Eco Aware
Eco Aware
Eco Aware

Od dwóch lat pracujemy nad wdrażaniem założeń inicjatywy „Roadmap to Zero” Zero Discharge of Hazardous Chemicals. Naszym celem jest, aby woda poprodukcyjna odprowadzana do środowiska nie stanowiła dla niego zagrożenia. Nasi dostawcy, którzy zadeklarują się do korzystania z narzędzi dostarczanych przez ZDHC, są zobowiązani do używania wyłącznie środków chemicznych spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Wszystkie zaangażowane w inicjatywę fabryki muszą mieć ustalone zasady oraz możliwości odpowiedzialnego zarządzania środkami chemicznymi i emisjami. Nadzór nad jakością wody poprodukcyjnej pozwala nam kontrolować i zapewniać, że procesy produkcyjne z udziałem wody przebiegają prawidłowo. Nasi dostawcy dwa razy w roku dostarczają nam wyniki badań wody potwierdzające, że spełnia ona wymagania stawiane przez najnowsze wytyczne ZDHC dotyczące ścieków. Zdecydowana większość otrzymanych przez nas wyników jest dobra. Jeśli zaś wyniki nie są prawidłowe, wspieramy naszych dostawców w podejmowaniu wszelkich niezbędnych działań w celu poprawy stanu wody.

Eco Aware
Eco Aware

Oczyszczona woda poprodukcyjna z fabryki może być oddawana bezpośrednio do środowiska lub do lokalnej oczyszczalni ścieków. Może również trafić do drugiego obiegu w fabryce. Dążymy do tego, aby w sezonie wiosenno-letnim 2023 cała produkcja jeansów spełniała założenia inicjatywy „Roadmap to Zero” ZDHC.

Eco Aware

Powiadom o dostępności

Indeks:

Rozmiar:

Kolor

    Rozmiar

    Aktualizacja polityki prywatności!

    Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, aby móc lepiej odpowiadać na Twoje oczekiwania podczas korzystania z naszego Serwisu. Szanujemy Twoją prywatność oraz dbamy o ochronę informacji, dlatego w związku z aktualizacją funkcjonowania Serwisu, prosimy Cię o zapoznanie się z nową wersją Polityki Prywatności, gdzie prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi, zakres ich przetwarzania oraz prawa i obowiązki jakie w związku z tym Ci przysługują.