RESERVEDi KINKEKAARDI EESKIRJAD

 1. Järgmisi suurtähtedega välja toodud mõisteid kasutatakse kinkekaartide puhul järgmistes tähendustes:

a. Väljastaja – LPPS.A. aadressiga Gdańskul. Łąkowa 39/44;

b. Pood – Reservedi või Reserved Kidsi kaupluste ahelale kuuluv Poola territooriumil asuv kaupade müügikoht, mis on märgitud Reservedi kinkekaarte vastu võtva kohana;

c. Reservedi kinkekaart – kaart, millele on kantud punkte, mis moodustavad koos elektroonilise kupongi – kupongiga samaväärse elektroonse maksevahendi – mida kaardi omanik saab kaupluses kasutada;

d. Ostja – isik, kes kannab poes väljastajale väljastaja Reservedi kinkekaardi vastu üle summa, mis on võrdne kinkekaardi väärtusega;

e. Kasutaja – Reservedi kinkekaardi omanik, kes esitab selle poes kasutamiseks;

f. Kaubad – esemed, mida kauplustes müügiks pakutakse.

 

2. Väljastaja kohustub andma ostjale Reservedi kinkekaardi (millele kantakse ostja poolt soovitud punktiarv, vähemalt 20 punkti) ja seda hiljem kauplustes maksevahendina aktsepteerima. Ostja kohustub väljastajale tasuma soovitud punktisummale vastava summa ning kasutama Reservedi kinkekaarti kauplustes Reservedi kinkekaardi kehtivusajal.

 

3. Ostja poolt punkti 2 kohaselt tasutav summa kantakse Reservedi kinkekaardi väljastamisel täies ulatuses üle väljastajale.

 

4. Reservedi kinkekaardi väärtus esitatakse Poola zlottides ja on võrdne kaardile salvestatud punktisummaga. 1 (sõnadega: üks) punkt on võrdne 1 PLN-ga (sõnadega: ühe zlotiga).

 

5. Kui kasutaja sõlmib väljastajaga kaupade müügikokkuleppe ja esitab kasutamiseks Reservedi kinkekaardi, lahutatakse Reservedi kinkekaardile kogunenud summast maha väljastajale müüdud kaupade eest tasumisele kuuluv summa.

 

6. Reservedi kinkekaardile kogutud punktidest väljastajale Reservedi kinkekaardi abil ostetavate kaupade eest tasumisele kuuluva summaga võrdse punktisumma maha lahutamise hetkel arvatakse kasutaja poolt väljastajale kaupade müügihinna eest tasumisele kuuluvast summast maha Reservedi kinkekaardile salvestatud punktidest maha arvatud punktisummaga võrdne summa.

 

7. Reservedi kinkekaarti ei saa vahetada sularaha vastu.

 

8. Reservedi kinkekaart kehtib kaksteist kuud alates kaardi ostjale üle andmise kuupäevast. Kaart aktiveerub ostjale üle andmise hetkel. Reservedi kinkekaart ei kehti enne kaardi väljastaja poolset aktiveerimist. Reservedi kinkekaardi kehtivusaeg ei ole pikendatav.

 

9. Reservedi kinkekaarti võib kasutada ainult kauplustes peale kaardi aktiveerimist.

 

10. Väljastaja peab Reservedi kinkekaardi ostjale üle andma kaupluses.

 

11. Kauplus ei vastuta ostjale üle antud Reservedi kinkekaartide kaotsimineku (või vigastamise) eest.

 

12. Reservedi kinkekaardi kasutamine on tõlgendatav kehtiva tehinguna ka juhul, kui kasutaja omandas Reservedi kinkekaardi õigusvastaselt.

 

13. Kasutajal ei ole õigust Reservedi kinkekaardi kaotamise, vigastamise või varguse korral väljastajale kaebusi esitada.

 

14. Reservedi kinkekaardi esitamiseks peab kasutaja kinkekaardi esitama kaupluse personalile. Müüja lahutab kaardile salvestatud punktisummast maha kasutaja poolt väljastajalt ostetud kaupade maksumuse.

 

15. Väljastaja peab klienti teavitama, et Reservedi kinkekaarti:

a. võib kasutada ainult kauplustes;

b. ei saa vahetada sularaha vastu;

c. ei saa kasutada peale aegumistähtaja möödumist.

 

16. Väljastaja võib Reservedi kinkekaardi vastu võtmisest keelduda, kui:

a. Reservedi kinkekaart on aegunud,

b. kinkekaardi kasutamine ei ole tehniliselt võimalik, näiteks kuna:

i. väljastaja IT-süsteemiga ei õnnestu ühendust saada,

ii. Reservedi kinkekaart on vigastatud nii, et kinkekaardile salvestatud andmed ei ole loetvad.

 

17. Väljastaja ei vastuta Reservedi kinkekaardi kasutamise võimaluste puudumise eest, mis tuleneb väljastajast sõltumatutest põhjustest, näiteks kaupluse ja väljastaja IT-süsteemi vahelise elektroonilise või telefoniühenduse katkemise tõttu.

 

18. Kui Reservedi kinkekaardile salvestatud punkte ei kasutata Reservedi kinkekaardi aegumise ajaks ära, ei ole kasutajal õigus nõuda tasutud raha tagastamist.

 

19. Kui kasutaja poolt Reservedi kinkekaardi abil ostetud kaupade maksumus on Reservedi kinkekaardile salvestatud punktisummast suurem, võib kasutaja vahe kinni maksta sularahas või pangakaardiga.

 

20. Kui kasutaja poolt Reservedi kinkekaardi abil ostetud kaupade maksumus on Reservedi kinkekaardile salvestatud punktisummast suurem, võib kasutaja kasutada ka teisele Reservedi kinkekaardile salvestatud punkte.

 

21. Reservedi kinkekaardi kohta, mis on kahjustatud nii, et seda ei ole võimalik nõuetekohaselt kasutada, võib esitada kaebuse. Kaebuse esitamisel peab kasutaja vigastatud Reservedi kinkekaardi kaupluses personalile esitama. Õigustatud kaebuse korral väljastab väljastaja uue Reservedi kinkekaardi, millele on salvestatud sama arv punkte, mis oli vigastatud Reservedi kinkekaardil selle väljastajale tagastamise hetkel. Uus väljastaja poolt kasutajale väljastatud Reservedi kinkekaart kehtib sama kaua, kui oleks kehtinud asendatud vigastatud Reservedi kinkekaart.

 

22. Väljastaja vaatab kõik Reservedi kinkekaartidega seotud kaebused üle kirjalikult 30 (sõnadega: kolmekümne) päeva jooksul alates kasutajale kirjaliku kaebuse esitamise kuupäevast.

 

23. Reservedi kinkekaartidega seotud kaebused võib esitada kaupluse lahtiolekuajal kauplusesse. Väljastaja saadab parandatud Reservedi kinkekaardid kauplusesse, kus kaebus esitati.

 

24. RESERVEDi kinkekaarti kasutades ostetud kaupade kauplusesse tagastamise korral saab kasutaja väljastajalt tagastatud kaupade hinnale vastava arvu uusi punkte. Uued punktid salvestatakse uuele RESERVEDi kinkekaardile, mille väljastaja väljastab kaupade tagastamise hetkel. Väljastaja poolt kasutajale antud punti alusel väljastatud RESERVEDi kinkekaart kehtib kaksteist kuud alates väljastamise kuupäevast.

 

25. Kasutaja kinnitab väljastajale raha tasumise ja Reservedi kinkeraadi saamisega, et on käesolevad eeskirjad läbi lugenud, saab aru nende sisust, tal ei ole eeskirjade osas küsimusi ega vastuväiteid ning ta kohustub neid järgima.

 

26. Kasutaja kinnitab Reservedi kinkekaardi kaupluses kaupade ostmisel kasutamisega, et kasutab Reservedi kinkekaardi vastavalt väljastaja valduses olevale dokumentatsioonile.

 

27. Reservedi kinkekaart ei ole elektrooniline maksevahend , elektrooniline sularahavahend ega maksekaart.

 

28. Kõiki küsimusi, mida käesolevas dokumendis ei käsitleta, reguleeritakse müügikupongide seaduse sätete alusel.

 

29. Kasutajale Reservedi kinkekaardi väljastamine ei ole maksuseaduste alusel käibemaksustatav. Kasutajal on õigus väljastajale hiljemalt Reservedi kinkekaardi väljastamise hetkel esitatud taotluse alusel saada väljastajalt sularahamakset kinnitava dokumendina kirjalik tšekk, mille näol ei ole tegemist käibemaksuarvega.

 

30. Korraldajal on õigus eeskirju igal ajal põhjust avaldamata muuta. Muudetud eeskirjadega saab tutvuda veebilehel www.reserved.com ja Reservedi ja Reserved Kidsi kauplustes.