Tietosuojakäytäntö / Privacy policy

Tietosuojakäytäntö

Tietojesi suojaaminen ja yksityisyytesi kunnioittaminen on meille ensisijaisen tärkeää, kun käytät verkkosivustoamme. Siksi huolehdimme asianmukaisista suojaustoimista käyttäessäsi verkkosivustojamme. Tässä käytännössä määritellään tietojesi käsittelyn säännöt ja laajuus sekä oikeutesi ja velvollisuutesi.

 

Termit ja määritelmät:

 • Verkkosivusto – verkkokauppa osoitteessa reserved.com/fi/en/.
 • Käyttäjä – verkkosivustoa käyttävä luonnollinen henkilö.
 • LPP – LPP S.A, jonka päätoimipaikka sijaitsee Gdańskissa, osoitteessa ul. Łąkowa 39/44, ja joka on rekisteröity Gdańskin Gdańsk-Północin käräjäoikeuden pitämään kansalliseen tuomioistuinrekisteriin, kansallisen tuomioistuinrekisterin 7. talousasioita käsittelevään jaostoon KRS-numerolla 778 (jäljempänä: ”LPP”), ja jonka osakepääoma on 3 704 846 PLN (kokonaan maksettu), REGON-numero on 190852164 ja NIP-numero on 583-10-14-898.
 • GDPR – Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. huhtikuuta 2016 annettu asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyn suojaamisesta sekä tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta. GDPR kumoaa direktiivin 95/46/EY.

 

Rekisterinpitäjä on:

LPP S.A, jonka päätoimipaikka sijaitsee Gdańskissa, osoitteessa ul. Łąkowa 39/44, ja joka on rekisteröity Gdańskin Gdańsk-Północin käräjäoikeuden pitämään kansalliseen tuomioistuinrekisteriin, kansallisen tuomioistuinrekisterin 7. talousasioita käsittelevään jaostoon KRS-numerolla 778, ja jonka osakepääoma on 3 704 846 PLN (kokonaan maksettu), REGON-numero on 190852164 ja NIP-numero on 583-10-14-898.

LPP on nimennyt tietosuojavastaavan, johon voi ottaa yhteyttä kaikissa henkilötietojen käsittelyyn ja tietojen käsittelyyn liittyvien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä asioissa:

- postitse: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk

- sähköpostitse: dataprivacy@lppsa.com

 

Tietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeudelliset perusteet

1. Verkkokauppa ja palvelut

Käsittelemme tietojasi siinä laajuudessa kuin se on tarpeen tilauksen tekemistä ja käsittelemistä sekä muiden palveluidemme tarjoamista varten. Tällaisia tarkoituksia ovat:

 1. tuotteidemme esitteleminen ja myyminen verkkosivustoilla ja mobiilisovelluksissa
 2. paikallisten palveluiden tarjoaminen, myös LPP:n kivijalkakaupoissa sekä tapahtumissa ja messuilla, joihin LPP osallistuu
 3. kampanjoiden säännöllinen järjestäminen
 4. tehtyjen tilausten käsittely, johon sisältyy muun muassa maksujen käsittely ja tuotteiden toimitus
 5. kuluttajan oikeuksiin liittyvien pyyntöjen käsittely, kuten lakisääteisten takuu- tai palautuspyyntöjen käsittely, ennen tilauksen tekemistä ja sen jälkeen, myös suoran yhteydenoton kautta (puhelin, sähköposti)
 6. LPP:n omien tietojen, viestien, uutiskirjeiden ja muiden suoraviestien lähettäminen
 7. palveluidemme turvallisuuden, toimivuuden ja vakauden takaaminen kaikilla tasoilla
 8. ostoprosessiin liittyvien tietojen arviointi ja mitattavuus, mukaan lukien käyttäjän tekemät palautukset ja peruutukset
 9. lahjakorttien ja alennusten tarjoaminen, toimittaminen ja käsitteleminen
 10. tuotteiden esittäminen muotimieltymyksiesi perusteella.

Henkilötietojasi käsitellään tilauksen tekemisen sekä käyttämiesi palveluiden tarjoamisen yhteydessä tehdyn myyntisopimuksen perusteella (GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta b). Muissa tapauksissa oikeudellinen peruste on LPP:n liiketoimintaan perustuva oikeutettu etu (GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f).

2. Tuotteiden ja palveluiden esittäminen

Tietojasi voidaan myös käsitellä seuraaviin tarkoituksiin:

 1. verkkosivustolla myytävien tuotteiden näyttötiheyden analysointi ja ostoshistoriaasi ja mieltymyksiäsi vastaavien LPP:n tuotteiden ja palveluiden esittäminen
 2. LPP:n tuotemerkkien tuotteiden ja palveluiden esittämisen mukauttaminen antamiesi tietojen perusteella
 3. verkkosivun näkymien muokkaaminen ja suosituksien luominen muotimieltymystesi perusteella.

Käytämme näitä tarkoituksia varten laite- ja käyttötietoja sekä vastaavia kumppaneiltamme saatuja tietoja. Kun esitämme tuotteita ja palveluita yksilöllisten mieltymysten mukaisesti, voit käyttää verkkosivustoa vaivattomasti ja helposti ja voimme taata kaikkien tarjoamiemme tuotteiden saatavuuden. Voimme esittää näin tarpeitasi vastaavia tuotteita ja palveluita.

Kun tietoja käsitellään tuotteiden esittämisen mukauttamista varten, oikeudellinen peruste on LPP:n oikeutettu etu suoramarkkinoinnin muodossa (GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f).

3. Mainonta ja markkinatutkimus, data-analyysi

Käytämme tietojasi data-analyysissa, mukaan lukien markkinatutkimuksissa, omiin myynninedistämistarkoituksiimme, joita ovat:

 1. kohderyhmien luominen (myös sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa) käyttäjistä, joilla on samanlaiset kiinnostuksen kohteet ja odotukset, ja jotka käyttävät verkkosivustoa tai tekevät ostoksia samankaltaisesti (segmentointi)
 2. demografisia tietoja, muotimieltymyksiä, ostoksia ja verkkosivustojen käyttötottumuksia koskevien tietojen kerääminen ja käsitteleminen sekä näiden tietojen käyttäminen LPP:n tuotemerkkien tuotteiden ja palveluiden myynninedistämistarkoituksiin
 3. muotitrendien tunnistaminen ja ennustaminen
 4. ennusteiden tekeminen verkko-ostoksista
 5. tuotteiden ja palveluiden myynninedistäminen
 6. myynninedistämisen tehokkuuden suunnitteleminen ja analysoiminen
 7. tuotteiden ja palveluiden myynninedistämisen kehittäminen ja mukauttaminen.

Tällä tavoin voimme esitellä sinulle kiinnostavia tuotteita kaikilta LPP:n tuotemerkeiltä mieltymystesi mukaisesti hyödyntämällä koottuja ja anonyymeja tilastotietoja sekä tietoja, jotka voidaan yhdistää lisätoimin tiettyyn henkilöön.

Käsittelyn oikeudellinen peruste on LPP:n oikeutettu etu suoramarkkinoinnin muodossa (GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f).

4. Tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen

Käytämme tietojasi tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen (mobiilisovellusten luomiseen, teknologioiden kehittämiseen, palveluidemme yksilöimiseen) ja niiden mukauttamiseen mieltymystesi mukaisesti. Käytämme tällöin koottuja, pseudonymisoituja tai anonymisoituja tietoja, jotka helpottavat ja nopeuttavat verkkokaupan ongelmanratkaisua ja ovat avuksi asiakaspalvelussa. Tällä tavoin pyrimme seuraaviin tavoitteisiin:

 1. teknisten ratkaisujen luominen, mukaan lukien ostosten tekemisen tehostaminen poistamalla sopivien tuotteiden etsimiseen liittyviä ongelmia
 2. yhteydenpidon tehostaminen rekisterinpitäjän kanssa käyttämällä automatisoituja yhteydenottoratkaisuja (esim. keskustelubotit)
 3. yksilöllisten palveluiden ja teknologioiden optimointi data-analyysin ja LPP:n tuotemerkkien ja verkkokaupan edistämisen kannalta
 4. IT-järjestelmien ja henkilötietojen turvallisuuden takaaminen ja petosten estäminen kehittämällä teknologioita
 5. liiketoiminta- ja logistiikkaprosessien optimointi, mukaan lukien tehtyjen tilausten ja tarjottujen palveluiden nopeuttaminen ja tehostaminen
 6. teknisten ratkaisujen jatkuva kehittäminen tarjottavien tuotteiden ja palveluiden yksilöinnin tehostamista ja optimointia varten
 7. asiakkaiden ilmoittamien ongelmien automaattiseen ratkaisemiseen tarkoitettujen ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto
 8. petosten torjunta
 9. tarvittavien liiketoiminta- ja logistiikkaprosessien optimointiin tarkoitettujen ohjelmistoratkaisujen kehittäminen ja tarkistaminen.

Tietojesi käsittelyn oikeudellinen peruste on rekisterinpitäjän sellaisten tuotteiden ja teknologioiden kehittämiseen liittyvä oikeutettu etu, jotka ovat välttämättömiä liiketoiminnan asianmukaisen toiminnan takaamiseen ja tuotteiden ja palveluiden mukauttamiseen tarpeisiisi (GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f).

5. Palveluiden optimointi

Tietojasi käsitellään liiketoimintamme kehittämistä sekä LPP:n etujen suojaamista varten seuraaviin tarkoituksiin:

 1. asiakaspalvelun parantaminen erityisesti kehittämällä ilmoitettavien ongelmien käsittelyä tehostavia ratkaisuja (palvelun automaatio)
 2. petosten torjunta
 3. sopimuksen tekemisestä johtuvien kuluttajan oikeuksien noudattaminen (oikeus tehdä valitus tai palauttaa tuotteet)
 4. tilauksen tekemiseen liittyvien LPP:n velvoitteiden asianmukainen noudattaminen (ostotapahtumaan liittyvien asiakirjojen laatiminen ja veroasiakirjojen säilyttäminen)
 5. liiketoimintamme lainmukaisuuden todistaminen, erityisesti kuluttajan oikeuksien ja henkilötietojen suojaamisen kannalta
 6. LPP:n saatavien turvaaminen.

Tietojesi käsittelyn oikeudellinen peruste on oikeutettu etumme, joka on liiketoimintamme optimointi. Jos tietojenkäsittelyvaatimus johtuu sovellettavista laeista (esim. verolainsäädäntö, kuluttajansuojalainsäädäntö), tietoja käsitellään liiketoimintamme lainmukaisuuden todistamiseksi (GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f).

Käsiteltävät tiedot

 1. Tilin luominen verkkosivustolla: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite.
 2. Tilin käyttäminen ja hallinnoiminen verkkosivustolla: etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, osoite (katu, rakennuksen numero, asunnon numero, postinumero, paikkakunta, maa), verotunnistenumero tai henkilötunnus (jos maksat laskulla).
 3. Tietojen (uutiskirjeiden) lähettäminen kampanjoista, erikoistarjouksista ja alennuskoodeista: sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika.
 4. Verkkosivustolla tekemäsi tilauksen käsittely: etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, osoite (katu, rakennuksen numero, asunnon numero, postinumero, paikkakunta, maa), verotunnistenumero tai henkilötunnus (jos maksat laskulla).
 5. Tehtyjen tilausten käsittely ilman verkkosivustolle rekisteröitymistä: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite (katu, rakennuksen numero, asunnon numero, postinumero, paikkakunta, maa), verotunnistenumero (jos maksat laskulla).
 6. Pyytämiesi tuotteiden saatavuudesta ilmoittaminen: sähköpostiosoite.
 7. Hyvityksen maksaminen palauttamistasi tuotteista: tilinumero.
 8. Yhteydenotto: etunimi, sukunimi, tilauksen tiedot (toimitusosoite, tilatut tuotteet), yhteystiedot (postiosoite, mukaan lukien katu, rakennuksen numero, asunnon numero, postinumero, paikkakunta, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero), ääni (voimme nauhoittaa puheluita asiakaspalvelun laadun parantamiseksi, mutta siitä ilmoitetaan puhelun alussa).

Rekisteröityjen oikeudet

Sinulla on henkilötietojen käsittelyn yhteydessä oikeus:

 1. poistaa oma tilisi Omat tiedot -kohdan kautta
 2. poistaa tietosi ilmoittamatta syytä, mutta se voi tapauksesta riippuen johtaa tilisi poistamiseen verkkosivustolta
 3. vastustaa tietojesi käsittelyä kokonaan tai osittain ja tiettyyn tarkoitukseen
 4. rajoittaa tietojesi käsittelyn tietylle aikavälille tai tiettyyn laajuuteen
 5. korjata tai oikaista henkilötietojasi. Voit tehdä muutokset myös itse Omat tiedot -kohdasta, kun olet kirjautunut verkkosivustolle
 6. peruuttaa uutiskirjeen tilauksen
 7. siirtää tietosi toiselle taholle. Tällöin voit ottaa meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella, jossa ilmoitat tietojen saajan nimen ja osoitteen sekä tietojen laajuuden (eli mitä tietoja siirretään). Tiedot siirretään sähköisesti, kun pyyntösi on vahvistettu. Tällä taataan tietojen turvallisuus ja varmistetaan, että pyyntö on peräisin nimenomaan sinulta
 8. saada tietoa henkilötietojen käsittelyn laajuudesta
 9. tehdä valitus henkilötietojen valvontaviranomaiselle. Puolassa tietosuojavastaavan osoite on: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Varsova.

Pyyntöjen esittäminen ja oikeuksien käyttäminen ei vaikuta aiemmin suoritettuihin toimiin. Saat tiedon pyyntösi ratkaisusta kuukauden kuluessa.

Säilytämme tilaustietoja verolainsäädännön määräämän ajan tai turvataksemme rekisterinpitäjän etumme keräämällä todisteita valitusten arviointia tai tuotteiden palauttamista varten. Tietojesi poistaminen ei keskeytä niiden käsittelyä kyseistä pyyntöä varten.

Henkilötietoihin liittyvä viestintä

Voit lähettää meille henkilötietoihin liittyviä ilmoituksia tai pyyntöjä valitsemallasi tavalla:

 1. Sähköposti: support.fi@reserved.com.
 2. Puhelin: +358 9 4272 3644.
 3. Verkkosivustolla oleva yhteydenottolomake.
 4. Posti: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja:

 1. niin kauan kuin sinulla on tili verkkosivustolla
 2. verolainsäädännön vaatiman ajan (tilaustiedot) – 5 vuotta sen verovuoden päättymisestä, jolloin verovelvollisuutemme syntyi
 3. asiakaspalvelun käytön (missä tahansa muodossa) seurauksena – 2 vuotta kustakin yhteydenotosta
 4. myynninedistämistoimiemme (uutiskirje) seurauksena – kunnes peruutat suostumuksesi
 5. tuotteidemme suoramainonnan seurauksena – kunnes esität tehokkaan ja perustellun vastalauseen
 6. tuotteen saatavuusilmoituksen pyytämisen seurauksena – enintään 6 kuukautta pyynnöstäsi
 7. tilastotoimien tai vaateiden esittämisen tai puolustamisen (esim. valitukset) seurauksena – kunnes sovellettavien lakien vaatima määräaika umpeutuu.

Tietojen siirto tietojen käsittelemistä ja luovuttamista varten

Siirrämme tietojasi käsiteltäväksi LPP-konserniin kuuluville kumppaneillemme ja yrityksillemme siinä laajuudessa kuin se on tarpeen tiettyjen tavoitteiden saavuttamista varten. Heitä ovat muun muassa varastojen ja myymälöiden henkilökunta. Voimme myös luovuttaa tietojasi verkkokaupan käytön tueksi IT-palveluiden tai analytiikkapalvelujen tarjoajille (esim. tuotteiden personoituun esittämiseen tai käyttäjäsegmentoinnin valmisteluun liittyen), pilvipalveluiden tarjoajille (esim. palveluntarjoajien palvelimilla olevan ohjelmiston käytön vuoksi) sekä tuotteitamme tai palveluitamme mainostaville osapuolille (uutiskirje). Toimitamme tietoja myös verkkosivustolla tehdyn tilauksen toimittamiseen osallistuville tahoille, kuten kuljetusyhtiöille ja maksupalveluiden tarjoajille. Heistä tulee tällaisten tietojen rekisterinpitäjiä heti, kun tiedot luovutetaan. Luettelo luotettavista kumppaneista, joille siirrämme tai luovutamme henkilötietoja, löytyy TÄÄLTÄ.

Henkilötietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille tai muille tahoille muita kuin tietosuojakäytännössä määriteltyjä tarkoituksia varten. Tästä johtuen saat mainosmateriaaleja ainoastaan meiltä. Emme tarjoa myynninedistämispalveluita kolmansille osapuolille.

Takaamme henkilötietojesi turvallisen käsittelyn käyttämällä tehokkaita ja asianmukaisesti valittuja teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä.

Tietojen siirtäminen ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjän nykyistä toimintaa tukevien työkalujen käytössä edellytetään, että esim. Google saattaa siirtää henkilötietojasi Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisiin maihin, erityisesti Yhdysvaltoihin (USA) tai muihin maihin, joissa Googlen kumppanilla on henkilötietojen käsittelyssä käytettäviä työkaluja. Käsiteltävien henkilötietojen asianmukainen suojaus taataan ETA-alueen ulkopuolella ulkopuolisilla sopimuksilla tietojen käsittelystä GDPR-asetuksen vaatimusten täyttävien vakiosopimuslausekkeiden perusteella.

Kaupalliset tiedot – uutiskirje

Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi. Antamalla nämä tiedot suostut vastaanottamaan kaupallisia tietoja yksinomaan LPP:ltä (sähköpostilla tai tekstiviestillä). Ilmoitamme verkkokaupassa saatavilla olevista tuotteista ja palveluista, trendeistä, erikoistarjouksista, alennusmyynneistä, alennuskoodeista ja kesken jääneistä tilauksista sähköisillä viestintävälineillä. Voimme myös kysyä mielipiteitä kyselyillä.

Voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa napsauttamalla uutiskirjeessä olevaa linkkiä tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen support.fi@reserved.com.

Tuotteiden saatavuusilmoitukset

Pyynnöstäsi voimme lähettää sinulle sähköisesti ilmoituksia haluamiesi tuotteiden saatavuudesta. Kun tuotetta on saatavilla, saat ilmoituksen antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta välttämätöntä, jos haluat ilmoituksen.

Verkkosivustojen ja mobiililaitteiden käsittelemät tiedot

Jotta voimme tarjota sinulle palveluita (kun se on tarpeen tai kun se johtuu meidän tai kolmansien osapuolien oikeutetusta edusta), meillä on oikeus automaattisesti kerätä ja tallentaa verkkoselaimien tai laitteidesi palvelimelle välittämiä tietoja (esim. IT-järjestelmien tai muiden käyttäjien turvallisuuden takaamista varten). Tällaisia tietoja voivat olla muun muassa evästeet, IP-osoite, ohjelmisto- ja laitteistoparametrit, selatut verkkosivustot, mobiililaitteen tunnus, sovelluksen käyttötiedot ja muut käyttämiäsi laitteita ja järjestelmiä koskevat tiedot. Tällaisten tietojen kerääminen tukee verkkosivujen virheetöntä toimintaa ja mahdollistaa verkkosivustomme vaivattoman ja täysimääräisen käytön.

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka sisältävät IT-tietoja, joiden avulla verkkosivusto voi toimia tarkoitetulla tavalla. Ne tallennetaan käyttämällesi laitteelle. Tiedostojen avulla laite voidaan tunnistaa ja verkkosivuston ulkoasua voidaan mukauttaa mieltymystesi mukaan. Evästeitä tarvitaan, jotta voit kirjautua sisään verkkosivustolle ja käyttää kaikkia ominaisuuksia vaivatta. Evästeet antavat meille tietoa toiminnastasi verkkosivustolla, mutta sinua ei voida tunnistaa näistä tiedoista. Evästeitä voidaan käyttää esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

 1. verkkosivuston sisällön mukauttaminen mieltymystesi mukaan ja verkkosivujen käytön optimointi
 2. tilastojen luominen verkkosivustomme käytöstä, jotta voimme näyttää muotimieltymyksiäsi vastaavaa sisältöä
 3. istunnon säilyttäminen
 4. tuotteitamme koskevan mainossisällön tarjoaminen tarpeidesi mukaan.

Lisätietoja evästeistä on TÄÄLLÄ.

Sisäänkirjautuminen sosiaalisen median tileillä

Voit rekisteröityä verkkosivustollemme ja kirjautua sisään sosiaalisen median tilin (esim. Facebook, Google) kautta. Voit itse päättää, miten haluat rekisteröityä tai kirjautua sisään. Sosiaalisen median sivusto todentaa kirjautumisesi. Saat myös tietoa sosiaalisen median sivuston meille toimittamien tietojen laajuudesta. Tässä tapauksessa näitä tietoja ovat tiedot, joita tarvitaan tunnistamiseesi sekä tilin turvalliseen luomiseen verkkosivustoillamme. Julkisesta profiilistasi saadaan joitain tietoja, kuten etu- ja sukunimesi sekä sähköpostiosoitteesi.

Meillä ei ole oikeuksia sosiaalisen median tiliisi, emmekä etenkään voi julkaista mitään sisältöä puolestasi. Lisätietoja sosiaalisen median sivustojen käyttämistä tiedoista on kyseisen sivuston tietosuojakäytännössä (esim. Facebook https://www.facebook.com/policy.php tai Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

Verkkosivustollemme rekisteröitymisessä käyttämäsi sosiaalisen median sivusto ei ilmoita meille sosiaalisen median tilisi poistamisesta ja päätöksestäsi olla kirjautumatta sisään kyseisen tilin kautta, minkä vuoksi sisäänkirjautumiseen käytetyt tiedot jäävät tietokantaamme. Voit poistaa tilisi itse Omat tiedot -kohdasta, kun olet kirjautunut verkkosivustollemme.

Vaikka poistaisit tietosi, emme välttämättä lopeta niiden käsittelyä. Säilytämme tilaustietoja verolainsäädännön määräämän ajan tai turvataksemme rekisterinpitäjän etumme keräämällä todisteita valitusten arviointia tai tuotteiden palauttamista varten.

Facebook-laajennus

Sivustomme sisältää Facebook-laajennuksen (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Sivustollamme oleva Facebook-laajennus on merkitty Facebookin logolla. Tämä laajennus ohjaa sinut suoraan Facebook-profiiliimme. Facebook saa tämän jälkeen tiedon siitä, että olet käynyt sivustollamme IP-osoitteestasi.

Facebook tallentaa käynnin tiedot, jos käyt verkkosivustollamme ollessasi kirjautuneena Facebook-profiiliisi. Facebook voi saada IP-osoitteesi, vaikka et olisi kirjautunut sisään. Facebook ei kuitenkaan ilmoita meille keräämistään tiedoista ja niiden käytöstä. Emme tiedä Facebookin keräämien tietojen tarkoitusta ja laajuutta.

Jos haluat lisätietoja tietosuojakäytännöstä, ota yhteyttä Facebookiin tai lue sen käyttöehdot: https://www.facebook.com/about/privacy/. Jos et halua jakaa tietoja verkkosivuillamme käynneistäsi Facebookin kanssa, kannattaa ensin kirjautua ulos Facebook-tililtäsi.

Pikseli ja vastaavat teknologiat

Yhteistyökumppanit, joiden palveluja käytämme, saattavat lisätä Verkkosivustoillemme niin kutsutun pikselin. Pikselin tai vastaavan teknologian avulla kumppaniemme palvelimiin muodostetaan yhteys, kun käyt Verkkosivustoillamme. Pikselin käyttäminen edellyttää suostumustasi, jonka annat hyväksyessäsi markkinointievästeet. Kumppanimme saattavat yhdistää tuotteisiimme liittyviä erikoistarjouksia muotimakuusi, joka määritetään kumppaniemme saamien tietojen perusteella käyttäessäsi verkkosivustoja.

Tämän ansiosta voit saada tuotteitamme koskevaa sisältöä, joka on valikoitu sinulle kiinnostuksen kohteidesi ja makusi perusteella. Vastaanottamalla tällaisia tietoja voimme myös mitata personoitujen mainosten tehokkuutta ja luoda raportteja tällaisesta sisällöstä. TÄÄLLÄ on lisätietoa siitä, miten kumppanimme käsittelevät tietojasi.

Facebook-pikseli

Verkkosivuillamme on Facebook-pikseli, jonka avulla voimme mainostaa sinulle tuotemerkkiemme tuotteita kiinnostuksen kohteidesi perusteella aina, kun käyt Facebookissa tai muilla sivustoilla, jotka myös käyttävät tätä työkalua. Saatat siis nähdä personoituja mainoksia sinua kiinnostavista ja tarpeitasi vastaavista verkkosivustollamme tarjottavista tuotteista. Vastaanottamalla tällaisia tietoja voimme myös mitata personoitujen mainosten tehokkuutta ja luoda raportteja tällaisesta sisällöstä. Kerätyt tiedot ovat anonyymejä ja emme saa tietoja käyttäjien henkilöllisyydestä. Facebook säilyttää ja käsittelee tietoja, minkä vuoksi tiedot voidaan yhdistää oikeaan käyttäjäprofiiliin. Facebook käyttää näitä tietoja mainostustarkoituksiin. Lisätietoja tietosuojasta saat Facebookilta: https://www.facebook.com/about/privacy/. Voit poistaa Mukautetut yleisöt -uudelleenmarkkinointiominaisuuden itse käytöstä mainosasetuksissa, jolloin sinun on oltava kirjautuneena tilillesi.

TikTok-pikseli

Verkkosivustoillamme on TikTok-pikseli, minkä vuoksi näet kiinnostuksen kohteidesi perusteella valittuja tuotemainoksia brändeiltämme, kun käyt TikTokin sivustolla. Voit siis nähdä personoituja mainoksia sinua kiinnostavista ja mieltymystesi mukaisista tuotteistamme. Vastaanottamalla tällaisia tietoja voimme myös mitata personoitujen mainosten tehokkuutta ja luoda raportteja tällaisesta sisällöstä. Kerätyt tiedot ovat anonyymejä, emmekä saa tietoja käyttäjien henkilöllisyydestä. TikTok säilyttää ja käsittelee tietoja, minkä ansiosta ne pystytään yhdistämään oikeaan käyttäjäprofiiliin. TikTok käyttää näitä tietoja mainostarkoituksiin.
Lisätietoja tietosuojasta saat TikTokin sivustolta: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings.

Tietoa LPP:n sosiaalisen median profiileista

Meillä on sosiaalisen median profiileja Facebookissa, Instagramissa, YouTubessa, Pinterestissä ja TikTokissa (jäljempänä “sosiaalinen media”), joissa julkaisemme tietoa tuotemerkkiemme tuotteista. Sosiaalisen median ylläpitäjät tallentavat toimintaasi koskevia tietojasi evästeillä ja muilla vastaavilla teknologioilla. Näitä tietoja tallennetaan myös aina, kun olet tekemisissä sosiaalisen median profiiliemme kanssa. Sosiaalisen median ylläpitäjät määrittelevät käsiteltävien henkilötietojen laajuuden ja tarkoitukset.

Jos käyt profiileissamme, näemme yleisiä kiinnostuksen kohteitasi koskevia tilastoja ja sosiaalisen median ylläpitäjien tuottamia demografisia tietoja (kuten ikä, sukupuoli, alue). Olemme täysin vastuussa tällaisten profiilien hallinnasta ja sisällön julkaisemisesta, käyttäjien julkaisemista tiedoista (myös yksityisviesteissä) ja viestinnästä tietyillä sosiaalisen median sivustoilla.

Facebookia ja Instagramia hallinnoi Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti ("Facebook").

YouTubea hallinnoi Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA.

Pinterestiä hallinnoi Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, USA.

Jos sinulla on tili tietyllä sosiaalisen median sivustolla, näemme julkisia tietojasi samoin kuin muutkin sivuston käyttäjät.

Vieraillessasi profiilissa sosiaalisen median ylläpitäjä seuraa käyttäjien toimintaa ja valintoja evästeillä ja muilla vastaavilla teknologioilla. Tietoja kerätään esimerkiksi sivuston tilastojen luomista varten. Tilastot sisältävät vain anonymisoituja tilastotietoja profiilissa käyvistä käyttäjistä, eikä niitä voida yhdistää tiettyyn henkilöön. Emme saa henkilötietoja, joita sosiaalinen media käyttää muun muassa tilastotietojen laatimiseen.

Sosiaalisen median tuottamien tilastotietojen ansiosta saamme tietoja siitä, miten käytät profiilejamme ja mikä julkaistuista sisällöistä on suosituinta. Tällaisten tietojen avulla voimme parantaa profiilejamme mukauttamalla julkaisemaamme sisältöä paremmin kiinnostuksen kohteidesi ja mieltymystesi mukaan. Sosiaalisen median sivuston ylläpitäjät ovat vastuussa tietojesi käsittelystä tilastotietojen luomista varten. Ylläpitäjät ovat siis velvollisia ilmoittamaan sinulle kaikista tilastotietojen laatimista varten käsiteltyihin henkilötietoihin liittyvistä asioista ja mahdollisuudesta käyttää sovellettavien lakien mukaisia tietosuojaoikeuksia.

Käytämme sosiaalisen median sivustojen tarjoamia palveluita tuotteiden ja palveluiden mainostamiseen, erityisesti käyttäjien segmentoinnilla ja toimilla, jotta voimme esitellä sinulle tarpeisiisi sopivia tuotteita (tällaisten sivustojen käyttöä koskevien sääntöjen mukaisesti).

Lisätietoja tilastotietojen luomiseen liittyvistä tietosuojaoikeuksistasi ja mahdollisuudesta käyttää näitä oikeuksia suoraan sosiaalisessa mediassa:

1. Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/5195221251078753

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea

Google Analyticsin tietosuojailmoitus

Sivustomme käyttävät seuraavia Google Inc:n (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) verkkopalveluiden analytiikkatyökaluja. Google Analytics, Google Double Click ja Google Tag Manager. Ne käyttävät evästeitä verkkosivustojen käytön analysoimiseen. Evästeiden keräämät tiedot välitetään ja arkistoidaan Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin.

Jos IP-osoitteen anonymisointitoiminto aktivoituu käydessäsi verkkosivustollamme, Google lyhentää IP-osoitteesi. Tämä koskee Euroopan unionin jäsenvaltioita ja muita Euroopan talousalueen sopimuksessa lueteltuja valtioita. Erikoistapauksissa koko IP-osoite voidaan lähettää Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle, jossa se lyhennetään. Tällöin IP-osoitteen anonymisointitoiminto on aktiivinen verkkosivustollamme.

Verkkosivuston ylläpitäjän pyynnöstä Google käyttää kerättyjä tietoja verkkosivuston liikenteen analysoimista ja verkkosivuston käyttöä ja muita verkkosivuston käyttöön liittyvien palveluiden käyttöä koskevien raporttien laatimista varten. Selaimesi Google Analyticsissa ilmoittamaa IP-osoitetta ei säilytetä yhdessä muiden Google-tietojen kanssa.

Käytämme Google Analyticsia verkkosivustomme käytön analysoimiseen, verkkosivuston parantamiseen sekä tuotemerkkiemme kiinnostavien tuotteiden esittelemiseen.

Google Ads

Google Adsin avulla tietosi voidaan lähettää muille LPP:n kumppaneille ja palveluntarjoajille. Google Adsin tarkoituksena on mainostaa tuotemerkkiemme tuotteita Google Adsin kautta ulkoisilla verkkosivustoilla. Voimme selvittää mainostoimiemme tehokkuusprosentin mainoskampanjoista saatujen tietojen perusteella näyttämällä vain muotimieltymystesi mukaisia mainoksia. Tavoitteenamme on tehdä verkkosivustostamme entistä houkuttelevampi. Jos käyt verkkosivustollamme Google-mainoksen, Google Adsin kautta, eväste tallennetaan tietokoneellesi, mutta evästeen kautta sinua ei voida tunnistaa. Kerätyt tiedot voivat sisältää tietoja tiettyjen mainosten näyttämisestä verkkosivustoilla, Googlen hakukoneessa ja Googlen kumppaneilta. Jos olet rekisteröitynyt Googlen käyttäjäksi, Google voi yhdistää käyntisi sivustollamme tiliisi. Jos et ole rekisteröitynyt Googlen käyttäjäksi tai jos et ole kirjautunut sisään, Google voi myös tallentaa IP-osoitteesi.

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

Käytämme verkkopalvelujen analysointiin tarkoitettuja Google Marketing Platform -ratkaisuja, kuten Display & Video 360-, Campaign Manager 360- ja Search Ads 360 -työkaluja. Verkkosivustoillamme käytetään Floodlight DV360 -tagia, joka arvioi brändiemme tarjous- ja mainoskampanjoiden vaikuttavuutta. Tarkoituksena on näyttää ensisijaisesti sellaisia mainoksia, jotka vastaavat mieltymyksiäsi ja muotimakuasi. Työkalu mahdollistaa tietojen keräämisen ja tallentamisen siitä, mitä mainoksia olet klikannut ja mitä olet tehnyt kolmansien osapuolten verkkosivustoilla. Google seuraa evästetunnuksen avulla, mitä mainoksia missäkin selaimessa on näytetty, ja voi siten estää samaa mainosta näkymästä useampaan kertaan. Google voi tallentaa evästetunnusten avulla myös tiedon mainospyyntöihin liittyvistä konversioista. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitteita, sukunimiä tai kotiosoitteita. Tämän työkalun kautta selaimesi saa automaattisesti yhteyden Googlen palvelimeen.

Tavoitteenamme on esitellä sinulle brändiemme tuotteita, jotka vastaavat kiinnostuksen kohteitasi.

Lisätietoa Google Marketing Platform -alustasta on osoitteessa https://marketingplatform.google.com/about/.

Markkinointityökalujen käytön estäminen

Voit hallita evästeasetuksia verkkoselaimessasi. Valintasi saattaa estää joidenkin verkkosivuston ominaisuuksien käytön. Jos haluat estää evästeitä tallentamasta verkkosivuston käyttöä koskevia tietojasi (mm. IP-osoite) ja lähettämästä niitä Googlelle sekä tällä tavoin estää myös Googlea luovuttamasta tietojasi eteenpäin, voit ladata ja asentaa seuraavan laajennuksen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Voit estää kiinnostuksen kohteisiisi mukautetun tuotteiden esittelyn ja yhteistyökumppaneidemme mainonnan seuraavien ratkaisujen avulla:

 1. Estä kolmannen osapuolen evästeet selaimesi asetuksista. Lisätietoja on evästekäytännössä.
 2. Estä konversioseurannan käyttämät eli www.googleadservices.com-verkkotunnuksesta peräisin olevat evästeet osoitteesta https://www.google.de/settings/ads. Nämä asetukset poistetaan evästeiden poistamisen jälkeen.
 3. Estä About Ads -kampanjaan kuuluva, kiinnostuksen kohteisiisi mukautettu mainonta osoitteesta http://www.aboutads.info/choices. Asetukset poistetaan evästeiden poistamisen jälkeen.
 4. Aseta pysyvä esto Firefox-, Internet Explorer- tai Google Chrome -selaimeen osoitteesta http://www.google.com/settings/ads/plugin. Huomaathan kuitenkin, että tämä voi rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.

Lisätietoja Googlen tietosuojakäytännöstä on osoitteessa https://policies.google.com/privacy.

Tietosuojakäytännön muutokset

Verkkosivuston palvelut ja ominaisuudet voivat muuttua, eli voimme tulevaisuudessa muokata tietosuojakäytäntöämme. Ilmoitamme käytännön uusista versioista verkkosivustolla. Tämä asiakirja annetaan vain tiedoksi. Edellä mainitut tiedot on tarkistettu 18/05/2022.

 

Privacy Policy

Our top priority is to protect information and respect your privacy as you use our Website so we take care of appropriate security measures and your convenience of using our websites. This Policy lays down the rules and scope of our processing of your data and your related rights and responsibilities.

 

Terms and definitions:

 • Website – the online shop on reserved.com/fi/en/.
 • User – a natural person using the Website.
 • LPP – LPP S.A. with its registered office in Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, entered in the National Court Register kept by the District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, 7th Commercial Division of the National Court Register, at KRS No. 778 (hereinafter: “LPP”), with a share capital of PLN 3,704,846 (fully contributed), REGON No. 190852164, NIP No. 583-10-14-898.
 • GDPR – Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC.

 

The data Controller is:

LPP S.A. with its registered office in Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, entered in the National Court Register kept by the District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, 7th Commercial Division of the National Court Register, at KRS No. 778, with a share capital of PLN 3,704,846 (fully contributed), REGON No. 190852164, NIP No. 583-10-14-898.

LPP has appointed a Data Protection Officer who can be contacted on all matters related to the processing of personal data and exercising the rights related to data processing:

- by post to: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk

- by email to: dataprivacy@lppsa.com

 

Purposes and legal grounds of personal data processing

1. Online shopping and services

We process your data to the extent as required for concluding and performing the sales contract and offering other services of ours, such as:

 1. providing Websites and mobile apps in order to present and sell our products;
 2. providing local services, also ones offered in LPP’s brick-and-mortar stores and during events and fairs attended by LPP;
 3. launching regular and cyclical promotional programmes;
 4. processing concluded transactions, which includes for instance settling payments and shipping goods;
 5. handling and processing requests related to consumer rights, for instance under statutory warranty or returns of goods both before and after concluding the sales contract, also through direct contact (phone, email);
 6. providing LPP’s own: information, messages, newsletter and other direct communications;
 7. guaranteeing the security, functionality and stability of our services on every level;
 8. evaluation and measurability of data related to the shopping process, including returns and cancellations made by the User;
 9. offering, delivering and processing of gift cards and discounts;
 10. LPP presenting its own products based on your fashion preferences.

In case of contract conclusion and performance and provision of the services which you intend to use, your personal data are processed on the basis of the concluded sales contract (Article 6(1)(b) of the GDPR). In the remaining cases, LPP’s legitimate interest arising from its business is the legal ground (Article 6(1)(f) of the GDPR).

2. Presentation of products and services

Your data can also be processed in order to:

 1. analyse the frequency of products displayed on the Website and present LPP’s goods and services matching your shopping history and your preferences,
 2. personalise the presentation of products and services of LPP brands based on the data you have provided,
 3. adapt the views on the web page and build recommendations to match your fashion preferences.

For this purpose we use device data and access data as well as analogous data received from our partners. Personalised presentation of products and services allows you to use the Website comfortably and easily and guarantees availability of all the products we offer. With personalisation, we can present goods and services matching your needs.

The legal ground for data processing for the purpose of matching our products to your preferences is LPP’s legitimate interest in the form of direct marketing (Article 6(1)(f) of the GDPR).

3. Advertising and market research, data analysis

Within data analyses, including market research, we use your data for our own promotional needs in order to:

 1. create target groups of users (also in social media, such as Facebook) with similar interests and expectations, a similar approach to Website use or to shopping (segmentation);
 2. gather and process information regarding demographic data, fashion preferences, shopping and Website use habits, and to use this information for the purpose of activities promoting the products and services of LPP brands;
 3. identify and anticipate fashion trends;
 4. build online shopping forecasts;
 5. promote our products and services;
 6. plan and analyse the effectiveness of promotional activities within target groups;
 7. improve and adapt promotional activities regarding our own products and services.

This way we can present interesting products of all LPP brands to you in accordance with your preferences using statistical data which are aggregate and anonymous, as well as data which can be linked to a specific person through additional steps.

The legal ground for the processing is LPP’s legitimate interest in the form of direct marketing (Article 6(1)(f) of the GDPR).

4. Development of products and technologies

We use your data for the purpose of developing our products and services (creating mobile apps, developing technologies, personalising our services) and matching them to your preferences. In doing so, we use aggregate, pseudonymised or anonymised data which facilitate and accelerate problem solving in online shopping and are beneficial for the customer service level. This way we pursue the following objectives:

 1. creation of technical solutions which involve eliminating the problems related to searching for appropriate products in order to streamline your shopping;
 2. streamlining of the channels for communication with the Controller by using automated contact solutions (e.g. chatbot);
 3. optimisation of personalised services and technologies in terms of data analysis, promotion of LPP’s brands and online shopping;
 4. development of technologies in order to guarantee the security of IT systems, personal data and to prevent fraud;
 5. optimisation of business and logistic processes consisting in accelerating and simplifying the performance of concluded contracts and services offered;
 6. continuous development of technical solutions streamlining and optimising personalisation of products and services offered;
 7. implementation and development of solutions for automated resolution of problems reported by the customers;
 8. fraud prevention;
 9. development and verification of software solutions designed to optimise necessary business and logistic processes.

The legal ground for processing of your data is the Controller’s legitimate interest involving the development of products and technologies, which is necessary to run the business properly and to match the products and services to your needs (Article 6(1)(f) of the GDPR).

5. Service optimisation.

For the purpose of improving our business operations and protecting the interests of LPP, your data are processed to:

 1. improve the customer service provided by Customer Service, especially through implementation of solutions streamlining processing of reported problems (service automation);
 2. prevent fraud;
 3. ensure compliance in terms of consumer rights arising from contract conclusion (right to file complaints or return goods);
 4. properly comply with LPP’s obligations connected with conclusion of sales contracts (transaction documentation and storage of tax documentation);
 5. prove the compliance of our business in terms of the law, especially in terms of consumer rights and personal data protection;
 6. secure LPP’s claims.

Your data are processed on the legal ground of our legitimate interest which is optimisation of our business, and if the data processing requirement arises from applicable laws (e.g. tax legislation, consumer protection legislation), the data are processed in order to demonstrate the compliance of our business with such legislation (Article 6(1)(f) of the GDPR).

What data we process

 1. In order to register your account on the Website: first and last name, email address.
 2. In order to allow you to use and manage your account on the Website: first and last name, phone number, email address, gender, address (street, building number, flat number, postal code, city or town, country), tax identification number or personal identification number (if an invoice is issued).
 3. In order to send information (newsletter) about promotional campaigns, special offers, promo codes: email address, phone number, date of birth.
 4. In order to perform your sales contracts registered on the Website: first and last name, email address, phone number, address (street, building number, flat number, postal code, city or town, country), tax identification number or personal identification number (if an invoice is issued), details of your shopping on the Website.
 5. In order to perform contracts concluded without your registration on the Website: first and last name, email address, phone number, address (street, building number, flat number, postal code, city or town, country), tax identification number (if an invoice is issued).
 6. In order to inform you about the availability of the products you have specified: email address.
 7. In order to make settlements with you for goods you return: bank account number.
 8. In order to allow you to contact us: first name, last name, transaction data (shipping address, ordered items), contact details (mailing address, including the street, building number, flat number, postal code, city or town, country, email address, phone number), voice – in order to improve customer service quality, we may record phone calls, of which fact you are informed at the beginning of the call.

Rights of data subjects

In connection with personal data processing, you have the right to:

 1. Delete your account on your own by launching the account deletion procedure in the “My data” section.
 2. Erase your data without giving the reason why; it may, as the case may be, result in the deletion of your account on the Website.
 3. Object to the processing of your data in whole or in part and for a specific purpose.
 4. Restrict the processing of your data for a specific time or to a specific extent.
 5. Correct or rectify your personal data. You can also make the changes on your own after logging in on the Website in the “My data” section.
 6. Opt out of the Newsletter.
 7. Transfer your data to another entity. To this end, you may contact us through the contact form, specifying the name and address of the entity to which we are to transfer your data and the scope of the data – i.e. specify which information we are to transfer. The transfer will take place electronically once your request is confirmed. This is necessary to guarantee the security of such data and to confirm that the request comes specifically from you.
 8. Be informed about the scope of personal data processing.
 9. Lodge a complaint with a personal data supervisory authority; in Poland this is the President of the Data Protection Office, address: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Submission of requests and exercise of your rights will have no impact on our completed actions. You will receive the information about the outcome of your request within a month.

We store the data about your transactions for the period arising from tax legislation or in order to secure our interests as the Controller by gathering evidence connected with evaluating complaints or returning goods. Your erasure of your data does not stop their processing in the specified respect.

Communications related to personal data

You can send us any notices or requests related to personal data using a channel of your choice:

 1. Email to: support.fi@reserved.com.
 2. Phone call to: +358 9 4272 3644.
 3. Contact form available on the Website.
 4. Letter to: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

Personal data retention time

We retain personal data for the time:

 1. of the existence of your account on the Website,
 2. arising from tax legislation (transaction data) – 5 years following the end of the tax year when our tax obligation arose,
 3. arising from the use of Customer Service (in whatever form) – 2 years following each contact,
 4. of our promotional activities (newsletter) – until you revoke your consent,
 5. of direct promotion of our products – until you express an effective and legitimate objection,
 6. of your waiting for a product availability notification – up to 6 months following your request,
 7. of statistical activities, assertion or defence of claims (e.g. complaints) – until the time limit provided for the claim under applicable laws expires.

Data transfer for processing and data sharing

We transfer your data for processing to the extent as required for attainment of specific objectives to our partners and companies from the LPP Group. They include but are not limited to the staff of warehouses and points of sale. For better convenience of your use of the online shop, we can also share your data with providers of IT services or analytical services (e.g. connected with preparing a personalised product presentation or user segmentation), providers of cloud services (e.g. through use of software on the providers’ servers), parties sending correspondence promoting our products or services (Newsletter). We also provide data to entities participating in the performance of the contract concluded on the Website, e.g. to courier companies and payment operators. They become controllers of such data the moment the data are shared. A list of trusted partners to whom we transfer or with whom we share personal data is available HERE.

Except for the objectives specified in the Privacy Policy, your personal data will not be shared with third parties or any other entities. You will, therefore, not receive promotional materials other than ours. We do not provide promotional services to third parties.

We guarantee secure processing of your personal data by using effective and properly selected technical and organisational measures.

Data transfer outside the EEA

Within the Controller’s use of the tools to support its current operations, provided e.g. by Google, your personal data may be transferred to countries from outside the European Economic Area (EEA), in particular to the United States of America (USA) or to another country where Google’s partner maintains tools used to process Personal Data in collaboration with the Controller. Proper securing of the processed Personal Data outside of the EEA is guaranteed by application of external contracts regarding data processing based on standard contractual clauses which meet the requirements of the GDPR.

Commercial Information – Newsletter

You may subscribe to the Newsletter by giving your email address or phone number. By giving such data you agree to receive commercial information coming exclusively from LPP (email or text message). We use means of electronic communications to inform you about available products and services, trends, special offers, clearance sales, promo codes and unfinished purchases in the online shop. You can also be asked to express your opinion through surveys.

You can unsubscribe at any time by clicking the link available in every Newsletter message or by sending an email to: support.fi@reserved.com.

Product availability notification

Upon your request, we can send you electronic notifications regarding availability of products you have specified. When the product is available, you will receive a notification to the email address you have provided. Personal data are given freely but they are necessary if you want to receive the notification.

Data processed by websites and by mobile devices

For the purpose of providing services to you (where this is necessary or arises from our or third parties’ legitimate interest), we have a right to automatically obtain and register data transmitted to the server by web browsers or your devices (e.g. in order to guarantee the security of IT assets or the security of other Users). The data may include e.g. cookies, an IP address, software and hardware parameters, browsed websites, a mobile device ID number, app use information and other data regarding the devices and systems you use. Collection of such information supports proper functioning of web pages and allows you to comfortably use and fully access our Website.

Cookies

Cookies are small text files containing IT data which allow the Website to function properly. They are stored on your endpoint devices. The files permit recognising the device and properly adapting Website appearance to your preferences. Cookies are necessary to allow you to properly log in to the Website and use all the features without disruptions. Cookies inform us about your activity on the Website but they do not permit your full identification. Cookies may be used for instance in order to:

 1. adapt the Website content to your preferences and optimise the use of web pages,
 2. create statistics to help us understand how you use our Website so that we can display content matching your fashion preferences,
 3. maintain a session,
 4. provide promotional content regarding our products to match your needs.

For more information about cookies, go HERE.

Logging in with social media accounts

You can sign up on our websites and then use the option of logging in through your social media account (e.g. Facebook, Google, etc.). It is up to you how you sign up or log in. Your logging in is authenticated by the social media site. You also receive information about the scope of data provided to us by the social media site. In this case, they are data required and sufficient for your identification and for secure creation of an account on our Websites. The data come from your public profile and include primarily your first name, last name and email address.

We do not have any rights to your social media account, especially to post any content on it. For more information on the data used by social media sites, go to the privacy policy of the specific site (e.g. Facebook https://www.facebook.com/policy.php or Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

The social media site which you have used to sign up on our Website does not inform us about the deletion of your account on that social media site and about your decision not to log in through that account, which is why your data used for logging in will remain in our database. While you are logged in on our Website, you can delete your account on your own by initiating the account deletion procedure in the “My data” section.

Even if you erase your data, we do not necessarily cease their processing; we store the data about your transactions for the period arising from tax legislation or in order to secure our interests as the Controller by gathering evidence connected with analysing complaints or returning goods.

Facebook plugin

Our site contains a Facebook plugin (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). The Facebook plugin on our site is marked with the Facebook logo. This plugin will directly connect you to our profile on the Facebook server. Facebook then learns that you have visited our site from your IP address.

If you visit our site while being logged in to your Facebook profile, Facebook will record information about the visit. Even if you are not logged in, Facebook is able to obtain IP address information. We wish to emphasise that Facebook does not inform us about the data it has collected and about how it uses it. The purpose and the scope of data collected by Facebook is unknown to us.

If you wish to receive additional information on the privacy policy, please contact Facebook or read its terms of use: https://www.facebook.com/about/privacy/. If you do not want to share the information regarding your visits on our web pages with Facebook, we recommend that you first log out of your Facebook account.

Pixel and similar technologies

Partners whose services we use may place the so-called “pixel” on our Websites. Using the “pixel” or a similar technology, a connection is established to our partners’ servers when you are visiting our Websites. Placing the “pixel” requires your consent which you provide when accepting promotional cookies. Our partners may match the special offers displayed for our products to your fashion preferences determined on the basis of the information provided to our partners during your use of the websites.

Consequently, you are able to receive personalised content about our products so that they are more interesting to you and relevant to your preferences. By receiving such data, we are also able to measure the success rate of personalised advertisements and create reports regarding such content. Detailed information on the processing of your data by our partners is available HERE.

Facebook Pixel

Our web pages include Facebook Pixel so that we can advertise products of our brands to you based on your interests whenever you visit Facebook or other sites that also use this tool. Consequently, you may receive a personalised advertisement so that our website and the products we offer are as interesting to you as possible and match your needs in the best possible way. By receiving such data, we are also able to measure the success rate of personalised advertisements and create reports regarding such content. The collected data are anonymous, as we do not obtain information about the user’s identity. The data are kept and processed by Facebook which is why it is possible to connect to the right user profile. Facebook uses such data for advertising purposes. For more information on privacy protection, go to Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. You can deactivate the “Custom Audiences” remarketing feature in advertisement settings on your own. For this purpose, you have to be logged in to your account.

TikTok Pixel

Our websites contain the TikTok Pixel, as a result of which whenever you visit the TikTok website, you are presented with such advertisements of products from our brands that are based on your interests. Consequently, you are able to receive personalised advertisements of our products which are as interesting to you as possible and match your preferences in the best possible way. By receiving such data, we are also able to measure the success rate of personalised advertisements and create reports regarding such content. The collected data are anonymous, as we do not obtain information about the user’s identity. The data are kept and processed by TikTok which is why it is possible to connect to the right user profile. TikTok uses such data for advertising purposes.
For more information on privacy protection, go to TikTok’s website: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings.

Information on LPP brand profiles in social media

We have profiles in social media: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (hereinafter “social media”), where we post information about the products of our brands. Social media administrators record your behaviour with cookies and other similar technologies, also during every interaction with our profiles. The full scope and purposes of personal data processing on social media are defined by their administrators.

If you visit our profiles, we gain access to general statistics regarding your interests and demographic data (such as age, gender, region) generated by social media administrators. We are fully responsible for managing and posting on such profiles, for information posted by users, also in private messages, and for communication on specified social media sites.

Facebook and Instagram are administered by Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland (“Facebook”).

YouTube is administered by Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA.

Pinterest is administered by Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, USA

If you have an account on a specific social media site, we have access to information set as public on the same terms as other users of the site.

As you visit the profile, the social media administrator uses cookies and other similar technologies to monitor user behaviour and the actions you take. The information is gathered for example in order to create site statistics. The statistics contain only anonymised statistical data about the users visiting the profile and they cannot be linked to a specific person. We do not have access to personal data used by social media in order to prepare, for example, site statistics.

Due to the site statistics generated by the social media, we have information on how you use our profiles and which of the posted content is the most popular. With such information, we improve our profiles by more precisely matching the content we post to your interests and preferences. The administrators of each of the social media sites are in charge of processing your data for the purpose of generating site statistics. Consequently, each of the administrators is obligated to inform you about any matters connected with personal data processing for the purpose of creating site statistics and about the possibility of exercising the privacy protection right under applicable laws.

We use the services offered by social media sites to promote goods and services, especially through user segmentation and activities allowing us to properly match the products we offer to your needs (in accordance with rules laid down in terms of use of such sites).

For more information about your data protection rights related to the creation of site statistics and about the possibility of exercising those rights directly in interactions with social media go to:

1. Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/5195221251078753

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea

Declaration on data protection by Google Analytics

Our sites use the web service analysis mechanisms of Google Inc. (“Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA”): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager use cookies to analyse how websites are used. The information collected by cookies is transmitted to Google servers in the USA and archived.

If the IP anonymisation feature is activated while you are visiting our website, your User IP is abbreviated by Google. This applies to European Union member states and other states listed in the agreement on the European Economic Area. Only in special cases is a full IP address sent to the Google server in the USA, where it is abbreviated. This way the IP address anonymisation feature is active on our website.

At the request of the website operator, Google uses collected information to analyse website traffic and to prepare reports on the use of the website and other services connected with Website use. The IP address communicated by your browser within Google Analytics is not kept together with other Google data.

We use Google Analytics in order to analyse the use of our website to improve it and to present you attractive products of our brands.

Google Ads

Within the use of Google Ads tools, your data can be sent to other partners and providers of LPP. The purpose of using Google Ads is to promote products of our brands through Google Ads on external websites. Based on the data received from advertising campaigns, we can determine the success rate of our promotional activities. We do this by displaying only advertisements that are consistent with your fashion preferences, and our purpose is to improve our website to make it more appealing to you. If you visit our website through a Google advertisement, Google Ads, a cookie will be saved on your computer but this will not permit your full identification. Collected information may pertain to displaying specific advertisements on websites, in the Google search engine and from Google’s partners. If you are a registered Google user, Google may link your visit on our site to your account. If you are not a registered Google user or you are not logged in, Google may also save your IP address.

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

We use web service analysis mechanisms of Google Marketing Platform, such as Display & Video 360, Campaign Manager 360 and Search Ads 360. Our websites use the Floodlight DV360 tag to assess the effectiveness of the promotional and advertising campaigns of our brands. The purpose is to optimise the display of certain advertisements in favour of those which properly match your preferences or fashion tastes. The tool makes it possible to gather and store information about the advertisements you click as well as information based on your behaviour on the websites of third parties. Google uses a cookie ID to record which ads are displayed in which browser and may thus prevent them from being displayed more than once. Additionally, Google may use cookie IDs to record conversions related to ad requests. Cookies do not contain any personal data, such as email addresses, last names or home addresses. This tool allows your browser to automatically connect to the Google server.

Our objective is to present those products of our brands to you which are consistent with your interests.

For more on Google Marketing Platform, go to https://marketingplatform.google.com/about/.

Opting out of marketing tools

You can manage cookie settings in your web browser. Your choice may compromise full use of some website features. You can disable saving of the website use data (IP address included) collected by cookies and their transmission to Google as well as their sharing by Google by downloading and installing the plugin available on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

If you do not want to receive personalised presentations of our products or advertisements from our partners, you may use the following solutions:

 1. choose appropriate settings in your browser by disabling third-party cookies; for more go to the cookie policy;
 2. disable cookies for Conversion Tracking, i.e. disable cookies from the “www.googleadservices.com” domain, https://www.google.de/settings/ads, in your browser settings; those settings will be erased after the cookies are deleted;
 3. disable personalised advertisements which are a part of the “About Ads” campaign on http://www.aboutads.info/choices; the settings will be erased after the cookies are deleted;
 4. permanently disable cookies in Firefox, Internet Explorer or Google Chrome on http://www.google.com/settings/ads/plugin. Please note that this may limit the functionality of our website.

For more information on Google’s privacy policy go to: https://policies.google.com/privacy.

Changes to the Privacy Policy

The services and features of the Website may change, which means that we may modify the Privacy Policy in the future. We will announce new versions of the document on the Website. The document is provided for information purposes. We revised the above information on 18/05/2022.

 

Your personal data is safe with us

Dear Customer,

To protect the personal data you have entrusted to us and in view of the fact that Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council (EU) of 27 April 2016 becomes effective as of 25 May 2018, please be informed that, having your security at heart, we have made certain changes in our online shop that are connected to the protection of such data.

We have developed new Online Shop Terms & Conditions and a new Privacy Policy, both documents effective as of 25 May 2018. You will be able to read them on our website www.reserved.com, tabs: Terms and Privacy Policy respectively. Links to those documents will also be available wherever you are dealing with consent to the processing of your personal data or to the Online Shop Terms & Conditions while visiting our website.

According to the Regulation in question, in addition to the rights of access, rectification and erasure of your data, you will have additional rights arising from the Regulation, such as: the right to request to have your data erased, the right to withdraw the consent to the data processing and the right to object to the data processing. We have adapted our shop to the new requirements. Your data remain safe. If you have any questions or doubts, please do not hesitate to contact us.