Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A weboldalunk Felhasználóira vonatkozó információk védelmét elsődleges fontosságúnak tartjuk és minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy Önök weboldalunk használatakor biztonságban érezhessék magukat. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat személyes adatai, jogai, illetve mi, mint adatkezelő, felelősségére vonatkozó szabályokat és azok terjedelmét ismerteti.

Korszerű technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosítjuk a feldolgozott személyi adatok magas szintű védelmét és az illetéktelen hozzáférés megakadályozását.

 

Adat kezelő:

LPP Hungary Kft Budapest 1138 Babér u. 1-5. Adószám 11970529-2-41; Cégjegyzékszám Cg.01-09-685827 

 

Az adatfeldolgozás célja

 • LPP a weboldal használóinak személyes adatait a www.reserved.com/hu/hu/ weboldalon (továbbiakban a „weboldal”) az online áruházzal kötött szerződések helyes teljesítésre céljára használja. Eszerint az adatokra elsősorban az alábbiak miatt van szükség:

- regisztráció a weboldalon

- szerződéskötés

- pénzügyi rendezés

- a Felhasználó által rendelt áruk szállítása

- a Felhasználó jogainak érvényesítése (pl. szerződés visszavonása, szavatosság)

 • Amennyiben hozzájárult ahhoz, hogy az új termékekről és a speciális ajánlatokról tájékoztatást kapjon, úgy az LPP az adatokat aszerint kezeli, hogy Ön tájékoztatást kapjon a kereskedelmi területről, pl. az új divatirányzatokról, speciális kiárusítási ajánlatokról.

 

Az adatok típusa

LPP a következő személyes adatokat dolgozza fel, melyek Önnek a következőkhöz szükségesek:

1. Bejelentkezés a weboldalra:

- családi és utónév

- e-mail cím

2. - A weboldalon történő vásárlás:

- családi és utónév

- nem (az udvarias Hölgyem/Uram megszólítás választásához)

- szállítási cím

- telefonszám

- e-mail cím

3. A Felhasználó által opcionálisan megadott adatok:

- születési idő

- NIP (adóazonosító szám) - ha a társaság számlát kér

4. Amennyiben a szerződést megszünteti, vagy reklamációját elismerjük, és közvetlenül bankszámlájára kéri a visszatérítést, úgy kérjük adja meg IBAN formában bankszámlaszámát, hogy a visszafizetést elvégezhessük.

 

A adatkezelés jogi alapjai

A személyes adatok kezelése az Európai Parlament és Tanács 2016/679 2016. április 27-i rendelkezése alapján történik. Magyarországon folytatott adatkezelésre ill. adatfeldolgozásra az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Adatainak kezelése az Ön hozzájárulása alapján történik, amit a weboldalra történő regisztrálás alkalmával, illetve a weboldalon végzett tranzakcióval engedélyezett.

Személyes adatainak kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásával történik, ugyanakkor, ha nem ad ilyen hozzájárulást, akkor nem tud regisztrálni a weboldalra és nem tud a weboldalon keresztül vásárolni.

Személyes adatainak kezelése révén a következő jogok illetik meg:

 1. Jogosult bármikor visszavonni hozzájárulását, indoklás nélkül. A visszavonási kérés vonatkozhat valamely felhasználási célra, pl. visszavonhatja hozzájárulását a tekintetben, hogy kereskedelmi tájékoztatást kapjon vagy minden célra kérheti a visszavonást. Amennyiben teljes körű visszavonást kér, akkor a weboldalon lévő fiókja törlésre kerül és adatait a továbbiakban nem kezeljük. A korábban teljesített tevékenységekre a hozzájárulás visszavonása nem vonatkozik.
 2. Indoklás nélkül bármikor kérheti adatainak törlését. A korábban teljesített tevékenységeket az adatok törlése nem érinti. Az adatok törlése után a weboldalon lévő fiókja törlésre kerül és adatait a továbbiakban nem kezeljük.
 3. Ön bármikor jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelését teljesen, vagy bizonyos célokra vonatkozóan korlátozza. A korábban teljesített tevékenységekre az ilyen korlátozás nem vonatkozik. A korlátozás azt jelenti, hogy a weboldalon lévő fiókja törlésre kerül és adatait a továbbiakban nem kezeljük[p1] [ÁM2] [p3] .
 4. Kérheti személyes adatai kezelésének időben vagy terjedelemben történő korlátozását - kérésének megfelelően fogunk eljárni. A korábban teljesített tevékenységekre az ilyen kérés nem vonatkozik.
 5. Személyes adatainak javítását, helyesbítését bármikor kérheti. Mindezt saját maga is elvégezheti, azt követően, hogy bejelentkezett weboldalunkra: Az SAJÁT FIÓK menüpontban:
 6. Kérheti, hogy adatait egy másik félnek adjuk tovább. Ebből a célból, a kapcsolattartási nyomtatvánnyal lépjen kapcsolatba velünk, ott adja meg annak a jogi személynek a nevét és címét, akinek továbbítanunk kell adatait, adja meg az adatok körét, - vagyis határozza meg, mely adatait kívánja továbbítani. A kérés megerősítése után az átvitel elektronikus úton történik. Azért kérjük a kérés megerősítését, hogy biztosítsuk adatai védelmét és megbizonyosodjunk, hogy a kérés illetékes személytől érkezik.
 7. Bármikor kérheti, hogy személyes adatainak kezeléséről tájékoztassuk Önt.

Kötelesek vagyunk a fentiekben meghatározott kéréséről számított egy hónapon belül tájékoztatni Önt.

 

Személyes adatok kezelésének ideje

Személyes adatait addig kezeljük, míg Önnek Felhasználói fiókja van weboldalunkon és annak megszűnését követő 5 évig archív rendszerünkben még nyilvántartjuk. A Felhasználói fiókot kérésére töröljük, de akkor is törlésre kerül, ha ön visszavonja adatkezelési hozzájárulását, személyes adatainak feldolgozását vagy azok törlését kéri.

Rendszerünk személyes adatait csak archív formában tartja meg Felhasználói fiók megszűnését követő 5 évig, pl. szavatossági igény felmerülésének esetére, vagy a törvényben meghatározott esetekre (pl. számviteli bizonylatok megőrzésének idejéig, ami 8 év).. 

 

Kapcsolattartási személyes adatok

Személyes adataival kapcsolatban az alábbi csatornákon keresztül küldhet nekünk értesítést vagy kérést:

 1. a [email protected] e-mail címen keresztül
 2. Telefonon: 06 80 980 075
 3. - A weboldalon megadott kapcsolattartási csatornán keresztül:
 4. - postai úton LPP Hungary Kft Budapest 1138 Babér u. 1-5. címen.

 

Adatfeldolgozási megbízás

LPP a személyes adatok kezelését LPP üzleti partnereire bízhatja a tranzakciók végrehajtásához szükséges mértékben, például a megrendelt áruk elkészítése, szállítása, vagy LPP-től érkező kereskedelmi információ közlése céljából (ez utóbbi azon felhasználókra vonatkozik, akik engedélyezték kereskedelmi információ küldését).

 

A felhasználó személyes adatait semmiképp sem lehet a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaktól eltérő céljára használni, különösképpen nem lehet megosztani más, harmadik fél marketing anyagainak küldése céljára.

A Weboldal Felhasználóinak személyes adatai az Európai Unión kívülre nem küldhetők.

 

Kereskedelmi információ - Hírlevél


Feliratkozhat hírlevelünkre, ha megadja e-mail címét és hozzájárul, hogy személyes adatait kereskedelmi és marketing információ céljára használjuk. Hírlevelünkkel tájékoztatjuk Önt a legújabb ajánlatainkról (pl. új termékek, speciális ajánlatok, kiárusítások.) A hírlevélben szereplő linkre kattintva, vagy a [email protected] e-mail címre írva bármikor leiratkozhat hírlevelünkről.

 

Értesítés a termék rendelkezésre állásáról


Kérésére LPP elektronikus úton értesíti Önt a kiválasztott termék rendelkezésre állásáról. Az ilyen értesítést csak akkor küldhető meg, ha Ön hozzájárult az online áruház termékeivel kapcsolatos kereskedelmi információk fogadásához a megadott e-mail címen, valamint személyes adatainak az LPP általi kezeléséhez. Adatait önkéntes alapon adja meg, de amennyiben nem járul hozzá személyes adatainak felhasználáshoz, úgy nem tudunk tájékoztatást küldeni Önnek a termék rendelkezésre állásáról.

Sütik


Weboldalunk sütiket használ. A sütik kis fájlok, melyek a böngészéshez használt készülékekkel (pl. számítógép, okostelefon) kapcsolatos sajátos információk tárolására szolgál. A sütikben foglalt információk hirdetési és statisztikai célokra, valamint arra használatosak, hogy weboldalunkat az egyéni igényeknek megfelelően alakítsuk. A sütik beállítását böngészőjében megváltoztathatja. Amennyiben a beállítások változatlanul maradnak, akkor a sütik a készüléken mentésre kerülnek. A sütik beállításainak megváltoztatása korlátozhatja a weboldal funkcionalitását.

Facebook kapcsolat


Oldalunk Facebook kapcsolatot tartalmaz (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Ezt a kapcsolatot a Facebook logó jelzi. Rákattintva azonnal Facebook profilunkra léphet. Ekkor a Facebook azonnal tudja, hogy oldalunkat az Ön IP címéről kereste fel. Ha olyankor látogat el oldalunkra, amikor be van jelentkezve Facebook profiljába, akkor a Facebook feljegyzi a látogatását. Ha nincs is bejelentkezve, a Facebook akkor is megszerzi az IP címmel kapcsolatos információt.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy Facebook nem tájékoztat bennünket az összegyűjtött adatokról és azok felhasználásáról. Nem ismerjük a Facebook által gyűjtött információk célját és terjedelmét. A Facebookkal kapcsolatos Adatvédelmi nyilatkozat közvetlenül a Facebooktól tájékozódjon, vagy ellenőrizze a Facebook Adatvédelmi nyilatkozatát a https://www.facebook.com/about/privacy/ linken.

Ha nem szeretné, hogy a Facebook információhoz jusson arról, hogy oldalunkat látogatja, javasoljuk, hogy látogatását megelőzően lépjen ki a Facebook fiókjából.

 

A Google Analytics adatvédelmi politikája


Oldalunk a Google Ind. („Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountai View, CA 94043 USA”) web szolgáltatás elemző mechanizmusát használja. Google Analytics, Google Dupla kattintás és Google Tag Manager. Google Analytics, Google Dupla kattintás és Google Tag Manager sütiket használ a weboldal használatának elemzésére. A sütik által gyűjtött információk a Google szerverre kerülnek, ott archíválódnak.

Ha a weboldal használatakor aktiválja az IP anonimizálást, akkor felhasználói IP címét a Google rövidíti. Vonatkozik ez az Európai Unió tagállamokra és az Európai Gazdasági Térség Megállapodásában felsorolt más országokra. Az USA Google szerverére csak speciális esetekben jut el a teljes IP cím, ahol azután rövidítésre kerül. Ennélfogva weboldalunkon aktív az IP cím anonimizálás. A weboldal működtetőjének kérésére Google a begyűjtött információt a weboldal használatának elemzésére használja és beszámolókat készít a weboldal használatáról és az Internet használattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokról. A Felhasználói böngésző által közölt IP cím a Google Analitikában nem együtt kerül tárolásra a többi Google adattal.
A Felhasználó a webböngészőben blokkolhatja a sütik mentését. Ekkor azonban a weboldal minden előnyének kihasználása nem lehetséges. Ezenfelül a Felhasználó blokkolhatja a sütik által gyűjtött weboldal használati adatok mentését (beleértve az IP címet is), illetve azok eljuttatását a Google-hoz, illetve megosztásukat a HTTPS://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl link letöltésével és telepítésével.