ECO AWARE

Eco Aware

ECO AWARE, czyli…

W kolekcji Eco Aware tekstylia konwencjonalne zastępujemy materiałami wytworzonymi w sposób bardziej zrównoważony. Należą do nich m.in. włókna organiczne wytworzone z surowców uprawianych z wykorzystaniem tradycyjnych metod i naturalnych środków ochrony, przy zrównoważonym użyciu wody. Stosujemy również tkaniny i dzianiny na bazie celulozy drzewnej - wśród nich chociażby LenzingTM EcoVero, czyli wiskozę produkowaną w obiegu zamkniętym z certyfikowanego surowca. W naszej ofercie nie brakuje też materiałów pochodzących z recyklingu - naturalnych, takich jak wełna i bawełna z odzysku, a także recyklowanych włókien syntetycznych jak poliester produkowany z resztek produkcyjnych lub plastikowych butelek PET oraz poliamid otrzymywany z odpadów przed- lub pokonsumenckich.

Sukcesywnie zwiększamy udział kolekcji bardziej przyjaznych środowisku. W 2025 roku modele z metką Eco Aware w Reserved będą stanowić 50% naszej oferty. Ubrania należące do kolekcji Eco Aware Production powstają w fabrykach, w których wykorzystywane są innowacyjne, proekologiczne technologie. W tych fabrykach stosuje się zamknięte cykle wewnętrznego obiegu wody. Na dachach budynków montowane są panele fotowoltaiczne, dzięki czemu produkcja odzieży odbywa się z wykorzystaniem energii pochodzącej z odnawialnego źródła. Fabryki posiadają też własne instalacje uzdatnia wody poprodukcyjnej, w których wykorzystywane są biologiczne metody oczyszczania. Dostawcy przechodzą szczegółowe inspekcje weryfikujące wpływ ich działalności na środowisko.

Eco Aware
Eco Aware

Zrównoważony Rozwój

#EcoAware to nie tylko produkty z naszych kolekcji z materiałów wytworzonych w sposób bardziej zrównoważony czy szyte w fabrykach, które spełniają standardy w zakresie ograniczania zużywanych zasobów naturalnych w procesie produkcji.   To także – szerzej – cały szereg naszych działań, wdrażanych w dążeniu do tworzenia mody bardziej zrównoważonej.

Eco Aware

Woda

W 2020 roku przystąpiliśmy do porozumienia Zero Discharge of Hazardous Chemicals. Misją tej inicjatywy jest wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego bezpieczeństwa chemicznego w całym łańcuchu dostaw branży odzieżowej. ZDHC dba o jakość wody oddawanej do środowiska po oczyszczeniu. Jej skład weryfikowany jest zarówno pod względem chemicznym, fizycznym jak i biologicznym. Oznacza to, że fabryki należące do ZDHC zobowiązane są nie tylko do oczyszczania wody, ale też poprawy jej jakości na tyle, aby sukcesywnie przywracać ekosystem wodny do stanu wyjściowego. Od momentu przystąpienia do ZDHC, przynależność do tej inicjatywy jest jednym z ważniejszych czynników branych pod uwagę przy wyborze fabryk, którym zlecamy produkcję. Aktywnie wspieramy naszych kontrahentów w dołączaniu do ZDHC – od 2020 roku do inicjatywy tej przystąpiło łącznie 20 współpracujących z nami fabryk w Bangladeszu i 3 zakłady z Pakistanu.

Już blisko 60% fabryk szyjących dla LPP odzież w Bangladeszu i Pakistanie oraz ponad 82% dostawców jeansów na tych rynkach to jej członkowie, aż 70% naszych ubrań produkowanych w Bangladeszu i Pakistanie, w tym 99% jeansów, spełnia restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa chemicznego określonego przez ZDHC. Niezależnie od przynależności do ZDHC, LPP do każdego zamówienia przekazywanego do fabryki, dołącza opracowany standard jakości, tzw. LPP Quality Guidebook, zawierający szczegółową listę środków chemicznych zakazanych w produkcji naszych kolekcji oraz wykaz dopuszczalnych stężeń innych substancji kompatybilnych z wymogami unijnymi zawartymi w rozporządzeniu REACH. Od 2023 chcemy produkować jeansy wyłącznie w fabrykach będących w ZDHC, a do końca roku 2023 wszystkie fabryki denimu, z którymi współpracujemy mają być objęte programem Eco Aware Production. Do końca 2025 chcemy uzyskać całkowitą zgodność ze standardami ZDHC.

Eco Aware

Ślad węglowy

Ślad węglowy to mierzalny, audytowalny i potwierdzony naukowo wskaźnik, dzięki któremu można mierzyć i porównywać wpływ firm na klimat. Wylicza się go w trzech zakresach: emisji wytwarzanych przez firmę, emisji związanych z wykorzystywaną energią i trzeci – najtrudniejszy do wyliczenia – emisji wytwarzanych przez cały łańcuch wartości (czyli emisje związane z produkcją, transportem i sprzedażą towaru, jak i z użytkowaniem go przez klienta). Obliczenie go w rzetelny sposób jest sporym wyzwaniem, którego postanowiliśmy się podjąć jak najlepiej potrafimy. Od tego roku zdecydowaliśmy się liczyć ślad węglowy sami. Obliczyliśmy go we wszystkich zakresach i kategoriach według GHG Protocol, aby zyskać pełną świadomość emisji GHG przez LPP. Zbieramy rzetelne dane w każdym możliwym zakresie i na przykład, aby obliczyć emisje wytwarzane z przejazdów do miejsca pracy, przeprowadziliśmy ankietę wśród pracowników.

Szczegółowe wyniki obliczeń naszego śladu węglowego znajdziecie w naszym raporcie zrównoważonego rozwoju: SPRAWOZDANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZA ROK 2021/22.

Eliminacja plastiku

W 2019 roku jako pierwsza polska firma przystąpiliśmy do programu New Plastics Economy Global Commitment, co obliguje nas do eliminacji jednorazowego plastiku z obiegu i zastępowanie go bardziej zrównoważonymi materiałami. Od 2020 roku jesteśmy członkami Polskiego Paktu Plastikowego, łączącego firmy w dążeniu do stworzenia zamkniętego obiegu tego tworzywa. Znacząco zredukowaliśmy ilość plastiku, stopniowo rezygnując z toreb plastikowych w salonach oraz wysyłkach ze sklepu online. Zupełnie wyeliminowaliśmy folię na zawieszkach cenowych oraz zastąpiliśmy plastikowe żyłki przy metkach bawełnianymi sznurkami pokrytymi naturalnym woskiem. Plastikowe wieszaki zastępujemy papierowymi. Wyeliminowaliśmy także wypychacze z tworzyw sztucznych – a w modelach wymagających ochrony przed odkształceniem, jak buty i torebki, stosujemy ich papierowe odpowiedniki.

Eco Aware

Zmiany w salonach

Eco Aware Stores W 2020 roku rozpoczęliśmy wdrażanie programu Eco Aware Stores, którym do 2025 roku zostaną objęte wszystkie nasze sklepy. Wprowadzamy projekt Telemetrii, czyli zdalnego odczytu zużycia energii elektrycznej, umożliwiający zarządzanie zużyciem, a w efekcie jego obniżenie. W naszych salonach stosujemy m.in.: energooszczędne ekrany i inteligentne sterowanie ścianami wideo, co w połączeniu z odpowiednim przygotowaniem wyświetlanych treści, zmniejsza zużycie energii o 40%, system oświetlenia LED, nowoczesny system klimatyzacji o najwyższych współczynnikach efektywności energetycznej, dostosowujący się do intensywności ruchu klientów, schody ruchome z czujnikami ruchu, które zwalniają w momencie, gdy nie są używane. We wszystkich salonach stacjonarnych zrezygnowaliśmy z użycia plastikowych toreb na rzecz papierowych, pochodzących z recyklingu.

Eco Aware

DBAJ O UBRANIE

Odpowiednia pielęgnacja odzieży to oszczędność wody, energii i emisji CO2 do atmosfery. Zmieniając nawyki wydłużysz życie swoich ubrań i ograniczasz swój wpływ na środowisko. Dbaj o ubranie to kampania edukacyjna realizowana przez LPP, która promuje świadome korzystanie z odzieży w taki sposób, aby zachować jej wygląd i pierwotne właściwości. Pielęgnuj ubrania z myślą o środowisku!

Eco Aware
Eco Aware

Właściwa pielęgnacja

Prawidłowa pielęgnacja odzieży to nie tylko jej właściwe pranie. To również właściwe suszenie, prasowanie i przechowywanie. Dbając odpowiednio o swoje ubrania, możemy cieszyć się nimi zdecydowanie dłużej. Oszczędzamy w ten sposób pieniądze, ale także planetę. Świadome podejście do pielęgnacji odzieży to mniejsze zużycie energii i emisji CO2. To także mniej plastiku i chemikaliów trafiających do rzek, jezior, czy mórz. Więcej informacji o tym jak prawidłowo dbać o ubrania znajdziesz na naszej stronie: www.dbajoubranie.pl

Oddaj to, czego nie nosisz

Prowadzimy zbiórkę używanej odzieży, która następnie przekazywana jest osobom w trudnej sytuacji życiowej. Gromadzona w wybranych salonach odzież trafia do potrzebujących za pośrednictwem Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, prowadzącego noclegownie dla bezdomnych w całej Polsce. Już teraz pojemniki na używane tekstylia znajdują się w 50 salonach marek LPP w całej Polsce.

Eco Aware