering van aangeboden producten en diensten stroomlijnen en verbeteren;
 7. het implementeren en ontwikkelen van oplossingen voor geautomatiseerde probleemoplossing bij door klanten gemelde problemen;
 8. het voorkomen van fraude;
 9. het ontwikkelen en verifiëren van softwareoplossingen gericht op optimalisatie van noodzakelijke bedrijfs- en logistieke processen.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is het gerechtvaardigde belang van de Verwerkingsverantwoordelijke bij de ontwikkeling van producten en technologieën die nodig zijn voor een goede bedrijfsvoering en om de producten en diensten af te stemmen op uw behoeften (artikel 6(1)(f) van de AVG).

5. Optimalisatie van diensten

Ten behoeve van het verbeteren van onze bedrijfsvoering en het beschermen van de belangen van LPP worden uw gegevens verwerkt voor:

 1. het verbeteren van de service aan klanten door de Klantenservice, met name door het bieden van oplossingen voor het stroomlijnen van de verwerking van gemelde problemen (automatisering van service);
 2. het voorkomen van fraude;
 3. het verzekeren van de naleving van consumentenrechten op grond van het sluiten van de overeenkomst (het recht klachten in te dienen of artikelen te retourneren);
 4. het voldoen aan de verplichtingen van LPP in verband met het sluiten van koopovereenkomsten (documentatie van transacties en opslag van belastingdocumentatie);
 5. het aantonen dat ons bedrijf zich houdt aan de wet, met name op het gebied van consumentenrechten en de bescherming van persoonsgegevens;
 6. het vastleggen van claims van LPP.

Uw gegevens worden verwerkt op basis van de rechtsgrond van ons gerechtvaardigde belang, namelijk optimalisatie van onze activiteiten. Als de vereiste van gegevensverwerking voortkomt uit geldende wetgeving (bijv. belastingwetgeving, wetgeving op het gebied van consumentenbescherming, enz.), worden de gegevens verwerkt om aan te tonen dat ons bedrijf voldoet aan deze wetgeving (artikel 6(1)(f) van de AVG).

Welke gegevens we verwerken

 1. Om uw account op de Website te registreren: uw voor- en achternaam en e-mailadres.
 2. Om u uw account op de Website te laten gebruiken en beheren: uw voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, adres (straat, gebouwnummer, appartementnummer, postcode, stad of plaats, land), en btw-nummer of BSN (als een factuur wordt verstuurd).
 3. Om informatie (nieuwsbrief) te sturen over reclamecampagnes, speciale aanbiedingen en promotiecodes: e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.
 4. Om uw op de Website geregistreerde koopovereenkomsten uit te voeren: uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres (straat, gebouwnummer, appartementnummer, postcode, stad of plaats, land), btw-nummer of BSN (als een factuur wordt verstuurd), en details van uw aankopen op de Website.
 5. Om uw niet op de Website geregistreerde overeenkomsten uit te voeren: uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres (straat, gebouwnummer, appartementnummer, postcode, stad of plaats, land) en btw-nummer (als een factuur wordt verstuurd).
 6. Om u te informeren over de beschikbaarheid van de door u aangegeven producten: uw e-mailadres.
 7. Om door u geretourneerde artikelen te crediteren: uw bankrekeningnummer.
 8. Om u in staat te stellen contact met ons op te nemen: uw voornaam, achternaam, transactiegegevens (verzendadres, bestelde artikelen), contactgegevens (postadres, inclusief straat, gebouwnummer, appartementnummer, postcode, stad of plaats, land, e-mailadres, telefoonnummer), gesproken informatie – om de kwaliteit van de service aan klanten te verbeteren, kunnen we telefoongesprekken opnemen; hierover wordt u aan het begin van het gesprek geïnformeerd.

Rechten van betrokkenen

In verband met de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht:

 1. uw account te verwijderen door het volgen van de procedure voor het verwijderen van uw account in het deel "Mijn gegevens";
 2. uw gegevens te wissen zonder daarvoor de reden aan te geven. Dit kan er eventueel toe leiden dat uw account op de Website wordt verwijderd;
 3. bezwaar te maken tegen de verwerking van al uw gegevens of een deel van uw gegevens voor een specifiek doel;
 4. de verwerking van uw gegevens gedurende een bepaalde tijd of in een bepaalde mate te beperken;
 5. uw persoonsgegevens te corrigeren of te rectificeren. Wanneer u ingelogd bent op de Website kunt u deze wijzigingen ook zelf doorvoeren in het deel “Mijn gegevens”;
 6. u af te melden voor de nieuwsbrief;
 7. uw gegevens aan een andere entiteit door te geven. Hiervoor kunt u via het contactformulier contact met ons opnemen, en daarbij de naam en het adres aan te geven van de entiteit naar wie we uw gegevens moeten doorgeven evenals de omvang ervan, d.w.z. welke informatie we moeten doorgeven. De doorgifte verloopt elektronisch zodra uw verzoek is bevestigd. Dit is nodig om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen en om te verifiëren dat het verzoek inderdaad van u afkomstig is;
 8. op de hoogte te zijn van de omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 9. een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor persoonsgegevens. In Polen is dit de Voorzitter van het Kantoor voor gegevensbescherming, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warschau, Polen.

Het indienen van verzoeken en het uitoefenen van uw rechten is niet van invloed op eerder uitgevoerde handelingen. U ontvangt de informatie over de uitkomst van uw verzoek binnen een maand.

We bewaren de gegevens over uw transacties gedurende de door de belastingwetgeving vereiste periode om onze belangen als Verwerkingsverantwoordelijke te kunnen waarborgen door bewijs te verzamelen dat verband houdt met de evaluatie van klachten of geretourneerde artikelen. Het wissen van uw gegevens is niet van invloed op de verwerking ervan in dit verband.

Communicatie in verband met persoonsgegevens

U kunt ons berichten of verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens sturen via een kanaal van uw keuze:

 1. Per e-mail: support.be@reserved.com.
 2. Telefonisch: +32 2 342 02 02 (Gesprekskosten afhankelijk van de tarieven van de provider)
 3. Contactformulier beschikbaar op de Website.
 4. Per brief: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Polen.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

We bewaren persoonsgegevens gedurende:

 1. het bestaan van uw account op de Website;
 2. de door de belastingwetgeving bepaalde termijn (transactiegegevens) – 5 jaar na afloop van het belastingjaar waarin onze belastingverplichting begon;
 3. de door het gebruik van de klantenservice bepaalde termijn (in welke vorm dan ook) – 2 jaar na elk contact;
 4. onze marketingactiviteiten (nieuwsbrief) – tot u uw toestemming intrekt;
 5. rechtstreekse reclame voor onze producten – tot u doeltreffend en gerechtvaardigd bezwaar maakt;
 6. de periode waarin u wacht op melding van de beschikbaarheid van een product – tot 6 maanden na uw verzoek;
 7. statistische activiteiten, of voor het indienen van of verdedigen van een vordering (bijv. klachten) – tot de tijdslimiet voor de vordering volgens de geldende wetgeving is verstreken.

Doorgifte van gegevens ten behoeve van het verwerken en delen van gegevens

Voor zover dat nodig is voor het realiseren van specifieke doelen geven we uw gegevens ter verwerking door aan onze partners en bedrijven in de LPP-Groep. Hiertoe behoort onder andere het personeel van magazijnen en verkooppunten. Om uw gebruik van de online winkel te vereenvoudigen, kunnen we uw gegevens ook delen met verleners van IT-diensten of analysediensten (bijv. in verband met het opstellen van gepersonaliseerde productpresentatie of gebruikerssegmentatie), leveranciers van clouddiensten (bijv. via het gebruik van software op de servers van de leveranciers) en partijen die correspondentie versturen waarin reclame wordt gemaakt voor onze producten of diensten (nieuwsbrief). Ook verstrekken wij gegevens aan entiteiten die betrokken zijn bij de uitvoering van de op de Website gesloten overeenkomst, bijv. koeriersbedrijven en betaaldiensten. Op het moment dat deze gegevens worden gedeeld, worden zij verwerkingsverantwoordelijke. Een lijst van vertrouwde partners aan wie we persoonsgegevens doorgeven of met wie we deze delen, vindt u HIER.

Behalve voor de doelen zoals aangegeven in het Privacybeleid worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met derden of andere entiteiten. U ontvangt dus geen ander marketingmateriaal dan het onze. We bieden geen marketingdiensten aan derden.

We garanderen een veilige verwerking van uw persoonsgegevens door het gebruik van doeltreffende en zorgvuldig geselecteerde technische en organisatorische maatregelen.

Doorgifte van gegevens buiten de EER

Binnen het gebruik van de instrumenten van de Verwerkingsverantwoordelijke ter ondersteuning van diens lopende activiteiten, bijv. geleverd door Google, worden uw persoonsgegevens mogelijk doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), met name aan de Verenigde Staten van Amerika (VS) of aan een ander land waar de partner van Google instrumenten onderhoudt die worden gebruikt om in samenwerking met de Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens te verwerken. Een passende beveiliging van de verwerkte Persoonsgegevens buiten de EER is gewaarborgd door externe overeenkomsten met betrekking tot gegevensverwerking, op basis van standaardcontractbepalingen die voldoen aan de vereisten van de AVG.

Commerciële informatie – Nieuwsbrief

U kunt u aanmelden voor de Nieuwsbrief door uw e-mailadres of telefoonnummer door te geven. Wanneer u deze gegevens doorgeeft, stemt u ermee in commerciële informatie te ontvangen die uitsluitend afkomstig is van LPP (per e-mail of sms). We maken gebruik van elektronische communicatiemiddelen om u te informeren over beschikbare producten en diensten, trends, speciale aanbiedingen, uitverkoop, promotiecodes (voor dit doel kunnen we uw e-mailadres of telefoonnummer met onze vertrouwde partners delen) en openstaande aankopen in de online winkel. Ook is het mogelijk dat u via enquêtes wordt gevraagd naar uw mening.

U kunt u op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de betreffende link in de Nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar: support.be@reserved.com.

Melding van beschikbaarheid van product

Op uw verzoek kunnen we u elektronisch meldingen sturen over de beschikbaarheid van door u aangegeven producten. Wanneer het product beschikbaar is, ontvangt u daarvan op het door u opgegeven e-mailadres een melding. U hoeft geen persoonsgegevens te verstrekken, maar als u de melding wilt ontvangen, is dat wel nodig.

Door websites en mobiele apparaten verwerkte gegevens

Ten behoeve van het leveren van diensten aan u (waar dit nodig is of het gevolg is van ons gerechtvaardigde belang of dat van derden), hebben we het recht om automatisch gegevens die door webbrowsers of uw apparaten aan de server zijn doorgegeven te verzamelen en vast te leggen (bijv. om de beveiliging van IT-middelen of de veiligheid van andere Gebruikers te waarborgen). Deze gegevens zijn bijv. cookies, een IP-adres, software- en hardwareparameters, bekeken websites, een ID van een mobiel apparaat, informatie over appgebruik en andere gegevens over de apparaten en systemen die u gebruikt. Het verzamelen van dergelijke informatie ondersteunt een goede werking van webpagina's zodat u onze Website gemakkelijk en volledig kunt gebruiken.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes met IT-gegevens die een goede werking van de Website mogelijk maken. Ze worden opgeslagen op uw eindapparaten. Met de bestandjes kan het apparaat worden herkend en kan de weergave van de Website op uw voorkeuren worden aangepast. Cookies zijn nodig om u goed te kunnen laten inloggen op de Website en alle functies zonder problemen te laten gebruiken. Cookies informeren ons over uw activiteit op de Website maar kunnen niet worden gebruikt om u volledig te identificeren. Cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om:

 1. de inhoud van de Website aan te passen aan uw voorkeuren en het gebruik van webpagina's te optimaliseren;
 2. statistieken aan te maken waardoor wij meer inzicht krijgen in hoe u onze Website gebruikt, zodat we content kunnen laten zien die op uw modevoorkeuren aansluit;
 3. een sessie bij te houden;
 4. marketingcontent te laten zien voor onze producten, afgestemd op uw behoeften.

Voor meer informatie over cookies, zie HIER.

Inloggen met socialemedia-accounts

U kunt zich aanmelden op onze websites en dan de optie kiezen om in te loggen via uw socialemedia-account (bijv. Facebook, Google, enz.). Het is aan u hoe u zich aanmeldt of inlogt. Het inloggen wordt geverifieerd door de socialemediasite. U ontvangt ook informatie over de omvang van de gegevens die de socialemediasite aan ons heeft verstrekt. In dit geval zijn dat gegevens die nodig en voldoende zijn om u te identificeren en om veilig een account aan te maken op onze Websites. De gegevens zijn afkomstig van uw openbare profiel en bevatten hoofdzakelijk uw voornaam, achternaam en e-mailadres.

We hebben geen rechten tot uw socialemedia-account en zeker niet om er content op te plaatsen. Voor meer informatie over de gegevens die door socialemediasites worden gebruikt, gaat u naar het privacybeleid van de betreffende site (bijv. Facebook https://www.facebook.com/policy.php of Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

De socialemediasite die u hebt gebruikt om u aan te melden op onze Website geeft ons geen informatie over het verwijderen van uw account op die socialemediasite en over uw beslissing om niet in te loggen via dat account; dit is dan ook de reden waarom uw inloggegevens in onze database aanwezig blijven. Terwijl u bent ingelogd op onze Website kunt u uw account zelf verwijderen door middel van de procedure account verwijderen in het deel “Mijn gegevens”.

Zelfs als u uw gegevens wist, stoppen wij niet noodzakelijkerwijs met de verwerking ervan. We bewaren de gegevens over uw transacties gedurende de door de belastingwetgeving vereiste periode om onze belangen als Verwerkingsverantwoordelijke te kunnen waarborgen door bewijs te verzamelen dat verband houdt met de analyse van klachten of geretourneerde artikelen.

Facebook Custom Audience

Door gebruik te maken van de tool Facebook Custom Audience kunnen we een veilige database van e-mailadressen of telefoonnummers van onze klanten aan Facebook doorgeven. Bent u een geregistreerd gebruiker van Facebook of andere websites van de Meta Group en uw e-mailadres of telefoonnummer is gelijk aan het telefoonnummer dat u hebt doorgegeven bij het bezoek aan deze websites, dan krijgt u mogelijk gesponsorde berichten over onze aanbiedingen, trends, speciale aanbiedingen, sales of kortingscoupons te zien. Met deze tool sturen we u via uw e-mailadres of telefoonnummer niet rechtstreeks reclame. U kunt de remarketingfunctie “Aangepaste doelgroepen” zelf uitschakelen in de advertentie-instellingen. Hiervoor moet u op uw Facebook-account zijn ingelogd. Ga voor meer informatie over niet-standaard doelgroepen naar: https://en-gb.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494.

Facebook plug-in

Onze site bevat een Facebook plug-in (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, VS). De Facebook plug-in op onze site is gemarkeerd met het Facebooklogo. Deze plug-in verbindt u rechtstreeks met uw profiel op de Facebookserver. Facebook weet dan dat u onze site vanaf uw IP-adres hebt bezocht.

Als u onze site bezoekt terwijl u bent ingelogd met uw Facebookprofiel, slaat Facebook informatie over het bezoek op. Zelfs als u niet bent ingelogd, kan Facebook informatie over het IP-adres verkrijgen. We willen benadrukken dat Facebook ons niet informeert over de gegevens die het heeft verzameld en hoe het die gebruikt. Het doel waarvoor en de omvang van gegevens die door Facebook worden verzameld, zijn ons niet bekend.

Als u aanvullende informatie over het privacybeleid wenst, kunt u contact opnemen met Facebook of de gebruiksvoorwaarden doorlezen: https://www.facebook.com/about/privacy/. Als u de informatie over uw bezoeken aan onze webpagina's niet met Facebook wilt delen, adviseren we om eerst uit uw Facebook-account uit te loggen.

Pixel en vergelijkbare technologieën

Partners van wie wij diensten gebruiken, mogen de zogenoemde 'pixel' op onze Websites plaatsen. Met behulp van de 'pixel' of een vergelijkbare technologie wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van onze partners wanneer je onze Websites bezoekt. Voor het plaatsen van de 'pixel' is jouw toestemming nodig, die je geeft wanneer je promotionele cookies accepteert. Onze partners kunnen de speciale aanbiedingen die voor onze producten worden weergegeven, afstemmen op je modevoorkeuren die zijn vastgesteld op basis van de informatie die je tijdens het gebruik van de websites aan onze partners hebt verstrekt.

Hierdoor kun je gepersonaliseerde content over onze producten ontvangen, zodat deze interessanter voor je zijn en beter aansluiten op je voorkeuren. Door het verkrijgen van deze gegevens kunnen we ook het effect van gepersonaliseerde advertenties meten en rapporten maken over dergelijke content. Gedetailleerde informatie over de verwerking van je gegevens door onze partners vind je HIER.

Facebook Pixel

Onze webpagina's bevatten Facebook Pixel, zodat we producten van onze merken kunnen adverteren op basis van uw interesses wanneer u Facebook of andere sites bezoekt die deze tool gebruiken. Hierdoor is het mogelijk dat u een gepersonaliseerde advertentie ontvangt, zodat onze website en de producten die we aanbieden voor u zo interessant mogelijk zijn en zoveel mogelijk zijn afgestemd op uw behoeften. Door het verkrijgen van deze gegevens kunnen we ook het effect van gepersonaliseerde advertenties meten en rapporten maken over dergelijke content. De verzamelde gegevens zijn anoniem; we krijgen geen informatie over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden door Facebook bewaard en verwerkt. Dat is ook de reden dat er verbinding kan worden gemaakt met het juiste gebruikersprofiel. Facebook gebruikt deze gegevens voor reclamedoeleinden. Voor meer informatie over privacybescherming gaat u naar Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt de remarketingfunctie “Aangepaste doelgroepen” zelf uitschakelen in de advertentie-instellingen. Hiervoor moet u op uw account zijn ingelogd.

TikTok Pixel

Onze websites bevatten de TikTok Pixel, waardoor je steeds wanneer u de TikTok-website bezoekt, op basis van uw interesses advertenties van producten van onze merken ziet. Hierdoor kunt u gepersonaliseerde advertenties ontvangen van onze producten die voor u zo interessant mogelijk zijn en zoveel mogelijk zijn afgestemd op uw voorkeuren. Door het verkrijgen van deze gegevens kunnen we ook het effect van gepersonaliseerde advertenties meten en rapporten maken over dergelijke content. De verzamelde gegevens zijn anoniem; we krijgen geen informatie over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden door TikTok bewaard en verwerkt. Dat is ook de reden dat er verbinding kan worden gemaakt met het juiste gebruikersprofiel. TikTok gebruikt deze gegevens voor reclamedoeleinden.
Voor meer informatie over privacybescherming gaat u naar de website van TikTok: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings.

Informatie over profielen van LPP-merken op sociale media

We hebben profielen op sociale media zoals Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest en TikTok (hierna “sociale media”). Hierop plaatsen we informatie over de producten van onze merken. Beheerders van sociale media registreren uw gedrag met cookies en soortgelijke technologieën, ook tijdens elke interactie met onze profielen. De volledige omvang en de doelen van de verwerking van persoonsgegevens op sociale media worden bepaald door de beheerders ervan.

Als u onze profielen bezoekt, krijgen we toegang tot algemene statistieken met betrekking tot uw interesses en demografische gegevens (zoals leeftijd, geslacht, regio) die door beheerders van sociale media worden gegenereerd. Wij zijn volledig verantwoordelijk voor het beheren en posten op deze profielen, voor informatie gepost door gebruikers (ook in privéberichten) en voor de communicatie op aangegeven socialemediasites.

Facebook en Instagram worden beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook”).

YouTube wordt beheerd door Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië, VS.

Pinterest wordt beheerd door Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, Californië, VS.

Als u een account hebt op een specifieke socialemediasite, hebben we toegang tot informatie die is gesteld als openbaar. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor andere gebruikers van de site.

Bij uw bezoek aan het profiel gebruikt de beheerder van de sociale media cookies en soortgelijke technologieën om het gedrag van gebruikers en hun handelingen te monitoren. Deze informatie wordt bijvoorbeeld verzameld voor statistieken over de site. De statistieken bevatten uitsluitend geanonimiseerde gegevens over de gebruikers die het profiel bezoeken en kunnen niet aan een specifieke persoon worden gekoppeld. Wij hebben geen toegang tot persoonsgegevens die door sociale media worden gebruikt om bijvoorbeeld statistieken over de site te maken.

Dankzij de statistieken die de sociale media over de site genereren, hebben we informatie over hoe u onze profielen gebruikt en welke content daarop het populairst is. Met deze informatie verbeteren we onze profielen door de content die we plaatsen nauwkeuriger af te stemmen op uw interesses en voorkeuren. De beheerders van de socialemediasite zijn belast met de verwerking van uw gegevens ten behoeve van het genereren van sitestatistieken. Daarom is elke beheerder verplicht u te informeren over zaken die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens die gericht is op het maken van sitestatistieken en over de mogelijkheid onder de geldende wetgeving het recht tot privacybescherming uit te oefenen.

We gebruiken de door socialemediasites aangeboden diensten voor marketing van artikelen en diensten, met name door middel van gebruikerssegmentatie en activiteiten waarmee we de producten die we aanbieden goed kunnen afstemmen op uw behoeften (overeenkomstig de regels die zijn vastgelegd in de gebruiksvoorwaarden van de betreffende sites).

Voor meer informatie over uw rechten inzake gegevensbescherming met betrekking tot de aanmaak van sitestatistieken en de mogelijkheid deze rechten direct uit te oefenen in interacties met sociale media, gaat u naar:

1. Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/5195221251078753

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea

Verklaring inzake gegevensbescherming door Google Analytics

Onze sites maken gebruik van de volgende internetservice-analysemechanismen van Google Inc. (“Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS”): Google Analytics, Google Double Click en Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click en Google Tag Manager gebruiken cookies om het gebruik van websites te analyseren. De door de cookies verzamelde informatie wordt doorgegeven aan Google-servers in de VS en wordt gearchiveerd.

Als de IP-anonimiseringsfunctie tijdens uw bezoek aan onze website is geactiveerd, wordt uw gebruikers-IP door Google ingekort. Dit geldt voor lidstaten van de Europese Unie en voor andere staten die in de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte worden genoemd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt een volledig IP-adres naar de Google-server in de VS gestuurd, waar het vervolgens wordt ingekort. Op deze manier is de anonimiseringsfunctie voor IP-adressen op onze website actief.

Op verzoek van de websitebeheerder gebruikt Google de verzamelde informatie voor het analyseren van internetverkeer en voor het maken van rapporten over het gebruik van de website en andere diensten in verband met het gebruik van de Website. Het IP-adres dat door uw browser binnen Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samen met andere Google-gegevens bewaard.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren, zodat we dit kunnen verbeteren en u aantrekkelijke producten van onze merken kunnen laten zien.

Google Ads

Instrumenten van Google Ads maken het mogelijk uw gegevens naar andere partners en leveranciers van LPP te sturen. Het doel van het gebruik van Google Ads is marketing van producten van onze merken op externe websites via Google Ads. Op basis van de ontvangen gegevens van reclamecampagnes kunnen we het succes van onze marketingactiviteiten bepalen. We doen dit door alleen advertenties te tonen die aansluiten op uw modevoorkeuren. Ons doel is om onze website te verbeteren zodat deze u meer aanspreekt. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, d.w.z. via Google Ads, wordt er een cookie op uw computer opgeslagen, maar deze staat niet uw volledige identificatie toe. Informatie die wordt verzameld, kan betrekking hebben op het tonen van specifieke advertenties op websites, in de Google-zoekmachine en van Google's partners. Als u een geregistreerd Google-gebruiker bent, kan Google uw bezoek aan onze site aan uw account koppelen. Als u geen geregistreerd Google-gebruiker bent of als u niet bent ingelogd, kan Google ook uw IP-adres bewaren.

Google Ads Customer Match

Door gebruik te maken van de tool Google Ads Customer Match kunnen we Google tools een veilige database met e-mailadressen of telefoonnummers van onze klanten verzenden. Bent u een geregistreerd gebruiker van bijv. YouTube, Gmail of andere websites van de Google Group en uw e-mailadres of telefoonnummer is gelijk aan het telefoonnummer dat u hebt doorgegeven bij het bezoek aan de websites van de Google Group, dan krijgt u mogelijk gesponsorde berichten over onze aanbiedingen, trends, speciale aanbiedingen, sales of kortingscoupons te zien. Met deze tool sturen we u via uw e-mailadres of telefoonnummer niet rechtstreeks reclame. Voor meer informatie over de weergave van advertenties overeenkomstig de lijst met vaste klanten gaat u naar: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263.

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

Wij gebruiken webservice-analysemechanismen van Google Marketing Platform, zoals Display & Video 360, Campaign Manager 360 en Search Ads 360. Voor het beoordelen van de effectiviteit van de promotie- en reclamecampagnes van onze merken maken onze websites gebruik van de Floodlight DV360-tag. Het doel hiervan is het optimaliseren van de weergave van bepaalde advertenties, zodat u de advertenties ziet die goed passen bij uw voorkeuren of smaak. Met de tool is het mogelijk informatie te verzamelen en op te slaan over de advertenties waarop u klikt evenals informatie op basis van uw gedrag op de websites van derden. Google gebruikt een cookie-ID om te registreren welke advertenties in welke browser worden getoond en kan zo eventueel voorkomen dat ze meerdere keren worden getoond. Daarnaast kan Google cookie-ID's gebruiken om conversies in verband met een advertentieaanvraag te registreren. Cookies bevatten geen persoonsgegevens zoals e-mailadres, achternaam of woonadres. Met deze tool kan uw browser automatisch verbinding maken met de server van Google.

Ons doel is die producten van onze merken aan u te laten zien die passen bij uw interesses.

Ga voor meer informatie over Google Marketing Platform naar https://marketingplatform.google.com/about/.

Opt-out van marketingtools

U kunt de cookie-instellingen in uw webbrowser beheren. De kans bestaat dat door uw keuze volledig gebruik van enkele functies op de website niet mogelijk is. U kunt het opslaan van gegevens over het gebruik van de website (inclusief het IP-adres) zoals verzameld door cookies en de doorgifte ervan aan Google, evenals het delen ervan door Google, uitschakelen. Download en installeer hiertoe de plug-in die beschikbaar is op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Als u geen gepersonaliseerde presentaties van onze producten of advertenties van onze partners wenst te ontvangen, kunt u gebruikmaken van de volgende oplossingen:

 1. door in uw browser de instellingen te kiezen waardoor cookies van derden worden uitgeschakeld; ga voor meer informatie naar het cookiebeleid;
 2. door cookies voor Conversion Tracking, d.w.z. cookies van het domein “www.googleadservices.com”, https://www.google.de/settings/ads uit te schakelen. Na het verwijderen van de cookies worden deze instellingen gewist;
 3. door gepersonaliseerde advertenties uit te schakelen die onderdeel zijn van de “About Ads”-campagne op http://www.aboutads.info/choices. Na het verwijderen van de cookies worden de instellingen gewist;
 4. door cookies permanent uit te schakelen in Firefox, Internet Explorer of Google Chrome op http://www.google.com/settings/ads/plugin; denk er wel aan dat de functionaliteit van onze website hierdoor mogelijk niet meer optimaal is.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https://policies.google.com/privacy.

Wijzigingen in het Privacybeleid

De diensten en functies van de Website kunnen worden gewijzigd, wat betekent dat we het Privacybeleid in de toekomst mogelijk aanpassen. Op de Website wordt melding gemaakt van nieuwe versies van het document. Het document wordt ter informatie verstrekt. Bovenstaande informatie is door ons herzien op 07/06/2022.

 

Politique de confidentialité

Notre priorité absolue est la protection des informations et le respect de votre vie privée lorsque vous utilisez notre site Internet. Nous avons donc adopté des mesures de sécurité appropriées et nous tâchons de vous proposer une expérience agréable lorsque vous utilisez nos sites Internet. La présente politique établit les règles et l’étendue du traitement de vos données de notre part et vos droits et responsabilités associés.

 

Termes et définitions :

 • Site Internet : la boutique en ligne sur reserved.com/be/nl/.
 • Utilisateur : personne physique utilisant le site Internet.
 • LPP : LPP S.A., dont le siège social est sis à Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, inscrite au registre national du tribunal conservé par le tribunal de district de Gdańsk-Północ à Gdańsk, septième division commerciale du registre national du tribunal, sous le numéro KRS 778 (ci-après : « LPP »), au capital social de 3 704 846 PLN (totalement déboursé), n° REGON 190852164, n° NIP 583-10-14-898.
 • RGPD : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil en date du 27 avril 2016 portant sur la protection des personnes physiques en matière de traitement des données personnelles et de liberté de mouvement de telles données et révoquant la directive 95/46/CE.

 

Le contrôleur des données est :

LPP S.A., dont le siège social est sis à Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, inscrite au registre national du tribunal conservé par le tribunal de district de Gdańsk-Północ à Gdańsk, septième division commerciale du registre national du tribunal, sous le numéro KRS 778, au capital social de 3 704 846 PLN (totalement déboursé), n° REGON 190852164, n° NIP 583-10-14-898.

LPP a désigné un responsable de la protection des données qui peut être contacté pour toutes les affaires relatives au traitement des données personnelles et l’exercice des droits relatifs au traitement des données :

- par courrier à : LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk

- par e-mail à : dataprivacy@lppsa.com

 

Objectifs et motifs juridiques du traitement des données personnelles

1. Achats en ligne et services

Nous traitons vos données dans la mesure où cela est nécessaire pour conclure et exécuter le contrat de vente et proposer d’autres services, comme :

 1. la fourniture de sites Internet et d’applications mobiles afin de présenter et vendre nos produits ;
 2. la fourniture de services locaux, également proposés dans les boutiques physiques de LPP et pendant des événements et des foires auxquelles LPP participe ;
 3. le lancement de programmes promotionnels réguliers et cycliques ;
 4. le traitement de transactions conclues, y compris par exemple pour régler des paiements et des frais d’expédition ;
 5. la gestion et le traitement de demandes relatives aux droits des consommateurs, par exemple au titre d’une garantie statutaire ou des retours de marchandises, à la fois avant et après la conclusion du contrat de vente, également par le biais d’un contact direct (par téléphone, e-mail) ;
 6. la transmission d’éléments propres à LPP : informations, messages, newsletter et autres communications directes ;
 7. la garantie de la sécurité, des fonctionnalités et de la stabilité de nos services à tous les niveaux ;
 8. évaluation et mesurabilité des données liées au processus d’achat, notamment les retours et annulations, effectués par l'utilisateur ;
 9. la proposition, la livraison et le traitement de cartes cadeaux et de remises ;
 10. la présentation par LPP de ses propres produits sur la base de vos préférences en matière de mode.

En cas de conclusion et d’exécution d’un contrat et de fourniture des services que vous avez l’intention d’utiliser, vos données personnelles sont traitées sur la base du contrat de vente conclu (article 6(1)(b) du RGPD). Dans les autres cas, le motif juridique du traitement des données est l’intérêt légitime de LPP, issu de son activité (article 6(1)(f) du RGPD).

2. Présentation des produits et services

Vos données peuvent également être traitées pour :

 1. analyser la fréquence des produits affichés sur le site Internet et présenter les marchandises et services de LPP correspondant à votre historique d’achat et à vos préférences ;
 2. personnaliser la présentation de produits et services des marques LPP sur la base des données que vous avez fournies ;
 3. adapter les vues de la page Web et élaborer des recommandations afin de répondre à vos préférences en matière de mode.

Pour cela, nous utilisons des données relatives aux appareils et des données d’accès, ainsi que des données analogues, reçues de la part de nos partenaires. La présentation personnalisée des produits et services vous permet d’utiliser le site Internet de façon confortable et simple et garantit la disponibilité de tous les produits que nous proposons. La personnalisation nous permet de présenter des marchandises et des services qui correspondent à vos besoins.

Le motif juridique pour le traitement des données, visant à faire correspondre nos produits à vos préférences, est l’intérêt légitime de LPP qui se traduit par des opérations de marketing direct (article 6(1)(f) du RGPD).

3. Publicité et étude de marché, analyse de données

Dans le cadre des analyses de données, y compris des études de marché, nous utilisons vos données pour nos propres besoins promotionnels, afin de :

 1. créer des groupes cibles d’utilisateurs (également sur les réseaux sociaux, comme Facebook) ayant des intérêts et des attentes similaires ou une approche identique de l’utilisation du site Internet ou des achats (segmentation) ;
 2. recueillir et traiter des informations concernant les données démographiques, les préférences de mode et les habitudes d’utilisation du site Internet et des achats et utiliser ces informations pour des activités faisant la promotion des produits et services des marques LPP ;
 3. identifier et anticiper des tendances de la mode ;
 4. établir des prévisions d’achats en ligne ;
 5. promouvoir nos produits et services ;
 6. planifier et analyser l’efficacité des activités promotionnelles au sein des groupes cibles ;
 7. améliorer et adapter les activités promotionnelles concernant nos propres produits et services.

De cette façon, nous sommes en mesure de présenter des produits intéressants de toutes les marques LPP, conformément à vos préférences, à l’aide de données statistiques qui sont agrégées et anonymisées, ainsi que de données qui peuvent être liées à une personne spécifique, au moyen d'étapes supplémentaires.

Le motif juridique pour le traitement des données est l’intérêt légitime de LPP qui prend la forme d’un marketing direct (article 6(1)(f) du RGPD).

4. Développement de produits et technologies

Nous utilisons vos données dans le but de développer nos produits et services (création d’applications mobiles, développement de technologies, personnalisation de nos services) et pour les faire correspondre à vos préférences. Ce faisant, nous utilisons des données agrégées, pseudonymisées ou anonymisées, ce qui facilite et accélère la résolution de problèmes lors des achats en ligne et se révèle bénéfique en termes de service clientèle. De cette façon, nous cherchons à atteindre les objectifs suivants :

 1. création de solutions techniques qui impliquent l’élimination des problèmes relatifs à la recherche de produits appropriés afin d’optimiser vos achats ;
 2. optimisation des canaux de communication avec le contrôleur à l’aide de solutions de contact automatisées (par exemple, robot de discussion) ;
 3. optimisation de services et technologies personnalisés en termes d’analyse de données, de promotion des marques de LPP et d’achats en ligne ;
 4. développement de technologies afin de garantir la sécurité des systèmes informatiques, des données personnelles et pour empêcher la fraude ;
 5. optimisation des processus commerciaux et logistiques consistant à accélérer et simplifier l’exécution de contrats conclus et de services proposés ;
 6. développement continu de solutions techniques optimisant et affinant la personnalisation de produits et services proposés ;
 7. mise en œuvre et développement de solutions pour la résolution automatisée de problèmes signalés par les clients ;
 8. prévention de la fraude ;
 9. développement et vérification de solutions logicielles conçues pour optimiser les processus commerciaux et logistiques nécessaires.

Le motif juridique pour le traitement de vos données est l’intérêt légitime du contrôleur impliquant le développement de produits et technologies, nécessaires pour gérer correctement l’activité et faire correspondre les produits et services à vos besoins (article 6(1)(f) du RGPD).

5. Optimisation du service

Dans le but d’améliorer nos opérations commerciales et de protéger les intérêts de LPP, vos données sont traitées pour :

 1. améliorer les services fournis par le service clientèle, en particulier grâce à la mise en place de solutions optimisant le traitement des problèmes signalés (automatisation du service) ;
 2. prévenir la fraude ;
 3. garantir le respect des droits des consommateurs naissant de la conclusion du contrat (droit de déposer une réclamation ou de renvoyer des marchandises) ;
 4. respecter les obligations de LPP liées à la conclusion de contrats de vente (documentation des transactions et stockage de la documentation fiscale) ;
 5. prouver la conformité de notre activité en termes de droit, notamment du droit des consommateurs et de protection des données personnelles ;
 6. garantir les droits de LPP.

Le motif juridique du traitement de vos données est notre intérêt légitime, à savoir l’optimisation de notre activité. Lorsque la loi applicable exige ce traitement des données (par exemple, législation fiscale, législation de protection des consommateurs), les données sont traitées afin de démontrer la conformité de notre activité avec cette législation (article 6(1)(f) du RGPD).

Quelles sont les données que nous traitons ?

 1. Afin d’enregistrer votre compte sur le site Internet : votre nom et votre prénom, votre adresse e-mail.
 2. Afin de vous permettre d’utiliser et de gérer votre compte sur le site Internet : votre nom et votre prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail, votre genre, votre adresse (rue, numéro, numéro d’appartement, code postal, ville, pays), votre numéro d’identification fiscale ou votre numéro d’identification personnel (en cas d’émission d’une facture).
 3. Afin d’envoyer des informations (newsletter) à propos de campagnes promotionnelles, offres spéciales, codes promotionnels : votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone, votre date de naissance.
 4. Afin d’exécuter vos contrats de vente enregistrés sur le site Internet : votre nom et votre prénom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone, votre adresse (rue, numéro, numéro d’appartement, code postal, ville, pays), votre numéro d’identification fiscale ou votre numéro d’identification personnel (en cas d’émission d’une facture), détails de vos achats sur le site Internet.
 5. Afin d’exécuter des contrats conclus sans inscription sur le site Internet : votre nom et votre prénom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone, votre adresse (rue, numéro, numéro d’appartement, code postal, ville, pays), votre numéro d’identification fiscale (en cas d’émission d’une facture).
 6. Afin de vous informer sur les disponibilités des produits que vous avez indiqués : votre adresse e-mail.
 7. Afin de réaliser des règlements pour vous en cas de retour de marchandises : vos coordonnées bancaires.
 8. Afin de vous permettre de nous contacter : votre prénom, votre nom, les données de la transaction (adresse d’expédition, articles commandés), vos coordonnées (adresse postale, y compris la rue, le numéro, le numéro d’appartement, le code postal, la ville, le pays, l’adresse e-mail, le numéro de téléphone), votre voix – afin d’améliorer la qualité du service clientèle, nous pouvons être amenés à enregistrer des appels téléphoniques, ce dont vous êtes informé au début de l’appel.

Droits des sujets des données

En lien avec le traitement des données personnelles, vous avez le droit :

 1. De supprimer votre compte de vous-même en lançant la procédure de suppression de compte dans la section My data (Mes données).
 2. D’effacer vos données sans avoir à fournir de motif ; cela peut, le cas échéant, provoquer la suppression de votre compte sur le site Internet.
 3. De refuser le traitement de vos données en tout ou partie et pour un objectif spécifique.
 4. De limiter le traitement de vos données pendant une durée spécifique ou dans une mesure spécifique.
 5. De corriger ou de rectifier vos données personnelles. Vous pouvez également apporter les changements par vous-même en vous connectant sur le site Internet, dans la section My data (Mes données).
 6. De vous désinscrire de la newsletter.
 7. De transférer vos données vers un autre organisme. Pour cela, vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact, en indiquant le nom et l’adresse de l’organisme auquel nous devons transférer vos données et la nature des données (indiquez par exemple quelles sont les données à transférer). Le transfert aura lieu par voie électronique lorsque votre demande sera confirmée. Ceci est nécessaire afin de garantir la sécurité de ces données et de confirmer que la demande provient bien de vous.
 8. D’être informé de la nature du traitement des données personnelles.
 9. De déposer une réclamation auprès d’une autorité de supervision des données personnelles ; en Pologne, il s’agit du président du Bureau de la protection des données, à l’adresse : Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

L’envoi de demandes et l’exercice de vos droits n’auront aucun impact sur les actions que nous avons réalisées. Vous recevrez les informations sur l’issue de votre demande dans un délai d’un mois.

Nous stockons les données concernant vos transactions pendant la période établie par la législation fiscale ou pour garantir nos intérêts en tant que contrôleur, en rassemblant des preuves liées à l’évaluation des réclamations ou au retour des marchandises. L’effacement de vos données par vos soins ne met pas un terme à leur traitement à cet égard.

Communications relatives aux données personnelles

Vous pouvez nous adresser des avis ou des requêtes relatifs à vos données personnelles en utilisant l’un des modes de communication de votre choix :

 1. Par e-mail à : support.be@reserved.com.
 2. Par téléphone au : +32 2 342 02 02 (Gesprekskosten afhankelijk van de tarieven van de provider)
 3. Sur le formulaire de contact disponible sur le site Internet.
 4. Par courrier à : LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

Durée de conservation des données personnelles

Nous conservons vos données personnelles pendant :

 1. la durée d’existence de votre compte sur le site Internet ;
 2. au titre de la législation fiscale (données de transactions) – cinq ans après la fin de l’exercice fiscal au cours duquel est née notre obligation fiscale ;
 3. au titre de l’utilisation du service clientèle (sous quelque forme que ce soit) – deux ans après chaque contact ;
 4. au titre de nos activités promotionnelles (newsletter) – jusqu’à ce que vous révoquiez votre consentement ;
 5. au titre de la promotion directe de nos produits – jusqu’à ce que vous exprimiez une objection effective et légitime ;
 6. lorsque vous attendez une notification de disponibilité de produit – jusqu’à six mois après votre demande ;
 7. au titre d’activités statistiques, de dépôt d’une plainte ou d’une défense face à une plainte (comme une réclamation) – jusqu’à expiration du délai prévu pour la plainte au titre des lois applicables.

Transfert de données pour le traitement et le partage de données

Nous transférons vos données à des fins de traitement, dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre les objectifs spécifiques de nos partenaires et sociétés du groupe LPP. Il s’agit, mais sans s’y limiter, du personnel des entrepôts et des points de vente. Pour plus de commodité lors de votre utilisation de la boutique en ligne, nous pouvons également partager vos données avec des fournisseurs de services informatiques ou de services d’analyse (par exemple, en lien avec la préparation d’une présentation de produits personnalisée ou d’une segmentation d’utilisateurs), des fournisseurs de services de cloud (par exemple, grâce à l’utilisation de logiciels sur les serveurs des fournisseurs) ou des tiers chargés d’envoyer des courriers pour faire la promotion de nos produits ou services (newsletter). Nous fournissons également des données aux organismes participant à l’exécution du contrat conclu sur le site Internet, par exemple aux sociétés de transport et aux opérateurs de paiement. À partir du moment où ces données sont partagées, les tiers deviennent alors contrôleurs de ces données. Une liste des partenaires de confiance à qui nous transférons ou avec qui nous partageons des données personnelles est disponible ICI.

À l’exception des objectifs indiqués dans la politique de confidentialité, vos données personnelles ne seront pas partagées avec des tiers ou d’autres organismes. Vous ne recevrez donc pas de documents promotionnels autres que les nôtres. Nous ne fournissons pas de services promotionnels à des tiers.

Nous garantissons un traitement sécurisé de vos données personnelles grâce à des mesures techniques et organisationnelles efficaces et soigneusement sélectionnées.

Transfert de données en dehors de l’EEE

Dans le cadre de l’utilisation, par le contrôleur, des outils visant à soutenir ses opérations actuelles, fournis par exemple par Google, vos données personnelles peuvent être transférées vers des pays hors de l’Espace économique européen (EEE), en particulier les États-Unis d’Amérique ou un autre pays où le partenaire de Google conserve les outils utilisés pour traiter des données personnelles en collaboration avec le contrôleur. La sécurisation adéquate des données personnelles traitées en dehors de l’EEE est garantie par l’application de contrats externes concernant le traitement des données sur la base de clauses contractuelles standard conformes aux exigences du RGPD.

Informations commerciales – newsletter

Vous pouvez vous abonner à la newsletter en indiquant votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone. En communiquant ces données, vous acceptez de recevoir des informations commerciales provenant exclusivement de LPP (par e-mail ou SMS). Nous utilisons des moyens de communication électroniques pour vous informer des produits et services disponibles, des tendances, des offres spéciales, des soldes, des codes promotionnels (pour cela, nous devons partager votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone avec nos partenaires de confiance) et des achats non achevés dans la boutique en ligne. Vous pouvez également être amené à exprimer votre avis par l’intermédiaire de sondages.

Vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant sur le lien disponible dans chaque newsletter ou en adressant un e-mail à : support.be@reserved.com.

Notification de la disponibilité des produits

Sur demande de votre part, nous pouvons vous envoyer des notifications électroniques concernant la disponibilité de produits que vous avez choisis. Vous recevrez une notification à l’adresse e-mail que vous avez indiquée lorsque le produit sera disponible. La communication des données personnelles se fait librement mais elle est nécessaire si vous souhaitez recevoir la notification.

Données traitées par des sites Internet et par des appareils mobiles

Dans le but de vous fournir des services (lorsque cela est nécessaire ou est dans notre intérêt légitime ou dans celui de tiers), nous avons le droit d’obtenir et d’enregistrer automatiquement les données transmises au serveur par les navigateurs Web ou vos appareils (par exemple, pour garantir la sécurité des actifs informatiques ou la sécurité d’autres utilisateurs). Les données peuvent contenir, par exemple, des cookies, une adresse IP, des paramètres de logiciels et de matériels, des sites Internet consultés, un numéro d’identification d’appareil mobile, des informations d’utilisation d’applications et d’autres données concernant les appareils et les systèmes que vous utilisez. La collecte de telles informations aide au bon fonctionnement des pages Web et vous permet d’utiliser confortablement notre site Internet et d’y avoir pleinement accès.

Cookies

Les cookies sont de petits fichiers texte contenant des données informatiques qui permettent au site Internet de fonctionner correctement. Ils sont stockés sur vos appareils. Ces fichiers permettent de reconnaître l’appareil et d’adapter correctement l’aspect du site Internet à vos préférences. Les cookies sont nécessaires pour vous permettre de vous connecter correctement au site Internet et d’utiliser toutes les fonctions sans perturbation. Les cookies nous informent de votre activité sur le site Internet mais ils n'indiquent pas votre identification complète. Les cookies peuvent par exemple être utilisés pour :

 1. adapter le contenu du site Internet à vos préférences et optimiser l’utilisation des pages Web ;
 2. créer des statistiques pour nous aider à comprendre comment vous utilisez notre site Internet, afin que nous puissions afficher un contenu correspondant à vos préférences en matière de mode ;
 3. conserver une session ;
 4. fournir un contenu promotionnel relatif à nos produits répondant à vos besoins.

Pour plus d’informations sur les cookies, rendez-vous ICI.

Identification avec des comptes de réseaux sociaux

Vous pouvez vous inscrire sur nos sites Internet et utiliser l’option d’identification passant par les réseaux sociaux (par exemple, Facebook, Google, etc.). Vous choisissez la façon dont vous souhaitez vous inscrire ou vous connecter. Votre identification est authentifiée par le site du réseau social. Vous pouvez également recevoir des informations sur l’étendue des données que vous nous fournissez par le biais du site de réseau social. Dans ce cas, il s’agit de données nécessaires et permettant de vous identifier et de créer de manière sécurisée un compte sur nos sites Internet. Les données sont issues de votre profil public et comprennent principalement votre prénom, votre nom et votre adresse e-mail.

Nous n’obtenons aucun droit sur votre compte de réseau social, et en particulier aucun droit de publier du contenu sur celui-ci. Pour plus d’informations sur les données utilisées par les sites de réseaux sociaux, consultez la politique de confidentialité du site en question (par exemple, Facebook https://www.facebook.com/policy.php ou Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

Le site de réseau social que vous avez utilisé pour vous inscrire sur notre site Internet ne nous informe pas de la suppression de votre compte sur ce réseau social ni de votre décision de ne pas vous connecter par le biais de ce compte. C’est la raison pour laquelle vos données utilisées pour la connexion restent dans notre base de données. Lorsque vous êtes connecté sur notre site Internet, vous pouvez supprimer votre compte en entamant une procédure de suppression de compte dans la section My data (Mes données).

Même si vous effacez vos données, nous ne cessons pas nécessairement leur traitement. Nous stockons les données concernant vos transactions pendant la période établie par la législation fiscale ou pour garantir nos intérêts en tant que contrôleur, en rassemblant des preuves liées à l’évaluation des réclamations ou au retour des marchandises.

Facebook Custom Audience

En utilisant l’outil d'audiences personnalisées de Facebook, nous sommes susceptibles de transmettre une base de données sécurisée d’adresses e-mail et de numéros de téléphone de nos clients aux outils Facebook. Si vous avez un compte Facebook ou sur d'autres sites appartenant au groupe Meta et que vous avez utilisé la même adresse e-mail ou le même numéro de téléphone que ceux utilisés en visitant ces sites Web pour vous inscrire chez nous, il se peut que vous receviez des messages sponsorisés à propos de nos offres, tendances, offres spéciales, promotions ou bons de réduction. Grâce à cet outil, nous ne transmettons pas d'informations promotionnelles directement via votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone. Vous pouvez désactiver de vous-même la fonction de remarketing Audiences personnalisées dans les paramètres des publicités. Pour cela, vous devez vous connecter à votre compte Facebook. Pour en savoir plus sur les groupes de ciblage non standard, consultez ce site : https://en-gb.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494.

Module complémentaire Facebook

Notre site contient un module complémentaire pour Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californie, 94025, États-Unis). Le module complémentaire Facebook de notre site est signalé par le logo Facebook. Ce module complémentaire vous connecte directement à notre profil sur le serveur Facebook. Facebook est alors en mesure de savoir que vous avez visité notre site Internet, à partir de votre adresse IP.

Si vous vous rendez sur notre site tout en étant connecté à votre profil Facebook, Facebook enregistre les informations relatives à votre visite. Même si vous n’êtes pas connecté, Facebook est capable d’obtenir des informations sur votre adresse IP. Nous souhaitons souligner que Facebook ne nous informe pas des données qu’il collecte ni de la façon dont il les utilise. L’objectif et l’étendue des données recueillies par Facebook nous sont inconnus.

Si vous souhaitez recevoir des informations supplémentaires sur la politique de confidentialité, veuillez contacter Facebook ou consulter ses conditions d’utilisation : https://www.facebook.com/about/privacy/. Si vous ne souhaitez pas partager les informations concernant vos visites sur nos pages Web avec Facebook, nous vous recommandons de vous déconnecter d’abord de votre compte Facebook.

Pixel et technologie similaires

Les partenaires dont nous utilisons les services peuvent placer la technologie « pixel » sur nos sites Web. En utilisant « pixel » ou une technologie similaire, une connexion est établie avec les serveurs de nos partenaires lorsque vous visitez nos sites Web. Pour utiliser « pixel », nous avons besoin de votre autorisation, que vous fournissez lorsque vous acceptez les cookies promotionnels. Nos partenaires peuvent associer certaines offres spéciales pour nos produits à vos préférences en matière de mode en fonction des informations que vous avez fournies à nos partenaires en utilisant les sites Web.

Par conséquent, vous pouvez recevoir du contenu à propos de nos produits qui est personnalisé pour mieux correspondre à vos intérêts et à vos préférences. En recevant ces données, nous sommes également capables de mesurer le taux de succès des publicités personnalisées et de créer des rapports concernant ce type de contenu. Plus d'informations sur le traitement de vos données par nos partenaires sont disponibles ICI.

Facebook Pixel

Nos pages Web comprennent Facebook Pixel, ce qui nous permet de faire la publicité des produits de nos marques, en fonction de vos centres d’intérêt, lorsque vous vous rendez sur Facebook ou sur d’autres sites utilisant également cet outil. Par conséquent, il est possible que vous voyiez une publicité personnalisée. Cela permet de rendre notre site Internet et les produits que nous proposons aussi pertinents que possible pour vous et de les adapter à vos besoins de la meilleure façon possible. En recevant ces données, nous sommes également capables de mesurer le taux de succès des publicités personnalisées et de créer des rapports concernant ce type de contenu. Les données recueillies sont anonymes, puisque nous ne recevons aucune information sur l’identité de l’utilisateur. Les données sont conservées et traitées par Facebook, c’est pourquoi il est possible de se connecter au profil d’utilisateur concerné. Facebook utilise ces données à des fins publicitaires. Pour en savoir plus sur la protection de la confidentialité, rendez-vous sur Facebook : https://www.facebook.com/about/privacy/. Vous pouvez désactiver de vous-même la fonction de remarketing Custom Audiences (Publics personnalisés) dans les paramètres des publicités. Pour cela, vous devez être identifié dans votre compte.

Pixel de TikTok

Nos sites Web utilisent la fonctionnalité Pixel de TikTok, qui permet de vous présenter des annonces de produits de nos marques en fonction de vos intérêts, lorsque vous visitez le site Web TikTok. Par conséquent, il se peut que vous voyiez apparaître des annonces personnalisées de nos produits qui sont aussi pertinentes que possible et correspondent à vos préférences de la meilleure façon possible. En recevant ces données, nous sommes également capables de mesurer le taux de succès des publicités personnalisées et de créer des rapports concernant ce type de contenu. Les données recueillies sont anonymes, puisque nous ne recevons aucune information sur l’identité de l’utilisateur. Les données sont conservées et traitées par TikTok, c’est pourquoi il est possible de se connecter au profil d’utilisateur concerné. TikTok utilise ces données à des fins publicitaires.
Pour en savoir plus sur la protection de vos données, rendez-vous sur le site Web de TikTok : https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings.

Informations sur les profils des marques LPP sur les réseaux sociaux

Nous avons créé des profils sur les réseaux sociaux suivants : Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (ci-après, les « réseaux sociaux »), sur lesquels nous publions des informations à propos des produits de nos marques. Les administrateurs des réseaux sociaux enregistrent votre comportement grâce à des cookies et autres technologies similaires. L’enregistrement a également lieu à chaque interaction avec nos profils. L’étendue et les objectifs du traitement des données personnelles sur les réseaux sociaux sont définis par leurs administrateurs.

Si vous vous rendez sur nos profils, nous avons accès à des statistiques générales concernant vos centres d’intérêt et vos données démographiques (âge, genre, région), lesquelles sont générées par les administrateurs des réseaux sociaux. Nous avons l’entière responsabilité de la gestion de ces profils et des publications qui y figurent, des informations publiées par les utilisateurs (sur le site et dans les messages privés) et des communications sur les sites de réseaux sociaux spécifiés.

Facebook et Instagram sont administrés par Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlande (« Facebook »).

YouTube est administré par Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californie, États-Unis.

Pinterest est administré par Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, États-Unis.

Si vous disposez d’un compte sur un réseau social spécifique, nous avons accès aux informations définies comme publiques, dans les mêmes conditions que d’autres utilisateurs du site.

Lorsque vous visitez le profil, l’administrateur du réseau social utilise des cookies et autres technologies similaires pour surveiller le comportement des utilisateurs et les actions que vous engagez. Ces informations sont recueillies, par exemple pour créer les statistiques du site. Les statistiques ne contiennent que des données statistiques anonymisées à propos des utilisateurs qui se rendent sur le profil et elles ne peuvent en aucun cas être reliées à une personne précise. Nous n’avons pas accès aux données personnelles utilisées par les réseaux sociaux pour préparer, par exemple, les statistiques du site.

Du fait des statistiques du site générées par les réseaux sociaux, nous disposons d’informations sur la façon dont vous utilisez nos profils et sur le contenu publié qui est le plus populaire. Grâce à de telles informations, nous améliorons nos profils en adaptant plus précisément notre contenu à vos centres d’intérêt et vos préférences. Les administrateurs de chacun des sites de réseaux sociaux ont la responsabilité de traiter vos données afin de générer des statistiques de site. Par conséquent, chacun des administrateurs a l’obligation de vous informer de tous sujets liés au traitement des données personnelles dans le but de créer des statistiques de site et de la possibilité d’exercer votre droit de protection de la vie privée au titre des lois applicables.

Nous utilisons les services proposés par les sites de réseaux sociaux afin de faire la promotion de marchandises et de services, en particulier par le biais d’une segmentation des utilisateurs et d’activités nous permettant de faire correctement correspondre les produits que nous proposons à vos besoins (conformément aux règles établies dans les conditions d’utilisation de ces sites).

Pour en savoir plus sur vos droits à la protection des données relatifs à la création des statistiques de site et sur la possibilité d’exercer ces droits directement lors d’interactions avec les réseaux sociaux, rendez-vous sur :

1. Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/5195221251078753

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea

Déclaration sur la protection des données par Google Analytics

Nos sites utilisent les mécanismes d’analyse des services Web de Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis) : Google Analytics, Google Double Click et Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click et Google Tag Manager utilisent des cookies pour analyser le mode d’utilisation des sites Internet. Les informations recueillies par les cookies sont transmises à des serveurs Google aux États-Unis, puis archivées.

Si la fonction d’anonymisation de l’IP est activée lorsque vous visitez notre site Internet, votre IP d’utilisateur est abrégée par Google. Ceci concerne les États membres de l’Union européenne et d’autres États répertoriés dans l’accord sur l’Espace économique européen. Dans de rares cas seulement, une adresse IP complète est envoyée au serveur Google aux États-Unis, où elle est ensuite abrégée. De cette façon, la fonction d’anonymisation de l’adresse IP sera active sur notre site Internet.

À la demande de l’opérateur du site Internet, Google utilise les informations collectées pour analyser le trafic du site et préparer des rapports relatifs à son utilisation, ainsi que fournir d’autres services liés à l’utilisation du site Internet. L’adresse IP communiquée par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics n’est pas conservée avec d’autres données de Google.

Nous utilisons Google Analytics pour analyser la façon dont notre site Internet est utilisé et ainsi l’améliorer et vous présenter des produits attractifs de nos marques.

Google Ads

Il est possible que vos données soient envoyées à d’autres partenaires et fournisseurs de LPP dans le cadre de l’utilisation des outils Google Ads. L’objectif de Google Ads est de promouvoir des produits de nos marques sur des sites Internet externes. Les données reçues à l’issue de campagnes publicitaires nous permettent de déterminer le taux de réussite de nos activités promotionnelles. Pour cela, nous n’affichons que les publicités conformes à vos préférences de mode. Notre objectif est d’améliorer notre site Internet pour le rendre plus attrayant. Si vous vous rendez sur notre site Internet en passant par une publicité Google (Google Ads), un cookie est enregistré sur votre ordinateur mais celui-ci ne permettra pas de vous identifier totalement. Les informations recueillies peuvent concerner l’affichage de publicités spécifiques sur des sites Internet, dans le moteur de recherche Google et en provenance de partenaires de Google. Si vous êtes un utilisateur enregistré sur Google, Google peut relier votre visite sur notre site à votre compte. Si vous n’êtes pas enregistré sur Google ou si vous n’êtes pas identifié, Google peut également enregistrer votre adresse IP.

Google Ads Customer Match

En utilisant l’outil de ciblage par liste de clients de Google Ads, nous sommes susceptibles de transmettre une base de données sécurisée d’adresses e-mail et de numéros de téléphone de nos clients aux outils Google. Si vous avez un compte YouTube, Gmail ou sur d'autres sites appartenant au groupe Google et que vous avez utilisé la même adresse e-mail ou le même numéro de téléphone que ceux utilisés en naviguant sur des sites du groupe Google pour vous inscrire chez nous, il se peut que vous receviez des messages sponsorisés à propos de nos offres, tendances, offres spéciales, promotions ou bons de réduction. Grâce à cet outil, nous ne transmettons pas d'informations promotionnelles directement via votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone. Pour en savoir plus sur l'affichage d'annonces publicitaires selon une liste client ciblée, consultez le site suivant : https://support.google.com/google-ads/answer/7474263.

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

Nous utilisons les systèmes d'analyse de service Web de la plateforme marketing Google, tels que Display & Video 360, Campaign Manager 360 et Search Ads 360. Nos sites Web utilisent la balise Floodlight DV360 pour analyser l’efficacité des campagnes promotionnelles et publicitaires de nos marques. Le but est d’optimiser l'affichage de certaines publicités en privilégiant celles qui correspondent à vos préférences en matière de mode. L’outil permet de rassembler et stocker des informations à propos des publicités sur lesquelles vous cliquez ainsi que des informations sur votre comportement sur les sites Web de tiers. Google utilise un identifiant de cookie pour enregistrer les publicités qui s'affichent sur les différents navigateurs pour empêcher qu’elles n'apparaissent plus d'une fois. De plus, Google peut utiliser les identifiants de cookie pour enregistrer les conversions liées aux requêtes publicitaires. Les cookies ne contiennent pas de données personnelles telles que votre adresse e-mail, votre nom ou l’adresse de votre domicile. Cet outil autorise votre navigateur à se connecter automatiquement au serveur Google.

Notre objectif est de vous présenter les produits de nos marques qui correspondent à vos goûts.

Pour en savoir plus sur la plateforme marketing de Google, rendez-vous sur : https://marketingplatform.google.com/about/.

Désactiver les outils marketing

Vous pouvez gérer les paramètres des cookies dans votre navigateur Web. Sachez que votre choix peut compromettre la pleine utilisation de certaines fonctions du site Internet. Vous pouvez désactiver l’enregistrement des données d’utilisation du site Internet (adresse IP incluse) collectées par les cookies et leur transmission à Google, ainsi que leur partage par Google, en téléchargeant et en installant le module complémentaire disponible sur : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Si vous ne souhaitez pas recevoir de présentations personnalisées de nos produits ni de publicités de la part de nos partenaires, les solutions suivantes s’offrent à vous :

 1. choisir les paramètres appropriés dans votre navigateur en désactivant les cookies tiers ;
 2. désactiver les cookies du suivi de conversion, c’est-à-dire ceux du domaine « www.googleadservices.com », https://www.google.de/settings/ads. Ces paramètres seront effacés une fois les cookies supprimés ;
 3. désactiver les publicités personnalisées qui font partie de la campagne « About Ads » sur http://www.aboutads.info/choices ; les paramètres seront effacés une fois les cookies supprimés ;
 4. choisir de désactiver l’option en permanence pour Firefox, Internet Explorer ou Google Chrome sur http://www.google.com/settings/ads/plugin ; cependant, veuillez garder à l’esprit que cela peut limiter le fonctionnement de notre site Web.

Pour en savoir plus sur la politique de confidentialité de Google, rendez-vous sur : https://policies.google.com/privacy.

Modifications de la Politique de confidentialité

Les services et les fonctions du site Internet peuvent varier, ce qui signifie que nous pouvons être amenés à modifier la Politique de confidentialité à l’avenir. Nous annoncerons la publication de nouvelles versions du document sur notre site Internet. Le document est fourni à titre d’information. Nous avons révisé les informations qui précèdent le 07/06/2022.

 

Uw persoonsgegevens is veilig bij ons

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe oplossingen om beter te kunnen beantwoorden aan uw verwachtingen bij het gebruik van onze dienst. Wij respecteren uw privacy en dragen zorg voor de bescherming van uw gegevens. Daarom vragen wij u, in verband met het bijwerken van de werking van de Dienst, de nieuwe versie van het Privacybeleid te lezen, waarin wij de beginselen voor de behandeling van persoonsgegevens, de omvang van hun verwerking en uw rechten en plichten in verband daarmee uiteenzetten.