Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí

Vážený zákazník,


aby sme ochránili Vaše osobné údaje, ktoré ste nám zverili a vzhľadom na skutočnosť, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 nadobúda účinnosť 25. mája 2018, by sme Vás s ohľadom na vašu bezpečnosť radi informovali, že sme zapracovali v našom internetovom obchode určité zmeny, ktoré sú spojené s ochranou vašich osobných údajov. Vypracovali sme nové obchodné podmienky a nové pravidlá ochrany osobných údajov, oba dokumenty platné od 25. mája 2018. Môžete si ich prečítať na našej webovej stránke www.reserved.com, v časti: http://www.reserved.com/sk/sk/privacy-policy  a http://www.reserved.com/sk/sk/terms. Odkazy na tieto dokumenty budú k dispozícii aj vtedy, keď budete zadávať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov alebo obchodnými podmienkami pri návšteve našej webovej stránky.

Podľa daného nariadenia budeme mať okrem práv na prístup, opravu a vymazanie Vašich údajov aj ďalšie práva vyplývajúce z tohto nariadenia, ako napríklad: právo požiadať o vymazanie vašich údajov, právo odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a právo zamietnuť spracovanie Vašich osobných údajov. Náš online obchod sme prispôsobili novým požiadavkám. Vaše údaje zostanú v bezpečí.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti, neváhajte nás kontaktovať.

Reserved Campaign Reserved Campaign
Reserved Autumn Winter Campaign
  Reserved Campaign
  Reserved Autumn Winter Campaign
   Reserved Autumn Winter Campaign Reserved Campaign
    Reserved Campaign Reserved Autumn Winter Campaign
     Reserved Autumn Winter Campaign
      Reserved Autumn Winter Campaign
       Reserved Autumn Winter Campaign
        Reserved Autumn Winter Campaign Reserved Campaign
        Reserved Autumn Winter Campaign
        Reserved Autumn Winter Campaign
         Reserved Autumn Winter Campaign
         Reserved Autumn Winter Campaign
          Reserved Autumn Winter Campaign
           Reserved Campaign
           Reserved Campaign Reserved Autumn Winter Campaign
            Reserved Autumn Winter Campaign
            Reserved Autumn Winter Campaign
             Reserved Autumn Winter Campaign
              Reserved Autumn Winter Campaign
               Reserved Autumn Winter Campaign Reserved Autumn Winter Campaign Reserved Autumn Winter Campaign Reserved Campaign
                Reserved Autumn Winter Campaign Reserved Men Autumn Winter Campaign
                 Reserved Autumn Winter Campaign Reserved Campaign Reserved Autumn Winter Campaign
                 Reserved Autumn Winter Campaign 18
                  Reserved Autumn Winter Campaign 18
                   Reserved Autumn Winter Campaign 18
                    Reserved Autumn Winter Campaign 18

                     Informovať o dostupnosti

                     Index:

                     Veľkosť:

                     Farba

                      Veľkosť