Newsletter

Přihlásit se nebo odhlásit se z našeho Newslettru můžete kdykoli. Můžete to udělat  přímo v záložce „Zákaznické údaje“  - políčko se souhlasem k přijímání komerčních informací.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů!

Neustále hledáme nová řešení, abychom mohli lépe reagovat na Vaše očekávání při používání naší Služby. Respektujeme Vaše soukromí a dbáme na ochranu Vašich údajů, proto Vás v souvislosti s aktualizací provozu Služby žádáme o přečtení nové verze Zásad ochrany osobních údajů, kde uvádíme zásady nakládání s osobními údaji, rozsah jejich zpracování a práva a povinnosti, které v této souvislosti máte.