Politika ochrany soukromí

Úvod

Ochrana osobních údajů týkajících se zákazníků našeho internetového obchodu je pro nás nejvyšší prioritou, a proto vynakládáme značné úsilí, abyste se mohli cítit bezpečně při využívání našich webových stránek.
Politika ochrany soukromí se týká všech soukromých informací a osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek pro účely, pro které jsou shromažďovány a zpracovávány.

Zpracovávání osobních údajů

Za účelem správné realizace kupních smluv společnost LPP Czech Republic, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88159, sídlem: Praha 9 - Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 19000, identifikační číslo: 26698714 (dále jen: „prodávající“ nebo „LPP“) zpracovává osobní údaje kupujících, včetně: jména, příjmení, pohlaví, adresy bydliště, doručovací adresy, data narození, č. bankovního účtu, e-mailové adresy a telefonního čísla.
LPP zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. LPP používá technická a organizační opatření vyžadovaná českými právními předpisy, která zajišťují ochranu zpracovávaných osobních údajů (zejména před jejich změnou, ztrátou nebo zničením) a zabezpečují osobní údaje proti jejich poskytnutí neoprávněným osobám, převzetí neoprávněnými osobami, jakož i proti jejich zpracovávání porušujícímu ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováváním osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů se uděluje dobrovolně na dobu neurčitou, a to při uzavření kupní smlouvy. Máte právo žádat opravu osobních údajů a jejich doplnění, jakož i jejich blokaci, dále můžete žádat o vysvětlení a odstranění závadného stavu a udělený souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoliv odvolat
Správcem osobních údajů je společnost LPP. LPP zpracovává údaje za účelem realizace transakce a pro marketingové účely. LPP může svěřit zpracování osobních údajů subjektům spolupracujícím s LPP, v rozsahu nezbytném pro realizaci transakce, např. za účelem dodání zásilek nebo nabízení zboží a služeb ze strany LPP. Osobní údaje kupujících nebudou prodávány třetím osobám, zejména nebudou poskytovány jiným subjektům za účelem zasílání reklamních materiálů třetích osob.

Newsletter

Kupující mají možnost odebírat náš newsletter, uvedou-li e-mailovou adresu a současně vyjádří souhlas zasílání obchodních informací. Prostřednictvím newsletteru vás informujeme o nejnovějších nabídkách. Odebírání newsletteru můžete kdykoli zrušit tak, že kliknete na odkaz uvedený v doručeném newsletteru nebo zašlete e-mail na adresu: contact@reserved.com.

Klientský účet

Při zakládání klientského účtu uveďte prosím následující údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, číslo telefonu, datum narození a adresu. Pole vyžadovaná pro registraci klientského účtu: jméno a příjmení a e-mailová adresa.

Oznámení o dostupnosti výrobku

Na vaše přání LPP zasílá elektronickou cestou informace o dostupnosti výrobků. Podmínkou pro zasílání takové informace je vyjádření souhlasu s doručováním obchodních informací o výrobcích v internetovém obchodě na uvedenou e-mailovou adresu a zpracováním osobních údajů společností LPP. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, avšak neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jeho odvolání znemožňuje zasílání informací o dostupnosti výrobku.

Cookies

Webové stránky internetového obchodu používají soubory „cookies“. Cookies jsou malé soubory, které umožňují pomocí zařízení používaného k prohlížení sítě internet (např. počítač, smartfon atd.) zapamatovat specifické informace týkající se používaného zařízení. Informace uložené v souborech cookies se používají mj. pro reklamní a statistické účely a pro účely přizpůsobení našich webových stránek vašim individuálním potřebám. Nastavení cookies můžete změnit ve svém internetovém prohlížeči. Pokud tato nastavení nezměníte, budou soubory cookies uloženy do paměti zařízení. Změna nastavení souborů cookies může omezit funkčnost webových stránek.

Plugin Facebooku

Naše stránky obsahují plugin k sociální síti Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooku na našich stránkách je označen logem Facebooku. Tento plugin vás přímo spojí s naším profilem na serveru Facebooku. Facebook pak může získat informace, že jste navštívili naše stránky ze své IP adresy. Pokud navštěvujete naše stránky a jste přihlášeni na svém profilu na Facebooku, Facebook zaznamená informaci o návštěvě. Dokonce, i když nejste přihlášeni, Facebook může získat informace o IP adrese.
Chceme zdůraznit, že Facebook nám nepředává informace o shromažďovaných údajích a způsobu jejich využití. Účel a rozsah údajů, které shromažďuje Facebook, nám nejsou známy. Pokud byste chtěli získat další informace týkající se soukromí na portálu Facebook, doporučujeme přímý kontakt s Facebookem, nebo seznámit se s politikou soukromí portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/

Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl získávat informace ohledně vašich návštěv na našich stránkách, doporučujeme provést předchozí odhlášení z účtu na Facebooku.

Prohlášení o ochraně údajů v Google Analytics

Naše stránky používají analytické mechanismy síťových služeb Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger používají soubory cookies, které umožňují analýzu způsobu používání webových stránek. Informace shromažďované soubory cookies jsou předávány na servery Google nacházející se v USA a archivovány.
Pokud je funkce anonymizace IP adresy zapnutá během používání našich webových stránek, Google zkracuje IP adresu uživatele. Týká se to členských zemí Evropské unie a jiných států uvedených ve smlouvě o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa zasílána na server Google v USA a tam zkracována. Tímto způsobem tedy bude funkce anonymizace IP adresy fungovat na našich webových stránkách. Na žádost operátora webových stránek používá Google shromážděné informace k analýze používání webových stránek, přípravě reportů ohledně používání webových stránek a jiných služeb souvisejících s používáním internetu. IP adresa poskytnutá prohlížečem uživatele v rámci programu Google Analytics není ukládána společně s jinými údaji Google.
Uživatel může zablokovat ukládání souborů cookies ve webovém prohlížeči. Avšak v takovém případě úplné používání všech funkcí webových stránek nebude možné. Kromě toho uživatel může zablokovat ukládání údajů shromážděných soubory cookies týkajících se používání webových stránek (včetně IP adresy) a jejich zasílání do Google, jakož i poskytování těchto údajů prostřednictvím Google tak, že stáhne a nainstaluje adaptér dostupný pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl


Právo na informace a odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Můžete se na nás obrátit písemně nebo e-mailem se žádostí o poskytnutí bezplatných informací o osobních údajích, které shromažďuje a zpracovává společnost LPP. Rovněž můžete svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a požadovat zanechání zpracovávání svých osobních údajů. Přijmeme pak nezbytná opatření za účelem okamžitého a bezplatného upuštění od zpracovávání vašich osobních údajů a jejich odstranění z našich databází. V takovém případě nás kontaktujte e-mailem na adrese: contact@reserved.com. nebo dopisem na adrese: LPP Czech Republic, s.r.o., Praha 9 - Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 19000.

Informace uložené v „cookies“ souborech nám pomáhají přizpůsobit naše služby individuálním potřebám uživatelů a jsou také využívány pro reklamu a statistiky.

Nastavení pro „cookies“ můžete změnit ve Vašem webovém prohlížeči

Změnou nastavení „cookies“ můžete omezit funkčnost webu.