Izjava o odustaju od ugovora na daljinu

 

______________, u _______

___________________

 

___________________

___________________

(podaci klijenta)

 

LPP SERBIA d.o.o.
Milentija Popovića 5a
11070 Belgrade
Grad Beograd - Serbia

 

U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA I EU REGULATIVA I DIREKTIVA O ZAŠTITI ODREĐENIH PRAVA KUPACA I O ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PRODAVATELJA, OVIME OBJAVLJUJEM DA SE POVLAČIM IZ UGOVORA NA DALJINU KOJI SAM ZAKLJUČIO PUTEM INTERNET TRGOVINE RESERVED (WWW.RESERVED.COM) KOJU VODI LPP SERBIA D.O.O.) U VEZI SA SLJEDEĆOM ROBOM KOJA JE PREDMET NARUDŽBE BR. (BROJ NALOGA) __________________________ ILI RAČUN BR. _______________________ I KOJI SU MI DOSTAVLJENI DANA * _______________________:

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Broj narudžbe _________________________*

Broj računa ________________________ *

 

* Pružanje tih podataka učinit će proces povrata jednostavnijim i bržim.

 

Robu prilažem u nepromijenjenom stanju.

 

Nadoknadite mi njihovu kupovnu cijenu prijenosom:

- na račun kreditne kartice koja je korištena za izvršenje plaćanja, ili

- na broj računa:

___________________________________________________________________________

 

____________________

Datum i potpis

Your personal data is safe with us

Konstantno tražimo nova rešenja kako bismo bolje odgovorili na vaša očekivanja kada koristite našu uslugu. Poštujemo Vašu privatnost i brinemo o zaštiti Vaših podataka, pa Vas u vezi sa ažuriranjem rada Servisa molimo da pročitate novu verziju Politike privatnosti, gde predstavljamo principe postupanja sa ličnim podacima, obim njihovu obradu i prava i obaveze koje imate u vezi sa tim.