Zmeny spôsobené koronavírusovou pandémiou (COVID-19)

POSTUPY PRE OTVORENIE MALOOBCHODNÝCH PREVÁDZOK

Od 20.5. znovu otvárame všetky naše predajne. Radi Vás opäť uvidíme!

Upozorňujeme, že dodržiavame všetky bezpečnostné pravidlá a postupy podľa nariadenia hlavného hygienika a vlády, aby sme zachovali všetky hygienické opatrenia v predajniach.

Otváracia doba >> Vyberte obchod >> SKONTROLUJTE

Počet ľudí v obchode v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jednej osoby na 15 m2 prevádzkovej plochy určenej pre zákazníkov.BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA / PRAVIDLÁ V PREDAJNIACH


maska ochronna

Vážení zákazníci, pripomíname Vám, že je potrebné zakrývať si ústa a nos.

 

jednorazowe rękawiczek i płyn dezynfekujący

Prosíme, používajte dezinfekčný prostriedok.

 

zachowanie odstępu 2 metrów

Dodržiavajte vzdialenosť najmenej 2 metre od ostatných.

 

płatności bezgotówkowa

Ak je to možné, vyberte si bezhotovostné spôsoby platby.


Dočasné pravidlá pri doručovaní balíkov

Zavedenie nových riešení s cieľom poskytnúť príjemcovi a kuriérovi bezpečnejšie prostredie počas doručovania balíkov, ako napríklad:

  • Právo kuriéra doručiť balík pred hlavný vchod bytového domu a bez podpisu príjemcu, pokiaľ sa kuriér vopred s príjemcom telefonicky spojí a dostane súhlas, aby tak urobil.

Zásielky určené univerzitám, vzdelávacím inštitúciám, kultúrnym strediskám  a iným inštitúciám, ktoré boli alebo budú zatvorené, budú vrátené odosielateľovi.

V našej spoločnosti aj naďalej platia prísne interné opatrenia, s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu:

Pri vstupe na pracovisko sme zaviedli povinnú kontrolu merania telesnej teploty.
Vo všetkých strediskách a v centrále spoločnosti zabezpečujeme denne dôslednú dezinfekciu priestorov.
Kuriérov a zamestnancov sme vybavili ochrannými rúškami, rukavicami a dezinfekčnými gélmi.. 
Všetkých kuriérov našej spoločnosti sme informovali o hygienických zásadách, ktoré odporúča dodržiavať Svetová zdravotnícka organizácia v záujme minimalizovať riziko nákazy. 

Apelujeme na zakaznikv aby ri kontakte s kurierom:

Používali ochranné pomôcky (rúška, rukavice)
Dbali na správne hygienické postupy
Dodržiavali dostatočný odstup od kuriéra
Uprednostňovali úhradu dobierky platobnou kartou namiesto v hotovosti.

Viac informácií nájdete na webovej stránke poskytovateľa kuriérskych služieb. + www.sps-sro.sk

Pravidlá vrátenia

Predĺžili sme dobu na vrátenie tovaru z 30 dní na 90 dní, týka sa to objednávok vytvorených v termíne od 1.02.2020 do 12.05.2020.

Prevádzka miestnych predajní

Zatvorili sme jednotlivé predajne a predajne v nákupných centrách.

Vzhľadom na zatvorenie našich prevádzok v súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia Corona vírusu, by sme Vás chceli informovať, že predlžujeme lehotu na uplatnenie reklamácie, alebo výmeny tovaru zakúpeného v našich prevádzkach o dobu počas ktorej sú prevádzky zatvorené. Teda o dobu od 14.3.2020 do opätovného otvorenia prevádzok.

Objednávky čakajúce na vyzdvihnutie v kamenných predajniach

Objednávky, ktoré dorazili do predajní ešte pred zatvorením obchodných centier, nebudú odoslané späť do nášho skladu, ale budú čakať, až si ich zákazníci vyzdvihnú, len čo sa predajne otvoria.

V iných prípadoch - keď objednávka bola ešte na ceste do predajne – sme ponúkli možnosť bezplatného presmerovania objednávky na Vašu súkromnú adresu. Všetkým zákazníkom, ktorí majú nárok na túto možnosť, sme zaslali správu s týmito informáciami na e-mailové adresy, uvedené pri objednávkach. Časový interval dodania v tomto prípade môže byť dlhší ako štandardné doručenie objednávky.

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí

Vážený zákazník,


aby sme ochránili Vaše osobné údaje, ktoré ste nám zverili a vzhľadom na skutočnosť, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 nadobúda účinnosť 25. mája 2018, by sme Vás s ohľadom na vašu bezpečnosť radi informovali, že sme zapracovali v našom internetovom obchode určité zmeny, ktoré sú spojené s ochranou vašich osobných údajov. Vypracovali sme nové obchodné podmienky a nové pravidlá ochrany osobných údajov, oba dokumenty platné od 25. mája 2018. Môžete si ich prečítať na našej webovej stránke www.reserved.com, v časti: http://www.reserved.com/sk/sk/privacy-policy  a http://www.reserved.com/sk/sk/terms. Odkazy na tieto dokumenty budú k dispozícii aj vtedy, keď budete zadávať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov alebo obchodnými podmienkami pri návšteve našej webovej stránky.

Podľa daného nariadenia budeme mať okrem práv na prístup, opravu a vymazanie Vašich údajov aj ďalšie práva vyplývajúce z tohto nariadenia, ako napríklad: právo požiadať o vymazanie vašich údajov, právo odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a právo zamietnuť spracovanie Vašich osobných údajov. Náš online obchod sme prispôsobili novým požiadavkám. Vaše údaje zostanú v bezpečí.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti, neváhajte nás kontaktovať.