ETÄSOPIMUKSEN IRTISANOMISILMOITUS

Ilmoitan/Ilmoitamme[*] , että haluan/haluamme[*] peruuttaa tekemäni/tekemämme[*] sopimuksen, joka koskee seuraavien tavaroiden toimittamista[*] / seuraavan palvelun suorittamista[*]:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Tilauspäivä[*]  _________________________ Vastaanottamispäivä[*] _________________________

Tilausnumero[**] ________________________ ,

Laskun/kuitin numero[**] ________________________ .

Kuluttajan nimi / kuluttajien nimet    _________________________

Kuluttajan osoite / kuluttajien osoitteet   _________________________

Kuluttajan allekirjoitus / kuluttajien allekirjoitukset  _________________________

                                                 (vain jos lomake täytetään paperisena)

Päivämäärä _________________________

 

[*] Tarpeeton viivataan yli.

[**] Näitä tietoja ei ole pakollista antaa, mutta ne nopeuttavat ja helpottavat sopimuksen irtisanomista

Your personal data is safe with us

Arvoisa asiakas,

olemme tehneet verkkokauppaamme joitain tietojen suojaamiseen liittyviä muutoksia, jotta voimme suojata meille antamiasi henkilötietoja ja noudattaa Euroopan parlamentin ja neuvoston (EU) 27. huhtikuuta 2016 annettua asetusta 2016/679, joka astuu voimaan 25.5.2018.

Olemme laatineet verkkokauppaan uudet käyttöehdot ja uuden tietosuojakäytännön, jotka ovat voimassa 25.5.2018 alkaen. Voit tutustua niihin verkkosivustollamme www.reserved.com seuraavilla välilehdillä: Ehdot jaTietosuojakäytäntöLinkit näihin asiakirjoihin ovat saatavilla kaikissa kohdissa, joissa on kyse henkilötietojesi käsittelyyn tai verkkokaupan käyttöehtoihin liittyvästä suostumuksestasi vieraillessasi verkkosivustollamme.

Edellä mainitun asetuksen mukaisesti sinulla on tietojesi tarkastelu-, oikaisu- ja poistamisoikeudet sekä lisäksi muita asetukseen perustuvia oikeuksia, kuten oikeus pyytää tietojesi poistamista, oikeus peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn sekä oikeus vastustaa tietojen käsittelyä. Olemme mukauttaneet kauppamme uusien vaatimusten mukaiseksi. Tietosi pysyvät turvassa. Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita.