ПРАВИЛА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ И ЗАМЯНА НА СТОКИ В МАГАЗИНИТЕ НА ДРЕБНО НА RESERVED

§ 1

1. Настоящите правила (наричани по-долу „Правила“) установяват принципите на възстановяване на суми и замяна на стоки в магазините на дребно от мрежата на Reserved.

2. Правилата не са приложими в аутлет магазините и онлайн магазините, където се продават продукти с марката Reserved.

§ 2

Термините, използвани в настоящия документ, имат следните значения:

1. Ел Пи Пи Фешън България ЕООД - гр.София 1113, ул. Николай Хайтов 12, ет. 3, офис 8.

2. Стоки - всички продукти (с изключение на пижами, обеци, бельо и чорапи), закупени от магазини на дребно от мрежата на Reserved, намиращи се в България.

3. Магазин на дребно от мрежата на Reserved – магазин на дребно под марката Reserved или Reserved KIDS, намиращ се във България.

4. Замяна на стоки – замяна на закупен продукт за идентичен продукт по отношение на размера или цвета.

§3

1. Всеки Потребител има право на възстановяване на сумата или замяна на стоките, закупени от Магазин на дребно от мрежата на Reserved, в рамките на 30 дни от датата на покупката (т.е. от деня, следващ датата на разписката/ДДС електронна касова бележката, указана като датата на продажбата), базирано на правилата, посочени в този документ. След изтичане на горния период възстановявания на суми няма да се приемат. 

2. В допълнение към законоустановеното право на отказ, продавачът предоставя доброволно право на връщане на закупените стоки в продължение на 30 дни след получаването им. С това право на връщане клиентите могат да анулират договора и след изтичане на 14-дневния срок за анулиране, като изпратят стоката обратно на продавача в рамките на 30 дни от получаването (началото на крайния срок е в деня на приемане/получаване на стоките). 

Допълнителни условия се прилагат само след изтичане на 14-дневния срок за анулиране.  След 14-дневния срок на анулиране върнатите стоки трябва да имат всички оригинални етикети и закачалки.

3. Правото на анулиране не се прилага за следните видове договори:

а. Договори за доставка на стоки, които са сключени по спецификация на потребителя или са ясно персонализирани.

б. Договори за доставка на стоки, които може да се развалят или срокът им на годност може да изтече бързо.

в. Договори за доставка на запечатани стоки, които не са подходящи за връщане поради здравословни или хигиенни причини, а са разпечатани след доставката.

г. Договори за доставка на стоки, които след доставката според естеството им са неразделно смесени с други артикули.

4. Възстановяване на сума или замяна на стоки може да се направи във всеки Магазин, независимо от действителното място на покупка. Възстановяването на сума или замяната ще бъдат извършени само при представяне на оригиналната разписка или електронна касова бележка с ДДС, а ако плащането е извършено с карта, трябва да се представи и потвърждение за плащане с карта от терминал.

 

5. След като стоките бъдат приети за възстановяване на сумата, Потребителят:

а. връща разписката, посочена в предишната точка, на Продавача. Ако разписката съдържа други продукти, Потребителят ще получи заместваща разписка. Оригиналната разписка остава при Продавача.

б. представя оригиналната електронна касова бележка с ДДС на Продавача. Ако електронна касова бележката съдържа други продукти, Потребителят ще получи коригираща електронна касова бележка. Оригиналната електронна касова бележка с ДДС се връща на Потребителя.

 

6. След като стоките бъдат приети за замяна, Потребителят:

а. представя разписката, посочена в т. 4 § 3, на Продавача за разглеждане. Продавачът отбелязва на разписката за замяната на продукта. Оригиналната разписка остава при Потребителя.

б. представя оригиналната електронна касова бележка с ДДС на Продавача. Потребителят получава коригираща електронна касова бележка. Оригиналната електронна касова бележка с ДДС се връща на Потребителя.

 

§ 4

Възстановяването на сума се извършва чрез възстановяване на цената, платена от Потребителя:

а. ако Потребителят е платил стоките в брой, възстановяването се извършва в брой;

б. ако плащането се извършва с кредитна или дебитна карта, възстановяването се извършва в брой.

 

§ 5

1. Всякакви жалби или резерви, свързани с прилагането на Правилата, трябва да бъдат подадени в писмен вид в рамките на 3 дни след настъпване на събитие, което оправдава жалбата, на адреса на Продавача, посочен в §2, т. 1 от настоящия документ.

2. Правилата може да се намерят в Магазините на Reserved или онлайн на www.reserved.com

3. Правилата са валидни от 12 май 2015 г. до последващо известие.