NAUDAS ATMAKSAS UN PREČU APMAIŅAS NOTEIKUMI RESERVED UN RESERVED-KIDS MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALOS

§ 1

1. Šie Noteikumi (turmāk tekstā - “Noteikumi”) nosaka naudas atmaksas un Reserved mazumtirdzniecības veikalos iegādāto preču apmaiņas principus.

2. Noteikumi nav piemērojami Outlet veikaliem un Tiešsaistes veikalam, kurā tiek pārdoti Reserved zīmola produkti.

 

§ 2

šeit minētajiem terminiem ir šāda nozīme:

1. Pārdevējs - LPP S.A., juridiskā adrese Gdaņska, 80-769. ul. Łąkowa 39/44.

2. Preces - visi produkti, kas iegādāti Reserved Mazumtirdzniecības veikalos, kas atrodas Latvijā.

3. Reserved Mazumtirdzniecības veikals - Reserved vai Reserved Kids zīmola mazumtirdzniecības veikals, kas atrodas Latvijā.

4. Preču apmaiņa - iegādāto produktu apmaiņa pret identisku produktu ar citu izmēru vai krāsu.

 

§3

1. Katrs Klients ir tiesīgs 14 dienu laikā kopš pirkuma datuma (t.i. Sākot ar nākamo dienu pēc datuma, kas čekā / PVN rēķinā norādīts kā pārdošanas datums) saņemt naudas apmaksu vai apmainīt iegādātās preces Reserved Mazumtirdzniecības veikalā, kurā ir veikts pirkums. Pēc iepriekš minētā perioda atgriešana netiks pieņemta.

2. Atgriešanai vai apmaiņai ir pieņemamas šādas preces:

a. Produkti bez valkāšanas vai lietojuma pazīmēm;

b. produkti bez bojājumiem;

c. produkti, kuriem vēl ir klāt preču zīmes un etiķetes, kas nav bojātas, kuras produktam pievienojis Pārdevējs, un kas neizskatās kā iepriekš noņemtas vai atkārtoti pievienotas;

d. Produkti oriģinālā, nebojātā iepakojumā, ja tāds ticis sniegts. Atgriešanai vai apmaiņai nav pieņemamas šādas preces:

  • Apakšveļa;
  • Peldkostīmi;
  • Aksesuāri;
  • preces, kas iegādātas Outlet veikalos;
  • preces, kas nav iegādātas Latvijā;
  • preces, kas iegādātas ar īpašiem nosacījumiem, piemēram, bojāti produkti.

4. Naudas atmaksu vai preču apmaiņu var veikt tikai tajā veikalā, kurā ir veikts pirkums. Naudas atmaksa vai preču apmaiņa tiks veikta tikai tad, kad tiks uzrādīts oriģinālais čeks vai PVN rēķins, un, ja maksājums tika veikts ar karti, tad jāuzrāda arī kartes maksājuma pastiprinājums no termināla.

5. Kad preces ir pieņemtas atgriešanai, Klients:

a. Iepriekš minēto čeku atgriež Pārdevējam. Ja čekā iekļautas arī citas preces, Klients saņems aizvietojošu čeku. Oriģinālais čeks paliek pie Pārdevēja.

b. sniedz Pārdevējam oriģinālo PVN rēķinu. Ja rēķinā iekļautas arī citas preces, Klients saņems labotu rēķinu. Oriģinālais PVN rēķins tiek atgriezts Klientam.

6. Kad preces ir pieņemtas apmaiņai, Klients:

a. punktos 4 § 3 minēto čeku uzrāda Pārdevējam izskatīšanai. Pārdevējs čekā veic atzīmi par produkta apmaiņu. Oriģinālais čeks paliek pie Klienta.

b. sniedz Pārdevējam oriģinālo PVN rēķinu. Klients saņem labotu rēķinu. Oriģinālais PVN rēķins tiek atgriezts Klientam.

 

§ 4.

Naudas atmaksa tiek veikta, atgriežot Klientam viņa apmaksāto summu:

a. Ja Klients maksājis skaidrā naudā, atmaksa tiek veikta skaidrā naudā;

 

§ 5.

1. Jebkādas sūdzības vai iebildumi saistībā ar Noteikumu izpildi ir rakstiski jāiesniedz Pārdevēja adresē, kas norādīta1. punktā, §2, trīs dienu laikā kopš notikuma, kas ir sūdzības pamatā.

2. Noteikumi atrodami Reserved veikalos vai tiešsaistē, tīmekļa vietnē www.reserved.com

3. Noteikumi ir spēkā no 2015. gada 12. maija uz nenoteiktu laika posmu.