Privacybeleid / Datenschutzerklärung / Privacy policy

Privacybeleid

Het beschermen van informatie en respecteren van uw privacy bij uw gebruik van onze Website hebben onze hoogste prioriteit, dus we nemen passende beveiligingsmaatregelen en zorgen dat u onze websites gemakkelijk kunt gebruiken. Dit Beleid bepaalt de regels en omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en uw rechten en verantwoordelijkheden dienaangaande.

 

Begrippen en definities:

 • Website – de online winkel op reserved.com/nl/en/.
 • Gebruiker – een natuurlijke persoon die de Website gebruikt.
 • LPP – LPP S.A., gevestigd te Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, ingeschreven in het Register van de Nationale Rechtbank dat wordt bijgehouden door de Arrondissementsrechtbank Gdańsk-Północ te Gdańsk, Polen, 7e Commerciële Afdeling van het Register van de Nationale Rechtbank, met KRS-nr. 778 (hierna: “LPP”), met een aandelenkapitaal van PLN 3.704.846 (volledig volgestort), REGON-nr. (Pools KvK-nummer) 190852164, NIP-nr. (Pools btw-registratienummer) 583-10-14-898.
 • AVG – Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke is:

LPP S.A., gevestigd te Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, ingeschreven in het Register van de Nationale Rechtbank dat wordt bijgehouden door de Arrondissementsrechtbank Gdańsk-Północ te Gdańsk, Polen, 7e Commerciële Afdeling van het Register van de Nationale Rechtbank, met KRS-nr. 778, met een aandelenkapitaal van PLN 3.704.846 (volledig volgestort), REGON-nr. (Pools KvK-nummer) 190852164, NIP-nr. (Pools btw-registratienummer) 583-10-14-898.

LPP heeft een Functionaris voor gegevensbescherming benoemd waarmee contact kan worden opgenomen over alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens en de uitoefening van de rechten in verband met de gegevensverwerking:

- per post aan: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Polen

- per e-mail aan: dataprivacy@lppsa.com

 

Doelen van en rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

1. Online winkelen en diensten

We verwerken uw gegevens voor zover dat vereist is voor het sluiten en uitvoeren van de koopovereenkomst en het aanbieden van onze andere diensten, zoals:

 1. het aanbieden van Websites en mobiele apps om onze producten te presenteren en verkopen;
 2. het aanbieden van lokale diensten, ook de diensten die worden aangeboden in de fysieke winkels van LPP en tijdens evenementen en beurzen waar LPP aanwezig is;
 3. het lanceren van regelmatige en terugkerende marketingacties;
 4. het verwerken van uitgevoerde transacties, zoals bijvoorbeeld het afwikkelen van betalingen en het verzenden van artikelen;
 5. het behandelen en verwerken van verzoeken met betrekking tot consumentenrechten, bijvoorbeeld onder wettelijke garantie of retournering van artikelen zowel voor als na het uitvoeren van koopovereenkomsten, ook via rechtstreeks contact (telefonisch, per e-mail);
 6. het bieden van de eigen informatie, berichten, nieuwsbrief en andere rechtstreekse communicatie van LPP;
 7. het garanderen van de beveiliging, functionaliteit en stabiliteit van onze diensten op elk niveau;
 8. evaluatie en meetbaarheid van gegevens met betrekking tot het aankoopproces, inclusief retouren en annuleringen door de gebruiker;
 9. het bieden, leveren en verwerken van cadeaukaarten en kortingen;
 10. het presenteren door LPP van de eigen producten op basis van uw modevoorkeuren.

In geval van het sluiten van een overeenkomst en uitvoeren en verlenen van de diensten die u beoogt te gebruiken, worden uw persoonsgegevens verwerkt op basis van de gesloten koopovereenkomst (artikel 6(1)b van de AVG). In de overige gevallen is de rechtsgrond LPP's gerechtvaardigde belang uit hoofde van zijn activiteiten (artikel 6(1)f van de AVG).

2. Presentatie van producten en diensten

Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt voor:

 1. het analyseren van de frequentie waarmee producten op de Website worden weergegeven en het presenteren van de artikelen en diensten van LPP die overeenkomen met uw winkelgeschiedenis en uw voorkeuren;
 2. het personaliseren van de presentatie van producten en diensten van LPP-merken op basis van de gegevens die u hebt verstrekt;
 3. het aanpassen van de weergaven op de webpagina en het doen van aanbevelingen die overeenkomen met uw modevoorkeuren.

Voor dit doel gebruiken we apparaatgegevens en toegangsgegevens evenals analoge gegevens die we van onze partners ontvangen. Dankzij de gepersonaliseerde presentatie van producten en diensten is de Website gemakkelijk en eenvoudig te gebruiken en is de beschikbaarheid van alle door ons aangeboden producten gegarandeerd. Met personalisering kunnen we artikelen en diensten laten zien aansluiten op uw behoeften.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking met als doel het afstemmen van onze producten op uw voorkeuren is het gerechtvaardigde belang van LPP ten behoeve van direct marketing (artikel 6(1)(f) van de AVG).

3. Reclame en marktonderzoek, gegevensanalyse

Wat betreft gegevensanalyses, waaronder ook marktonderzoek, gebruiken we uw gegevens ten behoeve van onze marketingdoeleinden voor:

 1. het aanmaken van doelgroepen van gebruikers (o.a. op sociale media, zoals Facebook) met vergelijkbare interesses en verwachtingen, een vergelijkbare benadering bij het gebruik van de Website of bij het winkelen (segmentatie);
 2. het verzamelen en verwerken van informatie met betrekking tot demografische gegevens, modevoorkeuren, gedrag bij het winkelen en gebruik van de Website, en voor het gebruiken van deze informatie ten behoeve van marketingactiviteiten voor de producten en diensten van LPP-merken;
 3. het identificeren van en anticiperen op modetrends;
 4. het doen van online omzetvoorspellingen;
 5. het marketen van onze producten en diensten;
 6. het plannen en analyseren van de doeltreffendheid van reclame-uitingen binnen doelgroepen;
 7. het verbeteren en aanpassen van reclame-uitingen met betrekking tot onze eigen producten en diensten.

Op deze manier kunnen we u op basis van statistische gegevens interessante producten van alle LPP-merken laten zien die zijn afgestemd op uw voorkeuren. Deze gegevens zijn verzamelde, anonieme gegevens en gegevens die via extra stappen aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld.

De rechtsgrond voor de verwerking is het gerechtvaardigde belang van LPP ten behoeve van direct marketing (artikel 6(1)(f) van de AVG).

4. Ontwikkeling van producten en technologieën

We gebruiken uw gegevens om onze producten en diensten te ontwikkelen (voor het maken van mobiele apps, het ontwikkelen van technologieën, het personaliseren van onze diensten) en deze af te stemmen op uw voorkeuren. Daarbij gebruiken we verzamelde, gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens waarmee problemen bij online winkelen gemakkelijker en sneller kunnen worden opgelost en de dienstverlening aan klanten verbetert. Op deze manier streven we naar het volgende:

 1. het realiseren van technische oplossingen waarbij de problemen die zich voordoen bij het zoeken naar passende producten worden opgelost, zodat u zonder problemen kunt winkelen;
 2. het stroomlijnen van de communicatiekanalen met de Verwerkingsverantwoordelijke door het gebruik van geautomatiseerde contactoplossingen (bijv. een chatbot);
 3. het optimaliseren van gepersonaliseerde diensten en technologieën op het gebied van gegevensanalyse, reclame voor de LPP-merken en online winkelen;
 4. het ontwikkelen van technologieën om de beveiliging van IT-systemen en persoonsgegevens te waarborgen en om fraude te voorkomen;
 5. het optimaliseren van bedrijfs- en logistieke processen, zoals het versnellen en vereenvoudigen van de uitvoering van gesloten overeenkomsten en aangeboden diensten;
 6. het continu ontwikkelen van technische oplossingen die de personalisering van aangeboden producten en diensten stroomlijnen en verbeteren;
 7. het implementeren en ontwikkelen van oplossingen voor geautomatiseerde probleemoplossing bij door klanten gemelde problemen;
 8. het voorkomen van fraude;
 9. het ontwikkelen en verifiëren van softwareoplossingen gericht op optimalisatie van noodzakelijke bedrijfs- en logistieke processen.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is het gerechtvaardigde belang van de Verwerkingsverantwoordelijke bij de ontwikkeling van producten en technologieën die nodig zijn voor een goede bedrijfsvoering en om de producten en diensten af te stemmen op uw behoeften (artikel 6(1)(f) van de AVG).

5. Optimalisatie van diensten

Ten behoeve van het verbeteren van onze bedrijfsvoering en het beschermen van de belangen van LPP worden uw gegevens verwerkt voor:

 1. het verbeteren van de service aan klanten door de Klantenservice, met name door het bieden van oplossingen voor het stroomlijnen van de verwerking van gemelde problemen (automatisering van service);
 2. het voorkomen van fraude;
 3. het verzekeren van de naleving van consumentenrechten op grond van het sluiten van de overeenkomst (het recht klachten in te dienen of artikelen te retourneren);
 4. het voldoen aan de verplichtingen van LPP in verband met het sluiten van koopovereenkomsten (documentatie van transacties en opslag van belastingdocumentatie);
 5. het aantonen dat ons bedrijf zich houdt aan de wet, met name op het gebied van consumentenrechten en de bescherming van persoonsgegevens;
 6. het vastleggen van claims van LPP.

Uw gegevens worden verwerkt op basis van de rechtsgrond van ons gerechtvaardigde belang, namelijk optimalisatie van onze activiteiten. Als de vereiste van gegevensverwerking voortkomt uit geldende wetgeving (bijv. belastingwetgeving, wetgeving op het gebied van consumentenbescherming, enz.), worden de gegevens verwerkt om aan te tonen dat ons bedrijf voldoet aan deze wetgeving (artikel 6(1)(f) van de AVG).

Welke gegevens we verwerken

 1. Om uw account op de Website te registreren: uw voor- en achternaam en e-mailadres.
 2. Om u uw account op de Website te laten gebruiken en beheren: uw voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, adres (straat, gebouwnummer, appartementnummer, postcode, stad of plaats, land), en btw-nummer of BSN (als een factuur wordt verstuurd).
 3. Om informatie (nieuwsbrief) te sturen over reclamecampagnes, speciale aanbiedingen en promotiecodes: e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.
 4. Om uw op de Website geregistreerde koopovereenkomsten uit te voeren: uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres (straat, gebouwnummer, appartementnummer, postcode, stad of plaats, land), btw-nummer of BSN (als een factuur wordt verstuurd), en details van uw aankopen op de Website.
 5. Om uw niet op de Website geregistreerde overeenkomsten uit te voeren: uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres (straat, gebouwnummer, appartementnummer, postcode, stad of plaats, land) en btw-nummer (als een factuur wordt verstuurd).
 6. Om u te informeren over de beschikbaarheid van de door u aangegeven producten: uw e-mailadres.
 7. Om door u geretourneerde artikelen te crediteren: uw bankrekeningnummer.
 8. Om u in staat te stellen contact met ons op te nemen: uw voornaam, achternaam, transactiegegevens (verzendadres, bestelde artikelen), contactgegevens (postadres, inclusief straat, gebouwnummer, appartementnummer, postcode, stad of plaats, land, e-mailadres, telefoonnummer), gesproken informatie – om de kwaliteit van de service aan klanten te verbeteren, kunnen we telefoongesprekken opnemen; hierover wordt u aan het begin van het gesprek geïnformeerd.

Rechten van betrokkenen

In verband met de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht:

 1. uw account te verwijderen door het volgen van de procedure voor het verwijderen van uw account in het deel "Mijn gegevens";
 2. uw gegevens te wissen zonder daarvoor de reden aan te geven. Dit kan er eventueel toe leiden dat uw account op de Website wordt verwijderd;
 3. bezwaar te maken tegen de verwerking van al uw gegevens of een deel van uw gegevens voor een specifiek doel;
 4. de verwerking van uw gegevens gedurende een bepaalde tijd of in een bepaalde mate te beperken;
 5. uw persoonsgegevens te corrigeren of te rectificeren. Wanneer u ingelogd bent op de Website kunt u deze wijzigingen ook zelf doorvoeren in het deel “Mijn gegevens”;
 6. u af te melden voor de nieuwsbrief;
 7. uw gegevens aan een andere entiteit door te geven. Hiervoor kunt u via het contactformulier contact met ons opnemen, en daarbij de naam en het adres aan te geven van de entiteit naar wie we uw gegevens moeten doorgeven evenals de omvang ervan, d.w.z. welke informatie we moeten doorgeven. De doorgifte verloopt elektronisch zodra uw verzoek is bevestigd. Dit is nodig om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen en om te verifiëren dat het verzoek inderdaad van u afkomstig is;
 8. op de hoogte te zijn van de omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 9. een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor persoonsgegevens. In Polen is dit de Voorzitter van het Kantoor voor gegevensbescherming, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warschau, Polen.

Het indienen van verzoeken en het uitoefenen van uw rechten is niet van invloed op eerder uitgevoerde handelingen. U ontvangt de informatie over de uitkomst van uw verzoek binnen een maand.

We bewaren de gegevens over uw transacties gedurende de door de belastingwetgeving vereiste periode om onze belangen als Verwerkingsverantwoordelijke te kunnen waarborgen door bewijs te verzamelen dat verband houdt met de evaluatie van klachten of geretourneerde artikelen. Het wissen van uw gegevens is niet van invloed op de verwerking ervan in dit verband.

Communicatie in verband met persoonsgegevens

U kunt ons berichten of verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens sturen via een kanaal van uw keuze:

 1. Per e-mail: support.nl@reserved.com.
 2. Telefonisch: +31 20 369 0596.
 3. Contactformulier beschikbaar op de Website.
 4. Per brief: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Polen.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

We bewaren persoonsgegevens gedurende:

 1. het bestaan van uw account op de Website;
 2. de door de belastingwetgeving bepaalde termijn (transactiegegevens) – 5 jaar na afloop van het belastingjaar waarin onze belastingverplichting begon;
 3. de door het gebruik van de klantenservice bepaalde termijn (in welke vorm dan ook) – 2 jaar na elk contact;
 4. onze marketingactiviteiten (nieuwsbrief) – tot u uw toestemming intrekt;
 5. rechtstreekse reclame voor onze producten – tot u doeltreffend en gerechtvaardigd bezwaar maakt;
 6. de periode waarin u wacht op melding van de beschikbaarheid van een product – tot 6 maanden na uw verzoek;
 7. statistische activiteiten, of voor het indienen van of verdedigen van een vordering (bijv. klachten) – tot de tijdslimiet voor de vordering volgens de geldende wetgeving is verstreken.

Doorgifte van gegevens ten behoeve van het verwerken en delen van gegevens

Voor zover dat nodig is voor het realiseren van specifieke doelen geven we uw gegevens ter verwerking door aan onze partners en bedrijven in de LPP-Groep. Hiertoe behoort onder andere het personeel van magazijnen en verkooppunten. Om uw gebruik van de online winkel te vereenvoudigen, kunnen we uw gegevens ook delen met verleners van IT-diensten of analysediensten (bijv. in verband met het opstellen van gepersonaliseerde productpresentatie of gebruikerssegmentatie), leveranciers van clouddiensten (bijv. via het gebruik van software op de servers van de leveranciers) en partijen die correspondentie versturen waarin reclame wordt gemaakt voor onze producten of diensten (nieuwsbrief). Ook verstrekken wij gegevens aan entiteiten die betrokken zijn bij de uitvoering van de op de Website gesloten overeenkomst, bijv. koeriersbedrijven en betaaldiensten. Op het moment dat deze gegevens worden gedeeld, worden zij verwerkingsverantwoordelijke. Een lijst van vertrouwde partners aan wie we persoonsgegevens doorgeven of met wie we deze delen, vindt u HIER.

Behalve voor de doelen zoals aangegeven in het Privacybeleid worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met derden of andere entiteiten. U ontvangt dus geen ander marketingmateriaal dan het onze. We bieden geen marketingdiensten aan derden.

We garanderen een veilige verwerking van uw persoonsgegevens door het gebruik van doeltreffende en zorgvuldig geselecteerde technische en organisatorische maatregelen.

Doorgifte van gegevens buiten de EER

Binnen het gebruik van de instrumenten van de Verwerkingsverantwoordelijke ter ondersteuning van diens lopende activiteiten, bijv. geleverd door Google, worden uw persoonsgegevens mogelijk doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), met name aan de Verenigde Staten van Amerika (VS) of aan een ander land waar de partner van Google instrumenten onderhoudt die worden gebruikt om in samenwerking met de Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens te verwerken. Een passende beveiliging van de verwerkte Persoonsgegevens buiten de EER is gewaarborgd door externe overeenkomsten met betrekking tot gegevensverwerking, op basis van standaardcontractbepalingen die voldoen aan de vereisten van de AVG.

Commerciële informatie – Nieuwsbrief

U kunt u aanmelden voor de Nieuwsbrief door uw e-mailadres of telefoonnummer door te geven. Wanneer u deze gegevens doorgeeft, stemt u ermee in commerciële informatie te ontvangen die uitsluitend afkomstig is van LPP (per e-mail of sms). We maken gebruik van elektronische communicatiemiddelen om u te informeren over beschikbare producten en diensten, trends, speciale aanbiedingen, uitverkoop, promotiecodes en openstaande aankopen in de online winkel. Ook is het mogelijk dat u via enquêtes wordt gevraagd naar uw mening.

U kunt u op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de betreffende link in de Nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar: support.nl@reserved.com.

Melding van beschikbaarheid van product

Op uw verzoek kunnen we u elektronisch meldingen sturen over de beschikbaarheid van door u aangegeven producten. Wanneer het product beschikbaar is, ontvangt u daarvan op het door u opgegeven e-mailadres een melding. U hoeft geen persoonsgegevens te verstrekken, maar als u de melding wilt ontvangen, is dat wel nodig.

Door websites en mobiele apparaten verwerkte gegevens

Ten behoeve van het leveren van diensten aan u (waar dit nodig is of het gevolg is van ons gerechtvaardigde belang of dat van derden), hebben we het recht om automatisch gegevens die door webbrowsers of uw apparaten aan de server zijn doorgegeven te verzamelen en vast te leggen (bijv. om de beveiliging van IT-middelen of de veiligheid van andere Gebruikers te waarborgen). Deze gegevens zijn bijv. cookies, een IP-adres, software- en hardwareparameters, bekeken websites, een ID van een mobiel apparaat, informatie over appgebruik en andere gegevens over de apparaten en systemen die u gebruikt. Het verzamelen van dergelijke informatie ondersteunt een goede werking van webpagina's zodat u onze Website gemakkelijk en volledig kunt gebruiken.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes met IT-gegevens die een goede werking van de Website mogelijk maken. Ze worden opgeslagen op uw eindapparaten. Met de bestandjes kan het apparaat worden herkend en kan de weergave van de Website op uw voorkeuren worden aangepast. Cookies zijn nodig om u goed te kunnen laten inloggen op de Website en alle functies zonder problemen te laten gebruiken. Cookies informeren ons over uw activiteit op de Website maar kunnen niet worden gebruikt om u volledig te identificeren. Cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om:

 1. de inhoud van de Website aan te passen aan uw voorkeuren en het gebruik van webpagina's te optimaliseren;
 2. statistieken aan te maken waardoor wij meer inzicht krijgen in hoe u onze Website gebruikt, zodat we content kunnen laten zien die op uw modevoorkeuren aansluit;
 3. een sessie bij te houden;
 4. marketingcontent te laten zien voor onze producten, afgestemd op uw behoeften.

Voor meer informatie over cookies, zie HIER.

Inloggen met socialemedia-accounts

U kunt zich aanmelden op onze websites en dan de optie kiezen om in te loggen via uw socialemedia-account (bijv. Facebook, Google, enz.). Het is aan u hoe u zich aanmeldt of inlogt. Het inloggen wordt geverifieerd door de socialemediasite. U ontvangt ook informatie over de omvang van de gegevens die de socialemediasite aan ons heeft verstrekt. In dit geval zijn dat gegevens die nodig en voldoende zijn om u te identificeren en om veilig een account aan te maken op onze Websites. De gegevens zijn afkomstig van uw openbare profiel en bevatten hoofdzakelijk uw voornaam, achternaam en e-mailadres.

We hebben geen rechten tot uw socialemedia-account en zeker niet om er content op te plaatsen. Voor meer informatie over de gegevens die door socialemediasites worden gebruikt, gaat u naar het privacybeleid van de betreffende site (bijv. Facebook https://www.facebook.com/policy.php of Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

De socialemediasite die u hebt gebruikt om u aan te melden op onze Website geeft ons geen informatie over het verwijderen van uw account op die socialemediasite en over uw beslissing om niet in te loggen via dat account; dit is dan ook de reden waarom uw inloggegevens in onze database aanwezig blijven. Terwijl u bent ingelogd op onze Website kunt u uw account zelf verwijderen door middel van de procedure account verwijderen in het deel “Mijn gegevens”.

Zelfs als u uw gegevens wist, stoppen wij niet noodzakelijkerwijs met de verwerking ervan. We bewaren de gegevens over uw transacties gedurende de door de belastingwetgeving vereiste periode om onze belangen als Verwerkingsverantwoordelijke te kunnen waarborgen door bewijs te verzamelen dat verband houdt met de analyse van klachten of geretourneerde artikelen.

Facebook plug-in

Onze site bevat een Facebook plug-in (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, VS). De Facebook plug-in op onze site is gemarkeerd met het Facebooklogo. Deze plug-in verbindt u rechtstreeks met uw profiel op de Facebookserver. Facebook weet dan dat u onze site vanaf uw IP-adres hebt bezocht.

Als u onze site bezoekt terwijl u bent ingelogd met uw Facebookprofiel, slaat Facebook informatie over het bezoek op. Zelfs als u niet bent ingelogd, kan Facebook informatie over het IP-adres verkrijgen. We willen benadrukken dat Facebook ons niet informeert over de gegevens die het heeft verzameld en hoe het die gebruikt. Het doel waarvoor en de omvang van gegevens die door Facebook worden verzameld, zijn ons niet bekend.

Als u aanvullende informatie over het privacybeleid wenst, kunt u contact opnemen met Facebook of de gebruiksvoorwaarden doorlezen: https://www.facebook.com/about/privacy/. Als u de informatie over uw bezoeken aan onze webpagina's niet met Facebook wilt delen, adviseren we om eerst uit uw Facebook-account uit te loggen.

Facebook Pixel

Onze webpagina's bevatten Facebook Pixel, zodat we producten van onze merken kunnen adverteren op basis van uw interesses wanneer u Facebook of andere sites bezoekt die deze tool gebruiken. Hierdoor is het mogelijk dat u een gepersonaliseerde advertentie ontvangt, zodat onze website en de producten die we aanbieden voor u zo interessant mogelijk zijn en zoveel mogelijk zijn afgestemd op uw behoeften. Door het verkrijgen van deze gegevens kunnen we ook het effect van gepersonaliseerde advertenties meten en rapporten maken over dergelijke content. De verzamelde gegevens zijn anoniem; we krijgen geen informatie over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden door Facebook bewaard en verwerkt. Dat is ook de reden dat er verbinding kan worden gemaakt met het juiste gebruikersprofiel. Facebook gebruikt deze gegevens voor reclamedoeleinden. Voor meer informatie over privacybescherming gaat u naar Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt de remarketingfunctie “Aangepaste doelgroepen” zelf uitschakelen in de advertentie-instellingen. Hiervoor moet u op uw account zijn ingelogd.

TikTok Pixel

Onze websites bevatten de TikTok Pixel, waardoor je steeds wanneer u de TikTok-website bezoekt, op basis van uw interesses advertenties van producten van onze merken ziet. Hierdoor kunt u gepersonaliseerde advertenties ontvangen van onze producten die voor u zo interessant mogelijk zijn en zoveel mogelijk zijn afgestemd op uw voorkeuren. Door het verkrijgen van deze gegevens kunnen we ook het effect van gepersonaliseerde advertenties meten en rapporten maken over dergelijke content. De verzamelde gegevens zijn anoniem; we krijgen geen informatie over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden door TikTok bewaard en verwerkt. Dat is ook de reden dat er verbinding kan worden gemaakt met het juiste gebruikersprofiel. TikTok gebruikt deze gegevens voor reclamedoeleinden.
Voor meer informatie over privacybescherming gaat u naar de website van TikTok: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings.

Informatie over profielen van LPP-merken op sociale media

We hebben profielen op sociale media zoals Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest en TikTok (hierna “sociale media”). Hierop plaatsen we informatie over de producten van onze merken. Beheerders van sociale media registreren uw gedrag met cookies en soortgelijke technologieën, ook tijdens elke interactie met onze profielen. De volledige omvang en de doelen van de verwerking van persoonsgegevens op sociale media worden bepaald door de beheerders ervan.

Als u onze profielen bezoekt, krijgen we toegang tot algemene statistieken met betrekking tot uw interesses en demografische gegevens (zoals leeftijd, geslacht, regio) die door beheerders van sociale media worden gegenereerd. Wij zijn volledig verantwoordelijk voor het beheren en posten op deze profielen, voor informatie gepost door gebruikers (ook in privéberichten) en voor de communicatie op aangegeven socialemediasites.

Facebook en Instagram worden beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook”).

YouTube wordt beheerd door Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië, VS.

Pinterest wordt beheerd door Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, Californië, VS.

Als u een account hebt op een specifieke socialemediasite, hebben we toegang tot informatie die is gesteld als openbaar. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor andere gebruikers van de site.

Bij uw bezoek aan het profiel gebruikt de beheerder van de sociale media cookies en soortgelijke technologieën om het gedrag van gebruikers en hun handelingen te monitoren. Deze informatie wordt bijvoorbeeld verzameld voor statistieken over de site. De statistieken bevatten uitsluitend geanonimiseerde gegevens over de gebruikers die het profiel bezoeken en kunnen niet aan een specifieke persoon worden gekoppeld. Wij hebben geen toegang tot persoonsgegevens die door sociale media worden gebruikt om bijvoorbeeld statistieken over de site te maken.

Dankzij de statistieken die de sociale media over de site genereren, hebben we informatie over hoe u onze profielen gebruikt en welke content daarop het populairst is. Met deze informatie verbeteren we onze profielen door de content die we plaatsen nauwkeuriger af te stemmen op uw interesses en voorkeuren. De beheerders van de socialemediasite zijn belast met de verwerking van uw gegevens ten behoeve van het genereren van sitestatistieken. Daarom is elke beheerder verplicht u te informeren over zaken die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens die gericht is op het maken van sitestatistieken en over de mogelijkheid onder de geldende wetgeving het recht tot privacybescherming uit te oefenen.

We gebruiken de door socialemediasites aangeboden diensten voor marketing van artikelen en diensten, met name door middel van gebruikerssegmentatie en activiteiten waarmee we de producten die we aanbieden goed kunnen afstemmen op uw behoeften (overeenkomstig de regels die zijn vastgelegd in de gebruiksvoorwaarden van de betreffende sites).

Voor meer informatie over uw rechten inzake gegevensbescherming met betrekking tot de aanmaak van sitestatistieken en de mogelijkheid deze rechten direct uit te oefenen in interacties met sociale media, gaat u naar:

1. Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/5195221251078753

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea

Verklaring inzake gegevensbescherming door Google Analytics

Onze sites maken gebruik van de volgende internetservice-analysemechanismen van Google Inc. (“Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS”): Google Analytics, Google Double Click en Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click en Google Tag Manager gebruiken cookies om het gebruik van websites te analyseren. De door de cookies verzamelde informatie wordt doorgegeven aan Google-servers in de VS en wordt gearchiveerd.

Als de IP-anonimiseringsfunctie tijdens uw bezoek aan onze website is geactiveerd, wordt uw gebruikers-IP door Google ingekort. Dit geldt voor lidstaten van de Europese Unie en voor andere staten die in de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte worden genoemd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt een volledig IP-adres naar de Google-server in de VS gestuurd, waar het vervolgens wordt ingekort. Op deze manier is de anonimiseringsfunctie voor IP-adressen op onze website actief.

Op verzoek van de websitebeheerder gebruikt Google de verzamelde informatie voor het analyseren van internetverkeer en voor het maken van rapporten over het gebruik van de website en andere diensten in verband met het gebruik van de Website. Het IP-adres dat door uw browser binnen Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samen met andere Google-gegevens bewaard.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren, zodat we dit kunnen verbeteren en u aantrekkelijke producten van onze merken kunnen laten zien.

Google Ads

Instrumenten van Google Ads maken het mogelijk uw gegevens naar andere partners en leveranciers van LPP te sturen. Het doel van het gebruik van Google Ads is marketing van producten van onze merken op externe websites via Google Ads. Op basis van de ontvangen gegevens van reclamecampagnes kunnen we het succes van onze marketingactiviteiten bepalen. We doen dit door alleen advertenties te tonen die aansluiten op uw modevoorkeuren. Ons doel is om onze website te verbeteren zodat deze u meer aanspreekt. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, d.w.z. via Google Ads, wordt er een cookie op uw computer opgeslagen, maar deze staat niet uw volledige identificatie toe. Informatie die wordt verzameld, kan betrekking hebben op het tonen van specifieke advertenties op websites, in de Google-zoekmachine en van Google's partners. Als u een geregistreerd Google-gebruiker bent, kan Google uw bezoek aan onze site aan uw account koppelen. Als u geen geregistreerd Google-gebruiker bent of als u niet bent ingelogd, kan Google ook uw IP-adres bewaren.

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

Wij gebruiken webservice-analysemechanismen van Google Marketing Platform, zoals Display & Video 360, Campaign Manager 360 en Search Ads 360. Voor het beoordelen van de effectiviteit van de promotie- en reclamecampagnes van onze merken maken onze websites gebruik van de Floodlight DV360-tag. Het doel hiervan is het optimaliseren van de weergave van bepaalde advertenties, zodat u de advertenties ziet die goed passen bij uw voorkeuren of smaak. Met de tool is het mogelijk informatie te verzamelen en op te slaan over de advertenties waarop u klikt evenals informatie op basis van uw gedrag op de websites van derden. Google gebruikt een cookie-ID om te registreren welke advertenties in welke browser worden getoond en kan zo eventueel voorkomen dat ze meerdere keren worden getoond. Daarnaast kan Google cookie-ID's gebruiken om conversies in verband met een advertentieaanvraag te registreren. Cookies bevatten geen persoonsgegevens zoals e-mailadres, achternaam of woonadres. Met deze tool kan uw browser automatisch verbinding maken met de server van Google.

Ons doel is die producten van onze merken aan u te laten zien die passen bij uw interesses.

Ga voor meer informatie over Google Marketing Platform naar https://marketingplatform.google.com/about/.

Opt-out van marketingtools

U kunt de cookie-instellingen in uw webbrowser beheren. De kans bestaat dat door uw keuze volledig gebruik van enkele functies op de website niet mogelijk is. U kunt het opslaan van gegevens over het gebruik van de website (inclusief het IP-adres) zoals verzameld door cookies en de doorgifte ervan aan Google, evenals het delen ervan door Google, uitschakelen. Download en installeer hiertoe de plug-in die beschikbaar is op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Als u geen gepersonaliseerde presentaties van onze producten of advertenties van onze partners wenst te ontvangen, kunt u gebruikmaken van de volgende oplossingen:

 1. door in uw browser de instellingen te kiezen waardoor cookies van derden worden uitgeschakeld; ga voor meer informatie naar het cookiebeleid;
 2. door cookies voor Conversion Tracking, d.w.z. cookies van het domein “www.googleadservices.com”, https://www.google.de/settings/ads uit te schakelen. Na het verwijderen van de cookies worden deze instellingen gewist;
 3. door gepersonaliseerde advertenties uit te schakelen die onderdeel zijn van de “About Ads”-campagne op https://www.aboutads.info/choices. Na het verwijderen van de cookies worden de instellingen gewist;
 4. door cookies permanent uit te schakelen in Firefox, Internet Explorer of Google Chrome op https://www.google.com/settings/ads/plugin; denk er wel aan dat de functionaliteit van onze website hierdoor mogelijk niet meer optimaal is.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https://policies.google.com/privacy.

Wijzigingen in het Privacybeleid

De diensten en functies van de Website kunnen worden gewijzigd, wat betekent dat we het Privacybeleid in de toekomst mogelijk aanpassen. Op de Website wordt melding gemaakt van nieuwe versies van het document. Het document wordt ter informatie verstrekt. Bovenstaande informatie is door ons herzien op 29/03/2022.

 

Datenschutzerklärung

Unsere oberste Priorität ist der Schutz Ihrer Daten und Ihrer Privatsphäre bei der Benutzung unserer Website. Aus diesem Grund setzen wir angemessene Sicherheitsmaßnahmen um und stellen Ihren Komfort beim Besuch unserer Websites sicher. In dieser Datenschutzerklärung wird geregelt, auf welche Weise und in welchem Umfang Ihre Daten von uns verarbeitet werden und welche Rechte und Pflichten Sie in diesem Zusammenhang haben.

 

Begriffe und Definitionen:

 • Website – der Online-Shop unter reserved.com/nl/en/.
 • Nutzer – eine natürliche Person, die die Website benutzt.
 • LPP – LPP S.A. mit Geschäftssitz Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, eingetragen im Landesgerichtsregister des Amtsgerichts Gdańsk-Północ in Gdańsk, 7. Handelsabteilung des Landesgerichtsregisters, unter KRS-Nr. 778 (nachstehend: „LPP“), mit einem Grundkapital von 3.704.846 PLN (voll eingezahlt), REGON-Nr. 190852164, USt-IdNr. (NIP-Nr.) 583-10-14-898.
 • DSGVO – Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG.

 

Datenverantwortlicher ist:

LPP S.A. mit Geschäftssitz Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, eingetragen im Landesgerichtsregister des Amtsgerichts Gdańsk-Północ in Gdańsk, 7. Handelsabteilung des Landesgerichtsregisters, unter KRS-Nr. 778, mit einem Grundkapital von 3.704.846 PLN (voll eingezahlt), REGON-Nr. 190852164, USt-IdNr. (NIP-Nr.) 583-10-14-898.

LPP hat einen Datenschutzbeauftragten ernannt, der bei allen Anliegen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten und die Ausübung von Rechten im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung kontaktiert werden kann:

- auf dem Postweg: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Polen

- per E-Mail an: dataprivacy@lppsa.com

 

Zwecke und Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten

1. Online-Einkauf und Online-Dienste

Wir verarbeiten Ihre Daten in dem Umfang, wie er für den Abschluss und die Erfüllung des Verkaufsvertrags und die Bereitstellung anderer von uns angebotener Dienste erforderlich ist, darunter:

 1. die Bereitstellung von Websites und mobilen Applikationen mit dem Ziel, unsere Produkte zu präsentieren und zu verkaufen;
 2. die Bereitstellung lokaler Dienste, einschließlich solcher Dienste, die in den Ladengeschäften von LPP sowie im Rahmen von Veranstaltungen und Messen, an denen LPP teilnimmt, angeboten werden;
 3. die Durchführung regelmäßiger und zyklischer Werbeprogramme;
 4. die Verarbeitung abgeschlossener Transaktionen, einschließlich unter anderem der Zahlungsabwicklung und des Warenversands;
 5. die Abwicklung und Bearbeitung von Anfragen in Bezug auf Verbraucherrechte, etwa im Hinblick auf gesetzliche Gewährleistungsansprüche oder Warenrücksendungen sowohl vor als auch nach Abschluss des Verkaufsvertrags oder auch per direktem Kontakt (Telefon, E-Mail);
 6. die Bereitstellung von LPP ausgehender Informationen, Mitteilungen, Newsletter und anderer Direktkommunikation;
 7. die Gewährleistung der Sicherheit, Funktionstüchtigkeit und Stabilität unserer Dienste in jeder Hinsicht;
 8. die Auswertung und Messbarkeit der Daten im Zusammenhang mit dem Shoppingprozess, einschließlich Retouren und Stornierungen durch den Nutzer;
 9. das Angebot, die Lieferung und Verarbeitung von Geschenkgutscheinen und Rabatten;
 10. die Präsentation der Produkte von LPP basierend auf Ihren Modepräferenzen.

Im Fall des Vertragsabschlusses und der Ausführung und Bereitstellung der Dienste, deren Nutzung Sie beabsichtigen, werden Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage des abgeschlossenen Verkaufsvertrags (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO) verarbeitet. In allen übrigen Fällen gilt als Rechtsgrundlage das berechtigte Interesse von LPP, das sich aus dem Geschäft ergibt (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO).

2. Präsentation von Produkten und Dienstleistungen

Ihre Daten können darüber hinaus zu folgenden Zwecken verarbeitet werden:

 1. zur Analyse der Häufigkeit, mit der die Produkte auf der Website angezeigt werden, und zur Präsentation der Waren und Dienstleistungen von LPP entsprechend Ihren früheren Einkäufen und Ihren Präferenzen,
 2. zur Personalisierung der Präsentation von Produkten und Dienstleistungen der LPP-Marken basierend auf den von Ihnen bereitgestellten Daten,
 3. zur Anpassung der Website-Ansichten und zur Generierung von Empfehlungen, die auf Ihre Modepräferenzen abgestimmt sind.

Zu diesem Zweck nutzen wir Gerätedaten und Zugriffsdaten sowie analoge Daten, die wir von unseren Partnern erhalten. Die personalisierte Präsentation unserer Produkte und Dienstleistungen ermöglicht Ihnen eine komfortable und einfache Benutzung der Website und gewährleistet, dass alle von uns angebotenen Produkte für Sie verfügbar sind. Durch die Personalisierung können wir Waren und Dienstleistungen entsprechend Ihren individuellen Bedürfnissen präsentieren.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung zum Zweck der Anpassung unserer Produkte an Ihre Präferenzen ist das berechtigte Interesse seitens LPP in Form von Direktmarketing (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO).

3. Werbung und Marktforschung, Datenanalyse

Im Rahmen der Datenanalyse, einschließlich der Marktforschung, verwenden wir Ihre Daten zu unseren eigenen Werbezwecken wie folgt:

 1. zur Erstellung von Nutzerzielgruppen (auch in den Social Media wie z. B. Facebook) mit ähnlichen Interessen und Erwartungen oder ähnlichen Gewohnheiten hinsichtlich der Websitenutzung bzw. ähnlichen Einkaufsgewohnheiten (Segmentierung);
 2. zur Sammlung und Verarbeitung von Informationen in Bezug auf demografische Daten, Modepräferenzen, Einkaufsgewohnheiten und Gewohnheiten bei der Websitenutzung; diese Informationen werden verwendet, um die Produkte und Dienstleistungen der LPP-Marken zu bewerben;
 3. zur Identifizierung und Prognose von Modetrends;
 4. zur Erstellung von Prognosen zum Online-Einkauf;
 5. zur Förderung unserer Produkte und Dienstleistungen;
 6. zur Planung und Analyse der Wirksamkeit von Werbeaktivitäten innerhalb der Zielgruppen;
 7. zur Verbesserung und Anpassung von Werbeaktivitäten in Bezug auf unsere eigenen Produkte und Dienstleistungen.

Indem wir einerseits aggregierte und anonyme statistische Daten und andererseits Daten verwenden, die durch zusätzliche Schritte einer bestimmten Person zugeordnet werden können, sind wir in der Lage, Ihnen interessante Produkte aller LPP-Marken entsprechend Ihren Präferenzen zu präsentieren.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist das berechtigte Interesse seitens LPP in Form von Direktmarketing (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO).

4. Entwicklung von Produkten und Technologien

Wir verwenden Ihre Daten, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln (Entwicklung von mobilen Applikationen, Entwicklung von Technologien, Personalisierung unserer Dienstleistungen) und sie an Ihre Präferenzen anzupassen. Zu diesem Zweck verwenden wir aggregierte, pseudonymisierte oder anonymisierte Daten, die die Problemlösung beim Online-Einkauf erleichtern und beschleunigen und das Kundenserviceniveau verbessern. Hiermit verfolgen wir die nachstehenden Ziele:

 1. Entwicklung technischer Lösungen, einschließlich zur Behebung von Problemen im Zusammenhang mit der Suche nach passenden Produkten, um Ihren Einkauf zu optimieren;
 2. Optimierung der Kommunikationsmöglichkeiten mit dem Verantwortlichen durch Nutzung automatisierter Kontaktlösungen (z. B. Chatbot);
 3. Optimierung der personalisierten Dienstleistungen und Technologien in Bezug auf Datenanalyse, Werbung für LPP-Marken und Online-Einkauf;
 4. Entwicklung von Technologien zur Gewährleistung der Sicherheit von IT-Systemen, personenbezogenen Daten und zur Verhinderung von Betrug;
 5. Optimierung von Geschäfts- und Logistikprozessen durch die Beschleunigung und Vereinfachung der Erfüllung abgeschlossener Verträge und der Bereitstellung der angebotenen Dienstleistungen;
 6. Kontinuierliche Entwicklung technischer Lösungen zur Vereinfachung und Optimierung der Personalisierung der angebotenen Produkte und Dienstleistungen;
 7. Anwendung und Entwicklung von Vorgängen für die automatisierte Lösung von Problemen, die von Kunden gemeldet wurden;
 8. Verhinderung von Betrug;
 9. Entwicklung und Verifizierung von Softwarelösungen zur Optimierung der notwendigen Geschäfts- und Logistikprozesse.

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das berechtigte Interesse des Verantwortlichen im Hinblick auf die Entwicklung von Produkten und Technologien, die erforderlich ist, um das Geschäft angemessen zu betreiben und die Produkte und Dienstleistungen an Ihre Bedürfnisse anzupassen (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO).

5. Service-Optimierung.

Um unsere Geschäftsabläufe zu verbessern und den Schutz der Interessen von LPP zu gewährleisten, werden Ihre Daten zu folgenden Zwecken verarbeitet:

 1. zur Verbesserung des von der Kundenserviceabteilung bereitgestellten Kundenservice, insbesondere durch die Anwendung von Lösungen zur optimierten Bearbeitung gemeldeter Probleme (Service-Automatisierung);
 2. zur Verhinderung von Betrug;
 3. zur Gewährleistung der Einhaltung der Verbraucherrechte, die sich aus dem Vertragsabschluss ergeben (Recht auf Reklamation oder Warenrücksendung);
 4. zur angemessenen Erfüllung der Verpflichtungen seitens LPP im Zusammenhang mit dem Abschluss von Verkaufsverträgen (Transaktionsdokumentation und Aufbewahrung von Steuerunterlagen);
 5. zum Nachweis der Konformität unserer Geschäftstätigkeiten mit geltenden Gesetzen, insbesondere im Hinblick auf Verbraucherrechte und den Schutz personenbezogener Daten;
 6. zur Durchsetzung der Ansprüche von LPP.

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage unseres berechtigten Interesses in Form der Optimierung unseres Geschäfts. Wenn sich die Notwendigkeit zur Datenverarbeitung aus geltendem Recht ergibt (z. B. Steuergesetze, Verbraucherschutzgesetze), werden die Daten verarbeitet, um die Konformität unserer Geschäftstätigkeiten mit solchen Gesetzen nachzuweisen (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO).

Welche Daten verarbeiten wir?

 1. Für die Erstellung Ihres Kontos auf der Website: Vorname und Nachname, E-Mail-Adresse.
 2. Um Ihnen die Benutzung und Verwaltung Ihres Kontos auf der Website zu ermöglichen: Vorname und Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geschlecht, Adresse (Straße, Hausnummer, Apartment-Nummer, Postleitzahl, Ort, Land), Steuernummer oder Steuer-Identifikationsnummer (wenn eine Rechnung ausgestellt wird).
 3. Um Ihnen Informationen (Newsletter) zu Werbekampagnen, Sonderangeboten, Aktionscodes zuzusenden: E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum.
 4. Um Ihre auf der Website registrierten Verkaufsverträge zu erfüllen: Vorname und Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Adresse (Straße, Hausnummer, Apartment-Nummer, Postleitzahl, Ort, Land), Steuernummer oder Steuer-Identifikationsnummer (wenn eine Rechnung ausgestellt wird), Informationen zu Ihrem Einkauf auf der Website.
 5. Um Verträge zu erfüllen, die ohne Registrierung auf unserer Website abgeschlossen wurden: Vorname und Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Adresse (Straße, Hausnummer, Apartment-Nummer, Postleitzahl, Ort, Land), Steuernummer (wenn eine Rechnung ausgestellt wird).
 6. Um Sie über die Verfügbarkeit der von Ihnen spezifizierten Produkte zu informieren: E-Mail-Adresse.
 7. Um Zahlungen im Zusammenhang mit von Ihnen zurückgesendeten Waren abzuwickeln: Nummer Ihres Bankkontos.
 8. Um Ihnen die Kontaktaufnahme mit uns zu ermöglichen: Vorname, Nachname, Transaktionsdaten (Versandadresse, bestellte Waren), Kontaktdaten (Postanschrift einschließlich Straße, Hausnummer, Apartment-Nummer, Postleitzahl, Ort, Land, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), Aufzeichnung von Telefongesprächen – um die Qualität unseres Kundenservice zu verbessern, können wir Telefongespräche aufzeichnen; in diesem Fall werden Sie zu Beginn des Gesprächs entsprechend informiert.

Rechte der betroffenen Personen

Im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten haben Sie die folgenden Rechte:

 1. Das Recht, Ihr Konto selbst zu löschen, indem Sie den Vorgang zur Löschung des Kontos im Bereich „Meine Daten“ veranlassen.
 2. Das Recht auf Löschung Ihrer Daten ohne Angabe von Gründen; dies kann abhängig von den jeweiligen Umständen zur Löschung Ihres Kontos auf der Website führen.
 3. Das Recht auf Widerspruch gegen die gesamte oder teilweise Verarbeitung Ihrer Daten und zu einem bestimmten Zweck.
 4. Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten für einen bestimmten Zeitraum oder in einem bestimmten Umfang.
 5. Recht auf Korrektur oder Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese Änderungen können Sie auch selbst im Bereich „Meine Daten“ vornehmen, nachdem Sie sich auf der Website eingeloggt haben.
 6. Das Recht auf Abmeldung vom Newsletter.
 7. Das Recht auf Übermittlung Ihrer Daten an eine andere Einrichtung. Nutzen Sie hierzu das Kontaktformular und geben Sie dort Name und Adresse der Stelle, an die wir die Daten übermitteln sollen, sowie den Umfang der Daten an (d. h., geben Sie an, welche Informationen wir übermitteln sollen). Die Übermittlung erfolgt elektronisch, sobald Sie Ihre Anfrage bestätigt haben. Dies ist notwendig, um die Sicherheit solcher Daten zu gewährleisten und um zu verifizieren, dass der Antrag von Ihnen persönlich gestellt wurde.
 8. Das Recht, über den Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten informiert zu werden.
 9. Das Recht, eine Beschwerde bei einer für den Schutz personenbezogener Daten zuständigen Aufsichtsbehörde einzulegen; in Polen ist dies der Präsident der Datenschutzbehörde, Adresse: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polen.

Die Einreichung von Anträgen und die Ausübung Ihrer Rechte haben keinen Einfluss auf die von uns bereits vorgenommenen Handlungen. Sie erhalten innerhalb eines Monats Informationen zum Ausgang Ihres Antrags.

Wir bewahren die Daten im Zusammenhang mit Ihren Transaktionen für die im Steuerrecht festgelegte Frist auf, um unsere Interessen als Verantwortlicher zu wahren, indem wir Nachweise zur Auswertung von Beschwerden oder Warenrücksendungen sammeln. Die Löschung Ihrer Daten führt nicht zur Einstellung deren Verarbeitung in dem genannten Kontext.

Mitteilungen zu personenbezogenen Daten

Sie können uns Mitteilungen oder Anfragen zu personenbezogenen Daten folgendermaßen zukommen lassen:

 1. E-Mail an: support.nl@reserved.com.
 2. Telefonisch unter: +31 20 369 0596.
 3. Kontaktformular auf der Website.
 4. Brief an: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Polen.

Aufbewahrungsfrist für personenbezogene Daten

Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zeiträume auf:

 1. für die Dauer des Bestehens Ihres Kontos auf der Website;
 2. gemäß den im Steuerrecht festgelegten Fristen (Transaktionsdaten) – für 5 Jahre ab dem Ende des Steuerjahres, in dem unsere Steuerverpflichtung entstand;
 3. für die Dauer der Verwendung durch unseren Kundenservice (in jeglicher Form) – für 2 Jahre ab jedem Kontakt;
 4. für die Dauer unserer Werbeaktivitäten (Newsletter) – bis Sie Ihre Zustimmung widerrufen;
 5. für die Dauer der Direktwerbung für unsere Produkte – bis Sie wirksamen und rechtsgültigen Einspruch einlegen;
 6. für den Zeitraum, in dem Sie auf eine Benachrichtigung über die Produktverfügbarkeit warten – bis zu 6 Monate ab Eingang Ihrer Anfrage;
 7. für die Dauer statistischer Aktivitäten, der Geltendmachung oder Abwehr von Ansprüchen (z. B. Beschwerden) – bis Ablauf der gemäß geltendem Gesetz für den Anspruch festgelegten Frist.

Datenübermittlung zur Verarbeitung und gemeinsamen Nutzung von Daten

Wir übermitteln Ihre Daten zu Verarbeitungszwecken in dem Umfang, wie er für die Durchsetzung bestimmter Ziele erforderlich ist, an unsere Partner und Gesellschaften der LPP-Gruppe. Dies beinhaltet, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein, die Mitarbeiter von Warenlagern und Verkaufsstellen. Um Ihnen optimalen Komfort bei der Nutzung des Online-Shops zu gewährleisten, können wir Ihre Daten darüber hinaus mit Anbietern von IT-Dienstleistungen oder Analyse-Dienstleistungen (z. B. im Zusammenhang mit der Erstellung einer personalisierten Produktpräsentation oder Nutzersegmentierung), Anbietern von Cloud-Dienstleistungen (z. B. durch die Verwendung von Software auf den Servern der Anbieter) und Parteien, die Werbekommunikation zu unseren Produkten und Dienstleistungen (Newsletter) versenden, austauschen. Des Weiteren stellen wir die Daten Einrichtungen zur Verfügung, die an der Erfüllung des auf der Website abgeschlossenen Vertrags mitwirken, z. B. Kurierdienste und Zahlungsabwickler. Sie werden zum Zeitpunkt des Austauschs solcher Daten zu Datenverantwortlichen. Eine Liste vertrauenswürdiger Partner, die personenbezogene Daten von uns übermittelt bekommen oder mit uns austauschen, ist HIER verfügbar.

Mit Ausnahme der in der Datenschutzerklärung genannten Zwecke werden Ihre personenbezogenen Daten mit keinen Dritten oder anderen Einrichtungen ausgetauscht. Sie werden daher ausschließlich von uns Werbematerialien erhalten. Wir bieten keine Werbedienstleistungen für Dritte an.

Wir gewährleisten die sichere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch wirksame und angemessen ausgewählte technische und organisatorische Verfahren.

Datenübermittlung außerhalb des EWR

Indem der Verantwortliche zur Unterstützung der laufenden Vorgänge Tools verwendet, die beispielsweise von Google bereitgestellt werden, können Ihre personenbezogenen Daten auch in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), insbesondere in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) oder andere Länder übermittelt werden, in denen der Google-Partner die Tools zur Verarbeitung personenbezogener Daten in Zusammenarbeit mit dem Verantwortlichen betreibt. Um die angemessene Sicherheit der verarbeiteten personenbezogenen Daten außerhalb des EWR zu gewährleisten, werden externe Verträge über die Datenverarbeitung abgeschlossen, in denen die üblichen, den Anforderungen der DSGVO entsprechenden Vertragsbestimmungen festgelegt sind.

Kommerzielle Informationen – Newsletter

Sie können uns Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer mitteilen, um den Newsletter zu abonnieren. Indem Sie diese Informationen bereitstellen, erklären Sie sich einverstanden, ausschließlich von LPP kommerzielle Informationen (E-Mails oder SMS) zu erhalten. Wir verwenden elektronische Kommunikationsmittel, um Sie über verfügbare Produkte und Dienstleistungen, Trends, Sonderangebote, Räumungsverkäufe, Aktionscodes und nicht abgeschlossene Einkäufe im Online-Shop zu informieren. Außerdem bitten wir Sie gegebenenfalls darum, uns im Rahmen von Umfragen Ihre Meinung mitzuteilen.

Sie können den Newsletter jederzeit abbestellen, indem Sie auf den in jedem Newsletter enthaltenen Link klicken oder eine E-Mail an die folgende Adresse senden: support.nl@reserved.com.

Benachrichtigungen über die Produktverfügbarkeit

Auf Ihren Wunsch können wir Ihnen elektronische Benachrichtigungen über die Verfügbarkeit bestimmter, von Ihnen spezifizierter Produkte zusenden. Wenn das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie eine Nachricht an die von Ihnen bereitgestellte E-Mail-Adresse. Personenbezogene Daten können freiwillig mitgeteilt werden, sind jedoch für den Erhalt der Benachrichtigung erforderlich.

Von Websites und mobilen Geräten verarbeitete Daten

Zu dem Zweck, Ihnen unsere Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen (sofern dies erforderlich ist oder sich aus unserem berechtigten Interesse oder dem berechtigten Interesse Dritter ergibt), sind wir berechtigt, Daten, die dem Server von Webbrowsern oder Ihren Geräten übermittelt werden, automatisch zu beziehen und zu erfassen (z. B. um die Sicherheit der IT-Umgebung oder die Sicherheit anderer Nutzer zu gewährleisten). Diese Daten beinhalten z. B. Cookies, IP-Adresse, Software- und Hardwareparameter, Informationen zu besuchten Websites, Mobilgeräte-IDs, Informationen zur Nutzung von Applikationen und andere Daten zu den von Ihnen genutzten Geräten und Systemen. Die Sammlung solcher Informationen unterstützt die einwandfreie Funktion von Websites und erlaubt Ihnen die komfortable Nutzung und den vollen Zugriff auf unsere Website.

Cookies

Cookies sind kleine Textdateien, die IT-Daten beinhalten und die einwandfreie Funktion der Website ermöglichen. Sie werden auf Ihren Endgeräten gespeichert. Mithilfe dieser Dateien kann das Gerät erkannt und die Website-Ansicht an Ihre Präferenzen angepasst werden. Cookies sind notwendig, damit Sie sich problemlos auf der Website einloggen und alle Funktionen unterbrechungsfrei nutzen können. Cookies informieren uns über Ihre Aktivitäten auf der Website, ohne jedoch Ihre eindeutige Identifizierung zu ermöglichen. Cookies können beispielsweise zu den folgenden Zwecken verwendet werden:

 1. zur Anpassung der Websiteinhalte an Ihre Präferenzen und zur Optimierung der Websitenutzung,
 2. zur Erstellung von Statistiken, die uns ein besseres Verständnis dafür geben, wie Sie unsere Website nutzen und es uns ermöglichen, Ihnen auf Ihre Modepräferenzen abgestimmte Inhalte anzuzeigen,
 3. zur Aufrechterhaltung einer Sitzung,
 4. zur Bereitstellung von Werbeinhalten zu unseren Produkten mit dem Ziel, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

Weitere Informationen zu Cookies finden Sie HIER.

Login mit Social-Media-Konten

Sie können sich auf unseren Websites registrieren und dann die Option nutzen, sich mit Ihrem Social-Media-Konto (z. B. Facebook, Google etc.) einzuloggen. Die Entscheidung, wie Sie sich registrieren oder einloggen möchten, liegt bei Ihnen. Ihr Log-in wird von der Social-Media-Seite authentifiziert. Darüber hinaus erhalten Sie Informationen über den Umfang der Daten, die uns von der Social-Media-Seite bereitgestellt werden. Bei diesen Informationen handelt es sich um Daten, die erforderlich und ausreichend sind, um Sie zu identifizieren und eine sichere Erstellung eines Kontos auf unseren Websites zu ermöglichen. Die Daten stammen aus Ihrem öffentlichen Profil und beinhalten in erster Linie Ihren Vornamen, Nachnamen und Ihre E-Mail-Adresse.

Wir haben keine Rechte an Ihrem Social-Media-Konto, insbesondere kein Recht, Inhalte auf diesem zu veröffentlichen. Für weitere Informationen zu den von Social-Media-Seiten verwendeten Daten verweisen wir auf die Datenschutzrichtlinie der jeweiligen Seite (z. B. Facebook https://www.facebook.com/policy.php oder Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

Die Social-Media-Seite, die Sie für die Registrierung auf unserer Website verwendet haben, informiert uns weder über die Löschung Ihres Kontos auf dieser Social-Media-Seite noch über Ihre Entscheidung, sich nicht mit diesem Konto einzuloggen. Deshalb verbleiben die von Ihnen für den Log-in verwendeten Daten in unserer Datenbank. Die Löschung Ihres Kontos auf unserer Website können Sie selbst vornehmen, während Sie auf unserer Seite eingeloggt sind. Veranlassen Sie zu diesem Zweck den Vorgang zur Löschung des Kontos im Bereich „Meine Daten“.

Auch wenn Sie Ihre Daten löschen, stellen wir hierdurch nicht automatisch deren Verarbeitung ein; wir speichern die Daten zu Ihren Transaktionen für den steuerrechtlich festgelegten Zeitraum oder mit dem Ziel, unsere Interessen als Verantwortlicher zu sichern, indem wir Nachweise im Zusammenhang mit der Analyse von Beschwerden oder Warenrücksendungen aufbewahren.

Facebook-Plug-in

Unsere Website enthält ein Facebook-Plug-in (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Das Facebook-Plug-in auf unserer Website ist mit dem Facebook-Logo gekennzeichnet. Dieses Plug-in stellt eine direkte Verbindung zu unserem Profil auf dem Facebook-Server her. Facebook erfährt dadurch, dass Sie unsere Website von Ihrer IP-Adresse aus besucht haben.

Wenn Sie unsere Website besuchen, während Sie in Ihrem Facebook-Profil eingeloggt sind, zeichnet Facebook die Informationen über Ihren Besuch auf. Auch wenn Sie nicht eingeloggt sind, kann Facebook Informationen zu Ihrer IP-Adresse abrufen. Wir möchten betonen, dass Facebook uns nicht darüber informiert, welche Daten von Facebook erfasst und wie sie verwendet werden. Der Zweck und Umfang der von Facebook gesammelten Daten ist uns nicht bekannt.

Für weitere Informationen zur Datenschutzrichtlinie wenden Sie sich bitte an Facebook oder lesen Sie deren Nutzungsbedingungen: https://www.facebook.com/about/privacy/. Wenn Sie die Informationen zu Ihren Besuchen auf unseren Websites nicht mit Facebook teilen möchten, empfehlen wir Ihnen, sich zuerst aus Ihrem Facebook-Konto auszuloggen.

Facebook Pixel

Unsere Websites enthalten Facebook Pixel. Dies erlaubt es uns, Ihnen auf Ihre Interessen abgestimmte Werbung zu Produkten unserer Marken anzuzeigen, wann immer Sie Facebook oder andere Seiten besuchen, die dieses Tool ebenfalls verwenden. Infolgedessen erhalten Sie personalisierte Werbung, damit unsere Website und die von uns angebotenen Produkte für Sie so interessant wie möglich und optimal an Ihre Bedürfnisse angepasst sind. Mithilfe dieser Daten können wir außerdem den Erfolg personalisierter Werbeanzeigen bestimmen und Berichte zu solchen Inhalten erstellen. Die erhobenen Daten sind anonym, da wir keine Informationen über die Identität des Nutzers abrufen. Weil die Daten von Facebook aufbewahrt und verarbeitet werden, ist es möglich, eine Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil herzustellen. Facebook verwendet solche Daten zu Werbezwecken. Für weitere Informationen zum Datenschutz besuchen Sie Facebook unter: https://www.facebook.com/about/privacy/. Sie können die Remarketing-Funktion „Custom Audiences“ in den Werbeeinstellungen selbst deaktivieren. Loggen Sie sich hierfür in Ihr Konto ein.

TikTok Pixel

Unsere Websites nutzen das TikTok Pixel. Dadurch wird dir bei jedem Besuch der TikTok-Website speziell auf deine Interessen zugeschnittene Werbung für Produkte unserer Marken angezeigt. So ist es möglich, dir personalisierte Werbung für diejenigen unserer Produkte zu präsentieren, die am interessantesten für dich sind und deinen Präferenzen bestmöglich entsprechen. Mithilfe dieser Daten können wir außerdem den Erfolg personalisierter Werbeanzeigen messen und Berichte zu solchen Inhalten erstellen. Die erhobenen Daten sind anonym, da wir keine Informationen über die Identität des Nutzers abrufen. Die Daten werden von TikTok gespeichert und verarbeitet, wodurch wir eine Verbindung zum richtigen Nutzerprofil herstellen können. TikTok nutzt diese Daten für Werbezwecke.
Weitere Informationen zum Datenschutz findest du auf der Website von TikTok: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings.

Informationen über die Social-Media-Profile der LPP-Marken

Wir haben Social-Media-Profile auf: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (im Folgenden bezeichnet als „Social Media“), wo wir Informationen zu den Produkten unserer Marken veröffentlichen. Social-Media-Administratoren zeichnen Ihr Verhalten mithilfe von Cookies und anderen ähnlichen Technologien auch während jeder Interaktion mit unseren Profilen auf. Der volle Umfang und die Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten in den Social Media werden von den jeweiligen Administratoren definiert.

Wenn Sie unsere Profile besuchen, erhalten wir Zugriff auf von den Social-Media-Administratoren generierte allgemeine Statistiken zu Ihren Interessen und demografischen Daten (wie Alter, Geschlecht, Region). Wir tragen die volle Verantwortung für die Verwaltung und Veröffentlichung von Inhalten auf solchen Profilen, für die von Nutzern einschließlich in privaten Nachrichten veröffentlichten Informationen sowie für die Kommunikation auf den angegebenen Social-Media-Seiten.

Facebook und Instagram werden von Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland („Facebook“) verwaltet.

YouTube wird von Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA verwaltet.

Pinterest wird von Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, USA verwaltet.

Wenn Sie ein Konto auf einer bestimmten Social-Media-Seite haben, haben wir unter denselben Bedingungen wie andere Nutzer der Seite Zugriff auf die Informationen, die als öffentlich eingestellt wurden.

Wenn Sie das Profil besuchen, nutzt der Social-Media-Administrator Cookies und andere ähnliche Technologien, um Ihr Nutzerverhalten und Ihre Tätigkeiten zu überwachen. Die Informationen werden erhoben, um beispielsweise Seitenstatistiken zu erstellen. Die Statistiken enthalten nur anonymisierte statistische Daten über die Nutzer, die das Profil besuchen, und können keiner bestimmten Person zugeordnet werden. Wir haben keinen Zugriff auf personenbezogene Daten, die von den Social Media verwendet werden, um beispielsweise Seitenstatistiken zu erstellen.

Aufgrund der von den Social Media generierten Seitenstatistiken erhalten wir Informationen darüber, wie Sie unsere Profile verwenden und welche der veröffentlichten Inhalte am beliebtesten sind. Mithilfe solcher Informationen verbessern wir unsere Profile, indem wir die von uns veröffentlichten Inhalte präziser auf Ihre Interessen und Präferenzen abstimmen. Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten zu Zwecken der Erstellung von Seitenstatistiken sind die Administratoren der jeweiligen Social-Media-Seiten. Folglich ist jeder Administrator dazu verpflichtet, Sie über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der Erstellung von Seitenstatistiken sowie über die Möglichkeit zur Ausübung Ihrer Datenschutzrechte unter den geltenden Gesetzen zu informieren.

Wir nutzen die von den Social-Media-Seiten angebotenen Dienste, um Waren und Dienstleistungen zu bewerben. Insbesondere führen wir eine Nutzersegmentierung und Aktivitäten durch, die es uns erlauben, unsere Produkte effektiv an Ihre Bedürfnisse anzupassen (in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Nutzungsbedingungen der jeweiligen Seiten).

Weitere Informationen zu Ihren Datenschutzrechten im Zusammenhang mit der Erstellung von Seitenstatistiken sowie über die Möglichkeit zur direkten Ausübung dieser Rechte bei Interaktionen mit den Social Media finden Sie unter:

1. Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/5195221251078753

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea

Erklärung zum Datenschutz von Google Analytics

Unsere Seiten nutzen die folgenden Webanalysetools von Google Inc. („Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA“): Google Analytics, Google Double Click und Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click und Google Tag Manager verwenden Cookies, um die Nutzung von Websites zu analysieren. Die durch Cookies gesammelten Informationen werden an Google-Server in den USA übertragen und dort gespeichert.

Wenn die IP-Anonymisierung während Ihres Besuchs auf unserer Website aktiv ist, wird Ihre IP-Adresse von Google gekürzt. Dies gilt für die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und andere im Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum aufgeführte Staaten. Vollständige IP-Adressen werden nur in Ausnahmefällen an Google-Server in den USA übermittelt, wo sie gekürzt werden. Auf diese Weise wird Ihre IP-Adresse auf unserer Website anonymisiert.

Auf Wunsch des Websitebetreibers verwendet Google die erfassten Daten, um den Besucherverkehr auf der Website zu analysieren und Berichte über die Nutzung der Website und anderer mit der Websitenutzung verbundener Dienste zu erstellen. Die von Ihrem Browser übermittelten und innerhalb von Google Analytics verarbeiteten IP-Adressen werden nicht mit anderen Google-Daten zusammengeführt.

Wir verwenden Google Analytics, um die Nutzung unserer Website zu analysieren. Unser Ziel ist es, die Website zu optimieren und Ihnen interessante Produkte unserer Marken zu präsentieren.

Google Ads

Im Rahmen unserer Nutzung der Google Ads Tools können Ihre Daten an andere Partner und Anbieter von LPP übermittelt werden. Google Ads wird genutzt, um Werbung für Produkte unserer Marken durch Google Ads auf externen Websites anzuzeigen. Basierend auf den im Rahmen von Werbekampagnen erhobenen Daten können wir den Erfolg unserer Werbeaktivitäten messen. Wir schalten nur Werbeanzeigen, die Ihren Modepräferenzen entsprechen. Unser Ziel hierbei ist es, unsere Website zu optimieren und für Sie interessanter zu machen. Wenn Sie unsere Website über eine Google Ads Werbeanzeige besuchen, wird ein Cookie auf Ihrem Rechner gespeichert, das jedoch nicht Ihre eindeutige Identifizierung erlaubt. Die gesammelten Informationen können sich auf die Anzeige bestimmter Werbeanzeigen auf Websites, in der Google-Suchmaschine und durch Google-Partner beziehen. Wenn Sie als Google-Nutzer registriert sind, kann Google eine Verbindung von Ihrem Besuch auf unserer Seite zu Ihrem Konto herstellen. Wenn Sie kein registrierter Google-Nutzer oder nicht eingeloggt sind, kann Google außerdem Ihre IP-Adresse speichern.

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

Wir verwenden Webservice-Analysemechanismen der Google Marketing Platform, wie Display & Video 360, Campaign Manager 360 und Search Ads 360. Unsere Websites setzen das Floodlight DV360-Tag ein, um die Effektivität der Werbe- und Anzeigenkampagnen unserer Marken zu bestimmen. Ziel ist es, die Anzeige bestimmter Werbungen zugunsten derer zu optimieren, die perfekt zu deinen Vorlieben oder deinem Modegeschmack passen. Das Tool ermöglicht die Erfassung und Speicherung von Informationen über die von dir angeklickten Werbeanzeigen sowie von Informationen über dein Verhalten beim Besuch von Websites Dritter. Google verwendet eine Cookie-ID, die aufzeichnet, welche Werbeanzeigen in welchem Browser angezeigt werden. So kann eine wiederholte Anzeige derselben Werbung vermieden werden. Außerdem kann Google Cookie-IDs verwenden, um Konversionen im Zusammenhang mit Anzeigenanfragen aufzuzeichnen. Cookies enthalten keinerlei persönliche Daten wie E-Mail-Adressen, Nachnamen oder Wohnanschriften. Mit diesem Tool kann dein Browser automatisch eine Verbindung mit dem Google-Server herstellen.

Unser Ziel ist es, dir genau die Produkte unserer Marken zu präsentieren, die deinen Interessen entsprechen.

Weitere Informationen zur Google Marketing Platform findest du unter https://marketingplatform.google.com/about/.

Aus den Marketing-Tools abmelden

Du kannst die Cookie-Einstellungen in deinem Webbrowser verwalten. Deine Auswahl kann dazu führen, dass du einige Funktionen der Website möglicherweise nicht vollständig nutzen kannst. Du kannst die Speicherung der durch Cookies gesammelten Daten über die Nutzung der Website (einschließlich der IP-Adresse) und deren Übermittlung an Google sowie deren gemeinsame Nutzung durch Google deaktivieren, indem du das auf der folgenden Website verfügbare Plugin herunterlädst und installierst: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Falls du keine personalisierten Anzeigen zu unseren Produkten oder Werbung von unseren Partnern erhalten möchtest, stehen dir folgende Optionen zur Verfügung:

 1. Lege die entsprechenden Einstellungen in deinem Browser fest, indem du Cookies von Drittanbietern deaktivierest. Näheres dazu findest du Cookie-Richtlinie.
 2. Deaktiviere die Cookies für das Conversion-Tracking, d. h. deaktiviere die Cookies der Domäne „www.googleadservices.com“, https://www.google.de/settings/ads. Diese Einstellungen werden nach dem Löschen der Cookies gelöscht.
 3. Deaktiviere personalisierte Anzeigen, die Teil der Kampagne „Über Anzeigen“ unter https://www.aboutads.info/choices sind. Diese Einstellungen werden nach dem Löschen der Cookies gelöscht.
 4. Wähle die permanente Deaktivierung in Firefox, Internet Explorer oder Google Chrome unter https://www.google.com/settings/ads/plugin; aus. Beachte jedoch bitte, dass dies die Funktionalität unserer Website einschränken kann.

Weitere Informationen zu den Datenschutzbestimmungen von Google findest du unter: https://policies.google.com/privacy.

Änderungen der Datenschutzerklärung

Die Dienste und Funktionen der Website können sich verändern, was bedeutet, dass wir auch die Datenschutzerklärung in Zukunft entsprechend anpassen können. Wir informieren Sie auf unserer Website, wenn neue Fassungen des Dokumentes vorliegen. Dieses Dokument wird zu Informationszwecken bereitgestellt. Die vorstehenden Informationen wurden zuletzt von uns geprüft am 29/03/2022.

 

Privacy Policy

Our top priority is to protect information and respect your privacy as you use our Website so we take care of appropriate security measures and your convenience of using our websites. This Policy lays down the rules and scope of our processing of your data and your related rights and responsibilities.

 

Terms and definitions:

 • Website – the online shop on reserved.com/nl/en/.
 • User – a natural person using the Website.
 • LPP – LPP S.A. with its registered office in Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, entered in the National Court Register kept by the District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, 7th Commercial Division of the National Court Register, at KRS No. 778 (hereinafter: “LPP”), with a share capital of PLN 3,704,846 (fully contributed), REGON No. 190852164, NIP No. 583-10-14-898.
 • GDPR – Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC.

 

The data Controller is:

LPP S.A. with its registered office in Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, entered in the National Court Register kept by the District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, 7th Commercial Division of the National Court Register, at KRS No. 778, with a share capital of PLN 3,704,846 (fully contributed), REGON No. 190852164, NIP No. 583-10-14-898.

LPP has appointed a Data Protection Officer who can be contacted on all matters related to the processing of personal data and exercising the rights related to data processing:

- by post to: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk

- by email to: dataprivacy@lppsa.com

 

Purposes and legal grounds of personal data processing

1. Online shopping and services

We process your data to the extent as required for concluding and performing the sales contract and offering other services of ours, such as:

 1. providing Websites and mobile apps in order to present and sell our products;
 2. providing local services, also ones offered in LPP’s brick-and-mortar stores and during events and fairs attended by LPP;
 3. launching regular and cyclical promotional programmes;
 4. processing concluded transactions, which includes for instance settling payments and shipping goods;
 5. handling and processing requests related to consumer rights, for instance under statutory warranty or returns of goods both before and after concluding the sales contract, also through direct contact (phone, email);
 6. providing LPP’s own: information, messages, newsletter and other direct communications;
 7. guaranteeing the security, functionality and stability of our services on every level;
 8. evaluation and measurability of data related to the shopping process, including returns and cancellations made by the User;
 9. offering, delivering and processing of gift cards and discounts;
 10. LPP presenting its own products based on your fashion preferences.

In case of contract conclusion and performance and provision of the services which you intend to use, your personal data are processed on the basis of the concluded sales contract (Article 6(1)(b) of the GDPR). In the remaining cases, LPP’s legitimate interest arising from its business is the legal ground (Article 6(1)(f) of the GDPR).

2. Presentation of products and services

Your data can also be processed in order to:

 1. analyse the frequency of products displayed on the Website and present LPP’s goods and services matching your shopping history and your preferences,
 2. personalise the presentation of products and services of LPP brands based on the data you have provided,
 3. adapt the views on the web page and build recommendations to match your fashion preferences.

For this purpose we use device data and access data as well as analogous data received from our partners. Personalised presentation of products and services allows you to use the Website comfortably and easily and guarantees availability of all the products we offer. With personalisation, we can present goods and services matching your needs.

The legal ground for data processing for the purpose of matching our products to your preferences is LPP’s legitimate interest in the form of direct marketing (Article 6(1)(f) of the GDPR).

3. Advertising and market research, data analysis

Within data analyses, including market research, we use your data for our own promotional needs in order to:

 1. create target groups of users (also in social media, such as Facebook) with similar interests and expectations, a similar approach to Website use or to shopping (segmentation);
 2. gather and process information regarding demographic data, fashion preferences, shopping and Website use habits, and to use this information for the purpose of activities promoting the products and services of LPP brands;
 3. identify and anticipate fashion trends;
 4. build online shopping forecasts;
 5. promote our products and services;
 6. plan and analyse the effectiveness of promotional activities within target groups;
 7. improve and adapt promotional activities regarding our own products and services.

This way we can present interesting products of all LPP brands to you in accordance with your preferences using statistical data which are aggregate and anonymous, as well as data which can be linked to a specific person through additional steps.

The legal ground for the processing is LPP’s legitimate interest in the form of direct marketing (Article 6(1)(f) of the GDPR).

4. Development of products and technologies

We use your data for the purpose of developing our products and services (creating mobile apps, developing technologies, personalising our services) and matching them to your preferences. In doing so, we use aggregate, pseudonymised or anonymised data which facilitate and accelerate problem solving in online shopping and are beneficial for the customer service level. This way we pursue the following objectives:

 1. creation of technical solutions which involve eliminating the problems related to searching for appropriate products in order to streamline your shopping;
 2. streamlining of the channels for communication with the Controller by using automated contact solutions (e.g. chatbot);
 3. optimisation of personalised services and technologies in terms of data analysis, promotion of LPP’s brands and online shopping;
 4. development of technologies in order to guarantee the security of IT systems, personal data and to prevent fraud;
 5. optimisation of business and logistic processes consisting in accelerating and simplifying the performance of concluded contracts and services offered;
 6. continuous development of technical solutions streamlining and optimising personalisation of products and services offered;
 7. implementation and development of solutions for automated resolution of problems reported by the customers;
 8. fraud prevention;
 9. development and verification of software solutions designed to optimise necessary business and logistic processes.

The legal ground for processing of your data is the Controller’s legitimate interest involving the development of products and technologies, which is necessary to run the business properly and to match the products and services to your needs (Article 6(1)(f) of the GDPR).

5. Service optimisation.

For the purpose of improving our business operations and protecting the interests of LPP, your data are processed to:

 1. improve the customer service provided by Customer Service, especially through implementation of solutions streamlining processing of reported problems (service automation);
 2. prevent fraud;
 3. ensure compliance in terms of consumer rights arising from contract conclusion (right to file complaints or return goods);
 4. properly comply with LPP’s obligations connected with conclusion of sales contracts (transaction documentation and storage of tax documentation);
 5. prove the compliance of our business in terms of the law, especially in terms of consumer rights and personal data protection;
 6. secure LPP’s claims.

Your data are processed on the legal ground of our legitimate interest which is optimisation of our business, and if the data processing requirement arises from applicable laws (e.g. tax legislation, consumer protection legislation), the data are processed in order to demonstrate the compliance of our business with such legislation (Article 6(1)(f) of the GDPR).

What data we process

 1. In order to register your account on the Website: first and last name, email address.
 2. In order to allow you to use and manage your account on the Website: first and last name, phone number, email address, gender, address (street, building number, flat number, postal code, city or town, country), tax identification number or personal identification number (if an invoice is issued).
 3. In order to send information (newsletter) about promotional campaigns, special offers, promo codes: email address, phone number, date of birth.
 4. In order to perform your sales contracts registered on the Website: first and last name, email address, phone number, address (street, building number, flat number, postal code, city or town, country), tax identification number or personal identification number (if an invoice is issued), details of your shopping on the Website.
 5. In order to perform contracts concluded without your registration on the Website: first and last name, email address, phone number, address (street, building number, flat number, postal code, city or town, country), tax identification number (if an invoice is issued).
 6. In order to inform you about the availability of the products you have specified: email address.
 7. In order to make settlements with you for goods you return: bank account number.
 8. In order to allow you to contact us: first name, last name, transaction data (shipping address, ordered items), contact details (mailing address, including the street, building number, flat number, postal code, city or town, country, email address, phone number), voice – in order to improve customer service quality, we may record phone calls, of which fact you are informed at the beginning of the call.

Rights of data subjects

In connection with personal data processing, you have the right to:

 1. Delete your account on your own by launching the account deletion procedure in the “My data” section.
 2. Erase your data without giving the reason why; it may, as the case may be, result in the deletion of your account on the Website.
 3. Object to the processing of your data in whole or in part and for a specific purpose.
 4. Restrict the processing of your data for a specific time or to a specific extent.
 5. Correct or rectify your personal data. You can also make the changes on your own after logging in on the Website in the “My data” section.
 6. Opt out of the Newsletter.
 7. Transfer your data to another entity. To this end, you may contact us through the contact form, specifying the name and address of the entity to which we are to transfer your data and the scope of the data – i.e. specify which information we are to transfer. The transfer will take place electronically once your request is confirmed. This is necessary to guarantee the security of such data and to confirm that the request comes specifically from you.
 8. Be informed about the scope of personal data processing.
 9. Lodge a complaint with a personal data supervisory authority; in Poland this is the President of the Data Protection Office, address: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Submission of requests and exercise of your rights will have no impact on our completed actions. You will receive the information about the outcome of your request within a month.

We store the data about your transactions for the period arising from tax legislation or in order to secure our interests as the Controller by gathering evidence connected with evaluating complaints or returning goods. Your erasure of your data does not stop their processing in the specified respect.

Communications related to personal data

You can send us any notices or requests related to personal data using a channel of your choice:

 1. Email to: support.nl@reserved.com.
 2. Phone call to: +31 20 369 0596.
 3. Contact form available on the Website.
 4. Letter to: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

Personal data retention time

We retain personal data for the time:

 1. of the existence of your account on the Website,
 2. arising from tax legislation (transaction data) – 5 years following the end of the tax year when our tax obligation arose,
 3. arising from the use of Customer Service (in whatever form) – 2 years following each contact,
 4. of our promotional activities (newsletter) – until you revoke your consent,
 5. of direct promotion of our products – until you express an effective and legitimate objection,
 6. of your waiting for a product availability notification – up to 6 months following your request,
 7. of statistical activities, assertion or defence of claims (e.g. complaints) – until the time limit provided for the claim under applicable laws expires.

Data transfer for processing and data sharing

We transfer your data for processing to the extent as required for attainment of specific objectives to our partners and companies from the LPP Group. They include but are not limited to the staff of warehouses and points of sale. For better convenience of your use of the online shop, we can also share your data with providers of IT services or analytical services (e.g. connected with preparing a personalised product presentation or user segmentation), providers of cloud services (e.g. through use of software on the providers’ servers), parties sending correspondence promoting our products or services (Newsletter). We also provide data to entities participating in the performance of the contract concluded on the Website, e.g. to courier companies and payment operators. They become controllers of such data the moment the data are shared. A list of trusted partners to whom we transfer or with whom we share personal data is available HERE.

Except for the objectives specified in the Privacy Policy, your personal data will not be shared with third parties or any other entities. You will, therefore, not receive promotional materials other than ours. We do not provide promotional services to third parties.

We guarantee secure processing of your personal data by using effective and properly selected technical and organisational measures.

Data transfer outside the EEA

Within the Controller’s use of the tools to support its current operations, provided e.g. by Google, your personal data may be transferred to countries from outside the European Economic Area (EEA), in particular to the United States of America (USA) or to another country where Google’s partner maintains tools used to process Personal Data in collaboration with the Controller. Proper securing of the processed Personal Data outside of the EEA is guaranteed by application of external contracts regarding data processing based on standard contractual clauses which meet the requirements of the GDPR.

Commercial Information – Newsletter

You may subscribe to the Newsletter by giving your email address or phone number. By giving such data you agree to receive commercial information coming exclusively from LPP (email or text message). We use means of electronic communications to inform you about available products and services, trends, special offers, clearance sales, promo codes and unfinished purchases in the online shop. You can also be asked to express your opinion through surveys.

You can unsubscribe at any time by clicking the link available in every Newsletter message or by sending an email to: support.nl@reserved.com.

Product availability notification

Upon your request, we can send you electronic notifications regarding availability of products you have specified. When the product is available, you will receive a notification to the email address you have provided. Personal data are given freely but they are necessary if you want to receive the notification.

Data processed by websites and by mobile devices

For the purpose of providing services to you (where this is necessary or arises from our or third parties’ legitimate interest), we have a right to automatically obtain and register data transmitted to the server by web browsers or your devices (e.g. in order to guarantee the security of IT assets or the security of other Users). The data may include e.g. cookies, an IP address, software and hardware parameters, browsed websites, a mobile device ID number, app use information and other data regarding the devices and systems you use. Collection of such information supports proper functioning of web pages and allows you to comfortably use and fully access our Website.

Cookies

Cookies are small text files containing IT data which allow the Website to function properly. They are stored on your endpoint devices. The files permit recognising the device and properly adapting Website appearance to your preferences. Cookies are necessary to allow you to properly log in to the Website and use all the features without disruptions. Cookies inform us about your activity on the Website but they do not permit your full identification. Cookies may be used for instance in order to:

 1. adapt the Website content to your preferences and optimise the use of web pages,
 2. create statistics to help us understand how you use our Website so that we can display content matching your fashion preferences,
 3. maintain a session,
 4. provide promotional content regarding our products to match your needs.

For more information about cookies, go HERE.

Logging in with social media accounts

You can sign up on our websites and then use the option of logging in through your social media account (e.g. Facebook, Google, etc.). It is up to you how you sign up or log in. Your logging in is authenticated by the social media site. You also receive information about the scope of data provided to us by the social media site. In this case, they are data required and sufficient for your identification and for secure creation of an account on our Websites. The data come from your public profile and include primarily your first name, last name and email address.

We do not have any rights to your social media account, especially to post any content on it. For more information on the data used by social media sites, go to the privacy policy of the specific site (e.g. Facebook https://www.facebook.com/policy.php or Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

The social media site which you have used to sign up on our Website does not inform us about the deletion of your account on that social media site and about your decision not to log in through that account, which is why your data used for logging in will remain in our database. While you are logged in on our Website, you can delete your account on your own by initiating the account deletion procedure in the “My data” section.

Even if you erase your data, we do not necessarily cease their processing; we store the data about your transactions for the period arising from tax legislation or in order to secure our interests as the Controller by gathering evidence connected with analysing complaints or returning goods.

Facebook plugin

Our site contains a Facebook plugin (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). The Facebook plugin on our site is marked with the Facebook logo. This plugin will directly connect you to our profile on the Facebook server. Facebook then learns that you have visited our site from your IP address.

If you visit our site while being logged in to your Facebook profile, Facebook will record information about the visit. Even if you are not logged in, Facebook is able to obtain IP address information. We wish to emphasise that Facebook does not inform us about the data it has collected and about how it uses it. The purpose and the scope of data collected by Facebook is unknown to us.

If you wish to receive additional information on the privacy policy, please contact Facebook or read its terms of use: https://www.facebook.com/about/privacy/. If you do not want to share the information regarding your visits on our web pages with Facebook, we recommend that you first log out of your Facebook account.

Facebook Pixel

Our web pages include Facebook Pixel so that we can advertise products of our brands to you based on your interests whenever you visit Facebook or other sites that also use this tool. Consequently, you may receive a personalised advertisement so that our website and the products we offer are as interesting to you as possible and match your needs in the best possible way. By receiving such data, we are also able to measure the success rate of personalised advertisements and create reports regarding such content. The collected data are anonymous, as we do not obtain information about the user’s identity. The data are kept and processed by Facebook which is why it is possible to connect to the right user profile. Facebook uses such data for advertising purposes. For more information on privacy protection, go to Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. You can deactivate the “Custom Audiences” remarketing feature in advertisement settings on your own. For this purpose, you have to be logged in to your account.

TikTok Pixel

Our websites contain the TikTok Pixel, as a result of which whenever you visit the TikTok website, you are presented with such advertisements of products from our brands that are based on your interests. Consequently, you are able to receive personalised advertisements of our products which are as interesting to you as possible and match your preferences in the best possible way. By receiving such data, we are also able to measure the success rate of personalised advertisements and create reports regarding such content. The collected data are anonymous, as we do not obtain information about the user’s identity. The data are kept and processed by TikTok which is why it is possible to connect to the right user profile. TikTok uses such data for advertising purposes.
For more information on privacy protection, go to TikTok’s website: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings.

Information on LPP brand profiles in social media

We have profiles in social media: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (hereinafter “social media”), where we post information about the products of our brands. Social media administrators record your behaviour with cookies and other similar technologies, also during every interaction with our profiles. The full scope and purposes of personal data processing on social media are defined by their administrators.

If you visit our profiles, we gain access to general statistics regarding your interests and demographic data (such as age, gender, region) generated by social media administrators. We are fully responsible for managing and posting on such profiles, for information posted by users, also in private messages, and for communication on specified social media sites.

Facebook and Instagram are administered by Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland (“Facebook”).

YouTube is administered by Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA.

Pinterest is administered by Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, USA

If you have an account on a specific social media site, we have access to information set as public on the same terms as other users of the site.

As you visit the profile, the social media administrator uses cookies and other similar technologies to monitor user behaviour and the actions you take. The information is gathered for example in order to create site statistics. The statistics contain only anonymised statistical data about the users visiting the profile and they cannot be linked to a specific person. We do not have access to personal data used by social media in order to prepare, for example, site statistics.

Due to the site statistics generated by the social media, we have information on how you use our profiles and which of the posted content is the most popular. With such information, we improve our profiles by more precisely matching the content we post to your interests and preferences. The administrators of each of the social media sites are in charge of processing your data for the purpose of generating site statistics. Consequently, each of the administrators is obligated to inform you about any matters connected with personal data processing for the purpose of creating site statistics and about the possibility of exercising the privacy protection right under applicable laws.

We use the services offered by social media sites to promote goods and services, especially through user segmentation and activities allowing us to properly match the products we offer to your needs (in accordance with rules laid down in terms of use of such sites).

For more information about your data protection rights related to the creation of site statistics and about the possibility of exercising those rights directly in interactions with social media go to:

1. Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/5195221251078753

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea

Declaration on data protection by Google Analytics

Our sites use the web service analysis mechanisms of Google Inc. (“Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA”): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager use cookies to analyse how websites are used. The information collected by cookies is transmitted to Google servers in the USA and archived.

If the IP anonymisation feature is activated while you are visiting our website, your User IP is abbreviated by Google. This applies to European Union member states and other states listed in the agreement on the European Economic Area. Only in special cases is a full IP address sent to the Google server in the USA, where it is abbreviated. This way the IP address anonymisation feature is active on our website.

At the request of the website operator, Google uses collected information to analyse website traffic and to prepare reports on the use of the website and other services connected with Website use. The IP address communicated by your browser within Google Analytics is not kept together with other Google data.

We use Google Analytics in order to analyse the use of our website to improve it and to present you attractive products of our brands.

Google Ads

Within the use of Google Ads tools, your data can be sent to other partners and providers of LPP. The purpose of using Google Ads is to promote products of our brands through Google Ads on external websites. Based on the data received from advertising campaigns, we can determine the success rate of our promotional activities. We do this by displaying only advertisements that are consistent with your fashion preferences, and our purpose is to improve our website to make it more appealing to you. If you visit our website through a Google advertisement, Google Ads, a cookie will be saved on your computer but this will not permit your full identification. Collected information may pertain to displaying specific advertisements on websites, in the Google search engine and from Google’s partners. If you are a registered Google user, Google may link your visit on our site to your account. If you are not a registered Google user or you are not logged in, Google may also save your IP address.

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

We use web service analysis mechanisms of Google Marketing Platform, such as Display & Video 360, Campaign Manager 360 and Search Ads 360. Our websites use the Floodlight DV360 tag to assess the effectiveness of the promotional and advertising campaigns of our brands. The purpose is to optimise the display of certain advertisements in favour of those which properly match your preferences or fashion tastes. The tool makes it possible to gather and store information about the advertisements you click as well as information based on your behaviour on the websites of third parties. Google uses a cookie ID to record which ads are displayed in which browser and may thus prevent them from being displayed more than once. Additionally, Google may use cookie IDs to record conversions related to ad requests. Cookies do not contain any personal data, such as email addresses, last names or home addresses. This tool allows your browser to automatically connect to the Google server.

Our objective is to present those products of our brands to you which are consistent with your interests.

For more on Google Marketing Platform, go to https://marketingplatform.google.com/about/.

Opting out of marketing tools

You can manage cookie settings in your web browser. Your choice may compromise full use of some website features. You can disable saving of the website use data (IP address included) collected by cookies and their transmission to Google as well as their sharing by Google by downloading and installing the plugin available on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

If you do not want to receive personalised presentations of our products or advertisements from our partners, you may use the following solutions:

 1. choose appropriate settings in your browser by disabling third-party cookies; for more go to the cookie policy;
 2. disable cookies for Conversion Tracking, i.e. disable cookies from the “www.googleadservices.com” domain, https://www.google.de/settings/ads, in your browser settings; those settings will be erased after the cookies are deleted;
 3. disable personalised advertisements which are a part of the “About Ads” campaign on https://www.aboutads.info/choices; the settings will be erased after the cookies are deleted;
 4. permanently disable cookies in Firefox, Internet Explorer or Google Chrome on https://www.google.com/settings/ads/plugin. Please note that this may limit the functionality of our website.

For more information on Google’s privacy policy go to: https://policies.google.com/privacy.

Changes to the Privacy Policy

The services and features of the Website may change, which means that we may modify the Privacy Policy in the future. We will announce new versions of the document on the Website. The document is provided for information purposes. We revised the above information on 29/03/2022.

 

Your personal data is safe with us

Dear Customer,

To protect the personal data you have entrusted to us and in view of the fact that Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council (EU) of 27 April 2016 becomes effective as of 25 May 2018, please be informed that, having your security at heart, we have made certain changes in our online shop that are connected to the protection of such data.

We have developed new Online Shop Terms & Conditions and a new Privacy Policy, both documents effective as of 25 May 2018. You will be able to read them on our website www.reserved.com, tabs: Terms and Privacy Policy respectively. Links to those documents will also be available wherever you are dealing with consent to the processing of your personal data or to the Online Shop Terms & Conditions while visiting our website.

According to the Regulation in question, in addition to the rights of access, rectification and erasure of your data, you will have additional rights arising from the Regulation, such as: the right to request to have your data erased, the right to withdraw the consent to the data processing and the right to object to the data processing. We have adapted our shop to the new requirements. Your data remain safe. If you have any questions or doubts, please do not hesitate to contact us.