Общи условия – omnichannel

Следните Общи условия (наричани по-долу: „Общи условия“) определят правилата за предоставяне на услугата за продажба (Omnichannel) на Store Vision, състояща се в доставката на стоки, поръчани от клиента до мястото, посочено от този клиент.

 

1. Общите условия се прилагат само за продажба на стоки в магазини от марката Reserved, разположени на територията на България, с изключение на магазините.

 

2. Термините, използвани в Общите условия, означават:

а) Продавач - LPP Fashion Bulgaria EOOD

б) Магазин - магазини от марката Reserved, разположени на територията на България

в) Стоки - всички движими стоки, налични за продажба в Магазина

г) Клиент - лице, което купува стоки / проявява интерес към закупуване на стоки

д) Продажба от Store Vision (omnichannel) - услуга, предоставяна от продавача, даваща възможност на клиента да получи стока, която не е налична повече инфо:

 

3. Клиентът може да използва услугата за продажба (omnichannel) Store Vision, когато продуктът, от който се интересува, не е наличен сред стоките в магазина, където Клиентът се намира по това време. Не е възможно да се използва услугата Store Vision sale (omnichannel) за доставка на стоки, които са налични в магазина по времето, когато Клиентът е вътре.

 

4. Услугата за продажба (omnichannel) на Store Vision може да бъде предоставена при условие, че продуктът, от който се интересува Клиентът, в размера, посочен от Клиента, все още е на разположение в складовете на Продавача.

 

5. Стоките, поръчани от Клиента, ще бъдат доставени, по избор на Клиента, по един от следните методи:

а) До посочен магазин на територията на България и след това лично взимане от Клиента

б) Чрез избраната от Продавача куриерска фирма - за сметка на Продавача.

 

6. За да бъде извършена доставката, съгласно предвидените тук условия, Клиентът предоставя на Продавача данни, необходими за извършване на доставката, а именно:

а) В случай на лично вземане-име, фамилия и телефонен номер

б) В случай на куриерска доставка - име, фамилия, адрес, на който Клиентът ще получи поръчаните стоки и телефонен номер.

Тези данни са необходими за сключването и правилното изпълнение на договора за продажба. Данните ще бъдат обработвани от Продавача въз основа на “Store Vision sale (omnichannel) Processing of Personal Data Terms and Conditions”

 

7. Всички известия относно изпълнението на поръчката като част от услугата за продажба (омниканал) на Store Vision ще бъдат направени чрез текстово съобщение, изпратено на телефонния номер, предоставен от Клиента при извършване на поръчката.

 

8. Ако Клиентът има активен потребителски акаунт в сайтът  www.Reserved.com, той може по желание да предостави своя имейл адрес. Така Клиентът ще  може да използва функциите, предлагани от платформата Store Vision sale (omnichannel), единствено с цел проследяване на състоянието на поръчката. Тази възможност не влияе върху факта, че услугата за продажба (омниканал) на Store Vision се извършва в резултат на сключения в Store договор за продажба, а не договор, сключен от разстояние.

 

9. Продавачът си запазва правото временно да ограничи наличността на услугата за продажба (омниканал) на Store Vision, без да посочва причина за това.

 

10. Сключването на договор за продажба с използването на услугата за продажба (омниканал) на Store Vision представлява сключване на договор за продажба в присъствието на двете страни в Магазина и не засяга правата и задълженията на Клиента, свързани със сключването на договора за продажба в Магазина. Това означава по -специално, че правата на Клиента, свързани с връщане на Стоки, и правата на Клиента, свързани с гаранция (оплаквания), ще бъдат упражнявани съгласно правилата, приложими за продажбите в магазините; правото за връщане на стоки, поръчани чрез услугата Store Vision sale (omnichannel), се прилага за всички стоки, поръчани по този начин.

 

Store Vision sale (omnichannel) Обработка на Общи условия

 

1. Следните Общи условия (наричани по -долу: „Общи условия“) дефинират правилата за обработка на лични данни във връзка с доставката на стоки като част от услугата за продажба (омниканал) Store Vision.

 

2. Термините, използвани в Общите условия, означават:

а) Администратор на данни - LPP S.A. със седалище в Гданск, ул. Łąkowa 39/44, вписана в Националния съдебен регистър, воден от Окръжен съд Гданск - Полноц в Гданск, 7-ми търговски отдел на Националния съдебен регистър под KRS номер 778 (наричан по-долу: „LPP“), акционерен капитал 3 708 482 PLN (изплатен изцяло ), REGON 190852164, NIP 583-10-14-898.

б) Обработващ - субект, натоварен от LPP SA с обработката на лични данни, събрани за целите на услугата за продажба на Store Vision (многоканален); списък с процесори е включен в Общите условия

в) Лични данни - данни, отнасящи се до физическо лице, които позволяват идентифицирането на това лице, предоставени от това лице на Администратора на данни с цел използване на услугата Store Vision sale (omnichannel)

г) Магазин - магазин на марката Reserved, разположен на територията на България

д) Стоки - всички стоки, налични за продажба в магазина

е) Клиент - лице, използващо услугата Store Vision sale (omnichannel), предоставяща на администратора на лични данни лични данни

ж) Store Vision sale (omnichannel) - система за поръчка на стоки и доставката им на Клиента при условията, описани тук.

 

3. Клиентът предоставя на Администратора на лични данни своите лични данни само за целите на използване на услугата Store Vision sale (omnichannel).

 

4. Клиентът предоставя личните си данни в момента на поръчка в магазина.

 

5. Служителят на магазина въвежда лични данни с помощта на мобилно устройство чрез мобилното приложение Store Vision.

 

6. Във всеки момент Клиентът може да прочете условията за даване на съгласие за обработка на Лични данни, както и правата на Клиента във връзка с обработването на личните им данни.

 

7. Обхват от лични данни, предоставени от Клиента:

а) необходими за предоставяне на услугата за продажба (омниканал) на Store Vision чрез лично вземане в магазина:

- име и фамилия

- телефонен номер

б) е необходимо да предостави услугата за продажба (омниканал) на Store Vision чрез куриерска компания, избрана от Продавача:

- име и фамилия

- адрес за доставка

- телефонен номер

в) по избор:

- имейл адрес, който, ако Клиентът има потребителски акаунт в платформата www.Reserved.com, ще бъде свързан с този акаунт, за да предостави на Клиента възможност за проследяване на състоянието на поръчката.

 

8. Съгласието за обработка на лични данни съгласно Общите условия се дава абсолютно доброволно.

 

9. Личните данни, предоставени от Клиента, се събират и ще бъдат обработвани от Администратора и Обработващите данни единствено за целите на предоставянето на услугата за продажба (омниканал) на Store Vision.

 

10. По отношение на личните си данни, Клиентът по всяко време има право да:

а) Оттегли съгласието си за обработка на лични данни, което няма да повлияе на правилността на каквито и да било действия, предприети въз основа на даденото съгласие - тоест по-специално на правилността на направените поръчки и предоставените услуги

б) Поиска изтриване на лични данни, което няма да повлияе на правилността на каквито и да било действия, предприети въз основа на даденото съгласие - тоест по -специално на правилността на направените поръчки и предоставените услуги

в) Поиска ограничаване на обработката на лични данни

г) Поиска прехвърляне на лични данни към лице, посочено от Клиента

д) Поиска предоставяне на информация от Администратора на данни относно обхвата на обработване на Лични данни.

11. Администраторът на данни декларира, че Личните данни на Клиента ще бъдат изтрити от Администратора на данни от приложението Store Vision в рамките на един месец от деня, в който Клиентът ги е предоставил на Администратора на данни.

 

12. След като направите поръчка, Личните данни на Клиента ще се съхраняват от Администратора на данни и Обработващите за периода, необходим за упражняване на всякакви претенции от всяка страна (например за упражняване на гаранционните претенции на Клиента), както и за периода, изискван от приложимите разпоредби (за например данъчни разпоредби) и няма да бъдат обработвани за цели, които не са посочени в този параграф.

 

13. За правилното предоставяне на услугата Store Vision sale (omnichannel), администраторът на данни ще прехвърли личните данни на клиента на следните обработващи данни:

а) LPP Fashion Bulgaria EOOD, 1407 Sofia, 32A Cherni vrah blvd., BG 201589895

б) Куриерска компания – Спиди

 

14. Всички искания относно обработването, нарушаването или предполагаемото нарушение на личните данни трябва да бъдат отправяни до отдела за обслужване на клиенти на администратора на данни по един от следните начини:

- Ел Пи Пи Фешън България ЕООД - гр. София 1407, бул. „Черни връх“ 32А.

- Като се обадите на нашата линия за обслужване на клиенти: +359 2 4917 137

- По имейл: support.bg@Reserved.com

- Чрез формуляра за контакт на нашия уеб сайт. 

Вашите лични данни са в безопасност при нас

Ние непрекъснато търсим нови решения, за да отговорим по-добре на вашите очаквания, когато използвате нашитe услуги. Уважаваме вашата поверителност и се грижим за защитата на личната ви информация, затова във връзка с актуализирането ѝ ви молим да се запознаете с новата версия на Политиката за поверителност, където представяме принципите за работа с лични данни, обхвата на тяхната обработка и правата и задълженията, които имате във връзка с това.