Tagastamine – e-pood

Prindi / salvesta

1. Veebipoe lepingust taganemine

1.1 Kliendil on õigus taganeda e-poes sõlmitud müügilepingust ning tagastada e-poest ostetud toode 30 päeva jooksul. Taganemistähtaeg lõpeb 30 päeva möödumisel alates päevast, mil toode on Kliendile üle antud. Hilisemal juhul puudub LPP-l kohustus toodet ilma tootmispraagi esinemiseta tagasi võtta.

1.2 Lepingust taganemiseks on kleindil kaks võimalust:

1.2.1 kulleriga või postiga tagastamine – selleks tuleb täita kliendi konto alt leitav tagastusvormi, mis on kättesaadav tellimuse ajaloos vastava tellimuse juures. Kui vorm on esitatud, edastatakse kliendile viivitamatult kinnitus selle kohta, et LPP on teatise kätte saanud. LPP tellib kulleri kliendi poolt märgitud aadressile tagastusvormi märgitud kuupäeval järele. Klient pakib toote koos tagastusankeedi või algse arvega suletud pakendisse. Pakile adressaati ei pea märkima, selle märgib kuller. Kui klient ei soovi kasutada tasuta kullerteenust, tuleb juhinduda p-st 11.4;

1.2.2 Kaupluses tagastamine on võimalik mistahes Reservedi kaupluses. Kliendil tuleb kaasa võtta tagastatav toode ning võimalusel arvega või tellimusnumbriga kliendile sobivaimasse Reservedi kauplusesse ning kliendideenindajat oma soovist informeerida. Klienditeenindaja vormistab tagastuse ning annab kliendile tagastuskinnituse.

1.3. Tagamaks, et taganemise tähtajast peetaks kinni, piisab kliendil saata vaid vastavasisuline teatis enne taganemise tähtaja möödumist. Klient ei pea selgitama ega avaldama lepingust taganemise põhjuseid.

1.4 Klient peab taganemisavalduses nimetatud toote tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest. Toode tuleb saata järgmisele aadressile: Reserved Tasku Keskus, Turu 2, 51013 Tartu, Tartumaa. Samuti on kliendil võimalik tagastada toode kõikidesse Reservedi kauplustesse (kontaktandmed leiab aadressilt www.reserved.ee). Tähtajast on kinni peetud, kui klient toob või saadab toote tagasi enne 14-päevase tähtaja möödumist. Toote võib tagastada Kliendi äranägemise järgi kas omal kulul või kulleri kaudu LPP kulul. Tasuta saatmiseks kulleriga peab klient täitma lepingust taganemise vormi, mis on kättesaadav e-poes kliendi paneelil iga tellimuse juures. Kliendi valitud postiteenust kasutades tuleb kliendil veenduda, et pakk saadetakse otse Reservedi kauplusesse, mitte postkontorisse, pakiautomaati või mõnda muusse üleandmispunkti. Kliendi valitud saatmisviisi kulu ei hüvitata.

1.5 Taganemisõiguse kasutamise korral tagastab LPP kliendile kõik kliendilt saadud tasud, sealhulgas ka saatmiskulu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel alates päevast, mil LPP sai kätte taganemisavalduse. Saatmiskulu hüvitatakse kogu mahus üksnes juhul, kui klient tagastab kõik konkreetse tellimusega tellitud tooted. LPP võib tagasimaksega viivitada, kuni LPP on toote tagasi saanud või kuni klient on esitanud tõendi, et klient on toote tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem. Tagasimakse tehakse sama maksekanali kaudu, mida klient maksmisel kasutas, välja arvatud juhul, kui klient tasus kullerile paki kättesaamisel. Sellisel juhul saadetakse kliendile e-posti teel pangakonto numbri päring pärast tagastuse kinnitamist. Igal juhul ei pea klient kandma tagasimaksega seotud kulutusi.

1.6 Kliendil on e-poest tellitud tootega õigus tutvuda viisil, mis võimaldab tutvuda toote olemuse, omaduste ja toimimisega. Selleks, et veenduda toote olemuses, omadustes ja toimimises, võib tootega tutvuda ja seda kasutada (proovida) üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes. Klient peab tutvuma tootega ettevaatlikult, avama pakendi seda kahjustama, mitte eemaldama silte/lipikuid/kaitsekilesid jms. Tagastatav toode peab olema kasutamata, originaalsiltide ja –lipikutega. Klient vastutab toote väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud toote kasutamisest muul viisil, kui on vaja toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Toodet kahjustamata eemaldatavate originaalsiltide- ja lipikute puudumine ei välista asja tagastamisõigust, kuid kliendil tuleb need tagastatud toodete juurde lisada.

1.7 Tagastatud tooted ja selle juurde kuuluvad dokumendid (kasutusjuhend, garantiitingimused jms) peavad olema puuduseta, täiskomplektsed, originaalpakendis ja kasutamata. Kui tagastatav toode, toote juurde kuuluvad juhendid ning muud dokumendid ja/või toote pakend on halvenenud asjaolude tõttu, mille eest vastutab klient, on LPP-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt asja eest tasutud ning Kliendile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab LPP kliendile tasaarvestamise avalduse tellimuse vormistamisel esitatud e-posti aadressile.

Kiiremaks tagastusprotsessiks soovitame pakki lisada algne arve või tagastusankeet. Leiad need oma tellimuste ajaloost vastava tellimuse kirjeldusest.
Arve leiad ka e-postile saadetud tellimuse kinnituse manusest.
Tagastades tooted kauplusesse, siis piisab, kui näitad telefonist tellimuse kinnitust klienditeenindajale.

1.8. Taganemisõigust ei kohaldata toodete suhtes, mis ei ole sobilikud tagasisaatmiseks hügieenilistel põhjustel, näiteks aluspesu ja ujumisriided, mille pakend on avatud ja millelt on eemaldatud kaitsekile.

 

NB! Käesolevad tingimused kehtivad vaid veebipoest ostetud kaubale.