Hae

Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

Tietojesi suojaaminen ja yksityisyytesi kunnioittaminen on meille ensisijaisen tärkeää, kun käytät verkkosivustoamme. Siksi huolehdimme asianmukaisista suojaustoimista käyttäessäsi verkkosivustojamme. Tässä käytännössä määritellään tietojesi käsittelyn säännöt ja laajuus sekä oikeutesi ja velvollisuutesi.

 

Termit ja määritelmät:

 • Verkkosivusto – verkkokauppa osoitteessa reserved.com/fi/fi/.
 • Käyttäjä – verkkosivustoa käyttävä luonnollinen henkilö.
 • LPP – LPP S.A, jonka päätoimipaikka sijaitsee Gdańskissa, osoitteessa ul. Łąkowa 39/44, ja joka on rekisteröity Gdańskin Gdańsk-Północin käräjäoikeuden pitämään kansalliseen tuomioistuinrekisteriin, kansallisen tuomioistuinrekisterin 7. talousasioita käsittelevään jaostoon KRS-numerolla 778 (jäljempänä: ”LPP”), ja jonka osakepääoma on 3 704 846 PLN (kokonaan maksettu), REGON-numero on 190852164 ja NIP-numero on 583-10-14-898.
 • GDPR – Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. huhtikuuta 2016 annettu asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyn suojaamisesta sekä tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta. GDPR kumoaa direktiivin 95/46/EY.

 

Rekisterinpitäjä on:

LPP S.A, jonka päätoimipaikka sijaitsee Gdańskissa, osoitteessa ul. Łąkowa 39/44, ja joka on rekisteröity Gdańskin Gdańsk-Północin käräjäoikeuden pitämään kansalliseen tuomioistuinrekisteriin, kansallisen tuomioistuinrekisterin 7. talousasioita käsittelevään jaostoon KRS-numerolla 778, ja jonka osakepääoma on 3 704 846 PLN (kokonaan maksettu), REGON-numero on 190852164 ja NIP-numero on 583-10-14-898.

LPP on nimennyt tietosuojavastaavan, johon voi ottaa yhteyttä kaikissa henkilötietojen käsittelyyn ja tietojen käsittelyyn liittyvien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä asioissa:

- postitse: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk

- sähköpostitse: dataprivacy@lppsa.com

 

Tietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeudelliset perusteet

1. Verkkokauppa ja palvelut

Käsittelemme tietojasi siinä laajuudessa kuin se on tarpeen tilauksen tekemistä ja käsittelemistä sekä muiden palveluidemme tarjoamista varten. Tällaisia tarkoituksia ovat:

 1. tuotteidemme esitteleminen ja myyminen verkkosivustoilla ja mobiilisovelluksissa
 2. paikallisten palveluiden tarjoaminen, myös LPP:n kivijalkakaupoissa sekä tapahtumissa ja messuilla, joihin LPP osallistuu
 3. kampanjoiden säännöllinen järjestäminen
 4. tehtyjen tilausten käsittely, johon sisältyy muun muassa maksujen käsittely ja tuotteiden toimitus
 5. kuluttajan oikeuksiin liittyvien pyyntöjen käsittely, kuten lakisääteisten takuu- tai palautuspyyntöjen käsittely, ennen tilauksen tekemistä ja sen jälkeen, myös suoran yhteydenoton kautta (puhelin, sähköposti)
 6. LPP:n omien tietojen, viestien, uutiskirjeiden ja muiden suoraviestien lähettäminen
 7. palveluidemme turvallisuuden, toimivuuden ja vakauden takaaminen kaikilla tasoilla
 8. ostoprosessiin liittyvien tietojen arviointi ja mitattavuus, mukaan lukien käyttäjän tekemät palautukset ja peruutukset
 9. lahjakorttien ja alennusten tarjoaminen, toimittaminen ja käsitteleminen
 10. tuotteiden esittäminen muotimieltymyksiesi perusteella.

Henkilötietojasi käsitellään tilauksen tekemisen sekä käyttämiesi palveluiden tarjoamisen yhteydessä tehdyn myyntisopimuksen perusteella (GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta b). Muissa tapauksissa oikeudellinen peruste on LPP:n liiketoimintaan perustuva oikeutettu etu (GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f).

2. Tuotteiden ja palveluiden esittäminen

Tietojasi voidaan myös käsitellä seuraaviin tarkoituksiin:

 1. verkkosivustolla myytävien tuotteiden näyttötiheyden analysointi ja ostoshistoriaasi ja mieltymyksiäsi vastaavien LPP:n tuotteiden ja palveluiden esittäminen
 2. LPP:n tuotemerkkien tuotteiden ja palveluiden esittämisen mukauttaminen antamiesi tietojen perusteella
 3. verkkosivun näkymien muokkaaminen ja suosituksien luominen muotimieltymystesi perusteella.

Käytämme näitä tarkoituksia varten laite- ja käyttötietoja sekä vastaavia kumppaneiltamme saatuja tietoja. Kun esitämme tuotteita ja palveluita yksilöllisten mieltymysten mukaisesti, voit käyttää verkkosivustoa vaivattomasti ja helposti ja voimme taata kaikkien tarjoamiemme tuotteiden saatavuuden. Voimme esittää näin tarpeitasi vastaavia tuotteita ja palveluita.

Kun tietoja käsitellään tuotteiden esittämisen mukauttamista varten, oikeudellinen peruste on LPP:n oikeutettu etu suoramarkkinoinnin muodossa (GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f).

3. Mainonta ja markkinatutkimus, data-analyysi

Käytämme tietojasi data-analyysissa, mukaan lukien markkinatutkimuksissa, omiin myynninedistämistarkoituksiimme, joita ovat:

 1. kohderyhmien luominen (myös sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa) käyttäjistä, joilla on samanlaiset kiinnostuksen kohteet ja odotukset, ja jotka käyttävät verkkosivustoa tai tekevät ostoksia samankaltaisesti (segmentointi)
 2. demografisia tietoja, muotimieltymyksiä, ostoksia ja verkkosivustojen käyttötottumuksia koskevien tietojen kerääminen ja käsitteleminen sekä näiden tietojen käyttäminen LPP:n tuotemerkkien tuotteiden ja palveluiden myynninedistämistarkoituksiin
 3. muotitrendien tunnistaminen ja ennustaminen
 4. ennusteiden tekeminen verkko-ostoksista
 5. tuotteiden ja palveluiden myynninedistäminen
 6. myynninedistämisen tehokkuuden suunnitteleminen ja analysoiminen
 7. tuotteiden ja palveluiden myynninedistämisen kehittäminen ja mukauttaminen.

Tällä tavoin voimme esitellä sinulle kiinnostavia tuotteita kaikilta LPP:n tuotemerkeiltä mieltymystesi mukaisesti hyödyntämällä koottuja ja anonyymeja tilastotietoja sekä tietoja, jotka voidaan yhdistää lisätoimin tiettyyn henkilöön.

Käsittelyn oikeudellinen peruste on LPP:n oikeutettu etu suoramarkkinoinnin muodossa (GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f).

4. Tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen

Käytämme tietojasi tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen (mobiilisovellusten luomiseen, teknologioiden kehittämiseen, palveluidemme yksilöimiseen) ja niiden mukauttamiseen mieltymystesi mukaisesti. Käytämme tällöin koottuja, pseudonymisoituja tai anonymisoituja tietoja, jotka helpottavat ja nopeuttavat verkkokaupan ongelmanratkaisua ja ovat avuksi asiakaspalvelussa. Tällä tavoin pyrimme seuraaviin tavoitteisiin:

 1. teknisten ratkaisujen luominen, mukaan lukien ostosten tekemisen tehostaminen poistamalla sopivien tuotteiden etsimiseen liittyviä ongelmia
 2. yhteydenpidon tehostaminen rekisterinpitäjän kanssa käyttämällä automatisoituja yhteydenottoratkaisuja (esim. keskustelubotit)
 3. yksilöllisten palveluiden ja teknologioiden optimointi data-analyysin ja LPP:n tuotemerkkien ja verkkokaupan edistämisen kannalta
 4. IT-järjestelmien ja henkilötietojen turvallisuuden takaaminen ja petosten estäminen kehittämällä teknologioita
 5. liiketoiminta- ja logistiikkaprosessien optimointi, mukaan lukien tehtyjen tilausten ja tarjottujen palveluiden nopeuttaminen ja tehostaminen
 6. teknisten ratkaisujen jatkuva kehittäminen tarjottavien tuotteiden ja palveluiden yksilöinnin tehostamista ja optimointia varten
 7. asiakkaiden ilmoittamien ongelmien automaattiseen ratkaisemiseen tarkoitettujen ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto
 8. petosten torjunta
 9. tarvittavien liiketoiminta- ja logistiikkaprosessien optimointiin tarkoitettujen ohjelmistoratkaisujen kehittäminen ja tarkistaminen.

Tietojesi käsittelyn oikeudellinen peruste on rekisterinpitäjän sellaisten tuotteiden ja teknologioiden kehittämiseen liittyvä oikeutettu etu, jotka ovat välttämättömiä liiketoiminnan asianmukaisen toiminnan takaamiseen ja tuotteiden ja palveluiden mukauttamiseen tarpeisiisi (GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f).

5. Palveluiden optimointi

Tietojasi käsitellään liiketoimintamme kehittämistä sekä LPP:n etujen suojaamista varten seuraaviin tarkoituksiin:

 1. asiakaspalvelun parantaminen erityisesti kehittämällä ilmoitettavien ongelmien käsittelyä tehostavia ratkaisuja (palvelun automaatio)
 2. petosten torjunta
 3. sopimuksen tekemisestä johtuvien kuluttajan oikeuksien noudattaminen (oikeus tehdä valitus tai palauttaa tuotteet)
 4. tilauksen tekemiseen liittyvien LPP:n velvoitteiden asianmukainen noudattaminen (ostotapahtumaan liittyvien asiakirjojen laatiminen ja veroasiakirjojen säilyttäminen)
 5. liiketoimintamme lainmukaisuuden todistaminen, erityisesti kuluttajan oikeuksien ja henkilötietojen suojaamisen kannalta
 6. LPP:n saatavien turvaaminen.

Tietojesi käsittelyn oikeudellinen peruste on oikeutettu etumme, joka on liiketoimintamme optimointi. Jos tietojenkäsittelyvaatimus johtuu sovellettavista laeista (esim. verolainsäädäntö, kuluttajansuojalainsäädäntö), tietoja käsitellään liiketoimintamme lainmukaisuuden todistamiseksi (GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f).

Käsiteltävät tiedot

 1. Tilin luominen verkkosivustolla: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite.
 2. Tilin käyttäminen ja hallinnoiminen verkkosivustolla: etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, osoite (katu, rakennuksen numero, asunnon numero, postinumero, paikkakunta, maa), verotunnistenumero tai henkilötunnus (jos maksat laskulla).
 3. Tietojen (uutiskirjeiden) lähettäminen kampanjoista, erikoistarjouksista ja alennuskoodeista: sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika.
 4. Verkkosivustolla tekemäsi tilauksen käsittely: etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, osoite (katu, rakennuksen numero, asunnon numero, postinumero, paikkakunta, maa), verotunnistenumero tai henkilötunnus (jos maksat laskulla).
 5. Tehtyjen tilausten käsittely ilman verkkosivustolle rekisteröitymistä: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite (katu, rakennuksen numero, asunnon numero, postinumero, paikkakunta, maa), verotunnistenumero (jos maksat laskulla).
 6. Pyytämiesi tuotteiden saatavuudesta ilmoittaminen: sähköpostiosoite.
 7. Hyvityksen maksaminen palauttamistasi tuotteista: tilinumero.
 8. Yhteydenotto: etunimi, sukunimi, tilauksen tiedot (toimitusosoite, tilatut tuotteet), yhteystiedot (postiosoite, mukaan lukien katu, rakennuksen numero, asunnon numero, postinumero, paikkakunta, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero), ääni (voimme nauhoittaa puheluita asiakaspalvelun laadun parantamiseksi, mutta siitä ilmoitetaan puhelun alussa).

Rekisteröityjen oikeudet

Sinulla on henkilötietojen käsittelyn yhteydessä oikeus:

 1. poistaa oma tilisi Omat tiedot -kohdan kautta
 2. poistaa tietosi ilmoittamatta syytä, mutta se voi tapauksesta riippuen johtaa tilisi poistamiseen verkkosivustolta
 3. vastustaa tietojesi käsittelyä kokonaan tai osittain ja tiettyyn tarkoitukseen
 4. rajoittaa tietojesi käsittelyn tietylle aikavälille tai tiettyyn laajuuteen
 5. korjata tai oikaista henkilötietojasi. Voit tehdä muutokset myös itse Omat tiedot -kohdasta, kun olet kirjautunut verkkosivustolle
 6. peruuttaa uutiskirjeen tilauksen
 7. siirtää tietosi toiselle taholle. Tällöin voit ottaa meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella, jossa ilmoitat tietojen saajan nimen ja osoitteen sekä tietojen laajuuden (eli mitä tietoja siirretään). Tiedot siirretään sähköisesti, kun pyyntösi on vahvistettu. Tällä taataan tietojen turvallisuus ja varmistetaan, että pyyntö on peräisin nimenomaan sinulta
 8. saada tietoa henkilötietojen käsittelyn laajuudesta
 9. tehdä valitus henkilötietojen valvontaviranomaiselle. Puolassa tietosuojavastaavan osoite on: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Varsova.

Pyyntöjen esittäminen ja oikeuksien käyttäminen ei vaikuta aiemmin suoritettuihin toimiin. Saat tiedon pyyntösi ratkaisusta kuukauden kuluessa.

Säilytämme tilaustietoja verolainsäädännön määräämän ajan tai turvataksemme rekisterinpitäjän etumme keräämällä todisteita valitusten arviointia tai tuotteiden palauttamista varten. Tietojesi poistaminen ei keskeytä niiden käsittelyä kyseistä pyyntöä varten.

Henkilötietoihin liittyvä viestintä

Voit lähettää meille henkilötietoihin liittyviä ilmoituksia tai pyyntöjä valitsemallasi tavalla:

 1. Sähköposti: support.fi@reserved.com.
 2. Puhelin: +358 9 4272 3644.
 3. Verkkosivustolla oleva yhteydenottolomake.
 4. Posti: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja:

 1. niin kauan kuin sinulla on tili verkkosivustolla
 2. verolainsäädännön vaatiman ajan (tilaustiedot) – 5 vuotta sen verovuoden päättymisestä, jolloin verovelvollisuutemme syntyi
 3. asiakaspalvelun käytön (missä tahansa muodossa) seurauksena – 2 vuotta kustakin yhteydenotosta
 4. myynninedistämistoimiemme (uutiskirje) seurauksena – kunnes peruutat suostumuksesi
 5. tuotteidemme suoramainonnan seurauksena – kunnes esität tehokkaan ja perustellun vastalauseen
 6. tuotteen saatavuusilmoituksen pyytämisen seurauksena – enintään 6 kuukautta pyynnöstäsi
 7. tilastotoimien tai vaateiden esittämisen tai puolustamisen (esim. valitukset) seurauksena – kunnes sovellettavien lakien vaatima määräaika umpeutuu.

Tietojen siirto tietojen käsittelemistä ja luovuttamista varten

Siirrämme tietojasi käsiteltäväksi LPP-konserniin kuuluville kumppaneillemme ja yrityksillemme siinä laajuudessa kuin se on tarpeen tiettyjen tavoitteiden saavuttamista varten. Heitä ovat muun muassa varastojen ja myymälöiden henkilökunta. Voimme myös luovuttaa tietojasi verkkokaupan käytön tueksi IT-palveluiden tai analytiikkapalvelujen tarjoajille (esim. tuotteiden personoituun esittämiseen tai käyttäjäsegmentoinnin valmisteluun liittyen), pilvipalveluiden tarjoajille (esim. palveluntarjoajien palvelimilla olevan ohjelmiston käytön vuoksi) sekä tuotteitamme tai palveluitamme mainostaville osapuolille (uutiskirje). Toimitamme tietoja myös verkkosivustolla tehdyn tilauksen toimittamiseen osallistuville tahoille, kuten kuljetusyhtiöille ja maksupalveluiden tarjoajille. Heistä tulee tällaisten tietojen rekisterinpitäjiä heti, kun tiedot luovutetaan. Luettelo luotettavista kumppaneista, joille siirrämme tai luovutamme henkilötietoja, löytyy TÄÄLTÄ.

Henkilötietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille tai muille tahoille muita kuin tietosuojakäytännössä määriteltyjä tarkoituksia varten. Tästä johtuen saat mainosmateriaaleja ainoastaan meiltä. Emme tarjoa myynninedistämispalveluita kolmansille osapuolille.

Takaamme henkilötietojesi turvallisen käsittelyn käyttämällä tehokkaita ja asianmukaisesti valittuja teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä.

Tietojen siirtäminen ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjän nykyistä toimintaa tukevien työkalujen käytössä edellytetään, että esim. Google saattaa siirtää henkilötietojasi Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisiin maihin, erityisesti Yhdysvaltoihin (USA) tai muihin maihin, joissa Googlen kumppanilla on henkilötietojen käsittelyssä käytettäviä työkaluja. Käsiteltävien henkilötietojen asianmukainen suojaus taataan ETA-alueen ulkopuolella ulkopuolisilla sopimuksilla tietojen käsittelystä GDPR-asetuksen vaatimusten täyttävien vakiosopimuslausekkeiden perusteella.

Kaupalliset tiedot – uutiskirje

Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi. Antamalla nämä tiedot suostut vastaanottamaan kaupallisia tietoja yksinomaan LPP:ltä (sähköpostilla tai tekstiviestillä). Ilmoitamme verkkokaupassa saatavilla olevista tuotteista ja palveluista, trendeistä, erikoistarjouksista, alennusmyynneistä, alennuskoodeista (saatamme luovuttaa sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi luotetuille kumppaneillemme tätä tarkoitusta varten) ja kesken jääneistä tilauksista sähköisillä viestintävälineillä. Voimme myös kysyä mielipiteitä kyselyillä.

Voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa napsauttamalla uutiskirjeessä olevaa linkkiä tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen support.fi@reserved.com.

Tuotteiden saatavuusilmoitukset

Pyynnöstäsi voimme lähettää sinulle sähköisesti ilmoituksia haluamiesi tuotteiden saatavuudesta. Kun tuotetta on saatavilla, saat ilmoituksen antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta välttämätöntä, jos haluat ilmoituksen.

Verkkosivustojen ja mobiililaitteiden käsittelemät tiedot

Jotta voimme tarjota sinulle palveluita (kun se on tarpeen tai kun se johtuu meidän tai kolmansien osapuolien oikeutetusta edusta), meillä on oikeus automaattisesti kerätä ja tallentaa verkkoselaimien tai laitteidesi palvelimelle välittämiä tietoja (esim. IT-järjestelmien tai muiden käyttäjien turvallisuuden takaamista varten). Tällaisia tietoja voivat olla muun muassa evästeet, IP-osoite, ohjelmisto- ja laitteistoparametrit, selatut verkkosivustot, mobiililaitteen tunnus, sovelluksen käyttötiedot ja muut käyttämiäsi laitteita ja järjestelmiä koskevat tiedot. Tällaisten tietojen kerääminen tukee verkkosivujen virheetöntä toimintaa ja mahdollistaa verkkosivustomme vaivattoman ja täysimääräisen käytön.

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka sisältävät IT-tietoja, joiden avulla verkkosivusto voi toimia tarkoitetulla tavalla. Ne tallennetaan käyttämällesi laitteelle. Tiedostojen avulla laite voidaan tunnistaa ja verkkosivuston ulkoasua voidaan mukauttaa mieltymystesi mukaan. Evästeitä tarvitaan, jotta voit kirjautua sisään verkkosivustolle ja käyttää kaikkia ominaisuuksia vaivatta. Evästeet antavat meille tietoa toiminnastasi verkkosivustolla, mutta sinua ei voida tunnistaa näistä tiedoista. Evästeitä voidaan käyttää esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

 1. verkkosivuston sisällön mukauttaminen mieltymystesi mukaan ja verkkosivujen käytön optimointi
 2. tilastojen luominen verkkosivustomme käytöstä, jotta voimme näyttää muotimieltymyksiäsi vastaavaa sisältöä
 3. istunnon säilyttäminen
 4. tuotteitamme koskevan mainossisällön tarjoaminen tarpeidesi mukaan.

Lisätietoja evästeistä on TÄÄLLÄ.

Sisäänkirjautuminen sosiaalisen median tileillä

Voit rekisteröityä verkkosivustollemme ja kirjautua sisään sosiaalisen median tilin (esim. Facebook, Google) kautta. Voit itse päättää, miten haluat rekisteröityä tai kirjautua sisään. Sosiaalisen median sivusto todentaa kirjautumisesi. Saat myös tietoa sosiaalisen median sivuston meille toimittamien tietojen laajuudesta. Tässä tapauksessa näitä tietoja ovat tiedot, joita tarvitaan tunnistamiseesi sekä tilin turvalliseen luomiseen verkkosivustoillamme. Julkisesta profiilistasi saadaan joitain tietoja, kuten etu- ja sukunimesi sekä sähköpostiosoitteesi.

Meillä ei ole oikeuksia sosiaalisen median tiliisi, emmekä etenkään voi julkaista mitään sisältöä puolestasi. Lisätietoja sosiaalisen median sivustojen käyttämistä tiedoista on kyseisen sivuston tietosuojakäytännössä (esim. Facebook https://www.facebook.com/policy.php tai Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

Verkkosivustollemme rekisteröitymisessä käyttämäsi sosiaalisen median sivusto ei ilmoita meille sosiaalisen median tilisi poistamisesta ja päätöksestäsi olla kirjautumatta sisään kyseisen tilin kautta, minkä vuoksi sisäänkirjautumiseen käytetyt tiedot jäävät tietokantaamme. Voit poistaa tilisi itse Omat tiedot -kohdasta, kun olet kirjautunut verkkosivustollemme.

Vaikka poistaisit tietosi, emme välttämättä lopeta niiden käsittelyä. Säilytämme tilaustietoja verolainsäädännön määräämän ajan tai turvataksemme rekisterinpitäjän etumme keräämällä todisteita valitusten arviointia tai tuotteiden palauttamista varten.

Facebook Custom Audience

Facebookin mukautettu kohderyhmä -työkalua käyttäessämme saatamme välittää asiakkaidemme sähköpostiosoitteista tai puhelinnumeroista koostuvan suojatun tietokannan Facebookin työkaluille. Jos olet rekisteröitynyt Facebookin tai muun Meta-konsernin omistaman verkkosivuston käyttäjäksi ja sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi on sama kuin näillä sivustoilla käyttämäsi sähköpostiosoite tai puhelinnumero, saatat nähdä mainoksia tarjouksistamme, trendeistämme, erikoistarjouksistamme, alennusmyynneistämme ja tarjouskupongeistamme. Emme välitä mainontaa suoraan sähköpostiosoitteeseesi tai puhelinnumeroosi tätä työkalua käyttämällä. Voit poistaa Mukautetut kohderyhmät -uudelleenmarkkinointiominaisuuden itse käytöstä mainosasetuksissa. Pääset näihin asetuksiin, kun olet kirjautunut Facebook-tilillesi. Lisätietoa mukautetuista kohderyhmistä on täällä: https://en-gb.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494.

Facebook-laajennus

Sivustomme sisältää Facebook-laajennuksen (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Sivustollamme oleva Facebook-laajennus on merkitty Facebookin logolla. Tämä laajennus ohjaa sinut suoraan Facebook-profiiliimme. Facebook saa tämän jälkeen tiedon siitä, että olet käynyt sivustollamme IP-osoitteestasi.

Facebook tallentaa käynnin tiedot, jos käyt verkkosivustollamme ollessasi kirjautuneena Facebook-profiiliisi. Facebook voi saada IP-osoitteesi, vaikka et olisi kirjautunut sisään. Facebook ei kuitenkaan ilmoita meille keräämistään tiedoista ja niiden käytöstä. Emme tiedä Facebookin keräämien tietojen tarkoitusta ja laajuutta.

Jos haluat lisätietoja tietosuojakäytännöstä, ota yhteyttä Facebookiin tai lue sen käyttöehdot: https://www.facebook.com/about/privacy/. Jos et halua jakaa tietoja verkkosivuillamme käynneistäsi Facebookin kanssa, kannattaa ensin kirjautua ulos Facebook-tililtäsi.

Pikseli ja vastaavat teknologiat

Yhteistyökumppanit, joiden palveluja käytämme, saattavat lisätä Verkkosivustoillemme niin kutsutun pikselin. Pikselin tai vastaavan teknologian avulla kumppaniemme palvelimiin muodostetaan yhteys, kun käyt Verkkosivustoillamme. Pikselin käyttäminen edellyttää suostumustasi, jonka annat hyväksyessäsi markkinointievästeet. Kumppanimme saattavat yhdistää tuotteisiimme liittyviä erikoistarjouksia muotimakuusi, joka määritetään kumppaniemme saamien tietojen perusteella käyttäessäsi verkkosivustoja.

Tämän ansiosta voit saada tuotteitamme koskevaa sisältöä, joka on valikoitu sinulle kiinnostuksen kohteidesi ja makusi perusteella. Vastaanottamalla tällaisia tietoja voimme myös mitata personoitujen mainosten tehokkuutta ja luoda raportteja tällaisesta sisällöstä. TÄÄLLÄ on lisätietoa siitä, miten kumppanimme käsittelevät tietojasi.

Facebook-pikseli

Verkkosivuillamme on Facebook-pikseli, jonka avulla voimme mainostaa sinulle tuotemerkkiemme tuotteita kiinnostuksen kohteidesi perusteella aina, kun käyt Facebookissa tai muilla sivustoilla, jotka myös käyttävät tätä työkalua. Saatat siis nähdä personoituja mainoksia sinua kiinnostavista ja tarpeitasi vastaavista verkkosivustollamme tarjottavista tuotteista. Vastaanottamalla tällaisia tietoja voimme myös mitata personoitujen mainosten tehokkuutta ja luoda raportteja tällaisesta sisällöstä. Kerätyt tiedot ovat anonyymejä ja emme saa tietoja käyttäjien henkilöllisyydestä. Facebook säilyttää ja käsittelee tietoja, minkä vuoksi tiedot voidaan yhdistää oikeaan käyttäjäprofiiliin. Facebook käyttää näitä tietoja mainostustarkoituksiin. Lisätietoja tietosuojasta saat Facebookilta: https://www.facebook.com/about/privacy/. Voit poistaa Mukautetut yleisöt -uudelleenmarkkinointiominaisuuden itse käytöstä mainosasetuksissa, jolloin sinun on oltava kirjautuneena tilillesi.

TikTok-pikseli

Verkkosivustoillamme on TikTok-pikseli, minkä vuoksi näet kiinnostuksen kohteidesi perusteella valittuja tuotemainoksia brändeiltämme, kun käyt TikTokin sivustolla. Voit siis nähdä personoituja mainoksia sinua kiinnostavista ja mieltymystesi mukaisista tuotteistamme. Vastaanottamalla tällaisia tietoja voimme myös mitata personoitujen mainosten tehokkuutta ja luoda raportteja tällaisesta sisällöstä. Kerätyt tiedot ovat anonyymejä, emmekä saa tietoja käyttäjien henkilöllisyydestä. TikTok säilyttää ja käsittelee tietoja, minkä ansiosta ne pystytään yhdistämään oikeaan käyttäjäprofiiliin. TikTok käyttää näitä tietoja mainostarkoituksiin.
Lisätietoja tietosuojasta saat TikTokin sivustolta: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings.

Tietoa LPP:n sosiaalisen median profiileista

Meillä on sosiaalisen median profiileja Facebookissa, Instagramissa, YouTubessa, Pinterestissä ja TikTokissa (jäljempänä “sosiaalinen media”), joissa julkaisemme tietoa tuotemerkkiemme tuotteista. Sosiaalisen median ylläpitäjät tallentavat toimintaasi koskevia tietojasi evästeillä ja muilla vastaavilla teknologioilla. Näitä tietoja tallennetaan myös aina, kun olet tekemisissä sosiaalisen median profiiliemme kanssa. Sosiaalisen median ylläpitäjät määrittelevät käsiteltävien henkilötietojen laajuuden ja tarkoitukset.

Jos käyt profiileissamme, näemme yleisiä kiinnostuksen kohteitasi koskevia tilastoja ja sosiaalisen median ylläpitäjien tuottamia demografisia tietoja (kuten ikä, sukupuoli, alue). Olemme täysin vastuussa tällaisten profiilien hallinnasta ja sisällön julkaisemisesta, käyttäjien julkaisemista tiedoista (myös yksityisviesteissä) ja viestinnästä tietyillä sosiaalisen median sivustoilla.

Facebookia ja Instagramia hallinnoi Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti ("Facebook").

YouTubea hallinnoi Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA.

Pinterestiä hallinnoi Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, USA.

Jos sinulla on tili tietyllä sosiaalisen median sivustolla, näemme julkisia tietojasi samoin kuin muutkin sivuston käyttäjät.

Vieraillessasi profiilissa sosiaalisen median ylläpitäjä seuraa käyttäjien toimintaa ja valintoja evästeillä ja muilla vastaavilla teknologioilla. Tietoja kerätään esimerkiksi sivuston tilastojen luomista varten. Tilastot sisältävät vain anonymisoituja tilastotietoja profiilissa käyvistä käyttäjistä, eikä niitä voida yhdistää tiettyyn henkilöön. Emme saa henkilötietoja, joita sosiaalinen media käyttää muun muassa tilastotietojen laatimiseen.

Sosiaalisen median tuottamien tilastotietojen ansiosta saamme tietoja siitä, miten käytät profiilejamme ja mikä julkaistuista sisällöistä on suosituinta. Tällaisten tietojen avulla voimme parantaa profiilejamme mukauttamalla julkaisemaamme sisältöä paremmin kiinnostuksen kohteidesi ja mieltymystesi mukaan. Sosiaalisen median sivuston ylläpitäjät ovat vastuussa tietojesi käsittelystä tilastotietojen luomista varten. Ylläpitäjät ovat siis velvollisia ilmoittamaan sinulle kaikista tilastotietojen laatimista varten käsiteltyihin henkilötietoihin liittyvistä asioista ja mahdollisuudesta käyttää sovellettavien lakien mukaisia tietosuojaoikeuksia.

Käytämme sosiaalisen median sivustojen tarjoamia palveluita tuotteiden ja palveluiden mainostamiseen, erityisesti käyttäjien segmentoinnilla ja toimilla, jotta voimme esitellä sinulle tarpeisiisi sopivia tuotteita (tällaisten sivustojen käyttöä koskevien sääntöjen mukaisesti).

Lisätietoja tilastotietojen luomiseen liittyvistä tietosuojaoikeuksistasi ja mahdollisuudesta käyttää näitä oikeuksia suoraan sosiaalisessa mediassa:

1. Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/5195221251078753

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea

Google Analyticsin tietosuojailmoitus

Sivustomme käyttävät seuraavia Google Inc:n (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) verkkopalveluiden analytiikkatyökaluja. Google Analytics, Google Double Click ja Google Tag Manager. Ne käyttävät evästeitä verkkosivustojen käytön analysoimiseen. Evästeiden keräämät tiedot välitetään ja arkistoidaan Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin.

Jos IP-osoitteen anonymisointitoiminto aktivoituu käydessäsi verkkosivustollamme, Google lyhentää IP-osoitteesi. Tämä koskee Euroopan unionin jäsenvaltioita ja muita Euroopan talousalueen sopimuksessa lueteltuja valtioita. Erikoistapauksissa koko IP-osoite voidaan lähettää Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle, jossa se lyhennetään. Tällöin IP-osoitteen anonymisointitoiminto on aktiivinen verkkosivustollamme.

Verkkosivuston ylläpitäjän pyynnöstä Google käyttää kerättyjä tietoja verkkosivuston liikenteen analysoimista ja verkkosivuston käyttöä ja muita verkkosivuston käyttöön liittyvien palveluiden käyttöä koskevien raporttien laatimista varten. Selaimesi Google Analyticsissa ilmoittamaa IP-osoitetta ei säilytetä yhdessä muiden Google-tietojen kanssa.

Käytämme Google Analyticsia verkkosivustomme käytön analysoimiseen, verkkosivuston parantamiseen sekä tuotemerkkiemme kiinnostavien tuotteiden esittelemiseen.

Google Ads

Google Adsin avulla tietosi voidaan lähettää muille LPP:n kumppaneille ja palveluntarjoajille. Google Adsin tarkoituksena on mainostaa tuotemerkkiemme tuotteita Google Adsin kautta ulkoisilla verkkosivustoilla. Voimme selvittää mainostoimiemme tehokkuusprosentin mainoskampanjoista saatujen tietojen perusteella näyttämällä vain muotimieltymystesi mukaisia mainoksia. Tavoitteenamme on tehdä verkkosivustostamme entistä houkuttelevampi. Jos käyt verkkosivustollamme Google-mainoksen, Google Adsin kautta, eväste tallennetaan tietokoneellesi, mutta evästeen kautta sinua ei voida tunnistaa. Kerätyt tiedot voivat sisältää tietoja tiettyjen mainosten näyttämisestä verkkosivustoilla, Googlen hakukoneessa ja Googlen kumppaneilta. Jos olet rekisteröitynyt Googlen käyttäjäksi, Google voi yhdistää käyntisi sivustollamme tiliisi. Jos et ole rekisteröitynyt Googlen käyttäjäksi tai jos et ole kirjautunut sisään, Google voi myös tallentaa IP-osoitteesi.

Google Ads Customer Match

Google Adsin asiakaskohdistustyökalua käyttäessämme saatamme lähettää asiakkaidemme sähköpostiosoitteista tai puhelinnumeroista koostuvan suojatun tietokannan Googlen työkaluille. Jos olet rekisteröitynyt esimerkiksi YouTuben, Gmailin tai muun Google-konsernin omistaman verkkosivuston käyttäjäksi ja sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi on sama kuin Google-konsernin sivustoilla käyttämäsi sähköpostiosoite tai puhelinnumero, saatat nähdä mainoksia tarjouksistamme, trendeistämme, erikoistarjouksistamme, alennusmyynneistämme ja tarjouskupongeistamme. Emme välitä mainontaa suoraan sähköpostiosoitteeseesi tai puhelinnumeroosi tätä työkalua käyttämällä. Lisätietoja valmiiseen asiakasluetteloon perustuvasta display-mainonnasta on täällä: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263.

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

Käytämme verkkopalvelujen analysointiin tarkoitettuja Google Marketing Platform -ratkaisuja, kuten Display & Video 360-, Campaign Manager 360- ja Search Ads 360 -työkaluja. Verkkosivustoillamme käytetään Floodlight DV360 -tagia, joka arvioi brändiemme tarjous- ja mainoskampanjoiden vaikuttavuutta. Tarkoituksena on näyttää ensisijaisesti sellaisia mainoksia, jotka vastaavat mieltymyksiäsi ja muotimakuasi. Työkalu mahdollistaa tietojen keräämisen ja tallentamisen siitä, mitä mainoksia olet klikannut ja mitä olet tehnyt kolmansien osapuolten verkkosivustoilla. Google seuraa evästetunnuksen avulla, mitä mainoksia missäkin selaimessa on näytetty, ja voi siten estää samaa mainosta näkymästä useampaan kertaan. Google voi tallentaa evästetunnusten avulla myös tiedon mainospyyntöihin liittyvistä konversioista. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitteita, sukunimiä tai kotiosoitteita. Tämän työkalun kautta selaimesi saa automaattisesti yhteyden Googlen palvelimeen.

Tavoitteenamme on esitellä sinulle brändiemme tuotteita, jotka vastaavat kiinnostuksen kohteitasi.

Lisätietoa Google Marketing Platform -alustasta on osoitteessa https://marketingplatform.google.com/about/.

Markkinointityökalujen käytön estäminen

Voit hallita evästeasetuksia verkkoselaimessasi. Valintasi saattaa estää joidenkin verkkosivuston ominaisuuksien käytön. Jos haluat estää evästeitä tallentamasta verkkosivuston käyttöä koskevia tietojasi (mm. IP-osoite) ja lähettämästä niitä Googlelle sekä tällä tavoin estää myös Googlea luovuttamasta tietojasi eteenpäin, voit ladata ja asentaa seuraavan laajennuksen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Voit estää kiinnostuksen kohteisiisi mukautetun tuotteiden esittelyn ja yhteistyökumppaneidemme mainonnan seuraavien ratkaisujen avulla:

 1. Estä kolmannen osapuolen evästeet selaimesi asetuksista. Lisätietoja on evästekäytännössä.
 2. Estä konversioseurannan käyttämät eli www.googleadservices.com-verkkotunnuksesta peräisin olevat evästeet osoitteesta https://www.google.de/settings/ads. Nämä asetukset poistetaan evästeiden poistamisen jälkeen.
 3. Estä About Ads -kampanjaan kuuluva, kiinnostuksen kohteisiisi mukautettu mainonta osoitteesta http://www.aboutads.info/choices. Asetukset poistetaan evästeiden poistamisen jälkeen.
 4. Aseta pysyvä esto Firefox-, Internet Explorer- tai Google Chrome -selaimeen osoitteesta http://www.google.com/settings/ads/plugin. Huomaathan kuitenkin, että tämä voi rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.
 5. Criteon markkinointipalveluiden poistaminen käytöstä osoitteessa: https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/

Lisätietoja Googlen tietosuojakäytännöstä on osoitteessa https://policies.google.com/privacy.

Tietosuojakäytännön muutokset

Verkkosivuston palvelut ja ominaisuudet voivat muuttua, eli voimme tulevaisuudessa muokata tietosuojakäytäntöämme. Ilmoitamme käytännön uusista versioista verkkosivustolla. Tämä asiakirja annetaan vain tiedoksi. Edellä mainitut tiedot on tarkistettu 11/07/2023.

 

Tietosuojakäytännön päivitys!

Etsimme jatkuvasti uusia ratkaisuja paremman palvelun laadun takaamiseksi. Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja haluamme suojata tietojasi. Toiminnan päivittämisen yhteydessä pyydämme sinua lukemaan uuden version tietosuojakäytännöstä, jossa saat tutustua henkilötietoja käsittelevät periaatteet, niiden laajuuden käsittelyssä sekä sinun oikeudet ja velvollisuudet.